Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Kintu kishi’akyakula akituulu bu kamonyi’shi butemunyi mbwa binyibinyi

Kintu kishi’akyakula akituulu bu kamonyi’shi butemunyi mbwa binyibinyi

MU ITALIE, EUMBO DI PANKATSHI PA LOOMA, MWI MONIMA AULESHA KUTSHOKOLA KWA NGOSHI AUKAKAA BANTU BA MU MAUMBO ELEKENE BWA NKEUBANDJILA. UNO MONIMA AUPA TITUS UMUNE A KU BA AMPERERE BA BENA LOOMA KINEMO.

Monima wa Titus wi na bifwatulo bibidi bikata abilesha mwanda ukata wa kala wabauku kwi bantu bebungi. Anka mwanda wabashi’abakamba kuuka kwi bantu bebungi, nyi nkwipushena kukata kwi pankatshi pa monima na Bible—Sunga tawakula, monima wa Titus autuulu bu kamonyi bwa kulombana kwa butemuki bukata bwa mu Bible.

KUTSHIBILA KIBUNDJI KIIMU

Ku mbangilo kwa siekele a kumpala B.B., Ampire a bena Looma badi mu kipindji kya nsenga kibangile ku Grande Bretagne na ku Gaule (binobino abetanyinaa dino eumbo bu France) kyakafika mpa na ku Ejiipitu, na mu kino kipindji kya nsenga mubadi butaale na bupeta bwibungi kukila bingi bipungo byoso. Anka kubadi kingi kipindji kya nsenga kikula kibadi akinyongosha bena Looma nsaa na nsaa—provinse a Yuuda.

Mukanda wa Encyclopedia of Ancient Rome awamba’shi: “Maumbo apeela ababadi bamune kwi bena Looma ngi abadi na mushikwa wi bukopo bu ubadi na bena Yuuda. Bena Yuuda abadi abapusha’shi mbebamune kwi bantu ba mu dingi eumbo abapele kulonda bipikwa byabo, na bena Looma abadi abamono’shi bena Yuuda be na mitwe i bukopo na tababadi abakumina myanda ibabadi abebakitshisha nya.” Bena Yuuda bebungi abadi abakulupila’shi kwi nfumu akafiki mu kwibakuula na kubinga bena Looma babadi bashikwe na kwalusha bufumu bwa Isaleele. Anka mu kipwa kya 33 B.B., Yesu Kidishitu bambile’shi Yeelusaleme badi pepi na kubutudibwa mu mafuku aafiki.

Yesu bambile’shi: “Akukafiki mafuku aakakushaleela beshikwanyi noobe bakwifunyishe bwa nkulwisha ngoshi, na abakufinakasha mpese yooso; abakusooso, obe na bana boobe boodi nabo, dingi taabakulekyela ebwe pa dikwabo.”Luka 19:43, 44.

Ano mayi a Yesu abadi akemeshe balongi baye ngofu. Kunyima kwa mafuku abidi, pababadi abatala ntempelo a mu Yeelusaleme, umune a kwabadi bambile’shi: “Mulambukishi, tala bi aa mabwe buwa, na biibakiibwe yaya nshibo!” Kushi mpaka, amo mabwe a ku ntempelo abadi na bula bwa paashi metre 11, bukata bwa metre 5, na bula bwa mwiyilu metre 3! Anka, Yesu balulwile’shi: “Ku bino bintu byoso byanumono’bi, akukafiki mafuku ashyaakashâla ebwe ditentame panundu pa dikwabo. Ebwe n’ebwe adikabumbulwa.”Maako 13:1; Luka 21:6, EEM.

Kunyima, Yesu bebalungwile dingi’shi: “Nguba aanumono Yeelusaleme mbamwifuunyishe kwi bilobo bya ngoshi, uukayi paapa’shi nguba a kumubutula bakumbana. Paapa, booso abeekala mu Yuuda basuukile mu myengye; abeekala munda mwa kibalo, beemutuukye; abayikala mu mapya, tabatwelanga dimo mu kibalo!” (Luka 21:20, 21) Ano mayi a Yesu abadi akumbane su?

KUBUTUKA KWA KIBUNDJI

Kubakidile bipwa makumi asatu na bisatu, na bena Yuuda abadi nka na mushikwa wa kwikala bamunyibwe na bena Looma. Anka mu kipwa kya 66 B.B. pabafikile Gessius Florus bu mukata a bena Looma, badi mwate makuta a mu mushete wa ntempelo, na uno mwanda ubadi ufitshishe bena Yuuda munda ngofu mu mushindo wabashi bamone bya kutengyela dingi. Kunyima kwa kapindji kapeela, basalayi ba bena Yuuda abafikile bebungi mu Yeelusaleme, abo nkubinga bena Looma boso abadi mwanka, na kwakula’shi abapu kupoososhibwa ku bupika bwa bena Looma.

