Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Kwasha bangi bwashi batumikye na ngobesha yooso i mwabadi

Kwasha bangi bwashi batumikye na ngobesha yooso i mwabadi

“Nakakupa elango. Dingi, meso ande aekala poodi.”​—MIS. 32:8.

1, 2. Mushindo kinyi aumonaa Yehowa bafubi baye be pa nsenga?

BALEDI pabatala bana baabo nsaa yabasha, abakemaa ngofu pakumona ngobesha yabatandjikwa nayo kwi bana. Obe namu we mupwe kumona byabya su? Mwana kampanda mmukumbeene kwikala lubilo, anka mwina aaye mulombeene kwikala aobesha kulonga kalolo bintu bya maasha byabadi bapalakashe bwa kukita kifwatulo kampanda sunga kobesha kukita ungi mudimo wa maboko. Kadi, sunga bana baabo bekala na bipedi bilekenelekene, baledi abekalaa na muloo wa kumona ngobesha i mwabadi.

2 Na Yehowa namu ekala na muloo wa kumona bi bana baaye be pano pa nsenga. Kwete kumona bafubi baaye ba ano mafuku bu ‘bintu bineeme bya miilo yooso.’ (Ag. 2:7) Be na muulo ukata bikishekishe pa mwanda wa lukumiino lwabo na kulamata kwi Efile Mukulu. Anka, pangi we mupwe kumona shi munkatshi mwa bakwetu Batemwe lelo uno, mwi bipeedi bilekenelekene. Bangi be na kipeedi kya kukita miisambo kumpala kwa bantu, anka bangi namu abauku kulumbuula kwa myanda kalolo. Bakwetu bakashi bebungi be na kapatupatu ka kulonga ndimi ya beenyi na kutumika nayo mu mudimo  wa bulungudi, bangi namu abatusha kileshesho kibuwa kya kukwasha baaba be na lukalo lwa kunyingishibwa sungu kwitatshisha bwa basha mikumbo. (Lom. 16:1, 12) Tomono shi twi na muloo wa kwikala na bano beena Kidishitu booso mu kakongye?

3. Nkonko kinyi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

3 Kadi, bangi bakwetu beena Kidishitu, mpa na bansongwa na bantu bapya, mbalombeene kumona shi tabe na mbalo mu kakongye. Mushindo kinyi watudi bakumbeene kwibakwasha bwabadya kutumika na ngobesha i mwabadi? Bwakinyi abitungu shi tukimbe kibuwa mwabadi, kwamba shi kwibamona bu abibamona Yehowa?

YEHOWA AMONAA KIBUWA KI MWI BAFUBI BAAYE

4, 5. Mushindo kinyi wi mwisambo wi mu Bansushi 6:11-16 aulesha shi Yehowa amonaa ngobesha i mwi bafubi baaye?

4 Myanda ibungi i mu Bible ayilesha kalolo shi Yehowa tamonaa penda kibuwa ki mwi bafubi baaye nya, amonaa mpa na ngobesha i mwabadi. Bu kileshesho, pabaabadi basangule Gideone bwa kukaasha mwilo w’Efile Mukulu ku bupika bwa beena Madiane, Gideone baadi mukeme pa kupusha mooyo wa mwikeyilu shi: “Yehowa e noobe, obe kimankinda kya ngoshi.” Abimweneka kalolo shi yaaya nsaa Gideone baadi mwipushe bu “kimankinda.” Baadi mushinguule moo waye na mwipushe bu’ye shi na muulo. Kadi, anka bu abilesha mwisambo wabo, Yehowa baadi na mweneno ebuwa ngofu pabitale mufubi aye kukila bibaadi Gideone nabeene emono.​—Badika Bansushi 6:11-16.

