“Kâmina . . . okobeshe mu yaya ntumbo yobe.”—MIS. 45:4, EEM.

1, 2. Bwakinyi Musambo 45 ngutale ooso a kwatudi?

NFUMU sha ntumbo mmukamine pa nfwalasa ende mu kutshokola beshikwanyi naaye bwa kukalwila bya binyibinyi na bululame. Aye baapu kwibatshokola, ayibakila mukashi ebuwa. Nfumu bakwete kumutentekyesha na kumusamuna mu bipungo byooso. Uno ndjo mutwe wa mwanda wi mu mukanda wa Misambo 45.

2 Byabya, Musambo 45 ta mpenda bu mwanda wa muloo nya. Myanda yabadi baleshe mwanka ayipatuula bi bungi kwatudi. Ngitale myanda yooso ya mu muwa wetu lelo uno, mpa na mu mafuku e kumpala. Byabya, tutuuleyi binangu byetu byooso mu kutaluula kwa uno musambo.

“ESHIMBA DYANDE NDJIULE NA MYANDA I BUWA”

3, 4. (a) “Myanda kinyi ibuwa” itutale, na mushindo kinyi wayidi ilombeene kutala mashimba etu? (b) Mushindo kinyi wi ‘lono lwetu ndwa kuneemeka nfumu,’ na mushindo kinyi aufiki ludimi lwetu bu lusâla?

3 Badika Misambo 45:2EEM. “Myanda i buwa” ayikumu eshimba dya mufundji a misambo na ayidiikasha “djiule” ngitale Nfumu. Kishima kya mu kina Ebreeyi kyabadi baluule shi “ndjiule”  akilesha “kusaka.” Uno mwanda ngufwishe eshimba dya mufundji a misambo mu kwikala bu adisaka na muloo na kwikasha edimi dyaaye bu “lusâla lwa mufundji sha kalolo.”

4 Twi kwamba naminyi bwetu? Mukandu wibuwa wa Bufumu nyi mwanda wibuwa aukumu mashimba etu. Mukandu wa Bufumu ngufikye “buwa” ngofu mu 1914. Kubanga mu aa mafuku, mukandu taubaadi utale Bufumu abufiki kadi ubaadi utale guvernema a binyibinyi kwete kumunana mwiyilu. Uno nyi “mukandu wibuuwa wa Bufumu” watukwete kulongyesha ‘mu nsenga ishima; aukeekala buukamonyi kwi baa-maumbo booso.’ (Mat. 24:14) Eshimba dyetu “ndjiule” na mukandu wa Bufumu su? Tukwete kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu na katshintshi su? Anka bu mufundji a misambo ‘lono [lwetu] ndwa kuneemeka nfumu’—Nfumu etu Yesu Kidishitu. Tukwete kumusamuna bu Nfumu a Bufumu bwa Mesiya kwete kumunana mwiyilu. Byabya tukwete kwitamina booso— abakunkusha na baabakunkusha—bwa kulamata ku bufumu bwaye. (Mis. 2:1, 2, 4-12) Na ndimi yetu ayikala bu “lusâla lwa mufundji sha kalolo” nsaa yatutumika n’Eyi difundjibwe mu bulungudi.

Atulungula mukandu wibuwa pabitale Nfumu Yesu Kidishitu na muloo ooso

‘BISHIMA BI BUWA ABINOKO KU MILOMO YA NFUMU’

5. (a) Mushindo kinyi ubaadi Yesu ‘mulongame’? (b) Mushindo kinyi wi ‘bishima bi buwa abinoko ku milomo ya Nfumu,’ na mushindo kinyi watudi balombeene kwipaana mu kulonda kileshesho kyaaye?

