“Efile Mukulu t’Efile Mukulu a kapatakanyi, nyi Efile Mukulu a butaale.”​—1 Kod. 14:33.

1, 2. (a) Nanyi baadi kipangwa kya kumpala kya Yehowa, na mushindo kinyi ubaadi Yehowa mufube naye? (b) Nkinyi akilesha shi mikeyilu tayi mu kafutakanyi?

YEHOWA, Mupangi a eyilu na nsenga, akitaa myanda yooso mu mulongo. Kipangwa kyaaye kya kumpala kibaadi Mwana aaye mulume umune eleka baadi ayitaminyibwa bu “Eyi” mwanda baadi mwakwidi mukata a Efile Mukulu. Eyi ndifubile Yehowa munda mwa bipungo bibungi, mwanda Bible amba shi: “Ku mbangilo kubaadi Eyi, na Eyi dibaadi kwi Efile Mukulu.” Na dingi abetulungula shi: “Byooso bibaadi bikeele kwadi, dingi kintu su nkimune kibaadi kwanka, takibaadi kwanka kushi kutuukila kwadi [Eyi].” Kubaapu kukila bipwa 2 000, Efile Mukulu batumine Eyi pa nsenga, pabaadi mukite akikyebe eshimba dya nshaye na bulamate bu muntu mupwidikye Yesu Kidishitu.​—Yowano 1:1-3, 14.

2 Kumpala kw’aye kufika pa nsenga, Mwan’Efile Mukulu baadi mufube na bulamate bu “mufubi ê sha kalolo.” (Mye. 8:30) Kukidila kwadi, Yehowa bapangile midiyo ibungi ya bingi bipangwa bya mu kikudi mwiyilu. (Kol. 1:16) Pabitale bano ba mwikeyilu, ungi mwisambo wa mu bible awituukisha shi: “binunu na binunu bibaamufubilanga [Yehowa]; binunu na binunu bibaayimananga kumpala kwaye.” (Dan. 7:10) Bipangwa by’Efile Mukulu bibungi bakwete kwibilesha bu  “bilwilo” bilumbuulwe kalolo bya Yehowa.​—Mis. 103:21.

3. Nyenyenyi na ma planete bi bungi kinyi, na mushindo kinyi wabidi bilumbuulwe?

3 Twi kwamba kinyi bwa bipangwa bya ku mbidi, bu nyenyeene ibungi bwatushy’akubadika na ma planete? Pabitale nyenyenyi, ungi mukanda wa (Chronicle) wa mu Houston, mu Texas, awisamba pabitale myanda yabekalanga balongye ano mafuku shi kwi nyenyenyi “midiyala binunu nkama isatu ya midiyala, sunga misusa isatu kukila bungi bubaadi beena sianse babadikye kumpala.” Aukumbasha shi: “Nyi 3 i na bishengu 23 kumongo. Sunga midiyala binunu 3 misusa midiyala lukama. Nyenyenyi ngilumbuulwe mu ma galaksi, galaksi ooso e na midiyo sunga midiyala ibungi ya nyenyenyi, mu ma planete ebungi. Ma galaksi ebungi ngalumbuulwe mu bibumbu byabetanyina bu amas na mu bibumbu bikata byabetanyina bu superamas.

4. Bwakinyi twibakumbeene kwakula shi Yehowa mukumbeene kulumbuula bafubi baye be pa nsenga?

4 Anka bu bipangwa bya mu kikudi na bilulame bi mwiyilu, bipangwa bi mwiyilu abimweka mbilumbuulwe kalolo. (Yesh. 40:26) Byabya, twibakumbeene kwakula shi Yehowa mukumbeene kulumbuula bafubi baye be pa nsenga. Akyebe shi bekale bantu batule myanda mu mulongo, na bino bii na muulo ukata mwanda be na mudimo wa muulo ukata wa kukita. Rapore yabadi batushe kwi bafubi ba Yehowa ba kala na ba lelo ayitushinkamiisha shi Yehowa e nabo na “t’Efile Mukulu a kafutakanyi kadi a butaale.”​—Badika 1 Beena-Kodinto 14:33, 40.

