Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Matemuki apwe kulomba

Matemuki apwe kulomba

Mu mwisambo ushale atwikalanga bakule mwanda wa Crésus badi mudimbibwe na tshite mwakwidi a mu Delphes, na bino bibadi bimutwale mu kutshokodibwa mu ngoshi ibalwile na nfumu a mu Perse. Ku lungi lupese namu, mu Bible mwi matemuki akata mpa na matemuke atale nfumu a bena Perse abadi alombane mpa na mu tu myanda tupeela.

Kumpala kwa bipwa bifikye ku 200—mafuku ebungi kumpala kwa’shi uno nfumu atandjikwe—Yeeshaya mutemuki a mu Ebelu badi muteemune Siruse mu eshina dyaye na kulesha mushindo ubadi na kya kutshokola kibundji kikata kya Babilone.

Yeeshaya 44:24, 27, 28: “Yehowa . . . amba’shi: . . . ‘Ami naalungula meema a mbuu’shi: “Kama! Myeela yooso nakeeyikamisha!” Pabitale Siruse namba’shi: “Mmulami ande a mikooko”; kyooso kyankumina, ekikitshi, pa kulungula Yeelusaleme’shi: “Webakuulwa,” na ntempelo’shi: “Okituulwa dimo!”’”

Muyile abyakula Hérodote muntu atalulaa myanda ya kala, kilwilo kya Siruse kibadi kikumbe meema a Mwela wa Efrate abadi efunyishe kibundji kya Babilone na kwiatuma lungi lupese. Ano mayele a Siruse abadi apeteshe basalayi baye mushindo wa kusabuka mwela lwa mikoolo na kutwela mu kibundji. Kunyima kwa kukwata kibundji, Siruse badi mupoososhe bena Yuuda abadi mu bupika mu Babilone na kwibapa matalwa abadya kwaluka mu kwibakuula Yeelusaleme, ababadi babutule bipwa 70 kumpala.

Yeeshaya 45:1: “Yehowa alungula musangulwe aaye’shi: Nakwata Siruse ku mboko yaaye ilume, bwa’shi akambile bisamba, afubule mikaba ya milopwe, bamukangwile biibi, dingi taabifungibwa dimo nya.”

Bena Perse abatwelele mu kibundi kibadi na biibi bibidi bikata ku kimano kya kibundji, bibabadi balekye bifungule. Su bena Babilone abadi abauku mpàngo ya Siruse, abadya kufunga biibi byoso bibadi bitadiile dya ku mwela. Anka bu bibabadi bebilekye mwasa, kibundji kishima kibashadile kushi kintu kilombene kwikikalwila.

Buno butemuki bwa kukaanya, nyi mbumune bwa ku matemuki ebungi atusangana mu Bible abadi alombane binyibinyi. * Mu kwilekena na bantu abatemukaa mu mashina a b’efile babo ba madimi, matemuki a mu Bible aatuukila kwi Yawa bambile’shi: “Ku mbangilo kooso, naukisha akikitshika, naabadiila kuukisha myanda ishabandile kukitshibwa.”—Yeeshaya 46:10.

Nka penda Efile Mukulu a binyibinyi, sh’eshina dya bu Yehowa, ngi mulombene kwakula ino myanda ya binyibinyi. Eshina dya bu Yehowa adipushisha’shi  “Yawa afwishaa.” Adilesha ngobesha yaye ya kuuka myanda ya mu mafuku aafiki mu kwipushena na kikyebe ky’eshimba dyaye. Aditushinkamisha’shi akalombasha binyibinyi milayilo yaye yoso yadi mwitulee.

MATEMUKI AKWETE KULOMBANA LELO UNO

We na lukalo lwa kuuka myanda ayikitshika mu ano mafuku eetu ibabadi bapwe kutemuka mu Bible su? Bipwa 2000 kumpala, Bible badi mutemukye’shi “mu mafuku a ku nfudiilo akufiki bipungo bibukopo.” Mafuku a ku nfudilo kwa kinyi? Ta mafuku a ku nfudilo kwa nsenga sunga kwa bantu boso nya, anka nga ku nfudilo kwa ngoshi, bu ntomboshi, na makyenga bikwete kukyengyesha bantu munda mwa bipwa binunu na binunu. Tubandeyi kutalula ndambo ipeela ya ku matemuki aalesha’shi twi “mu mafuku a ku nfudiilo.”

