• MUTANDIKWE MU 1960

  • EUMBO DYABO LIBAN

  • BAADI ASHA KARATE KA KUNG FU

BINAADI KALA:

Ne mukudile mu Rmaysh, peepi na mudyanyino wa Israël na Liban, mu mafuku abaadi ngoshi ya bisamba. Nkyatentekyesha mushindo ubaadi awutanyika ma bombe mu kibalo kyetu na kutshiba bantu bashy’abawuku mwanda maboko na mikolo. Nshalelo baadi bukopo, na bibeshi na buntomboshi bibaadi bipalakane.

Kifuko kyetu kibaadi akitwele mu kipwilo kya Maronite, kimune kya ku bipwilo bya beena Katolike ba kutunduka nguba. Papa baadi ekalakasha efuku dyooso bwa kulombasha nkalo ya ku mbidi ya kifuko kyetu kya bantu 12. Kadi Maman baadi ataluula su atwe booso tubende mu kipwilo. Mu aa mafuku, nabangile kumona shi kipwilo, anka bu bantu booso ta nkyobeshe kukwasha bantu babofule.

Panaadi nkii mukinga, nabangile kupusha malaka a kwasha karate ka kung fu. Nabangile kulonga ngofu na naadi mufikye mu kuuka kwela makofi na misebe na kuuka bya kufuba na bingi bintu bya ngoshi. Naadi namba shi ‘ntshimulombene kupudisha ngoshi, kadi nemulombene kwimika bantomboshi.’ Nsaa yooso inaadi namono bantu abalu ngoshi, naadi nemutwele mususa umune. Naadi muntu afitshi munda bukidi, na ntshinaadi nayisha kufiita munda. Bantu booso ba kuushi kwa Liban abaadi abantshinyi, bu binaadi nakitshi mwande mooso bwa kupudisha kukutwa kwa kululama na buntomboshi.

Mu 1980, natwelele mu kisaka kya kung fu ku Beyrouth. Ma bombe, ma grenade na ma rokete bibaadi abipono efuku dyooso, kadi ami naadi nka nende mu kulonga. Kibaadi na muulo mu muwa wande ooso nkudya, kulala, na kwikala bu Bruce Lee, ungi mwina Chine a mu Amérique mwende nkumo mu myanda ya kung fu. Naadi mwambule mushindo ubaadi alekyela nyene, ubaadi atambuka, na ubaadi asama nsaa yakitshi kung fu. Ntshinaadi nasepe.

MUSHINDO UBAADI BIBLE MWALUULE NSHALELO ANDE:

Lukalo lwande lubaadi lwa kufika muntu mwende nkumo mu myanda ya kung fu mu Chine. Dingi efuku ku kyolwa, panaadi nelumbuula ngofu bwa kwenda mu Chine, naadi mupushe bantu abakokola ku kiibi. Kuuku ande baadi mufikye na Batemwe ba Yehowa babidi. Naadi mufwale bilamba bifita bya  masha na mutupute mwanda wakoololanga maboko na mikoolo, ami nkwibalungula shi: “Tanguuku kintu su nkimune pabitale Bible nya.” Ntshinaadi nawuku shi kubanga yawa nguba nshalelo ande akyebe kushintuluka.

Batemwe abaadi bandeshe mu Bible bwakinyi bantu mu’bo banabene ta mbalombene koobesha kupudisha kukutwa kwa kululama na buntomboshi bwa looso. Abaadi bampushishe shi Satana Diabulu ndjo kwete kufwisha yaya myanda. (Bifumbulwe 12:12) Naadi mukanye pakumona butaale na kushinkamisha kwa myanda kubaadi mwi baaba Batemwe. Na bibaadi binkume kwishimba nsaa ibaabadi bandambukishe shi Efile Mukulu e n’eshina. (Misambo 83:18) Abaadi dingi bandeshe 1 Timotee 4:8, (NWT) amba shi: “Kalashishi ka mbidi, ke buwa mu myanda ipeela, kadi kulamata kw’Efile Mukulu kwibuwa mu myanda yooso. Mwanda akwitulaa muwa wi binobino mpa na muwa aukafiki.” Ano mayi abaadi na bukitshishi bukata mu muwa wande.

Bi malwa, mwanda ntshinaadi mwimonene dingi na Batemwe ba Yehowa, mwanda kifuko kyande kibaadi kibalungule bwashi tabafikanga dimo. Sunga mbyabya, naadi mupwe kupeta kinangu kya kwimika kwasha kung fu bwa kubanga kulonga Bible. Bakwetu tababaadi abakumina kyakya kinangu, kadi naadi mwate kitshibilo kya kukimba kwi Batemwe ba Yehowa na kubanga kulonga nabo Bible.

Naadi mutungunukye na kukimba kwi Batemwe ba Yehowa kadi ntshinaadi mwibapete nya. Aa mafuku, naadi na kinyongwa kya Papa baadi mufwe lufu lwa kibatu, na kya ingi nkalakasho ya mu kifuko. Nabangile kukita mudimo wa kwibaka, Adel ungi mwina mudimo netu baadi mungimikye, aye nkungipusha bwakinyi ne mwinyongole. Babangile kundungula pabitale lukulupilo lwa mu Bible lwa lusagukilo. Munda mwa myeshi kitema ibalondele, uno Temwe a Yehowa baadi mundeshe kifulo na kalolo, baadi mulongye nami Bible na lwishinko looso.

Munkatshi mwa kulonga, naadi mubangye kumona shi abitungu nshintuule bumuntu bwande. Ta bibaadi mwanda ubofule nya. Naadi nka nakwata nsungu bukidibukidi. Naadi mulongye mu Bible mushindo wa kukambila nsungu yande na kupela kufita munda nsaa yooso yabandwishisha. Bu kileshesho, mu Mateo 5:44 mwi elango dya Yesu adyamba shi: “Fulayi beshikwanyi nenu, dingi sambilayi bwa abenufwambusha.” Na Beena-Looma 12:19 etudimusha shi: ‘Tanwiobwelanga anwe banabene, . . . mwanda mbafunde shi: ‘koobola nkwande, nami afutu. Ngi abyamba Yehowa.’’ Ano maverse na angi abaadi ankwashe ku kapeela kapeela bwa kupeta butaale.

MUSHINDO WABIDI BINKWASHE:

Sunga byekala shi kifuko kyande takibaadi akikumiina kitshibilo kyande kya kulonga na Batemwe ba Yehowa, anka abaadi abebanemeka. Kadi ungi mukwetu baadi mundonde mu lulangwilo lwa Yehowa, mpa na ku lufu lwaye, Maman baadi alungula bangi pabitale lukumiino lwetu.

Naadi mupete mwabi wa kwibakila mukashi sha bulamate, Anita atudi naye mu mudimo wa nsaa yooso. Kubanga mu kipwa kya 2000, ami na Anita twibashalele mu Eskilstuna, mu Suède, mwatukwete kukwasha bwa kulongyesha Bible kwi bantu abakula ki na Arabe.

Nkwete kutungunuka na kwinyongola bwa bantu bakwete kukyenga mwanda wa buntomboshi. Kadi kuuka kwa akifwisha aa makyenga​—na kuuka kwa shi Efile Mukulu akyebe kwiapudisha binobino—​kukwete kumpa muloo na butaale.​—Misambo 37:29.

Ami na mukashi ande twi na muloo wibungi mu mudimo wa bulungudi. Atukumiinaa kulambukisha bangi pabitale Yehowa