5 Badika Misambo 45:3. Bifundwe abyakula myanda ipeela pabitale bi mpala ya Yesu. Kushii mpaka baadi ‘mulongame’ mwanda aye mmuntu mupwidikye. Byabya, kulongama kwaye akutuukila mu kululama kwaye ku meso a Yehowa na ku mushindo wadi mulamate ngofu kwadi. Na dingi, Yesu baadi mwakule na “mayi a kalolo” pabaadi alungula mukandu wa Bufumu. (Luk. 4:22; Yo. 7:46) Tukwete kwipaana mu kulonda kwa kileshesho kyaaye mu bulungudi na kutompa kufuba na bishima byaaye bwashi bikume mashimba a bantu su?—Kol. 4:6.

6. Mushindo kinyi ubaadi Efile Mukulu mwelele Yesu mwabi bwa “losoo”?

6 Pa mwanda Yesu baadi mwipaane kwadi, Yehowa baadi mu mwelele mwabi mu mudimo waaye pa nsenga na aye nkumupa bwedi kunyima kwa lufu lwaye bu mulambu. Mpoolo mutumibwa bafundjile shi: “[Yesu] beepeeleshe, aleesha kukookyela mpaa na ku lufu, ku lufu lwa [makyenga]. Ngi mwanda kinyi Efile baamutùmbwilè ngofu, aye nkumupa Eshina dii kunundu kwa mashina ooso, bwa’shi mwishina dya Yesu, booso bakuname— mwiyilu na pa nsenga—na bantu ba ndimi yooso bawukishe’shi Nfumu Yesu Kidishitu nyi Nfumu mu ntumbo y’Efile Yaaya.” (Fid. 2:8-11) Yehowa beleele Yesu mwabi “bwa losoo” pabamusangwishe bwa kwikala na muwa ushy’aufu.—Lom. 6:9.

NFUMU MBAMWIKASHE MUKATA KUKILA ‘BENAAYE’

7. Mushindo kinyi ubaadi Efile Mukulu mushingye Yesu mwimu kukila ‘benaaye’?

7 Badika Misambo 45:7, 8Pamwanda wa kifulo kikata kya Yesu bwa bululame na mushikwa waaye wa kintu kilombeene kukutwa kutumbisha Nshaaye, Yehowa baadi mumushingye mwimu bwadya kwikala Nfumu a Bufumu bwa Mesiya. Yesu babaadi bamushingye “mwimu wa muloo,” kukila ‘benaaye,’ kwamba shi, banfumu ba Yuuda ba ku musuku wa Daavide. Mu mushindo kinyi? Bwa  kintu kimune, Yesu abaadi bamushingye mwimu kwi Yehowa aye nabeene. Na dingi, Yehowa bamushingile mwimu bwadya kwikala bu Nfumu na bu Tshiite-mwakwidi mukata e panundu. (Mis. 2:2; Eb. 5:5, 6) Yesu dingi baadi mushingwe mwimu wa kikudi kiselele kushii na mwimu wi bi ungi mwimu ooso nya, na bufumu bwaye ta mbwa pa nsenga mbwa mwiyilu.

8. Mushindo kinyi watudi balombeene kwamba shi Efile nyi lupuna-nsulu lwaYesu, na bwakinyi twi balombeene kushinkamisha shi bufumu bwaye mbululame?

8 Yehowa mmutuule Mwan’aaye bu Mesiya Nfumu mwiyilu mu 1914. ‘Mukombo waaye wa bufumu mmukombo wa bululame,’ byabya bululame na kulombana bi mu bufumu bwaye. Matalwa aaye ngalombane, mwanda ‘Efile Mukulu ndupuna nsulu lwaaye.’ Abilesha shi Yehowa ndjo kitako kya bufumu bwaye. Na dingi, lupuna nsulu lwa Yesu alwikala kwanka bwa “losoo.” Twi na muloo wa kufubila Yehowa ku bukunkushi bwa uno Nfumu e bukome abadi batuule kwi Efile Mukulu su?

NFUMU ‘ASOMEKA LUPETE LWAYE LWA NGOSHI’

9, 10. (a) Nsaa kinyi ibasomekyele Yesu lupete lwaye lwa ngoshi, na mushindo kinyi ubabangile kufuba nalo? (b) Mushindo kinyi awukafubu Yesu na lupete lwaye lwa ngoshi?