NDUMBULWILO A BAFUBI BA YEHOWA BA KALA

5. Mushindo kinyi ubaadi ukutshishwe mpàngo ya kuusha bantu pa nsenga kulombana?

5 Pabaadi Yehowa mupangye bantu ba kumpala, baadi mwibalungule shi: “Etandênei, nufwime pa nsenga poso, nwikale bu banfumu bâyo. Nwikalenyi na matalwa pe mishipa na tonyi mpâ na tunyema toso atwikakâ pâshi.” (Kib. 1:28EEM) Bantu abaadi na kya kufwima mushindo ulumbuulwe kalolo bwa kuula pa nsenga na kutamisha Mpaladiiso bwashi ekale pa nsenga ishima. Kukutwa kwa kukokyela kwa Adame na Eeva kubaadi kukutshishe ino mpàngo kulombana munda mwa mafuku. (Kib. 3:1-6) Kunyima kwa mafuku, “Yehowa nkumona shi bubi bwa bantu bubaadi abwende abufiimanga pa nsenga: nguba ooso, mashimba aabo abaadi anemeene nka ku milwisho.” Pa mwanda wa byabya, “nsenga ibaadi ilwishikye ku meso kw’Efile Mukulu; ibaadi yuule na bukitekite.” Byabya, Efile Mukulu nkwata kitshibilo kya kunokyesha mpeshi a kabutu bwa kubutula bantu bebubi.​—Kib. 6:5, 11-13, 17.

6, 7. (a) Bwakinyi Nowa bapetele mwabi ku meso kwa Yehowa? (Tala kifwatulo kya ku mbangilo kwa mwisambo.) (b) Nkinyi kibaadi kifwile bantu bakutwe kululama mu mafuku a Nowa?

6 “Anka Nowa bapetele mwabi ku meso kw’Efile Mukulu” mwanda baadi “muntu mululame” na baadi “mwilame munkatshi mwa bantu ba kipungo kyaaye.” Bu bi “Nowa baady’ alondo mashind’Efile Mukulu,” Yehowa baadi mumulungula bwa kwibaka bwato bukata. (Kib. 6:8, 9, 14-16) Mushindo ubaadi ukitshibwe buno bwato ubaadi ulombane bwa kupasha muwa wa bantu na wa nyema. Na kukokyela kooso, “Nowa nkulonda nka byabya byooso bibamufundjile Yehowa”; na dingi, ku bukwashi bwa kifuko kyaaye, babaadi belumbuule kalolo bwa kupudisha uno mudimo wa kwibaka. Kunyima kwa’bo kutwesha bintu byooso bi na muwa mu bwato, ‘Yehowa bakangile kiibi.’​—Kib. 7:5, 16.

7 Pabanokyele Mpeshi a kabutu mu kipwa kya 2370 kwibedi kwa Yesu Kidishitu (Eb.Y.K.), Yehowa “[nkubutula] byaabya bintu byooso panundw’a nsenga,” anka bapashishe Nowa, muntu sha kululama na kifuko kyaaye babaadi mu bwato. (Kib. 7:23) Muntu ooso e pano pa nsenga nyi mwikulu a Nowa, bana baaye na bakashi baabo. Kadi bantu babi booso babaadi pasha pa bwato babafwile mwanda abaadi bapele kuteemesha Nowa, “balambukishanga bantu mwanda wa bululame.”​—2 Mp. 2:5.

Kulumbuula kwa myanda kalolo kubaadi kupashe bantu mwanda ku Mpeshi a kabutu (Tala paragrafe 6 na 7)

8. Nkinyi kibaadi kileshe mu Isaleele a kala shi Efile Mukulu e na ndumbulwilo ebuwa pabaadi mutumine mwilo waaye eyi dya kutwela mu Nsenga ya mulayilo?

