Bu bi Yehowa Efile Mukulu * nyi Mupangi a bintu byooso, na sha bukome booso, bantu bebungi be kumona shi nnaye kwete kufwisha myanda yooso pa nsenga, mpaa na ibubi. Kadi tubande kutaluula akyamba Bible pabitale Efile Mukulu a binyibinyi:

  •  “Mashinda a Yehowa ngalulame ooso.”​—Misambo 145:17.

  • “Mwatambukilaa mooso mmululame, nyi Efile mukulu sha bulamate, mwadi tamwikukutwa bululame dingi nsha kalolo.”​—Miiya Ikituulwe 32:4.

  •  “Yehowa e n’eshimba dya kalolo, na nsha lusa.”​—Jaake 5:11.

Efile Mukulu ta naye kwete kufwisha myanda ibubi. Byabya, kwete kutakula bangi bwashi bakite myanda ibubi su? Nya. Bifundwe abyamba shi: “muntu su ngumune, pabamutompo, tambanga shi: kitompwa kyande akifiki kwi Efile Mukulu.” Bwakinyi? “Mwanda Efile Mukulu ta mmulombeene kunangusheena kukita bubi, naa tatompaa muntu su ngumune.” (Jaake 1:13) Efile Mukulu tatompaa muntu, sunga kumutakula bwa kukita bubi. Efile Mukulu tafwishaa myanda ibubi sunga kutakula bantu mu kwiyikita. Byabya, nnanyi kwete kufwisha myanda ibubi?

KWIKALA PA MBALO IBUBI MU NSAA IBUBI

Nsaa yakwete kwakula pabitale makyenga, Bible amba shi: “Nsaa na myanda yabashy’abatengyela ayibafwilaa booso.” (Mulungudi 9:11) Nsaa ayikitshika masaku sunga myanda yatushy’abatengyelanga, su muntu bakwatshibwa muano masaku nyi mmwanda washi ekalanga pa mbalo ibubi mu yaya nsaa. Takudi bipwa 2 000, Yesu bakwile pabitale masaku abaadi akwate bantu 18 babaadi bafwe nsaa ibebapoone kimano. (Luuka 13:1-5) Tababaadi bapete aa masaku mwanda wa milwisho ibaabadi bakite nya; abaadi bashale mushi mwa kimano nsaa ibakidi kipone. Mu mafuku ashale, kutshinkatshinka kwa nseenga kubaadi kukitshikye mu Haïti mu mweshi wa Kumpala 2010; mbulamatadi a mu Haïti baadi muleshe shi bantu 300 000 abaadi bashimine. Abimweka shi bano bantu booso abaadi bafwe sunga bekala ba milongo kinyi. Mikumbo namu ngikumbeene kukwata muntu ooso mu kipungo kyooso.

Bwakinyi Efile Mukulu takwete kulama bantu bebuwa ku myanda ibubi?

Bangi bebya kwipusha shi: ‘Efile Mukulu ta mukumbeene kukutshishwa ano makyenga akwete kwipaa bantu bwashi taakitshikanga? Tebya kukalwila namu bantu bebuwa ku makyenga?’ Su Efile Mukulu akita byabya, abimweka shi mmupwe kuuka myanda ibubi kumpala kwashi ikitshikye. Bu bikale Efile Mukulu na bukome bwa kubadiila kuuka myanda i kumpala, abitungu twiyipushe bino: Efile Mukulu afubaa na bukome bwaye bwa kubadiila kuuka myanda ikumpala kushi nkatshinkatshi?​—Yeeshaya 42:9.

