Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 AMBULAYI LUKUMIINO LWABO

Baadi mushaale munyingye pabamwene kukutwa kululama

Baadi mushaale munyingye pabamwene kukutwa kululama

ELIYA baadi ende na kutambuka mwibanda dya Yordano. Baadi mupwe kutambuka munda mwa mbingo mutadiile kunundu dya ku mwengye wa Horebe. Binobino pano p’alukiila mu Isaleele, mukumbeene kusangana kushintuluka mwiumbo dyabo. Eshipo dibaadi kwanka dikwete kwenda na kupwa. Mpeshi mbedi babanga kunoka, na ba kidime abaadi abende mu kudima mu mafuba aabo. Bibaadi bilombeene kufwishila mutemuki kufukama mwishimba dyaaye pa kumona eumbo dikwete kupanda, kadi baadi etatshisha ngofu bwa bantu. Tababaadi mu kipwano ki buwa na Yehowa nya. Lulangwilo lwa Baale lubaadi lukii munkatshi mwabo, na Eliya baadi na mudimo ukata wa kukita. *

Pepi na kitenta kya ku Abele-Mehola, Eliya bamwene kipya kikata kyabakwete kudima. Abaadi banye ngombe 24 ibidi ibidi, bisaka 12 bya yaaya ngombe bibaadi abyende na kubundula nsenga, na kukita mbunda mu nsenga i kiteleesha kya mpeshi. Muntu baadi akunkusha kisaka kya nfudiilo nguno abaabadi abakimbi kwi Eliya. Nyi Elisha, muntu abaabadi basangule kwi Yehowa bwa kupyana Eliya. Mususa wa kumpala Eliya baadi apwandikisha shi baadi nka penda’ye bu muntu sha kululama ku meso kw’Efile Mukulu, nyi bwankinyi baadi na lukalo lukata lwa kwenda mu kumona yawa muntu.—1 Banfumu 18:22; 19:14-19.

Eliya baadi mutompe kupela kupa mungi muntu mashito aaye, kumupa kinemo kyaaye su baadi mutshine shi dingi efuku mmulombeene kwata mbalo yaye? Tatuuku nya; sunga kwamba shi byabya binangu bibaadi bimufwile. Sunga mbyabya, baadi “muntu anka bu’twe.” (Jaake 5:17) Bible alesha shi: “Eliya bakidile pepi naaye aye nkumwasa kikotshi kyaye.” (1 Banfumu 19:19) Kilamba kya mudimo kya Eliya—kibaadi pangi kya musokya wa mukooko sunga wa mbushi—baadi ekitenteka kunundu kwa kingi kilamba bwa kulesha shi mbamupe mudimo ukata kwi Yehowa. Byabya pabaadi mwikyase Elisha ku mapampa, bibaadi abipatuula mwanda kampanda. Eliya bakuminyine kukokyela eyi dya Yehowa dya kutuula Elisha bu mpyanyi aaye. Eliya baadi mukulupile Efile Mukulu aaye na kumukookyela.

Na kwiyisha kooso Eliya basangwile Elisha bwashi amupyane

Bwa uno nsongwalume, baadi na lukalo lukata lwa kukwasha mutemukye taadi muntu mununu. Elisha tabaadi mulombeene kupyana Eliya mususa umune nya. Anka, munda mwa bipwa bifikye ku bisamombo, na kwiyisha kooso baadi akwasha mutemuki taadi mununu, kunyima abaadi bamwitamine bu “beelanga Eliya mema ku maasa.” (2 Banfumu 3:11) Kwikala na muntu mukumbeene kumukwasha kubaadi kunyingishe Eliya ngofu! Bano balume babidi abekeele mususa umune bakuuku. Mushindo ubaabadi abenyingishena ubaadi wibakwashe bwabadya kushaala banyingye sunga mbibaabadi abamono myanda ya kukutwa kululama ibaadi ifiime mwiumbo dyabo. Ku lungi lupese, buntomboshi bwa nfumu Akabe bubaadi abwende na kutama.

