Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mushindo kinyi autungu kulanga mwana oobe?

Mushindo kinyi autungu kulanga mwana oobe?

“Naadi natee matwi ku tulee twa motoka ooso aukidi. Uno nyi mususa wa kasatu wi Jordan afiki kunyima kwa nsaa imutshibilwe bwa kwaluka ku kibelo. Naadi neepusha shi, ekunyi? Bapete masaku su? Tauku shi bikwete kwitukalakasha? Nsaa ibaadi mufikye, naadi peepi na kutanyika.”​GEORGE.

“Mwana ande nsongwakashi baadi mwele kisadi kibukopo kibaadi kimbasushe ngofu. Ami nkwaluluka na nkumumona mwikwate ku mutwe na adidi. Tutwaye e na bipwa binanka baadi mumukupile.”​—NICOLE.

“Natalie nsongwakashi etu e na bipwa bisamombo akula mutoone meso bu shauku mwanda, amba shi: ‘Ntshi mwibe kikano’mi. Nekisangula!’ Bu bibaadi atunu n’eshimba dimune, bibaadi bitudidishe ngofu. Tubaadi atuuku shi kwete kudimba.”​—STEPHEN.

Su we nambutwile, we mulombene kupusha bu abipusha bano baledi batubatemuna? Nsaa yofumankana na myanda ibino, okwete kwiyipusha mushindo kinyi​—na su—​abitungu kulanga mwan’oobe? Bibubi kulanga bobe bana su?

ELANGO NKINYI?

Mu Bible, kishima “elango” takilesha nkapenda kunyoka nya. Kya kumpala elango adilesha kulambukisha, kukusha, na kuludika. Tandipushene na kukyengyesha sunga kufita kifita nya.​—Myeele 4:1, 2.

Elango dya nambutwile ndifwanene na kulumbuula lupango lwa kukuna bintu. Sha lupango alumbuulaa nsenga, eyimyamina mema, akunu mutshi, na kwiwukalwila ku twishi na ku lubishi lwibubi. Apende mutshi na kukula, sha lupango eusoswela bwashi ukule kalolo. Sha lupango auku shi kusangisha mayele elekenelekene akukwasha bwashi mutshi usampile. Mu mushindo umune, banambutwile bakwete kwikalakasha bwa bana babo mu mishindo ilekenelekene. Kadi ingi nsaa be na lukalo lwa kwibapa elango​—dii bu kusoswela kwa mutshi, na dilombene kushintuula binangu bibubi na kukwasha bana babo bwa kukula kalolo. Kadi, abitungu kusoswela mutshi kalolo tala wakutwa kukula. Mu mushindo umune, abitungu banambutwile balangye bana babo na kifulo kyooso.

Efile Mukulu, Yehowa, kwete kupa banambutwile kileshesho kibuwa ngofu pabitale wawa mwanda. Elango dyakwete kupa balangwidi baye basha kukokyela be pa nsenga dibuwa na adikwasha bwashi ‘bafule elango.’ (Myeele 12:1) ‘Mbalame kalolo byabebalambukisha’ na ‘tabebisumbushene.’ (Myeele 4:13) We bya kukwasha mwana oobe bwashi akokyele elango pa kulonda kalolo ino myanda isatu itale elango dy’Efile Mukulu: (1) dya kifulo, (2) dya kipopelo, na (3) dishimate.

ELANGO DYA KIFULO

Kifulo nyi nkitako na kintu akitakula Efile Mukulu bwa kutuusha elango. Bible amba shi:  “Mwanda Yehowa asashilaa bantu baadi mufule, anka bu she-mwana na mwana aadi mufule.” (Myeele 3:12) Na dingi, Yehowa, “nsha lusa na kalolo, shakwataa nsungu bukidi.” (Efilu 34:6) Ngi bwakinyi, Yehowa te na kifita nya. Tetwakulaa bishima bibukopo na abitapa, kwitukaa, kwitwipula sunga kwitwamba bishima byooso bilombene kutapa “bu mwele wa ngoshi.”​—Myeele 12:18.

TEEMESHA

Anka ta mbibofule bwa banambutwile kwambula kileshesho kipwidikye kya kwikanda kw’Efile Mukulu. Ingi nsaa kwishinka koobe nkulombene kufika ku nfudilo, kadi mu bipungo bibukopo, abitungu kutentekyesha misusa yooso shi kunyoka na nsungu akwikalaa kwa kukyengyesha, kukishekishe, na takutushaa bipeta bibuwa. Na dingi, kunyoka na nsungu ta nkulanga nya. Nyi nkukutwa kwa kwikanda.

Ku lungi lupese, nsaa yolanga na kifulo na kwikanda, opete bipeta bibuwa. Tubande kutaluula mushindo ubaadi ukite George na Nicole, babidi ba ku banambutwile batwikele batemune kunundu.

TEKA

“Nsaa ibaadi Jordan mufikye kunyima kwa nsaa imutshibilwe, ami na mukashi ande atwikalanga bafite munda ngofu, kadi tubaadi bekande nsaa ibetulondele kibaadi kimufwishe nsaa ikile. Bu bibaadi nsaa ipwe kukila, tubatshile kitshibilo kya kwisamba ku nakashika. Atwe nkwela luteko pamune na nkwenda mu kulala. Butookye, tubaadi na mushindo ubofule wa kwisamba mwanda kalolo na binangu biitukye na kukuma eshimba dya mwan’etu. Baadi mukokyele miiya yetu na muloo ooso na kukumiina bipeta bya mwikelo waye. Eyendo, twibamone shi kwaluula lubilolubilo nsaa i bantu na nsungu takutushaa bipeta bibuwa nya. Nsaa ibatudi batemeshe kumpala, myanda ibaadi yende kalolo.”​—George.