5 Yehowa baadi mukulupile shi Gideone akyebe kupaasha mwilo wa Isaleele mwanda baadi mumone ngobesha yaaye. Mwikeyilu wa Yehowa ubaadi umone mushindo ubaadi Gideone apuula ntete ya blé na bukome bwaye booso. Kwi kingi kintu kibaadi kikemeshe mwikeyilu. Mu mafuku a kala, bantu abaadi na kyubishi kya kukupila ntente pasha pe lupapi lukumbeene kupapula bipusu. Kadi, Gideone baadi apèle ntete yaaye ya blé mu bufyebufye mu kinyengyelo kya nfinyo bwashi beena Madyane tabamonanga ndambo yaaye ya ntete ibaumbula. Bino bibaadi binangu bi kasha! Ngi bwakinyi, ku meso kwa Yehowa Gideone tabaadi penda kidime mupatulukye nya​—baadi muntu sha binangu. Eyendo, Yehowa baadi mumone ngobesha yaaye na aye nkufuba naye.

6, 7. (a) Mushindo kinyi wi mweneno a Yehowa bwa Amose mwilekene na a beena Isaleele? (b) Nkinyi akilesha shi Amose tabaadi muntu mukutwe kulonga?

6 Mu mushindo umune, atumono mu mwanda wa mutemuki Amose shi Yehowa baadi mumone bi ngobesha i mwi umune a ku bafubi baaye, sunga mbibaadi amweka kwi bantu bebungi bu shi na muulo. Amose nabeene alesha shi baadi mukunkushi a ngombe na bu muntu atapaa bikuba bya nfigiye ya sikomoore​—bibaabadi abamono bu nfigiye ya balanda. Nsaa ibaadi Yehowa musangule Amose bwa kulungula beena bufumu bwa bisamba ekumi bya Isaleele abaadi abalangwila ma nkishi bwa kiimu kya Yehowa, bangi beena Isaleele abaadi balombeene kumona shi aye ta mmulombeene bwa kukita wawa mudimo nya.​—Badika Amose 7:14, 15.

7 Amose baadi a ku musoko ungi wi kula, kadi kyukilo kibaadi nakyo kya bipikwa na banfumu ba aa mafuku akilesha shi tabaadi mubulakane nya. Abimweneka shi baadi auku myanda ibaadi ayikitshika mu Isaleele, na baadi auku miilo ibaadi ikungishene naabo mwanda baadi ende mu aa angi maumbo mu kusunga. (Am. 1:6, 9, 11, 13; 2:8; 6:4-6) Bangi bantu basha binangu mu myanda ya mu Bible abamba shi Amose baadi auku kufunda kalolo. Mutemuki tabaadi nkapenda musangule mayi apelepele na e na bukome nya, baadi mufube kalolo na bileshesho abilesha kwikutwena kwi pankatshi pa myanda na myaku ilongye kalolo. Eyendo, lwalulo lubaadi Amose mupe Amakiya tshite-mwakwidi ebubi lubaadi lushinkamishe shi Yehowa baadi musangule  muntu mululame na mukumbeene kufuba na ngobesha yaye ishibaadi ayimweka kumpala.​—Am. 7:12, 13, 16, 17.

8. (a) Ndukulupilo kinyi lubaadi Yehowa mupe Daavide? (b) Bwakinyi mayi e mu Misambo 32:8 aanyingisha mashimba a baaba bakutwe ngobesha?

8 Oolo, Yehowa amonaa ngobesha i mwi ooso a ku bafubi baaye. Baadi mushinkamiishe Nfumu Daavide shi akyebe kumulesha eshinda ‘meso aaye aakekala paadi.’ (Badika Misambo 32:8.) Bomono bwakinyi bino mbilombeene kwitunyingisha? Sunga shi twibalombeene kumoma shi tatoobesha, Yehowa mmukumbeene kwitukwasha bwa kupela kumona penda kufudiila kwetu na kwitukwasha bwa kulombasha mpàngo yatupwandjikisha shi tatwiyilombasha. Anka bu mulongyeshi kwete kutala mulongi kwete kuyiya bya kukamina ku myengye i na mbwebwe bwa ku mukwasha bwa kuuka mbalo yadya kukwata, Yehowa akumiina kwitukunkusha bwa kwenda kumpala mu kikudi. Yehowa mulombeene kutuma bakwetu beena Kidishitu bwa kwitukwasha bwashi tufube na ngobesha yooso i mwatudi. Mu mushindo kinyi?