Tobofumankene na myanda ya kukuta kululama su? Bebungi ba kwatudi bakwete kufumankana nayo mu uno ndumbulwilo e bubi. Kwikala na kuuku mufule Efile Mukulu nkulombeene nkukwasha bwa kushaala munyingye. We mulombeene dingi kulonga bi bungi pabitale lukumiino lwa Eliya nsaa ibafumankeene na myanda ya kukutwa kwa kululama.

 “EBWEE WENDE MU KWIMONENA NAA AKABE”

Eliya na Elisha abafubile ngofu bwa kwalusha bantu mu kipwano n’Efile Mukulu. Eyendo shi ababangile kulongyesha bangi batemuki, babaabadi balombeene kubunga mu tulasa twilekene. Byabya mu yaaya nsaa Eliya bapetele mudimo upya, Yehowa bamulungwile shi: “Ebwee wende mu kwimonena na Akabe nfumu a Isaleele.” (1 Banfumu 21:18) Akabe bakitshine kinyi?

Nfumu baadi mupwe kusumbula lukumiino, baadi nfumu mukile bubi mu Isaleele. Baadi mwibakile Yezabele, aye nkutwesha lulangwilo lwa Baale mwiumbo, na nfumu nabeene baadi mu lwalwa lulangwilo. (1 Banfumu 16:31-33) Mu lulangwilo lwa Baale mubaadi bipikwa bya myanda ya kutanda, lusandji, mpa na kulambula kwa baana. Na dingi, Akabe baadi kyakatuka mu kupela kukookyela mwiya wa Yehowa wa kwipaa Ben-Adade nfumu e bubi a mu Siriya. Akabe bapelele kukokyela mwanda baadi akulupila shi abamupa makuta. (1 Banfumu, shapitre 20) Binobino, lwabi, kukimba kwa mbintu bya ku mbidi, na buntomboshi bwa Akabe na Yezabele bibaadi bikile bubi.

Akabe baadi na nshibo mu Samariya—kishibo ki bukata bukile! Baadi dingi na shibo mu Izreele kibundji kibaadi mu bilometre 37. Ku nfudiilo kwa lwalwa lupango kubaadi efuba dya nfinyo. Akabe baadi mulakile kyakya kipindji kya nsenga kibaadi kya muntu abetamina bu Nabote. Akabe bayiile kwadi amulungula shi amupe makuta sunga shi amuudishe dyadya efuba. Byabya Nabote bambile shi: “Mwishina dya Yehowa nyi nkibeshi kikata su nakupa bupyanyi bwa ba mashaami.” (1 Banfumu 21:3) Nabote baadi na mutwe wi bukopo su? Baadi na kibengo? Bebungi abapwandikisha byabya. Anka, baadi akookyela Mwiya wa Yehowa, ubaadi autosha beena Isaleele bwa kuudisha nsenga ibaadi bu bupyanyi bwa kifuko. (Beena-Leevi 25:23-28) Ku meso kwa Nabote, kutupilwa Mwiya w’Efile Mukulu nyi mwanda wi bubi. Baadi muntu sha lukumiino n’eshimba di bukopo, mwanda baadi auku shi kupela kukumiina abyamba Akabe akumufwishila masaku.

Eyendo shi, Akabe tabaadi mutuule binangu ku Mwiya wa Yehowa nya. Balukiile kwaye, “na kinyongwa n’eshimba dishiidikye” bu bibakutshile kupeta kibaadi nakyo lukalo. Atubadika dingi shi: “Belongyele pa lusala lwaye atadiisha mpala ku kibuwa apela mpa na kudya.” (1 Banfumu 21:4) Yezabele pabamwene mulume aaye mmulwishe mpala abikalaa mwana mufiite munda, bakitshiine mwaye mooso bwashi amwatshile kyakya kyaadi nakyo lukalo, mu yaaya mpàngo yaaye baadi akyebe kubutula kifuko kya bantu baasha kululama.