9 Badika Misambo 45:4, EEM. Yehowa alungula Nfumu shi ‘asomyekye lupete lwaye lwa ngoshi mu kifuka,’ byabya apa Yesu matalwa a kulwa ngoshi na booso bashy’abakumiina Bufumu bw’Efile Mukulu na bwa kwibatshibila kiimu Kyaaye. (Mis. 110:2) Bu bi Kidishitu Nfumu a Ngoshi abashii balombeene kutshokola, nyi bwakinyi abamwitamina bu “Nfumu kimankinda.” Baadi musomekye lupete lwaye lwa ngoshi mu 1914 na aye nkutshokola Satana na bademo baaye, babaadi mubingye mwiyilu ebasumbula pepi na nsenga.—Bif. 12:7-9.

10 Kwakwa kubaadi bu mbangilo a kutshokola kwa Nfumu a Ngoshi. Abitungu shi ‘atshokole dimo.’ (Bif. 6:2) Kiimu kya Yehowa abitungu shi ekitshibile bantu booso be ku bukunkushi bwa Satana pa nsenga, na kutshokola Satana na bademo baaye. Kintu kya kumpala akikatuka nyi Mbabilone Mukata, nsangilo a bipwilo bya madimi. Mpàngo ya Yehowa ngya kutumika na banfumu ba politike bwa kubutula uno “ndumba,” mubi. (Bif. 17:16, 17) Akupu, Nfumu a Ngoshi akyebe kulwa na ndumbulwilo a Satana a myanda ya politike, na kwiyibutula byooso. Kidishitu abamwitamina dingi bu “mwikeyilu . . . a bwina,” akyebe kutshokola dimo mu kwela kwa Satana na bademo baaye mu bwina. (Bif. 9:1, 11; 20:1-3) Tubandeyi kutala mushindo aulesha Misambo 45 ino myanda ya muloo.

NFUMU ALU NGOSHI “BWA KULAMWINA BYA BINYIBINYI”

11. Mushindo kinyi wi Kidishitu alu ngoshi ‘bwa kulamwina bya binyibinyi’?

11 Badika Misambo 45:5, EEM. Nfumu a Ngoshi t’alu penda bwashi atshokole na akwate kipindji kya nsenga kampanda na be mwanka nya. Alu ngoshi ya kululama na mpàngo ibuwa. Kwete kulwa ngoshi “bwa kulamwina bya bînyibînyi,kwipêlesha mpâ na kululama.” Bya binyibinyi bikata abitungu kulamwina mbitale bufumu bwa Yehowa bwa mwiyilu na pa nsenga. Satana baadi mweleshe mpaka matalwa a Yehowa a kumunana nsaa ibaadi mutombokyele Yehowa. Kubanga mu aa mafuku, bademo na bantu mbatopekye uno mwanda wa binyibinyi. Binobino nsaa ibalombana bwashi Nfumu mushingwe mwimu a Yehowa alwe ngoshi bwa kushinkamisha bya binyibinyi bitale bufumu bwa Yehowa mususa umune bwa looso.

12. Mushindo kinyi wikale Nfumu alu bwa kulamwina kwiyisha?

12 Nfumu alu dingi ngoshi ‘bwa kulamwina kwiyisha.’ Bu byadi Mwan’eeleka a Efile Mukulu, aye nabeene mmutuushe kileshesho ki  buwa kya kwiyisha na kululama ku bufumu bwa Nshaaye. (Yesh. 50:4, 5; Yo. 5:19) Bantu booso balamate kwi Nfumu abalondo kileshesho kya kulamata na kukokyela kwaye ku bufumu bwa Yehowa na kwiyisha mu myanda yooso. Anka penda baaba abakitshi byabya ndjo abakashaala mu nsenga ipya yabadi balee kwi Efile Mukulu.—Zek. 14:16, 17.