TALA KIBUWA KI MWI BANGI

9. Mushindo kinyi watudi bakumbeene kutumikila mayi a Mpoolo a ‘kukimba’ kya kulongamina bangi?

9 Mpoolo baadi mutekye beena Kidishitu bwa ‘kukimba’ kya kulongamiina bakwabo beena Kidishitu. (Badika Beena-Fidipe 2:3, 4.) Elango dya Mpoolo adilesha shi abitungu tutale na kushinguula bipedi bya bangi. Twi balombeene kupusha naminyi nsaa i muntu kwete kwitatshisha pabitale byatukwete kukita bwa kwenda kumpala mu kikudi? Abitunyingisha bwa kwenda kumpala ngofu mu kikudi, kutusha kibuwa ki mwatudi. Na dingi patuuku muulo winao bakwetu beena Kidishitu, atwibakwasha bwa kwenda kumpala na kutama mu kikudi.

10. Mbantu kinyi abatungu shi twitatshishe bwabo?

10 Mbantu kinyi abatungu shi twitatshishe bwabo? Oolo, atwe booso twi na lukalo lwa bukwashi nsaa na nsaa. Kadi, bansongwa na bantu bapya be na lukalo lwa kumona shi kakongye kakwete kufuba nabo. Bino mbilombeene kwibakwasha bwa kumona shi be na mbalo munkatshi mwetu. Ku lungi lupese, kukutwa kwa kwibatumbula nkulombeene kutshimbisha lukalo lwabo lwa kukimba mashito, kintu akibatekye Eyi dy’Efile Mukulu bwa kukita.​—1 Tim. 3:1.

11. (a) Mushindo kinyi ukumbeene mukulu kukwasha nsongwalume bwa kukambila kuumiina? (b) Ndilongyesha kinyi dibomono mu mwanda wa Julien?

11 Ludovic, ungi mukulu mu kakongye baadi mupete buno bukwashi pabaadi ki nsongwalume, amba shi: “Nsaa yanetatshisha bwa mukwetu kampanda, abimukwasha bwa kutama mu kikudi bukidi bukidi.” Pabitale Julien, nsongwalume baadi mumiine, Ludovic amba shi: “Mwanda Julien ingi nsaa baadi emono’ye nabeene mu kipaso kibubi, mwikelo waye ubaadi ushintulukye. Kadi naadi mukumbeene kumona shi baadi muntu ebuwa na akumina kukwasha bangi mu kakongye. Byabya pamutwe pa kumona eyikashi dyaye dibubi, naadi natala eyikashi dyaye dibuwa, na kutompa kumunyingisha.” Munda mwa mafuku, Julien baadi mwende kumpala na kufika mufubi a midimo, na binobino e bu mbala-mashinda a myeshi yooso.

EBAKWASHE BWASHI BATUMIKYE NA NGOBESHA YOOSO I MWABADI

12. Eyikashi kinyi dii na muulo aditungu kwikala nadyo bwa kukwasha muntu bwashi afube na ngobesha yaye? Tuusha kileshesho.

12 Oolo, su atukyebe kukwasha bangi bwashi batumikye na ngobesha yooso i mwabadi, abitungu twibaukye. Anka bu byabadi bebileshe mu kileshesho kya Julien, abitungu tulekye kutala kubofula kwa bantu kadi tutale ngikashi yabo ibuwa na ngobesha yabo yabadi balombeene kutamisha kunyima. Nyi mushindo ubaadi Yesu amono Mpyeele. Sunga Mpyeele baadi amweka ingi nsaa bu mubofule mu lukumiino, Yesu baadi mutemukye shi akyebe kwikala munyingye nka bu ebwe.​—Yo. 1:42.