Bifundwe abyamba shi: “Efile Mukulu eetu e mwiyilu; kyooso kyakyebe ekikitshi.” (Misambo 115:3) Yehowa akitaa kyakya kyamono shi  kibuwa kukita​—kushi kintu kyooso kyadi na bukome bwa kukita. Bino mbitale dingi myanda yakumiina kubadiila kumona. Bu kileshesho, kunyima kwa kufiima kwa buntomboshi mu kibundji kya Sodome na Gomore, Efile Mukulu balungwile Abrahame shi: “abikyebe shi ngikye bwa kumona su kufundwa kufikye mpaa na kwandi nkwa binyibinyi. Oolo, nakebishinguula.” (Kibangilo 18:20, 21) Munda mwa kipungo kampanda, Yehowa baadi mupele kutala bukata bwa buntomboshi bubaadi mu bino bibundji. Mu mushindo umune, Yehowa mukumbeene kupela kubadiila kuuka mwanda ooso wawa kumpala. (Kibangilo 22:12) Bino tabileshashi mukutwe kupwidika sunga kubofula mu kinangu nya. Bu “byakitshi mbipwidikye,” Efile Mukulu e na nkatshinkatshi pabitale bukome bwaye bwa kubadiila kuuka myanda ayifiki na mpàngo yaye; taatakulaa bantu mu kulonda eshinda kampanda pabukopo. * (Miiya Ikituulwe 32:4) Byabya, twibalombeene kwakula kinyi? Penda shi: Efile Mukulu afubaa na bukome bwaye bwa kubadiila kuuka myanda ikumpala na nkatshinkatshi na budimu.

Bwakinyi Efile Mukulu takwete kulama bantu bebuwa ku bukitekite?

MAKYENGA AAFIKI KWI BANTU SU?

Angi makyenga bakwete kwiafwisha kwi bantu. Tala mushindo ukwete kulesha Bible myanda ikumbeene kufisha muntu mu kukita myanda ibubi. “Ooso muntu atompibwa kwi lwabi lwaye aye nabene alumukaka, dingi lumoobeshe. Lwalwa lwabi palwimita, alutanda milwisho, milwisho namu payitama ayitanda lufu.” (Jaake 1:14, 15) Nsaa i bantu abalondo ngyabi yabo sunga malaka ebubi, mbalombene kupeta bipeta bibubi. (Beena-Looma 7:21-23) Anka bu abilesha myanda ikitshikye, bantu mbakite myanda ibubi bukile na mbibafwishile makyenga ngofu. Na dingi, bantu bebubi mbalombeene kutakula bangi mu kukita bubi, na kunyisha kufiimisha myanda ibubi.​—Myeele 1:10-16.

Bantu mbakite myanda ibubi bukile na mbibafwishile makyenga ngofu

Abitungu shi Efile Mukulu akite bwashi bantu tabakitanga myanda ibubi? Tubande kutala mushindo wadi mupangye muntu. Bifundwe abyamba shi Efile Mukulu bapangile muntu mu kinfwanyi kyaye, kwamba shi mu kifwatulo ky’Efile Mukulu. Byabya, bantu be na bukome bwa kulesha ngikashi y’Efile Mukulu. (Kibangilo 1:26) Bantu mbapebwe bulungantu bwa kusangula bwa kufula Efile Mukulu na kumulamata pa kukita myanda ibuwa ku meso kwaye. (Miiya Ikituulwe 30:19, 20) Su Efile Mukulu atakulaa bantu mu kulonda eshinda kampanda, tabikyebe kulesha shi akitshi myanda ikutwene na bwabwa bulungantu su? Byabya, bantu abadya kwikala nka bu byamo, bikwete kukita myanda nka mu mushindo wabadi bebileshe bwa kukita! Bino binka bu kukwatshisheena lulambukisho alwamba shi myanda yooso ikwete kwitufwila mbapwe kwiyilumbuula kwi Efile Mukulu. Aku namu twi na muloo wibungi mwanda Efile Mukulu  mmulekyeele bwashi twisangwile myanda! Kadi bino tabilesha shi mpombo na malwa byabadi bafwishe kwi bantu abikyebe kukyengyesha bantu bwa looso nya.

KARMA NYI NSULO YA MAKYENGA A BANTU SU?

