Bwakinyi abitungu kwela nteko?

Yehowa akumiina shi twikale atumulungula myanda yetu misusa yooso. (Luuka 18:1-7) Kwete kwitutemesha mwanda etatshishaa bwetu. Bu bikale Nshetu e mwiyilu etutekye bwa kwela nteko kwadi na kalolo kooso, bwakinyi kupela kukumiina luno lwitamino lwaye?​—Badika Fidipe 4:6.

Luteko ta mpenda kintu akikwasha bwa kuteka bukwashi nya. Anka, luteko alwitukwasha bwa kwisesela peepi n’Efile Mukulu. (Misambo 8:3, 4) Nsaa yatulungula Efile Mukulu nkalakasho yetu, atutamisha kipwano kyetu naye.​—Badika Jaake 4:8.

Mushindo kinyi autungu kuteka?

Nsaa yatutekye, Efile Mukulu takumiina shi twakule bishima bya kwilesha sunga kwambuula bishima mu nteko. Na dingi tetutekye bwa kwimana mu mushindo kampanda wi pa bwawo nya. Yehowa etutekye bwashi nteko yetu ikatukile mwishimba. (Mateo 6:7) Bu kileshesho, mu Isaleele a kala, Aana batekyele pabitale lukalakasho lubaadi mu kifuko kyaye. Kumongo, pabalulukile kinyongwa kyaye kyafika bu muloo, Aye batumbwile Efile Mukulu mu luteko n’eshimba dyaye dyooso.​—Badika 1 Samwele 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Uno nyi mwabi wi kashaa watudi nawo! Twi bakumbene kwifubwila peepi na Mupangi na kumulungula nkalakasho yetu. Twibakumbene dingi kumutumbisha na kumutumbula bwa byabya byakwete kwitukitshina. Kushi mpaka tabitungu kubepuula uno mwabi ukata nya.​—Badika Misambo 145:14-16.