13, 14. (a) Mushindo kinyi ubaadi Barnabase muleshe binangu mu mwanda wa Maako? (b) Mushindo kinyi ubaadi nsongwalume mupete bukwashi bu bubaadi Maako mupete? (Tala kifwatulo ki kumbangilo kwa mwisambo.)

 13 Barnabase baadi muleshe binangu bi byabya pabitale Yowano, abaabadi abetamina kwi beena Looma shi Maako. (Bik. 12:25) Mu lwendo lwa kumpala lwa Mpoolo bu misionere na Barnabase, Maako baadi afubu bu “mufubi,” pangi baadi mwibakwashe ku mbidi. Kadi, nsaa ibabafikile mu Panfilii, Maako mususa umune nkwibasuka. Abaadi na kya kutambuka bupenka bwabo dya kunundu mwishinda dibaadi bantomboshi. (Bik. 13:5, 13) Kadi abimweka shi, Barnabase baadi mumone eyikashi dibubi dya maako na kukimba mushindo wa kumukwasha kumongo. (Bik. 15:37-39) Bino bibaadi bikwashe uno nsongwalume bwa kwikala mufubi munyingye a Yehowa. Eyendo, Maako baadi mu Looma pabaadi Mpoolo mu lukano, na baadi akwasha bwa kutumina beena Kidishitu ba mu kakongye ka Kolose myoyo, na mutumibwa baadi esamba kalolo bwaye. (Kol. 4:10) Banda kunangushena muloo ubaadi Barnabase mupete nsaa ibaadi Mpoolo mutekye bukwashi bwa Maako.​—2 Tim. 4:11.

14 Alexandre, abaabadi batuule bu mukulu binobino, atentekyesha mushindo ubaadi umukwashe ungi mukwetu mulume na kapatupatu kooso shi: “Panaadi nki mukinga, kwela luteko mbalo i bantu bebungi kubaadi nami bukopo. Ungi mukulu baadi mundeshe mushindo wa kwilumbuula na kwipusha mupelepele. Pamutwe pa kupela kumpa dingi nteko, baadi mumpe mushindo wa kuteka misusa ibungi mu kisangilo kya mudimo wa bulungudi. Yaaya nsaa naadi munyingishibwe ngofu.”

15. Mushindo kinyi ubaadi Mpoolo muleshe lutumbu kwi bakwabo beena Kidishitu?

15 Nsaa yatumono eyikashi dibuwa mwi ungi mwina Kidishitu, atuleshaa mushindo watukwete kwata dyadya eyikashi na muulo su? Mu Beena-Looma shapitre 16, Mpoolo baadi mutumbule bakwetu beena Kidishitu bakile pa 20 bwa ngikashi yaabo ibaadi ayimusankisha kwishimba. (Lom. 16:3-7, 13) Bu kileshesho, Mpoolo baadi auku shi Andronikuse na Yunyase abaadi abafubila Kidishitu mafuku ebungi kumpala kwaye, na baadi mukanyishe kunyingila kwabo mu bwina Kidishitu. Mpoolo baadi dingi mwakule na muloo pabitale nyinaye na Rufuse, pangi baadi atentekyesha mushindo ubaadi mumukitshine myanda na kifulo kyooso kumpala.

Frédéric (ku mboko ibakashi) anyingisha Rico bwa kulama kitshibilo kyaye kya kufubila Yehowa (Tala paragrafe 16)

16. Kutumbula ba nsongwa nkulombeene kutusha bipeta kinyi?

16 Kutumbula muntu na muloo ooso akutushaa bipeta bibuwa. Tubande kwakula bwa Rico, nsongwalume a mu France, baadi mubofule mwanda wa nshaye, shibaadi mwina Kidishitu na baadi apele shi Rico tatambulanga. Rico baadi munangushene shi abitungu kutengyela na pafiki muntu mukulu mukumbane bwa kufubila Yehowa. Baadi dingi mwinyongole mwanda abaadi abamusepe ku kalasa. Frédéric mukulu a mu kakongye abaabadi balungule bwa kulonga naye Bible amba shi: “Naadi mutumbule Rico mwanda buno bulwishi bubaadi abulesha shi  baadi n’eshimba dinyingye na muleshe lukumiino.” Ano mayi a kutumbula abaadi anyingishe kitshibilo kya Rico kya kushala kileshesho kibuwa na kumukwasha bwa kwifubwila peepi na nshaye. Rico baadi mubatshishibwe na bipwa 12.