Binangu byaaye bibaadi bikanyishe bantu ngofu mwanda wa bubi bwabyo. Yezabele mukashi a nfumu baadi auku Mwiya w’Efile Mukulu ubaadi autekye shi bwa kukumiina mwanda wabadi bafunde muntu abitungu kwikale tumonyi tudibi. (Miiya Ikituulwe 19:15) Byabya bafundjile mukanda mwishina dya Akabe, bwashi apete bantu bakata babidi ba mu Izreele balombeene kukumiina kudimbiila Nabote—shi basaabuula Efile, bilombeene shi apeta kibawo kya lufu. Bi malwa mwanda binangu byaaye bibaadi byobeshe. Bantu babidi “ba bisumanga” abatuushile bu kamonyi bwa madimi abo nkudimbiila Nabote, na abo nkumwasa mabwe nkumwipa. Mpa na baana balume ba  Nabote abebayipayile! * (1 Banfumu 21:5-14; Beena-Leevi 24:16; 2 Banfumu 9:26) Akabe baadi mutadiile mukashi aaye bwashi akite kyooso kyakyebe mpa na kwipaa bantu bashii basoole mwanda.

Banda kunangwila ku bibaadi bilombeene Eliya kupusha pabaadi Yehowa mumufumbwile bibakitshine nfumu na mukashi aaye. Mbilombeene kutapa kwishimba pa kumona bantu babi abakyengyesha bantu bashii basoole mwanda. (Misambo 73:3-5, 12, 13) Lelo uno tukwete kumona myanda ikata ya kukutwa kululama ayikitshika—ingi nsaa abeyikitshi kwi bantu baasha matalwa abemono bu bakwete kulesha mpala y’Efile Mukulu. Byabya, uno mwisambo ngulombeene kwitunyingisha. Pano Bible etutentekyesha shi takwi kintu su nkimune kifwame ku meso kwa Yehowa. Kwete kumona byooso. (Beena-Ebreeyi 4:13) Kadi, kwete kukita kinyi na bubi bwa kwete kumona?

“BYABYA OBE MULWISHI ANDE BWEPETEENA NAAMI”

Yehowa batumine Eliya kwi Akabe. Efile Mukulu bambile shi: “E mwifuba dya nfinyo dya Nabote.” (1 Banfumu 21:18) Nsaa ibaadi Yezabele mulungule Akabe shi, binobino efuba dya nfinyo tadidi dyoobe, bayiile mususa umune bwa kusangeela kintu kyaaye kipya. Aye tabaadi apwandikisha shi Yehowa kwete kumona. Banda kunangwila bibaadi mwakule pabaadi mushaale mwifuba dya nfinyo, mmuwule ndaa na bilotwa by’efuba di buwa dyakyebe kukita mwibalasa dyaaye. Kadi mususa umune, Eliya bafikile kwadi. Muloo ukata ubaadi nawo Akabe ubashintulukile, nsaa ibakwile shi: “Byabya obe mulwishi ande bwepeteena naami.”—1 Banfumu 21:20.

“Byabya obe mulwishi ande bwepeteena naami”

Bishima bya Akabe abilesha mishindo ibidi ya kubulakana. Wa kumpala pabalungwile Eliya shi ‘byabya bwepeteena naami,’ Akabe balesheshe shi baadi mpofu mu kikudi. Yehowa baadi mupwe ‘kumupeta.’ Bamwene Akabe alwisha bulungantu bwaye bwa kwisangwila na akumiina binangu bi bubi bya Yezabele. Efile Mukulu bamwene bi mwishimba dya Akabe, mushibaadi lusa na kululama pa mwanda wa lwabi lwa bintu bya ku mbidi. Wa kabidi, pabalungwile Eliya shi, “obe mulwishi ande!” Akabe balesheshe mushikwa ubaadi nawo kwi muntu baadi kuuku a Yehowa Efile Mukulu na baadi mulombeene kumukwasha bwashi akatukye mwishinda di bubi.