TENTEKYESHA

Naadi mufite munda ngofu nsaa inamwene mwana ande mulume bakupila mukwabo mukashi kushi’ye kubasuka. Pamutwe pa kumunyoka musango umune, naadi mumutume mu kadimbo kaye mwanda naadi na nsungu mu mushindo unaadi mukumbene kwata kitshibilo kibubi. Kunyima, nsaa inaadi mwishinkye, naadi mumuleshe kalolo shi etombo dibubi na naadi mumuleshe mushindo ubaadi mukwabo mukashi mupushe busungu. Dino elango dibaadi dimukwashe. Baadi mutekye mukwabo lusa na kumukwata kiipa.”​Nicole.

Oolo, elango dibuwa, sunga dyekala disangishe na dinyoka, bibuwa kwidituusha na misusa yooso na kifulo.

ELANGO DYA KIPOPEELO

Misusa ibungi Yehowa etupeyaa elango “muîle kululama.” (Yeelemiya 30:11; 46:28) Ataluula nshalelo eetu ooso, mpa na byatukitshi mu kifwame.  Mushindo kinyi ulombene banambutwile kukita byabya? Stephen, atudi batemune kumbangilo kwa mwisambo alesha shi: “Sunga byekala shi tubaadi bapushe bibubi na tatubaadi bakumbene kukokyela shi Natalie ta mwiibe kikano, tubaadi batompe kutaluula bipwa byaye na bukulu bwaye.

Robert, mulume a Nicole baadi n’aye mutaluule nshalelo yooso. Nsaa i bana abalesha ngikashi ilwile, baadi eyipusha misusa ibungi shi: ‘Dino eyikashi bedilesha penda uno musango umune su akyebe kutungunuka na kwikala nadyo? Mwana ekalanga mukookye su tapushanga bubiwa? Dino eyikashi nyi nkitundwilo kya mwanda kampanda su?

Banambutwile basha kipopeelo abadimukila kinangu kya kumona bana bakinga bu bantu bakulu. Mpoolo mutumibwa ashingula uno mwanda nsaa ibaadi mufunde shi: “Panaadi mwana, naadi nakula bu mwana, naanangushenanga bu mwana.” (1 Beena-Kodinto 13:11) Robert amba shi: “Kintu akinkwasha bwa kumona myanda kalolo na kupela kukwata nsungu nyi nkutentekyesha binaady’akitshi panaadi mwana.”

Abitungu kwikala na binangu bibuwa pabitale myanda yatutengyela kwi bangi, kushi kubingisha sunga kutopeka ngikashi ibubi. Nsaa yotaluula kipimo, kubofula na ingi myanda itale mwana oobe, okamono shi elango dyoobe ndikumbane na ndipopeele.

ELANGO DISHIMATE

Mukanda wa Malakii 3:6 awamba shi: “Ami Yehowa ntshimwalulukye’mi.” Bafubi b’Efile Mukulu mbakulupile mu ano mayi a binyibinyi na kino kyukilo kikwete kwibekasha mu kufukama. Mpa na bana be na lukalo lwa kwipusha mu kufukama akufiki ku elango dishimate. Su miiya yokwete kwela ayishintuluka nsaa na nsaa, bana be kupeta lukalakasho lwa kwiyifubila na ikwibatonda.

Yesu baadi mwakule shi: “Anka eyi dyenu Olo, dikale nka olo; nya, nya.” Eyendo ano mayi ngatale kukusha kwa bana. (Mateo 5:37Kilombeno kipya 2009) Banda kunangushena ngofu kumpala kwa kulaa mwana kintu kyoshi na lukalo lwa kumulombashila. Su olaa mwan’oobe shi omunyoko su balwisha, etatshishe bwashi olombashe eyi dyoobe.

Bwa kutuusha elango dishimate, abitungu kutentekyesha na bana n’eyi dya bu nambutwile. Robert alesha shi: “Su bana beetu bankitshisha bwa kukumiina shi bakite mwanda kampanda wabekalanga bebatoshe kwi mukashi ande, su nafiki kwiwuka, nashintuulaa kitshibilo kyande na kulamata mukashi ande.” Su banambutwile be na mweneno ilekene pabitale mushindo wa kukila na mwanda kampanda, mbikile buwa besamba wawa mwanda ku lupese na kwata kitshibilo kimune.

ELANGO DI NA MUULO UKATA

Su wambula elango dya Yehowa di na kifulo, kipopeelo, na dishimate, okamono shi abikyebe kukwasha bana boobe. Kukunkusha bana boobe na kifulo akwibakwasha bwa kukula bantu banyingye, bakumbene kwisemwina bushito na be na nkatshinkatshi. Anka bu abyamba Bible shi: “Lambukisha mwan’oobe bwikashi bwibuwa pakii mukinga; sunga ku bununu takebulekye’ye.”​—Myeele 22:6.