Jérôme (ku mboko ibalume) akwasha Ryan bwa kukita mudimo wa bu misionere (Tala paragrafe 17)

17. (a) Mushindo kinyi watudi bakumbeene kukwasha bakwetu beena Kidishitu bwa kwenda kumpala? (b) Ungi misionere baadi muleshe shi kwete kwitatshisha bwa bansongwalume naminyi na mbipeta kinyi bibaadi bitukye?

17 Nsaa yooso yatutumbula bakwetu beena Kidishitu abakitshi mudimo wibuwa sunga abakitshi bukopo kampanda, atwibakankamika bwabadya kufubila Yehowa ngofu. Sylvie, * baadi mufube ku betele a mu France munda mwa bipwa bibungi, Alesha shi bakwetu bakashi mbakumbeene kwikala abatumbula bakwetu balume. Baadi mumone shi bakashi mbalombeene kwikala na lutumbu bwa myanda ilekenelekene ayikitshi bakwetu balume yabakwete kumona. Byabya “mayi aabo aanyingisha ngalombeene kwikwatena na abyakula bakwetu banyingye mu kikudi.” Alombasha shi: “Bwande’mi, kutumbula bantu nyi nkitungo.” (Mye. 3:27) Jérôme, ungi misionere a mu Guyane française, baadi mukwashe bansongwalume bebungi bwa kukita mudimo wa bu misionere. Amba shi: “Naadi mumone shi, nsaa yantumbula bansongwalume pa mwanda kampanda mu mudimo wabo wa bulungudi sunga bwa kutuusha myalulo mu bisangilo, abanyisha kwenda kumpala. Bu kipeta, abatamisha ngobesha yabo yooso.”

18. Bwakinyi kufuba pamune na bansongwalume kwi buwa?

18 Twibakumbeene dingi kunyingisha bakwetu beena Kidishitu bwa kutama mu kikudi patufubu nabo pamune. Mukulu umune mulombeene kuteka nsongwalume auku kufuba kalolo na ordinatere bwa kwata ingi myanda ku jw.org ilombeene kukwasha bantu banunu bashi na ordinatere. Su abakutekye bwa kukita mudimo ku Nshibo ya Bufumu, bwakinyi kupela kwitamina bansongwalume bwa kufuba pamune nabo? Yaya mifubo ayikyebe kukupa mushindo wa kuuka bansongwalume, kwibatumbula na kumona bipeta.​—Mye. 15:23.

EBEBAKYE BWA MAFUKU EKUMPALA

19, 20. Bwakinyi abitungu tukwashe bangi bwashi bende kumpala?

19 Pabaadi Yehowa musangule Yooshwa bwa kukunkusha mwilo wa Isaleele, baadi dingi mulungule Moyiise bwa “kumukomesha” na “kumunyingisha kwishimba”. (Badika Miiya Ikituulwe 3:28.) Bantu bebungi bakwete kufika kwatudi mu kakongye ke mu nsenga ishima. Beena Kidishitu booso bapwe kunyinga​—kushi penda bakulu—​mbakumbeene kukwasha ba nsongwalume na bantu bapya bwabadya kutumika na ngobesha yabo yooso. Byabya bebungi abakyebe kwata mudimo wa ku nsaa na nsaa, bebungi abakyebe kwikala “balombeene kulambukisha naamu kwi bangi.”​—2 Tim. 2:2.

20 Sunga twekala mu kakongye sunga mu kisaka akyende kumpala bwa kufika kakongye, twibakibwe bwa mafuku ekumpala. Bwa kukita byabya, abitungu twambule Yehowa aye atalaa nkapenda kibuwa ki mwi bafubi baye.

^ par. 17 Angi mashina mbeashintuule.