 8 Bipwa bikile pa nkama mwanda kunyima kwa Mpeshi a kabutu, Efile Mukulu baadi mulumbuule beena Isaleele bafika bu mwilo. Ndumbulwilo ebuwa baadi mutale myanda yooso ya mu nshalelo abo, bikishekishe lulangwilo lwabo. Kukaasha batshite-mwakwidi na beena Levi, twi kutemuna, kibumbu kya “bakashi babaadi abafubu dya ku kibelo kya nshibo y’epema ya kufumankeena.” (Efi. 38:8) Anka, pabaadi Yehowa mutumine mwilo wa Isaleele eyi dya kutwela mu Kanana, bantu ba kyakya kipungo abakutshile kululama, aye nkwibalungula shi: “Natshipi shi tanutwele mwiumbo dinaadi mulee bwa kwinutuula. Kukaasha penda Kalebe, mwana a Yefune na Yooshwa, mwana a Nune” mwanda babaadi batuushe rapore ebuwa kunyima kwa’bo kupuupa Nsenga ya mulayilo. (Mb. 14:30, 37, 38) Muyiile eyi dy’Efile Mukulu, Moyiise baadi mutuule Yooshwa bu mpyanyi aaye. (Mb. 27:18-23) Pabaadi Yooshwa pepi na kutwesha beena Isaleele mu Kanana, abamulungwile shi: “Ikala mukankamane onyingy’eshimba. Tosuusanga, twebofushanga mu maboko, mwanda Yehowa Efile Mukulu oobe ekala noobe kooso kwende.”​—Yosh. 1:9.

9. Mushindo kinyi ubaadi Rahabe mupushe pabitale Yehowa na bantu baaye?

9 Yehowa baadi eyendo na Yooshwa kooso kubaadi ende. Bu kileshesho, tubande kutala kibaadi kikitshikye pabaadi beena Isaleele pepi na kibalo kya beena Kanana kyabetanyina bu Yeeriko. Mu kipwa kya 1473 Eb. Y.K., Yooshwa batumine bantu babidi bwa nkapuupa Yeeriko, na abafumankeene na Rahabe, mukashi a ndumba. Baadi mwibafwamishe mu kisasa kya nshibo yaaye bwashi bantu bababadi batume kwi nfumu a mu Yeeriko tabebamonanga. Rahabe balungwile bampupa ba beena Isaleele shi: ‘Nauku shi Yehowa enupa eumbo . . . , mwanda twi bapushe abamba shi Yehowa mwinumiishe mema a Kalunga Kamonga . . . na byanudi bakite banfumu babidi ba beena Amore.’ Baadi mukumbashe shi: “Yehowa Efile Mukulu enu nyi Efile Mukulu a’kwa kwiyilu kula mpa na pano pashi pa nsenga.” (Yosh. 2:9-11) Bu bibaadi Rahabe mwituule ku lupese lwa ndumbulwilo a Yehowa yaaya nsaa, Yehowa baadi mukite bwashi aye na kifuko kyaaye bapashibwe  pabaadi beena Isaleele batshokole Yeeriko. (Yosh. 6:25) Rahabe baadi muleshe lukumiino, baadi mutshine Yehowa, na balesheshe kanemo kwi mwilo waaye.

NDUMBULWILO A MU SIEKELE A KUMPALA

10. Nkinyi kibaadi Yesu mulungule bakata ba bipwilo bya beena Yuuda ba mu mafuku aaye, na bwakinyi baadi mwakule byabya bishima?

10 Ku bukunkushi bwa Yooshwa, mwilo wa Isaleele ubaadi utshokole bibundji byooso na kwata eumbo dya Kanana. Kadi nkinyi kibaadi kikitshikye kunyima kwa mafuku? Kunyima kwa bipwa nkama, beena Isaleele abaadi nsaa na nsaa abatupilwa miiya y’Efile Mukulu. Mu mafuku abaadi Yehowa mutume Mwana aaye pa nsenga, kukutwa kwabo kwa kukokyela Efile Mukulu na kupushisha mikyendji yaaye kubaadi kukile, nyi bwakinyi Yesu baadi mwitanyine Yeelusaleme bu kibundji ‘akiipaa batemuki.’ (Badika Mateo 23:37, 38.) Efile Mukulu baadi mupele bakata ba bipwilo bya beena Yuuda pa mwanda wa kukutwa kwabo kwa kululama. Byabya Yesu baadi mwibalungule shi: “Bufumu bw’Efile Mukulu abenunyengye bwanka, bebupe bantu abapa nabo bikuba.”​—Mat. 21:43.

11, 12. (a) Nkinyi kibaadi kileshe mu siekele a kumpala shi Yehowa baadi mukashe mwabi waaye kwi mwilo wa beena Yuuda bwa kwiutuula pa ungi ndumbulwilo? (b) Mbantu kinyi babaadi mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu?

11 Mu siekele a kumpala kunyima kwa Yesu Kidishitu (K.Y.K.), Yehowa baadi musumbule mwilo wa Isaleele. Kadi, byabya tabilesha shi baadi mulombeene kushaala kushi ndumbulwilo a bafubi baaye basha kululama pano pa nsenga. Yehowa baadi mutuule mwabi waaye kwi ndumbulwilo mupya baadi esambila pabitale Yesu na malongyesha aaye. Babangile mwifuku dya Pentekote a mu 33 K.Y.K. Mu dyadya efuku, balongi ba Yesu pepi na 120 abaadi bebungi mbalo imune mu Yeelusaleme “penyi paapa kubapushikile mwiyilu eunga bu dya kituumo ki bukopo kya lupunga kibaudile mu nshibo mubaabadi.” Paapa, ‘kubebamwekyele bu ndjimi ya kalo ibaadi ayiyabuula, ayo nkutentama lumunelumune pe ooso a kwabadi. Abaudile booso na kikudi kiselele, ngi abo nkubanga kwakula mu ingi ndjimi, muyiile bibaadi kikudi kibape matalwa a kwakula.’ (Bik. 2:1-4) Uno mwanda wa kukanya ubaadi uleshe patooka shi Yehowa baadi kwete kukwatshishena uno ndumbulwilo mupya, musangishe balongi ba Kidishitu.

12 Mu dyadya efuku dikata, “kubatentekyelwe bantu 3 000” ku balondji ba Yesu. Na dingi, “Yehowa bakumbashanga bantu mafuku ooso ku kakongye, baaba babapashibwanga.” (Bik. 2:41, 47Kilombeno kipya 2009) Mudimo wa bano balambukishi ba kumpala ba mukandu wibuwa ubaadi utushe bikuba bibuwa na “eyi dy’Efile Mukulu dibaadi adyende na kupalakana, dingi bungi bwa balongi bubaadi abufiimi mu Yeelusaleme.” Mpa na “batshite-mwakwidi bebungi babakokyele ku lukumiino.” (Bik. 6:7) Bantu bebungi be na mashimba ebuwa abaadi bakumiine bya binyibinyi bibaabadi abalongyesha kwi beena uno ndumbulwilo mupya. Kunyima, Yehowa baadi muleshe dingi shi kwete kwibakwatshisheena pababangile kutwesha “beena bingi bisamba” mu kakongye ka beena Kidishitu.​—Badika Bikitshino 10:44, 45.

13. Ndumbulwilo mupya a Yehowa e na mudimo kinyi?

13 Takubaadi mpaka su ngimune pabitale mudimo ubaadi Efile Mukulu mupe balongi ba Yesu nya. Yesu aye nabeene baadi mwibaleshe kileshesho, mwanda kunyima kwa’ye kubatshishibwa, babangile kulongyesha pabitale “Bufumu bwa mwiyilu.” (Mat. 4:17) Yesu baadi mulongyeshe balongi baaye kukita wawa mudimo umune. Bebalungwile shi: “Anukekala tumonyi twande ku Yeelusaleme, mu Yudeya mushima na mu Samariya, mpa na kufudiile nsenga.” (Bik. 1:8) Balongi ba Yesu ba kumpala abaadi bapushe kalolo kibaabadi bebatekye. Bu kileshesho, mu Antyoshe a Pisidii, Mpoolo na Barnabe abaadi balungule beena Yuuda babaadi bashikwe mukandu wibuwa shi: “Bibatunganga shi eyi dy’Efile  Mukulu dilungudibwe kwanudi kwibedi. Anka pa mwanda wanwiditoloola na nubetshibila anwe banabeene shi tanwibapwandjikile muwa wa looso, talanga! Baaba’twe babeyaluula kwi beena maumbo. Mwanda Yehowa mwitutumine eyi shi: ‘Nankutuulu bwa kwikala etaata dya maumbo, bwashi otwale kipandjilo mpa na kufudiile nsenga.’” (Bik. 13:14, 45-47) Kubanga mu mafuku a batumibwa, kipindji kya ndumbulwilo a Efile Mukulu ki pano pa nsenga kikwete kulungula eshinda dya kipandjilo.

BANTU BEBUNGI ABAFU, KADI BAFUBI BA YEHOWA ABAPANDA

14. Nkinyi kibaadi kikitshikye mu Yeelusaleme mu siekele a kumpala, kadi mbantu kinyi babaadi bapande?

14 Beena Yuuda bebungi tababaadi bakumiine mukandu wibuwa nya, na bibaadi abitungu shi masaku ebafwile, mwanda Yesu baadi mudimushe balongi baaye shi: “Nguba anumono Yeelusaleme mbamwifunyishe kwi bilobo bya ngoshi, ukaayi paapa shi nguba a kumubutula bakumbana. Paapa booso abekala mu Yuuda basukile mu myengye; abekala munda mwa kibalo, bemutuukye; abayikala mu mapya, tabatwelanga dimo mu kibalo.” (Luk. 21:20, 21) Kibaadi Yesu mutemukye kibakitshikile. Pa mwanda wa buntumboshi bwa beena Yuuda, mu kipwa 66 K.Y.K. bilwilo bya beena Looma babaabadi abakunkusha kwi Cestius Gallus abefunyishe Yeelusaleme. Kadi, musango umune bano basalayi babakatukile, na yaaya nsaa balongi ba Yesu babaadi bapete mushindo wa kutuuka mu Yeelusaleme na mu Yudeya. Eusèbe, mufundji a myanda ya kala, amba shi bebungi abaadi basukye, basabuka Mwela wa Yoordano, benda ku kibundji kya Pella mu Pérée. Mu kipwa kya 70 K.Y.K., basalayi ba beena Looma babaabadi abakunkusha kwi Titus abafikile dingi na bababutwile Yeelusaleme. Kadi, beena Kidishitu basha kululama abaadi bapande mwanda abalondela mayi a Yesu.

15. Nkinyi kibaadi kilombeene kukutshisha bwina Kidishitu bwa kobesha kutama?

15 Sunga byekala shi balongi ba Kidishitu abaadi bapete nkalakasho ibungi, kubingwabingwa, na bingi bitompwanga bitale lukumiino lwabo, bwina Kidishitu bubaadi butame mu siekele a kumpala. (Bik. 11:19-21; 19:1, 19, 20) Baaba beena Kidishitu ba kumpala abaadi bende kumpala mu kikudi mwanda abaadi bebelele mwabi kwi Efile Mukulu.​—Mye. 10:22.

16. Bwa kwikala bibuwa mu kikudi, mwina Kidishitu ooso baadi na kya kukita kinyi?

16 Bwa kwikala bibuwa mu kikudi, mwina Kidishitu ooso baadi na kya kwitatshisha ngofu. Bibaadi abitungu kulonga Bifundwe na katshintshi, kutwela mu bisangilo byooso bya lulangwilo, na kulungula mukandu wibuwa na katshintshi. Kukita bino byooso kubaadi kukwashe bafubi ba Yehowa ba aa mafuku bwa kwikala bibuwa mu kikudi na kwikala na buumune, anka bu byakukwete kukita lelo uno. Baaba babaadi abebungu na tuno tukongye tupya tulumbuulwe kalolo babaadi abapete bukwashi bwa bakulu na bafubi ba midimo babaadi abetatshisha ngofu bwabo. (Fid. 1:1; 1 Mp. 5:1-4) Na, kubaadi muloo wikasha su bakunkushi babaadi abende na kutambuka, bu Mpoolo, babafiki mu kutala tukongye! (Bik. 15:36, 40, 41) Kwi kwipusheena kukata pankatshi petu na beena Kidishitu ba kumpala. Twi na lutumbu lukata bu bi Yehowa mukite ndumbulwilo a bafubi baaye ba aa mafuku na ba lelo! *

17. Nkinyi kyatukyebe kumona mu mwisambo aulondo?

17 Bu bi nfudiilo a ndumbuliwlo a Satana taadi pepi na kufika mu ano mafuku a nfudiilo, kipindi kya ndumbulwilo a Yehowa ki pano pa nsenga kikwete kwenda kumpala mu mushindo wabish’ekeele. Okwete kutambuka nakyo pamune su? Okwete kwenda kumpala mu kikudi su? Mwisambo aulondo aukyebe kulesha mushindo oodi mulombeene kukita byabya.

^ par. 16 Tala mwisambo wa “Les chrétiens adorent Dieu avec l’esprit et la vérité” na wa “Ils continuent à marcher dans la vérité” mu Kitenta kya Mulami kya mu 15/7/2002 mu Fwalase. Myanda ibungi pabitale kipindji kya ndumbulwilo a Efile Mukulu ki pano pa nsenga ngituukye mu mukanda wa Les Temoins de Jéhovah: Prédicateurs du Royaume de Dieu.