Uno mmwisambo ulombeene Temwe a Yehowa umune kwisamba na muntu. Tupwandjikishe shi Temwe umune abetanyina bu Anthony bafiki ku nshibo ya muntu abetanyina bu Tim.

KUKUMIINA MWI YESU KWI NA MUULO

Anthony: Tim, nemuna. Ne na muloo wa nkumona dingi.

Tim: Oolo, na’mi namu.

Anthony: Nakutwadila jurnale ya Kitenta kya Mulami na Réveillez-vous! ibakatuka mu kutuuka. Namono shi miisambo i mu ano ma jurnale ayikyebe nkusankisha.

Tim: Bofwambuka. Bokitshi nka biya po’be kufika lelo mwanda ne na mwanda wankyebe nkwipusha.

Anthony: Eyendo, mwanda kinyi?

Tim: Dingi efuku, nesambile na mwina mudimo na’mi. Namulungula pabitale tu mikanda tubompeele na mushindo watudi buwa. Kadi ndungwile shi ntshi mulombeene kwitubadika mwanda Batemwe ba Yehowa ta mbakumiine mwi Yesu. Nky’eyendo su? Mulungwile shi nakyebe nkwipusha pofiki mu kuntala.

Anthony: Bibuwa, bokitshi biya pa kungyela luno lukonko. Bokitshi kalolo pa kwitwipusha atwe banabeene. Na dingi, takwi ungi mushindo wa kuuka akikumiinaa muntu kukila kumwipusha aye nabeene.

Tim: Ndjo binakitshi byabya.

Anthony: Bwa kwakula bya binyibinyi, Batemwe ba Yehowa abakumiinaa mwi Yesu. Twambe shi atumonaa shi kutuula lukumiino mwi Yesu kwi na muulo ukata bwa kupeta kipandjilo.

Tim: Nauku shi nwi bakumiine mwadi, kadi pambile mwina mudimo na’mi byabya, bimpeele malaka a kuuka kalolo. Namono shi kasha tobandile kwisamba uno mwanda nya.

Anthony: Ne nkulesha angi maverse a mu Bible aalesha muulo wa kukumiina mwi Yesu? Ao nyi maverse aafubaa nao kwi Batemwe ba Yehowa mu mudimo wabo wa bulungudi.

Tim: Oolo, bibuwa.

Anthony: Twi balombeene kubanga na mayi a Yesu nabeene e mu Yowano 14:6. Ano mayi e mu mwisambo ubakitshine Yesu na umune a ku batumibwa baaye. Atubadika bino: “Yesu nkumulungula shi: ‘Ami ne eshinda, ne binyibinyi, ne muwa. Muntu su ngumune t’akwenda kwi Yaya kushi kukiila kwandi.’” Muyile abyamba uno verse, mushindo kinyi umune wa kwifubwila kwi Yaaya?

Tim: Nyi nkukiila kwi Yesu.

Anthony: Nabyo. Na Batemwe ba Yehowa mbakumiine byabya. Mbande nkwela luno lukonko: Muyiile byouku pabitale akitekye Efile Mukulu, nsaa ikwete muntu kuteka, abitungu atekye mwishina dya nanyi?

Tim: Mwishina dya Yesu.

Anthony: Mbyabya. Nyi bwakinyi nsaa yooso yangyelaa nteko neyelaa mwishina dya Yesu. Anka byabya nyi abikita Batemwe booso ba Yehowa nsaa yabeele nteko.

Tim: Abitunganga kuuka bino.

Anthony: Ungi verse atudi balombeene kutaluula nyi nga Yowano 3:16. Uno verse e na muulo ukile nyi bwakinyi bangi abamonaa shi nyi Evanjile mushima mufundjibwe mu kikoso. Nyi kwamba shi su twata myanda yooso ifundjibwe pabitale muwa wa Yesu na mudimo waaye pano pa nsenga na kwibifunda mu verse umune, abikala nka uno verse. Pangi we mulombeene kubadika uno verse.

 Tim: Bibuwa. Amba shi: “Mwanda Efile Mukulu bakishakisha kufula ba pa nsenga pa kutusha Mwana aaye a eleka, bwashi ooso akumiina mwadi tafwanga nya, anka ekale na muwa wa looso.”