13. Mushindo kinyi wi Kidishitu alu ‘bwa kukalwila bululame’?

13 Kidishitu alu dingi bwa ‘kukalwila bululame.’ Bululame bwabakalwila kwi Nfumu nyi “mbululame bw’Efile Mukulu”—miiya ya Yehowa pabitale ki buwa na ki bubi. (Lom. 3:21; Miy. 32:4) Yeeshaya baadi mutemukye bino pabitale Nfumu Yesu Kidishitu: “Nfumu aludika eumbo muyiile bululame.” (Yesh. 32:1) Kumunana kwa Yesu akukyebe kufwisha mulayilo wa “eyilu dipya” na “nsenga ipya,” mwamwa “amukabikala bululame.” (2 Mp. 3:13) Ooso akashaala mu yaaya nsenga ipya ekala na kitungo kya kwikala na nshalelo mwipusheene na miiya ya Yehowa.—Yesh. 11:1-5.

NFUMU AKITSHI “BINTU BYA KUTSHINA”

14. Mmushindo kinyi wi mboko ya Kidishitu aikakitshi ‘bintu abikwatshisha moo’? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo kwa mwisambo.)

14 Nsaa yakwete kwenda na kulwa, Nfumu mmusomekye lupete mu kifuka. (Mis. 45:4) Kadi nsaa ibalombana bwashi asomone lupete elukwate ku mboko yaaye ibalume. Mufundji a misambo atemuka shi: “Yoobe ilume [mboko] ikwatshishe bantu moo.” (Mis 45:5, EEM) Nsaa i Yesu Kidishitu kwete kwenda na kulwa bwa kutshiba kiimu kya Yehowa ku Armagedone, akakitshi bintu ‘abikwatshisha [beshikwanyi naaye] moo.’ Kadi tatuuku shi akyebe kutumika na kintu kinyi bwa kubutula ndumbulwilo a Satana nya. Anka byabya abikyebe kukwatshisha bantu be pa nsenga moo baaba bashibaadi bateemeshe elango dy’Efile Mukulu dya kukokyela bukunkushi bwa Nfumu. (Badika Misambo 2:11, 12.) Mu butemuki bwaye pabitale mafuku a nfudiilo, Yesu bakwile shi bantu “abatshinyi malwa aafiki pano; mwanda makome a mwiyilu, abeatshinkisha.” Bakwile dingi shi: “Paapa abamono Mwana a muntu afiki, bamwifunyishe kwi ekumbi, muule ndaa na bukome na ntumbo.”—Luk. 21:26, 27.

15, 16. Mba nanyi abekala mu “bilwilo” abilondo Kidishitu mu ngoshi?

15 Nsaa ayakula mukanda wa Bifumbuwle pabitale kufika kwa Nfumu “na bukome na ntumbo” bwa kutshiba kiimu awamba shi: “Namwene eyilu dishitukye kubaadi nfwalasa tooka, Mumukaamine abamwitanyina bu Sha-kishima na bu Binyibinyi. Asambisheena, alu ngoshi mu bululame. Na dingi, bilwilo bya mwiyilu bibaadi abimulondo pa nfwalasa itooka, na bibaadi bifwale bilamba bi selele bya lene. Mukanwa mwaye amutuuku mwele wi maashi bwa kutapa nao miilo. Eebakunkusha na mukombo wa kyaamo, afuntu tukuba twa mvinyo mu kyengyelo kya nsungu y’Efile Mukulu sha bukome booso.”—Bif. 19:11, 14, 15.

