Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Efile Mukulu etulaa pa mbalo ya bangi su?

Efile Mukulu etulaa pa mbalo ya bangi su?

AKITULONGYESHA BIPANGWA

Kwitula pa mbalo ya muntu nyi “ngobesha ya kupusha abipusha ungi muntu sunga kumona myanda yadi mumone pa kunangushena ku byadi mulombene kupusha nsaa yadi mu nshalelo kampanda.” Ungi munganga mulongye myanda ya mutwe abetanyinaa bu Rick Hanson akula’shi: “Kwitula pa mbalo ya muntu nyi ngobesha yatudi batandjikwe nayo.”

BANDA KUNANGUSHENA: Bwakinyi atwe bantu twi na ngobesha ya kwitula pa mbalo ya bangi bantu, eyikashi dishii na bingi bipangwa byoso? Bible apatuula’shi Efile Mukulu bapangile muntu ku kifwanyi kyaye. (Kibangilo 1:26) Twi bapangibwe ku kifwanyi ky’Efile Mukulu mu kipaso kyatudi balombene kulesha bu muntu bwaye na kulesha ngikashi yaye i buwa. Byabya, nsaa yatwitulu pa mbalo ya bangi na kwibakwasha, atwambula Mupangi eetu Yehowa Efile Mukulu sha lusa na kalolo, etulaa pa mbalo ya bangi.—Nkindji 14:31.

AKITULONGYESHA BIBLE PABITALE ABITULAA EFILE MUKULU PA MBALO YA BANGI

Efile Mukulu etulaa pa mbalo yetu na takuminaa’shi tukyengye nya. Pabitale bena Isaleele a kala babadi abafubu mifubo i bukopo ya bu ba mpika na kwibakyengyesha mu Ejiipitu, na kukyenga munda mwa bipwa 40 mu kabaaka, Bible akula’shi: “Mu mpombo yaabo yooso . . . nnaaye nabene bebapashishe.” (Yeeshaya 63:9) Lamina’shi Efile Mukulu tabadi amono penda mpombo bisumanga nya. Badi mulombene kupusha mitanyo ya bibabadi abakyengye. Efile Mukulu bakwile’shi: “Namono mpombo ya mwilo wande.” (Efilu 3:7) Bakwile dingi’shi: “Ooso enukumu, ee buu bakumu ku mwan’eyiso dyande.” (Sekadya 2:8) Nsaa yabetwinyongosha kwi bangi, eshimba dyaye namu adinyongola nka bu dyetu.

Bible etushinkamisha’shi mpa na mu nsaa yatwitopeka atwe banabene Efile Mukulu etulaa pa mbalo yetu, na’shi: “Efile Mukulu mukile mashimba eetu ku bukata.” (1 Yowano 3:19, 20) Efile Mukulu etwiuku kalolo kwitukila atwe banabene. Mmushingule myanda yoso ayitufikila, binangu byetu, na nkalo yetu. Etulaa pa mbalo yetu.

Abitungu tutale meeso eetu kwi Efile Mukulu bwadya kwitusamba, kwitupa binangu, na kwitunyingisha bashinkamishe’shi akwashaa boso be mu mpombo

Bifundwe abitushinkamisha’shi:

  • “P’anukanyitâmina ami Yehowa, nakenwitaba. P’anukanyididi, nakenwalûla’shi: ‘Byandji’bi!’”’—YEESHAYA 58:9.

  • “Ami Yehowa nashingûla bi mpango yande kwanudi. Ta ngya kwinumwesha malwa, ooo, ngya kwinwikasha na mulô na lukulupilo mwanda wa mafuku aakafiki. Byabya, anukanyitâmina na kunteka, ami namu nakenupushîsha.”—YEELEMIYA 29:11, 12, EEM.

  • “We mubadikye misûsa yoso yandji mudile mpolo. We mwiifunde mu mukanda ôbe.”—MISAMBO 56:9, EEM.

 EFILE MUKULU ETUMONAA, AUKU BYATUPUSHAA, NA KWITULA PA MBALO YETU

Kuuka’shi Efile Mukulu Efile Mukulu etulaa pa mbalo yetu kwi kwitukwasha bwatudya kunyingiila nkalakashi su? Banda kwata kileshesho kya myanda yabadi bamone kwi Maria.

Akula’shi: “Nadi napusha’shi nshalelo e bukopo, na muule na myanda ya kukutwa kululama kunyima kwa’mi kupeta kinyongwa kya mwan’ande badi mufwe na bipwa 18, badi mukwatshikye na mukumbo wa cancer mu bongo. Nadi mufitshile Yehowa munda bu byashii mukumine kumukalwila!”

Akula dingi’shi: “Kunyima kwa bipwa bisamombo, lole ande sha kifulo na lusa a mu kakongye badi muntemeshe panadi nakula binadi napusha mwishimba dyande’shi Yehowa ta mmunfule. Kunyima kwa kunteemesha munda mwa nsaa ibungi kushii kuntshiba mwisambo, badi mutemune verse badi munkwashe ngofu. Nyi mukanda wa 1 Yowano 3:19, 20, akula’shi: ‘Efile Mukulu mmukile mashimba eetu ku bukata na [auku bintu byooso kalolo, NWT].’ Badi mumpatulwile’shi Yehowa auku bi twinyongoshi twetu tooso.”

Afudisha’shi: “Sunga mbyabya, bibadi bukopo bwandya kuleka nsungu yande! Kunyima nadi mubadikye mukanda wa Misambo 94:19, awakula’shi: ‘Panamonanga mpombo iilekeene, naapetanga muloo wa kunyingisha kwobe.’ Nadi mupushe uno verse nka bu ababadi banfundjile! Kushii mpaka, nadi munyingishibwe ngofu mu kipaso kinapetele ngobesha ya kulungula Yehowa mu luteko bwa twinyongoshi twande, naukile’shi antemesha na auku byampusha.”

Kuuka’shi Efile Mukulu auku na etulaa pa mbalo yetu akwitunyingisha ngofu! Byabya, bwakinyi nkwikale makyenga ebungi? Kwi makyenga ebungi mwanda’shi Efile Mukulu ngi etunyooko pa mwanda wa bikitshino byetu bibubi su? Efile Mukulu akakitshi kintu kampanda bwa kufudiisha makyenga su? Ino myanda atukeyisambila mu miisambo ayilondo.