Kunyima kwa myeshi ifikye ku isatu, kisaka kya basalayi ba bena Looma bakile pa 30 000, bababadi abakunkusha kwi  Cestius Gallus, ababangile lwendo lwa ku Yeelusaleme bwabadya nkabutula bano ba ntomboshi. Bena Looma abatwelele mu kibundji bukidibukidi na kubanga kulwisha mudimba wa pasha wa ntempelo. Kunyima kwa byabya, abakatukile benda kushi bantu kuuka kabingilo kabadi kebatakule bwa kwaluka. Basalayi ba bena Yuuda ababangile kusanka na kulonda basalayi ba bena Looma. Bu bibadi basalayi ba bena Looma na ba bena Yuuda batuukye mu Yeelusaleme, bena Kidishitu abalondele elango dya Yesu, abapetele kipaso kya kukatuka mu Yeelusaleme na kusuukila ku myengye i bushiya bwa Mwela wa Yordano.—Mateo 24:15, 16.

Mu kipwa kibalondele, bena Looma abatshile bangi basalayi bwabadya kwenda mu kulwa na bena Yuuda, na muntu badi ebebakunkusha nyi Vespasien mukata a basalayi na mwan’aye Titus. Byabya, mafuku apeela kunyima kwa lufu lwa Amperere Nero mu kipwa kya 68 B.B., Vespasien badi mwalukile mu Looma bwadya kubanga kumunana bu Amperere, aye nkulekyela mwan’aye Titus bwadya kukunkusha kisaka kya basalayi 60 000 babadi abakyebe kubutula bena Yuuda.

Mu mweshi wa Kasamombo mu kipwa kya 70 B.B., Titus badi mutumine basalayi baye eyi dya kushinda mitshi yoso ibadi munda mw’eumbo dya bena Yuuda, aku namu ino mitshi babadi bafube nayo bwa kwibaka mudimba ula wi na bula bwa bilometre 7 ubadi wifunyishe Yeelusaleme. Mu mweshi wa Kitema bena Looma abatwelele banyenga bintu bibadi mu kibundji na kwela kibundi kishima na ntempelo badi mwanka kaalo abo nkumusaasula na kupalakasha ebwe dimune ku dimune, nka bibatemukile Yesu kumpala. (Luka 19:43, 44) Muyile byabapwandikisha, “bantu bakile pa kya mbinanka na kipindji abadi bayipayibwe mu Yeelusaleme na mu bingi bipindji bya nsenga bya mu eumbo dyabo.”

KUTSHOKOLA KWA KUKAANYA

Mu kipwa kya 71 B.B., Titus badi mwalukile mu Italie mubabadi bamukuukile ngofu kwi bena Looma. Bantu boso ba mu kibundji babadi basankile kuno kutshokola kukata kubabadi basankile mwipata dy’eumbo dyabo.

Bantu bebungi abadi na muloo ukata nsaa ibabadi ababandjila bupeta bubabadi abebalesha mu miseese ya mu Looma. Abadi na muloo ukata wa kumona ma mashuwa a meema ababadi banyengye, bifwatulo bibabadi basole myanda ibadi ikitshikye mu ngoshi, na bintu bibabadi baate mu ntempelo a mu Yeelusaleme.

Titus badi mupyane nshaye Vespasien bu Ampereere mu kipwa kya 79 B.B. Anka kunyima kwa bipwa bibidi, Titus bafwile lufu lwa kibatu. Mukwabo mulume Domitien, bamupyanyine aye nkwibakisha bukidibukidi monima wa kutshokola ngoshi bwa kupa Titus kinemo.

BI UNO MONIMA MU ANO MAFUKU ETU

Monima wa Titus lelo uno mu Looma

Lelo uno monima wa Titus mbeukumine kwi bantu binunu nkama abendaa mu kutala bintu bya kala bya mu Looma ku kipwa kyoso. Bangi abamonaa monima bu mudimo ukata wa bu nsendwe, bwa bangi namu aulesha bukome bwa a Amperere a mu Looma, bangi namu’shi nkintu akilesha kupona kwa Yeelusaleme na ntempelo aaye.

Anka, bantu ababadikaa Bible kalolo, abamonaa uno monima wa Titus bu aupatuula kingi kintu ki na muulo. Ngwikale bu kintu kishi’akyakula akishinkamisha’shi matemuki a mu Bible nga binyibinyi na a kukulupila, na dingi aulesha’shi ano matemuki abadi beafunde ku bukome bw’Efile Mukulu.—2 Mpyeele 1:19-21.