Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Abetupangile bwa kwikala na muwa

Abetupangile bwa kwikala na muwa

NANYI a kwatudi shakuminaa kwikala na muwa munda mwa mafuku ebungi na muloo?Banda kupwandikisha mushindo wabibadya kwikala buwa su twi na muwa ushina nfudiilo kushii kukumba! Tubadya kukisha nsaa ibungi na bakwetu, kutambukamu nsenga ishima, na kulonga bya kukita bintu bibungi byatudi bafule.

Bwakinyi atukuminaa kwikala na muwa wa looso? Bifundwe abitulungula’shi Efile Mukulu mwele lwalwa lukalo mwatudi. (Mulungudi 3:11) Bible akula dingi’shi: “Efile Mukulu nyi nkifulo.” (1 Yowano 4:8) Ta mbilombene kupushika’shi Efile Mukulu mwitupangye na lukalo lwa kwikala na muwa wa looso mu mashimba mwetu su auku’shi, bibukopo bwa kwiupeta.

Eyendo, takwi muntu akuminaa kufwa. Byabya Bible ayitamina lufu bu “mwishikwanyi” ebubi. (1 Beena-Kodinda 15:26) Bangi mbalombene kufwa bukinga bangi namu mbalombe kupwa mafuku ebungi, anka ku nfudiilo a byooso muntu oso afu. Bantu bebungi abapushaa moo nsaa y’abatentekyesha lufu. Lufu abakelutshokola su? Mbilombene kukitshika su?

BISHINKAMIISHO ABITUPA LUKULUPILO

Mbilombene nkukanyisha pa kupusha’shi mpàngo y’Efile Mukulu tayibadi ya’shi muntu afwe? Mukanda wa Kibangilo wi mu Bible awitupa kishinkamisho kya’shi mpàngo y’Efile Mukulu ibadi ya’shi bantu bekale na muwa wa looso pa nsenga. Yehowa bapangile nsenga na byoso bilombene kukwasha muntu bwadya kwikala na muwa mpa na muloo. Akupu aye nkupanga mulume a kumpala Adame, na aye nkumutula mu mpaladiiso, lupango lwa Edene. Kunyima kwa byabya, “Efile Mukulu batadile byoso bibadi mukite, bibadi buwa bukabe.”—Kibangilo 1:26, 31.

Efile Mukulu bapangile Adame mupwidikye. (Miiya Ikituulwe 32:4) Eeva mukashi a Adame tabaadi na kalema su nkamune, badi mupwidikye ku mbidi na mu binangu. Yehowa bebalungwile’shi: “Etandênei nufwime pa nsenga pôso, nwikale bu banfumu bâyo, nwikalenyi na matalwa pe mishipa na tonyi mpâ na tunyema toso atwikakâ pâshi.”—Kibangilo 1:28, EEM.

Bwa’shi ba Adame na Eeva baushe nsenga, bibaadi abitungu mafuku ebungi. Eeva baadi na kya kutanda bana, na bana baye babaadi na kya kutanda babo bana mpa na apakaulu nsenga nka bu bibambile Efile Mukulu. (Yeeshaya 45:18) Yehowa baadi mulombene kupa Adame na Eeva lwalwa lukulupilo, aku namu baukanga’shi abashala na muwa bwa mafuku apeela, pangi penda bwa kumona bana na bekulu baabo akupu bafwe?

Banda kunangushena mudimo wa kulama nyema. Abaadi bape Adame mudimo wa kuudika nyema mashina, na bibaadi abitungu nsaa ibungi. (Kibangilo 2:19) Anka, bwa kulama nyema, bibaadi abitungu’shi eyilongye bwa kwiyiwuka bya kwiyilama. Bino bibaadi na kya kwata nsaa ibungi.

Byabya, pabaadi Efile Mukulu mulungule Adame bwa kuusha nsenga na kulama nyema, abilesha’shi ba mulume na mukashi ba kumpala abaadi na kya kushala na muwa mafuku e bungi. Eyendo’shi Adame bashele na muwa mafuku ebungi.

MPÀNGO Y’EFILE MUKULU GYA’SHI BANTU BASHALE NA MUWA BWA LOOSO MU PALADIISO PA NSENGA

ABAADI BASHALE BIPWA BI BUNGI PA NSENGA

Adame bipwa 930

Metushela bipwa 969

Nowa bipwa 950

Lelo uno bipwa 70-80

Bible alesha shi kala, bantu abaadi abashala na muwa munda mwa bipwa bibungi kukila lelo uno. Amba’shi: “Adame nkushaala na muuwa byooso pamune, bipwa 930.” Bible mmutemune bangi bantu basamombo abaadi bashaale na muwa munda mwa bipwa bikile pa 900! Mmutemune Sete, Enoke, Kenane, Yarede, Metushela na Nowa. Boso bwabo abaadi na muwa kumpala kwa Mpeshi a kabutu, kadi Nowa baadi na bipwa 600 kumpala kwa’shi Mpeshi anokye. (Kibangilo 5:5-27; 7:6; 9:29) Bwakinyi bantu abaadi abashaala na muwa munda mwa bipwa bibungi byabya?

Baaba bantu boso, abaadi batandikwe mafuku apeela kunyima kwa Adame na Eeva kushimisha muwa upwidikye. Pangi nyi bwakinyi abaadi abashaala na muwa bipwa bibungi. Bwakinyi kupwidika kwi na bukitshishi mu kwikala kobe kwa na muwa bipwa bibungi? Bwakinyi lufu alukatshokolwa? Bwa kupeta ngaluulo, tubandeyi kupusha bwakinyi tukwete kununupa na kufwa.