16 Beena ngoshi abalondo Kidishitu, bu “bilwilo” bya mwiyilu abimulondo mu ngoshi mba nanyi? Nsaa ibaadi musomekye lupete lwaye bwa kubinga Satana na bademo baaye mwiyilu, Yesu baadi na “miikeyilu yaaye.” (Bif. 12:7-9) Twi na kya kushinkamisha kalolo shi pa ngoshi ya Armagedone, mu bilwilo bya Kidishitu amwikala miikeyilu i selele. Mu bilwilo byaaye amwikala bangi bantu su? Yesu batuushile uno mulayilo kwi bashingwe mwimu shi: “Baba abakobesha na kuîdidîla na kukita byankyebe mpâ na ku nfudîlo nakebapa matalwa a natambwile’mi nabêne kwi Yaya. Ku aa matalwa abakamunu mîlo mu kipaso ki bukopo, bakeifingye by’abafingâ mabuka a ema.” (Bif. 2:26, 27EEM) Byabya, mu bilwilo bya Kidishitu bi mwiyilu amwikala bakwabo bashingwe  mwimu, bapete efuto dya kwenda mwiyilu. Bashingwe mwimu abakamunana pamune naaye abekala ku lupese lwaye nsaa yakalombasha ‘bintu bya kutshiina’ nsaa yamunu miilo na mukombo wa oòlo.

NFUMU ATSHOKOLA NGOSHI YOOSO

17. (a) Nfwalasa tooka abadi bakamine kwi Kidishitu alesha kinyi? (b) Lupete na buta bi na mudimo kinyi?

17 Badika Misambo 45:6. Nfumu mmukamine ku nfwalasa tooka, abilesha ngoshi i selele na ilulame ku meso kwa Yehowa. (Bif. 6:2; 19:11) Kukaasha lupete, e na dingi buta. Atubadika mwanka shi: “Naamwene: kubaadi nfwalasa tooka; baadi mumukaamine baadi mukwate buta. Babaamupeele lùbàngo [kifulu kya bufumu], baayiile bu mutshokodi, naa bwa kutshokola.” Byooso bibidi buta na lupete abilesha bintu abitumika nabyo Kidishitu bwa kutshibila beshikwanyi naaye kiimu.

Abaketamina tonyi bwa kusuula nsenga (Tala paragrafe 18)

18. Mushindo kinyi awikala “mikyetwe” ya Kidishitu “isambulwe”?

18 Mu ngakwilo a bu ngomba, mufundji a miisambo baadi mutemukye shi ‘mikyetwe ya Nfumu ngisambulwe, ayitapa mashimba a beshikwanyi naaye’ na ‘kuponesha bantu kumpala kwaaye.’ Kabutu akekala mu nsenga ishima. Butemuki bwa Yeelemiya bubaadi buleshe shi: “Bitandá bya baba bankepaisha [Yehowa] abikashâlá sumbu sumbu kubanga ku’i nsongo y’eumbo na ku ingi.” (Yel. 25:33, EEM) Bungi butemuki abulesha shi: “Namwene mwikeyilu bwimane mu nguba, ubelele tonyi tooso tubebwanga mwiyilu musaase n’eyi di bukopo’shi: ‘Fikayi, ebungyeyi bwa madyo akata eEfile Mukulu, bwa kudya mwita wa milopwe, mwita wa banfumu, mwita wa baasha-bukome, mwita wa nfwalasa na wa bano beyikamine mwita wa bantu booso balungantu na bapika bapeela na bakata.’”—Bif. 19:17, 18.

19. Mushindo kinyi aukyebe Kidishitu “koobesha” na kutshokola ngoshi yooso?

19 Kunyima kwa kubutula ndumbulwilo e bubi a Satana pa nsenga, Kidishitu ‘mu ntumbo yaaye’ akyebe “koobesha.” (Mis 45:5, EEM) Akyebe kulombasha kutshokola kwaye nsaa y’akeele Satana na bademo baaye mu lupongo mu kipungo kyaaye kyooso kya Bufumu Bwaye bwa bipwa kinunu. (Bif. 20:2, 3) Nsaa ayikekala Diabulu na miikeyilu yaaye bu bafwe kushii bukome bwa kukita kintu, bantu be pa nsenga t’abekala dingi ku matalwa a Satana na abekala na muloo wa kusangeela kutshokola kwa ntumbo ya Nfumu. Kumpala kwabadya kumona nsenga ayende na kwaluulwa mpaladiiso, abekala dingi na kingi kintu akibatakula mu kusangala na Nfumu aabo mpa na bakwabo be mwiyilu. Mu mwisambo aulondo atukyebe kutaluula uno mwanda wa muloo.