2 Timote 3:1-5, Kilombeno kipya: ‘Mu mafuku a ku nfudiilo . . . , bantu abakekala na kifulo anka kwi’bo banabene, basha kifulo kya nfwalanga, abakekala na kwitatula, na kwineemeka, abakasumbula Efile Mukulu na kutombokyela banshyabo na ba nyinabo. Tabakekala na lutumbu, tabakanemeka kintu kipatulwe ki selele ooo, basha nkomanga, bashi na lusa, ba nsangakanyi, batshibi ba bishila, basha bukyelo, bashikwe buuwa, abakekala na kiipuko, basha mpupa na kwitatula, bafule bisepeelwa kifulo p’Efile Mukulu. abakapwandjikisha bu abalondo bwina Efile Mukulu, anka abakatunu bukome bwaye.’

Twe mulombene kukumina’shi ino myanda ikwete kwenda na kunyisha kumweneka mwi bantu lelo uno su? We mupwe kumona’shi mbetwifunyishe kwi bantu befule nka penda abo banabene, bafule makuta, na baule na kwitatula su? Tomono’shi bantu bakwete kukumina nka kwisangasha abo banabene na kupela kwikala mu kipwano na bangi? Kushi mpaka we mupwe kumona’shi bana bebungi tabakwete kukookyela bebatande na’shi bantu mu ki bungi mbafule bisepeelwa kukila byabadi bafule Efile Mukulu. Na dingi myanda ikwete kunyisha kwenda na kulwila efuku dyoso.

Mateo 24:6, 7, Kilombeeno kipya 2014: ‘Anukapusha wa ngoshi na nkumo ya ngoshi. . . . Mwanda mwilo aukatombokyela ungi mwilo, na bufumu [abukatombokyela] bungi bufumu.’

Mu angi maumbo abapwandjikisha’shi bungi bwa bantu bafwe mu ngoshi na mushikwa kubanga mu kipwa kya 1914 bwi kwikala midiyo 100, bungi bukile bwa bantu be mu angi maumbo na bwa ingi miilo. Banda kupwandikisha bungi bwa mpolo, kinyongwa, na makyenga abadi bapete kwi bantu bafwishe bakwabo be bungi bwi bino. Bantu mbapete malongyesha ku bino bilubilo byabo na kwimika ngoshi su?

Mateo 24:7: “Mu mbalo iilekene amwikala nsala.”

Ndumbulwilo atala myanda ya bya kudya mu nsenga ishima amba’shi: “Tukwete kutusha bya kudya bilombane bwa kudisha muntu oso, anka mu nsenga ishima mwi bantu midiyo 815—efuku dyoso muntu umune pa kitema—alalaa na nsala. Kunyima kwa byabya—muntu umune pa bantu basatu—e na mukumbo wa kubuubuka.” Abapwandikisha’shi ku kipwa kyoso bana midiyo isatu bakwete kufwa pa mwanda wa nsala.

Luka 21:11: “Akwikala kutshinkatshinka kwa nsenga kukata.”

Ku kipwa kyoso, kukwete kukitshika kutshinkatshinka kwa nsenga kwibukopo kwabapusha kwi bantu misusa 50000. Kutshinkatshinka kwa nsenga akukitshika misusa 100 akulwisha mashibo, na ku kipwa kyoso kukwete kukitshika kutshinkatshinka kwa nsenga kwi bukopo mususa umune. Muyile byabapwandikisha, kukatuka mu kipwa kya 1975 na ku kya 2000, kutshinkatshinka kwa nsenga nkushimishe myuwa ya bantu 471 000.

Mateo 24:14, Kilombeeno kipya 2014: “Uno mukandu wibuwa wa Bufumu aukalungulwa pa nsenga yoso ishaadibwe, bwa kulesha bu kamonyi kwi maumbo ooso na kunyima nfudilo ayikafiki.”

Ba Temwe ba Yehowa, be bungi bukile pa midiyo mwanda, bakwete kulungula na kutuula bu kamonyi bwa mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu mu nsenga ishima mu maumbo 240. Bakwete kulungula mukandu wibuwa mu bibundji bikata mpa na mu tu misoko tupeela, mu mitamba, na kwi bantu bashale ku myengye. Butemuki abwamba’shi, apakalombana uno mudimo muyile abikumina Efile Mukulu, “nfudilo ayikafiki.” Bino abipushisha kinyi? Abipushisha nfudilo a kumunana kwa bana ba bantu na kubanga kwa kumunana kwa Bufumu bw’Efile Mukulu. Mmilayilo kinyi ayikalombana mu kumunana kwa Bufumu bw’Efile Mukulu? Tungunuka na kubadika bwa kuuka ino milayilo.