Twi balombeene kupeta malango e buwa pabitale kubulakana kwa Akabe. Twi bakumbeene kutentekyesha shi Yehowa Efile Mukulu amonaa byooso. Bu byadi Yaya sha kifulo, amonaa nsaa yatupambuka mwishinda di buwa, na akumiina kwitumona atushintuluka. Bwa kwitukwasha, atumikaa na bakuuku  baaye—bantu baasha kululama, be nka bu Eliya abatwala mayi a Efile Mukulu kwi bantu nabo. Nyi nkilubilo kikata su twamona bakuuku b’Efile Mukulu bu beshikwanyi netu!—Misambo 141:5.

Banda kutala bibaadi lwalulo lwa Eliya kwi Akabe: “Nepeteena nobe.” Baadi musangane Akabe bibaadi muntu—ngifi, atapanaa, na muntu mutombokyele Yehowa Efile Mukulu. Bibaadi abitungu kwikala n’eshimba di bukopo bwa kwimana kumpala kwa uno muntu mubi. Eliya batungunukile na kulungula Akabe kitshibilo kimwatshile Efile Mukulu. Yehowa bamwene byoso bibakitshikile—buntomboshi bubaadi bupalakane kubanga mu kifuko kya Akabe abo nkutwela mu mwilo. Byabya Eliya balungwile Akabe shi Efile Mukulu mmwate kitshibilo kya ‘kubutula,’ ba mu kifuko kyaaye booso. Mpa na Yezabele akyebe kubutudiibwa.—1 Banfumu 21:20-26.

Eliya tabaadi mukutwe kushinkamisha shi abitungu bantu bakatushe etombo di mwabadi, na mwikelo wa kukutwa kwa kululama nya. Ino myanda tukwete kwiyimona lelo mu uno ndumbulwilo. Uno mwanda wa mu Bible awitutentekyesha shi, Yehowa Efile Mukulu ta mwimene penda pa kumona bikwete kukitshika nya kadi e na lukalo lukata lwa kufwisha kululama pa nsaa ilombane. Eyi dyaaye aditushinkamiisha shi kwi efuku dyakapudisha kukutwa kwa kululama bwa losoo. (Misambo 37:10, 11) Byabya we mulombeene kwiyipusha shi: ‘Kiimu ky’Efile Mukulu mpenda dinyoka? Su nkya lusa?’

“BOOMONO BIBEEYISHA AKABE?”

Pangi Eliya baadi mukanye pakumona bibakitshiine Akabe pabitale kiimu ky’Efile. Mwanda waye aulesha shi: “Pabapushiishe Akabe bino bishima, basanwiine bilamba byaaye aye nkufwala mpaaya, nkwishidika; balalanga pa uno mpaaya, dingi batambukanga mwibongole.” (1 Banfumu 21:27) Akabe baadi elanga ku myanda yaaye su?

Twikwamba shi baadi mutadiile mwishinda di buuwa. Akabe baadi eyisha—eyendo shi, uno mwanda wi bukopo kwi muntu sha kwitatula na sh’etombo. Kadi kwakwa kubaadi kwilanga kwa binyibinyi su? Banda kupwandikisha, bibaadi—Manasee ungi nfumu baadi bubi kukila Akabe. Yehowa pabaadi munyokye Manasee, yawa muntu baadi mwiyishe, aye nkuteka bukwashi bwa Yehowa. Kadi tabaadi mwimeene paapa nya. Bashintulwile mwikelo waaye aye nkukaasha lulangwilo lwa ma nkishi lubaadi mutuule, aye nkukita mwaye mooso bwa kufubila Yehowa, nkutakula mpa na mwilo waaye bwashi bakite byabya. (2 Myanda 33:1-17) Tukwete kumona uno mwanda kwi Akabe su? Nya.