Su wepusha mwina Hindoue sunga mwina Bouddha lukonko lwi pa kipusu kya uno jurnale, akyebe pangi nkwaluula shi: “Myanda ibubi ikwete kufwila bantu bebuwa mwanda wa mwiya wa Karma. Bakwete kupeta efuto dya ku myanda ibaabadi bakite kala.” *

Pabitale dilongyesha dya Karma, bibuwa kutaluula akyamba Bible pabitale lufu. Mu lupango lwa Edene, mubaadi bantu babangye, Mupangi balungwile Adame muntu a kumpala shi: “Wekala na matalwa a kudya kikuba kya ku mutshi ooso wa mu lupango, anka tookudya kikuba kya ku mutshi wa kushinguula buwa sunga bubi, mwanda efuku dyodi kyanka wekala na kyakufwa.” (Kibangilo 2:16, 17) Su Adame tabaadi mukite mulwisho pa kupela kukokyela Efile Mukulu, badya kwikala na muwa wa looso. Lufu lubekeele bu efuto dya kukutwa kukokyela ku mwiya w’Efile Mukulu. Byabya, pababatandile bana, “lufu lubakwatshile bantu booso.” (Beena-Looma 5:12EEM) Ngi bwakinyi, twibalombene kwamba shi: “Efuto dya milwisho ndufu.” (Beena-Looma 6:23) Bible apatuula dingi shi: “Yawa mufwe mmupandukye ku milwisho.” (Beena-Looma 6:7) Mu angi mayi, bantu tabatungunuka na kufuta bwa milwisho yabo kunyima kwa lufu nya.

Midiyo ya bantu lelo uno abamba shi makyenga a bantu ngatale Karma. Mwina Kidishitu mmukumbeene kukumiina aye makyenga mpa na a bangi kushi lukalakasho. Kadi mwanda wi shi kino kinangu takitusha lukulupilo lwa shi myanda ibubi ayikapu nya. Bantu abapwandikisha shi mushindo umune ukumbeene muntu kupanduka ngwa kutandikwa misusa ibungi na mwikelo wibuwa na kyukilo kikata. Kushi mpaka, bino binangu mbilekene ngofu na akyamba Bible. *

NSULO YA MAKYENGA!

Oukanga shi muntu akumpala mufwishe makyenga nyi “mfumu a pano pa nsenga”​—Satana Diabulu?​—Yowano 14:30

Mwanda wakumpala ufwishe makyenga, ta muntu nya. Satana Diabulu, baadi mwikeyilu a Efile Mukulu kumbangilo, “tabaadi mushimatshile mu binyibinyi” na baadi mufwishe mulwisho pa nsenga. (Yowano 8:44) Baadi mutweshe buntomboshi mu lupango lwa Edene. (Kibangilo 3:1-5) Yesu Kidishitu baadi mumwitamine bu “mubi” na “mfumu a pano pa nsenga.” (Mateo 6:13; Yowano 14:30) Bantu bakwete kulonda Satana pa kutemesha myanda yakwete kwibatakula bwa kukita bwashi balekye mashinda ebuwa a Yehowa. (1 Yowano 2:15, 16) 1 Yowano 5:19 alesha shi: “Ba pa nsenga booso be mushi mwa matalwa a yawa mubi.” Kwi bingi bipangwa bya mu kikudi bibaadi bitombokye na kulonda Satana. Bible alesha shi Satana na bademo baye bakwete “kulubisha ba pa nsenga booso.” (Bifumbulwe 12:9, 12) Nyi bwakinyi, muntu akumpala mufwishe makyenga nyi Satana Diabulu.

Eyendo, Efile Mukulu ta naye kwete kufwishila bantu myanda ibubi nya; ta naye kwete kwibakyengyesha nya. Bilekene na byabya, kwete kupa bantu lukulupilo lwa kukatusha myanda ibubi, bu abikyebe kwitulesha mwisambo aulondo.

^ par. 3 Yehowa ngi eshina dy’Efile Mukulu bu byabadi bedileshe mu Bible.

^ par. 11 Bwa kuuka bwakinyi Yehowa mutadiile makyenga aatungunuka, tala shapitre 11 a mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible? wabadi batuushe kwi Batemwe ba Yehowa.

^ par. 16 Bwa kuuka akufiki dilongyesha dya kyakya kyabetamina bu mwiya wa Karma, tala esaki 8-12 dya broshire a Que devient-on quand on meurt? abadi batushe kwi Batemwe ba Yehowa.

^ par. 18 Bwa kuuka akilongyesha Bible pabitale bafwe na lukulupilo bwa baaba bapwe kufwa, tala shapitre 6 na 7 ya mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible?