Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 MIISAMBO YA MBANGILO | KWI MUNTU E KUMONA MYANDA I KUMPALA?

Ingi myanda ngikitshikye, ibungi ta ngikitshikye

Ingi myanda ngikitshikye, ibungi ta ngikitshikye

We na lukalo lwa kuuka nshalelo oobe a e kumpala su? Uno nyi mwanda ausankishaa bantu bebungi. Bantu bebungi abatemukaa myanda i kumpala, anka abapetaa bipeta bilekeene. Tubande kutaluula ino myanda:

  • BEENA SIANSE abafubaa na byamo bipya mpa na kutuusha makuta ebungi bwa kulesha myanda ibungi i kumpala, bu kileshesho mushindo wi miishi ibubi ayikyebe kulwisha nsenga mu mafuku e kumpala na kulesha su maloba mpeshi akyebe kunoka mbalo kampanda.

  • BASHA BINANGU BYA KUPATUULA MYANDA abalesha mushindo awikala myanda ya makuta na ya politike mu mafuku e kumpala. Warren Buffett, umune a ku bantu be na bupeta bukile mu nsenga, baadi mwitaminyibwe bu mutemuki mwanda baadi atwesha makuta aaye nka mu myanda ayituusha makuta ebungi. Nate Silver, ungi sha binangu bya kupatuula myanda, baadi apatuula bungi bwi mu ma rapore bwa kobesha kutemuka pabitale byooso abikyebe kukita États-Unis bwa bwedi bwabapeya basha mafilme akile buwa ku Hollywood.

  • MIKANDA YA KALA mbeyipatuule bu matemuki. Bangi bantu abamonaa shi myanda ibafundjile Michel de Notredame mu siekele a 16 ikwete kulombana ano mafuku etu. Kalandriye ka ba Maya kabaadi kafudiile mu 21/12/2012, bangi bantu abaadi abamono shi akatemuka myanda ya malwa ibaadi kumpala.

  • BAKATA BA BIPWILO ingi nsaa abatemukaa myanda ayikyebe kukitshika mu nsenga bwa kudimusha bantu na kwibakaka mu kipwilo. Harold Camping, mutemuki a efuku dya kiimu na balongi baaye abaadi bapalakashe mukandu wa’shi nsenga ayikyebe kubutudibwa mu 2011. Kadi, nsenga ikii nka kwanka.

  • BANTU ABABUKAA MYANDA abambaa shi abo mbalombeene kutemuka myanda ayifiki. Edgar Cayce na Jeane Dixon, booso babidi abaadi batemukye ingi myanda ikitshikye mu siekele a 20. Anka ooso a kwabadi baadi mutemukye myanda ibungi ishi ikitshikye. Bu kileshesho, Dixon baadi mutemukye shi Ngoshi ya kasatu ya nsenga ishima ayikyebe kubanga mu 1958, kadi Cayce baadi mutemukye shi munkatshi mwa bipwa 1970 kibundji kya New York akikyebe kuputshibwa na mbû.

Abitungu twiyele luno lukonko: Kwi mushindo wa kumona myanda ayifiki watudi balombeene kutudila lukulupilo su? Su we mulombeene kumona myanda ayifiki kumpala, nshalelo oobe mulombeene kushintuluka ngofu.