Anthony: Bofwambuka. We mwiubidishene na uno verse?

Tim: Oolo, ne mumupushe ngofu, na namumonaa mbamufunde mpa na ku bifwatulo bi mu bilayi.

Anthony: Nyi verse aukibwa ngofu. Su tubatala kalolo, atumono kibaadi Yesu mwambe. Kifulo ky’Efile Mukulu akikwasha bwa kupeta muwa wa looso​—kadi abitungu tukite kinyi?

Tim: Tukumiine mwadi.

Anthony: Oolo. Kukumiina mwi Mwana umune eleka, Yesu Kidishitu. Ino mbalo​—lwalwa lukumiino mwi Yesu alufungula eshinda bwa kupeta muwa wa looso—​mbelwisambile mwisaki kya 2 dya uno jurnale abankutwadila. Pabitale mudimo wa Kitenta kya Mulami, amba shi, myanda i mu uno jurnale “ayikwasha bantu bwashi batuule lukumiino lwabo mwi Yesu, aye bafwile bwashi tupete muwa wa looso kadi taadi Nfumu lelo uno mu Bufumu bw’Efile Mukulu.”

Tim: Ee, nyi mubwende mwawa. Jurnale enu alesha kalolo shi Batemwe ba Yehowa mbakumiine mwi Yesu.

Anthony: Nabyo byabya.

Tim: Kadi, bwakinyi bantu abamba shi Batemwe ba Yehowa tabakumiina mwi Yesu?

Anthony: Kwi myanda ibungi aitakula bantu mu kwakula byabya. Ingi misusa, bantu abakulaa byabya mwanda abapushaa bangi bantu abebyakula. Sunga shi mbebalambukishe ino myanda ya madimi kwi bakata babo ba bipwilo.

Tim: Ami napwandjikishanga shi​—pangi bangi bantu abamba shi tanwibakumiine mwi Yesu mwanda anwiyitaminaa bu Batemwe ba Yehowa kushi bu Batemwe ba Yesu.

Anthony: Wawa mwanda ngukumbeene kwikala w’eyendo.

Tim: Bwakinyi anwakulaa pabitale Yehowa ngofu?

“NEBAUKISHA NAMU ESHINA DYOBE”

Anthony: Bwa mwanda umune, atukumiina shi kufuba n’eshina Yehowa kwi na muulo​—anka bu bibakitshine Mwan’aye Yesu. Tubande kutaluula kibaadi Yesu mwakule mu luteko lubaadi mwela kwi Nshaye. Lwi mu Yowano 17:26. We kubadika uno verse?

Tim: Oolo. “Na nebaukisha namu eshina dyobe, na nankebaukisha dyanka; bwashi kifulo kyakya kyodi munfule nakyo kikale mwabadi, n’ami mwabadi.”

Anthony: Bofwambuka. Pano Yesu amba shi baadi muukishe Eshina dy’Efile Mukulu. Opwandjikisha shi baadi mwibikite naminyi?

Tim: Umm. Ntanguku’mi.

Kutuula lukumiino mwi Yesu kwi na muulo ukata bwa kupeta kipandjilo

Anthony: Bibuwa, pangi twibakumbeene kutala ungi verse kwete kupatuula kalolo uno mwanda. Verse ankyebe shi tutale nyi mBikitshino 2:21. Mwamwa atubadika bino: “Oolo, ooso edidi eshina dya Yehowa akekala mupashibwe.” Binobino, namono shi bokumiina shi kwidila eshina dya Yehowa akupetesha muwa, kushi mpaka Yesu auku uno mwanda.

Tim: Oolo, nabyo byabya.

Anthony: Byabya Yesu baadi mumone shi kintu ki na muulo bwashi balongi baaye bapete muwa nyi kuuka eshina dy’Efile Mukulu na kumwitanyinanga mu dyadya eshina. Na uno nyi ngumune wa ku myanda ukata awitutumu bwa kwakula pabitale Yehowa ngofu. Atumonaa shi bi na muulo ukata bwa kuukisha eshina dy’Efile Mukulu na lukulupilo looso na atukwasha bangi bwa kwidilanga dyadya eshina.