Yehowa bamwene shi Akabe balesheshe patoka kwinyongola kwaye su? Yehowa balungwile Eliya shi: “Boomono bibeyisha Akabe ku meso kwande? Bu bibeyisha kumpala kwande ntanfisha malwa pano pakyatala nya; mpa bufumu bwa mwana aaye panfisha malwa pa nshibo yaaye.” (1 Banfumu 21:29) Yehowa baadi mufwile Akabe lusa su? Nya, anka penda kwilanga kwa binyibinyi ndjo kulombeene kutakula Efile Mukulu mu kumufwila lusa. (Ezekyele 33:14-16) Kadi bu bibaadi Akabe muleshe ndambo a kwilanga, Yehowa namu baadi mumufwile lusa muyiile bukata bwa kwilanga kwaye. Akabe tabaadi mukumbeene kupetekyelwa apayipayibwa kifuko kyaaye kyooso nya.

Na dingi, kiimu kya Yehowa takibaadi kishintulukye nya. Kunyima kwa mafuku Yehowa besambile na miikeyilu yaaye bwa kumona muntu mulombeene kubulakasha Akabe bwashi ende mu ngoshi bakamwipayile mwanka. Takubaadi kukile mafuku e bungi nya, Akabe bapetele kibawo kibaabadi bamutshibile. Abatapile Akabe mu ngoshi, mase nkumunoka pa mbidi mwitempu dyaaye na bibafwile. Mu uno mwanda abalesha dingi bino: Nsaa ibaabadi abasuula etempu dya nfumu, ingi mbwa ibaadi ayilamba mase aaye. Byabya, bibaadi bu kulombana kwa mayi abaadi Yehowa mutume Eliya bwashi alungule Akabe shi: “Mbalo ibalambila mbwa mase a Nabote, mbwa ayikalamba naamu mase oobe obe nabeene.”—1 Banfumu 21:19; 22:19-22, 34-38.

Pabitale Eliya, Elisha na bangi bantu baasha kululama abaadi munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu, lufu lwa Akabe lubaadi lwibatentekyeshe shi Yehowa tabaadi mulube lukumiino n’eshimba dinyingye dya Nabote. Efile Mukulu sha kululama t’akutwaa kunyooka buntomboshi nya, byabikala lelo sunga malooba, ta mulombeene kukutwa kufwisha kiimu kyaaye nsaa ayitungu kwikifwisha nya. (Mbadiko 14:18) Dino dibaadi bu elango dikata kwi Eliya, aye baadi munyingye munda mwa bipwa makumi mu mafuku a kumunana kwa yawa nfumu sh’etombo. Tobofumankeene na kukutwa kwa kululama su? Okulupila kumona nsaa yabalongamisha myanda kwi Efile Mukulu su? Bi buwa wambule lukumiino lwa Eliya. Aye na mwin’aaye Elisha, babatungunukile na kulungula mukandu w’Efile Mukulu, aye nkushaala munyingye pabamwene kukutwa kwa kululama.

^ par. 3 Yehowa baadi mufwishe bipwa bisatu na kipindji by’eshipo bwa kulesha patooka shi Baale tee kapu, abaabadi abalangwila bu’ye ebanokyeshaa mpeshi na kutwesha bufukye mu nsenga. (1 Banfumu, shapitre 18) Tala mwisambo awamba shi: “Ambulaayi lukumiino lwabo” mu Kitenta kya Mulami kya mu 1/1/2008 na 1/4/2008 mu Fwalanse.

^ par. 13 Bu bibaadi Yezabele mutshiine shi bupyanyi bw’efuba dya nfinyo tabushalanga kwi baana baaye balume, pangi nyi bwakinyi baadi mwate mpàngo ya kwipaa baana balume ba Nabote.