Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

“Naadi penda ku mbangilo, meeso oobe nkummona.”—MISAMBO 139:16

Efile Mukulu auku byopushaa su?

Efile Mukulu auku byopushaa su?

AKITULONGYESHA BIPANGWA

Banda kunangushena pa kino kipwano ki bukopo kukila bingi bipwano byoso bya bantu—kipwano ki pankatshi pa bana ba mpasa be mumune. Abekalaa mu kipwano ki bukopo ngofu na ki pa bwakyo. Nancy Segal, mukunkushi a kilongyelo kya bantu abalongaa myanda itale bana ba mpasa na mwikale aye nabene mwana a lupasa, akula’shi: “Bamo bana ba mpasa abaukaa kalolo abipusha mukwabo na bi mwishimba dyaye sunga ta mbamulungule byanka kwi mukwabo.” Ungi mwana mukashi badi mupatuule bi kipwano ki pankatshi paye na mukwabo a lupasa abadi befwaneene naye’shi: “Atwiukena kalolo boso bwetu.”

Nkinyi akikitshishaa bwa’shi beukene kalolo bino? Bantu balongye abapwandikisha’shi sunga byekala’shi, kwikala mbalo imune na kutandjibwa na bantu bamune kwi kwikala bu kabingilo akakitshishaa bino, na dingi abikitshikaa pa mwanda wa’shi bana ba mpasa be mumune be na tuntu twabetamina bu ma gène twi mumune.

BANDA KUNANGUSHENA: Mupangi a ano ma gène aafubu mu kipaso kya kukaanya e na ngobesha i pa bwayo ya kuuka muntu oso kalolo kukila bangi bantu boso. Ngi bwakinyi Daavide mufundji a misambo bambile’shi: “Bondamanga mwifu dya nyinaami. Mifufwa yande ta ngifwame kumpala koobe, pababadi bankite mu bufyeefye. . . . Naadi penda ku mbangilo, meeso oobe nkummona. Mu mukanda wobe, abaadi apwe kufunda [bipindji byande byooso, NWT].” (Misambo 139:13, 15, 16) Nka penda Efile Mukulu ngi mulombene kushinguula kalolo bi ma gène eetu na myanda yoso yatudi bafumankane nayo mu muwa wetu. Bu bikale’shi nka penda Efile Mukulu ngi auku bi ma gène eetu, bino abitushinkamisha’shi auku kalolo byatupusha mpa na mu tu myanda tupeela.

AKITULONGYESHA BIBLE PABITALE LUSHINGULWILO LWA MYANDA LW’EFILE MUKULU

Daavide batekyele’shi: “Yehowa we muntaluule, oshinguula byandi. Owuku kulaala kwande na kubuuka kwande; ku bula, oshinguula byannangushena. Ntantuushishe kishima p’edimi dyande, obe Yehowa, we mupwe kwikiwuka.” (Misambo 139:1, 2, 4) Na dingi, Yehowa atalaa mpa na myanda i mu eshimba dyetu na “awukaa byooso bi binangu bya bantu.” (1 Myanda 28:9; 1 Samwele 16:6, 7) Ano ma verse aalesha kinyi pabitale Efile Mukulu?

Aalesha’shi, sunga ta twi balombene kulesha bi nkalo yeetu na binangu byetu byooso mu luteko, Mupangi eetu tatalulaa nka penda byatukitshi nya, anka auku na bwakinyi atwibikitshi. Byabya, auku kibuwa kyatudi balombene kukumina kukita, sunga mbyatudi na mikalo ayitukutshishwa kupudisha nkalo i mu mashimba eetu. Mu binyibinyi, pa mwanda wa’shi Efile Mukulu mmwele kifulo mu mashimba eetu pa mbalo ya kumpala, akumina—sunga’shi e na kisukusuku—kya kupusha na kuuka bi mu binangu na mu mashimba eetu.—1 Yowano 4:7-10.

Mu binyibinyi, ta kwi kintu su nkimune kilombene kufwama ku meso kw’Efile Mukulu. Amonaa mpa na myanda ayitukyengyesha yabashi balombene kumona na kushinguula kwi bangi bantu

Bifundwe abitushinkamisha’shi:

  • “Meeso a Yehowa ee pe balulame, dingi matwi aaye aatemeesha nteko yaabo.”—1 MPYEELE 3:12.

  • Efile Mukulu mmuulee’shi: “Naakakulambukisha, nkuleeshe eshinda dya kulonda, dingi nkakupe elango, nshale mukulame.”—MISAMBO 32:8.

 EFILE MUKULU NSHA LUSA NA KALOLO KAKATA

Kuuka’shi Efile Mukulu auku myanda yetu na byatupusha nkulombene kwitukwasha bwa kunyingiila nkalakashi su? Banda kutala uno mwanda ubadi ukitshikile Anna, a mu Nigeria. Apatuula’shi: “Pa mwanda wa lukalakashi lunadi nalo, nadi neyipusha su bi na muulo bwandya kutungunuka na kwikala na muwa. Nadi mukashi kilele na nadi na mwan’ande mukashi bupenka mu lupitalo badi na mukumbo wa mema akile bungi mu bongo wabetanyinaa bu hydrocéphalie. Mu aa mafuku abandungwile’shi ne na mukumbo wa cancer mu bongo na’shi abitungu bambaale, bambukye na manga, akupu bambukye na nsembwe yabetanyinaa bu rayon x. Bibadi bukopo bukile bwandya koobesha kwikala mu lupitalo na kulama mwan’ande mukashi e na maladi.”

Nkinyi kibakwashishe Anna bwadya kunyingiila uno mwanda? Akula’shi: “Nadi mwipane mu kubadika ma verse bu Beena-Fidipe 4:6, 7 amba’shi: ‘Butaale bw’Efile Mukulu abo butabukile binangu byooso, abulama mashimba eenu na binangu byeenu.’ Nadi natentekyesha uno verse nsaa yoso, nadi mupushe’shi kipwano kyande na Yehowa kibanyingi ngofu, na nadi nauku’shi anguku kalolo kukila byaneuku ami nabene. Na, bakwetu balume na bakashi ba mu kakongye ka bena Kidishitu babadi bankankamikye ngofu.”

“Sunga byekala’shi nkwete kutungunuka na kulwa bwa kwikala na mbidi bukome, ami na mwan’ande tukwete kwenda na kupusha biya. Bu byatudi na Yehowa mu bwipi mwetu, twi balongye bya kupela kwikala na binangu bibubi mu nsaa yatufumankana na nkalakashi. Mukanda wa Shake 5:11, EEM awamba’shi: ‘Bantu abádi banyingamene mu malwa, abádi na wa kusepêla. Ta nubapushîshe mwanda wa Yoobo bibadi na kukankamana. Anwiûku byabya by’abamupêle kwi Yehowa ku nfudîlo. Bînyibînyi, mwanana mmuûle ndâ na lusa!’” Yehowa badi mupushe myanda ya Yobo kalolo, na dingi twi balombene kushinkamisha’shi auku nkalakalashi yetu yoso yatufumankana nayo.