Tim: Kadi sunga byekala shi bantu tabauku eshina dy’Efile Mukulu sunga kwiditemuna, abauku yawa Efile Mukulu abakwete kusambila.

Anthony: Bi kwikala eyendo. Sunga mbyabya, pa’ye kwitulungula eshina dyaaye, Efile Mukulu mwitukwashe bwashi kwifubwila pepi naye kwikale kubofule.

Tim: Okye kwamba kinyi?

Anthony: Tubande kunangushena uno mushindo: Su tatuuku eshina dya Moyiise. Tubadya kumuuka penda bu muntu baadi musabukye Kalunga  Kamonga sunga bu muntu abaabadi bape Miiya Ekumi. Bi mumune na bwa Nowa​—bwakinyi kuuka eshina dyaaye? Badya kwikala aukibwa penda bu muntu baadi mwibakye bwato na kupaasha kifuko kyaaye na nyema. Byabya, mpa na Yesu Kidishitu baadi mulombeene kuukibwa penda bu yawa bakatukile mwiyilu afika pa nsenga aye nkufwa bwa milwisho yetu, ta mbyobyo su?

Tim: Namono shi nnabyo.

Anthony: Kadi Efile Mukulu mukite bwashi tuukye mashina a bano bantu. Takwi kintu su nkimune akikwashaa bwashi twipushe pepi na muntu kukila. Sunga byekala shi tatwafumankeene na Moyiise, Nowa, sunga Yesu, kuuka kwa mashina a bano bantu akwitukwasha bwa kwibamona bu bantu b’eyendo.

Tim: Kasha tangyelele binangu bi bino nya, kadi namono shi mby’eyendo!

Anthony: Nyi bwa kinyi Batemwe ba Yehowa abakulaa ngofu bw’eshina dy’Efile Mukulu. Atukumiina kukwasha bantu bwabadya kukumiina mwi Yehowa Efile Mukulu bu Muntu a binyibinyi abadi balombeene kwifubwila pepi naye. Ingi nsaa, atwakulaa ngofu pabitale mudimo winao Yesu mu kipandjilo kyetu. Pangi twibakumbeene kubadika ungi verse bwa kupatuula uno mwanda.

Tim: Bibuwa.

Anthony: Kumpala tubadikanga Yowano 14:6. Tentekyesha bibambile Yesu shi, “n’eshinda, ne binyibinyi, muwa.” Tubande kwaluka ku verse i kumpala na tutale mayi aye e mu Yowano 14:1. We kubadika kibaadi Yesu mwambe mu kipindji kya nfudiilo kya uno verse?

Tim: Oolo. Akyamba bino: “Nwibakumiine mwi Efile Mukulu, kumiinayi namu’nyi mwandi.”

Anthony: Bofwambuka. Byabya, we kwamba shi lukumiino lwa binyibinyi, alutungu kusangula atukumiina kutudila lukulumiino, kukumiina mwi Yesu sunga kukumiina mwi Yehowa?

Tim: Nya. Yesu bambile shi abitungu kukumiina mwi booso.

Anthony: Mbyabya. Na namono shi okumiina shi penda kwakula shi ne mukumiine mwi Efile Mukulu na mwi Yesu ta nkupwa kwa mwanda nya. Eyendo shi abitungu twikale na nshalelo mwipusheene na lukumiino lwetu.

Tim: Mbyobyo.

Anthony: Kadi mushindo kinyi ulombeene muntu kulesha lukumiino mwi Efile Mukulu na mwi Yesu? Pangi twi balombeene kwisamba wawa mwanda ungi musango. *

Tim: Nasangala ngofu.

We na mwanda kampanda wa mu Bible okwete kwiyipusha? We na lukalo lwa kuuka myanda kampanda itale lukumiino sunga bikitshino bya Batemwe ba Yehowa? Su mbyabya, tokumanga kupela kwipusha Temwe a Yehowa umune. Ekala na muloo wa kutentekyesha noobe pabitale ino myanda.

^ par. 60 Bwa kuuka ingi myanda, tala shapitre 12 a mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible? wabadi batuushe kwi Batemwe ba Yehowa.