WE KUSANGULA BINYIBINYI ABIKEKALA NSHALELO OOBE MU MAFUKU AAFIKI SU? Bangi bantu abamba’shi, mbapwe kwibafundjila myanda ayikebafikila mu muwa wabo, ta mbitshibilo byabo abibakunkusha mu muwa wabo nya. Nsaa yabakutwa kulombasha bimo bipatshila byabo, abeele maafuu na kwamba’shi takwikalanga kingi kya kukita nya. Abakula’shi: “Babadi bapwe kunfundila’shi ntankoobesha kano kepatshila nya!”

Bangi bakwete kwinyongola nsaa yabakutwa kumona mushindo wa kukila na myanda ibubi ayibakwata mu uno ndumbulwilo mukutwe kululama atudi. Be kwikala bapwe kwikitshisha bwa kulumbuula nshalelo abo—kadi bakwete kumona nka penda myanda bu ngoshi, bu ntomboshi, na masaku aatuukila ku bintu bipangibwe, na mikumbo ayilwisha mpàngo yabo misusa na misusa. Abeyipusha’shi: ‘Bwakinyi kwinyongola?’

Eyendo’shi nshalelo oobe mulombene kwikala na bukitshishi bukata ku mpàngo yobe. (Mulungudi 9:11) Anka bwa nshalelo oobe a mu mafuku aafiki obe ngi mulombene kusangula. Mpa na Bible alesha’shi nshalelo oobe a mu mafuku aafiki akekala muyile kitshibilo kyobe. Banda kutala bino byakula.

Moyiise, mukunkushi a mwilo wa Isaleele a kala balungwile mwilo mwishina dya Yehowa nsaa ibabadi pepi na kutwela mu Nsenga ya Mulayilo’shi: “Muwa na lufu byandi mutule lelo kumpala kwenu, na nsompo na mulao; osangule muuwa bwa’shi oshale na muuwa obe na beekulu boobe, pa kufula [Yehowa] Efile Mukulu oobe, pa kuteemesha eyi dyaaye, na pa kumulamata.”Miiya Ikituulwe 30:15, 19, 20.

“Muwa na lufu byandi mutule lelo kumpala kwenu, na nsompo na mulao; osangule muuwa.” Miiya Ikituulwe 30:19

Eyendo! Efile Mukulu badi mutuushe bena Isaleele mu bupika mu Ejiipitu na kutuula kumpala kwabo mushindo wa kupeta bulungantu na nshalelo ebuwa mu Nsenga ya mulayilo. Anka bino byoso tabibadya kwifwila kwabadi nya. Bwabadya kupeta ino myabi, bibadi abitungu’shi “basangule muwa.” Mu mushindo kinyi? “Pa kufula Efile Mukulu, pa kuteemesha eyi dyaaye, na pa kumulamata.”

Lelo uno, mbakutudile ino myanda bwa’shi osangule, na mushindo osangula ngi aulesha abikekala nshalelo oobe mu mafuku aafiki. Su bosangula bwa kufula Efile Mukulu, kuteemesha eyi dyaye, na kumulamata, yaya nsaa osangula bwa kwikala na muuwa—muwa wa ikalaika mu mpaladiso pa nsenga. Byabya nkinyi akitungu kukita mu ano matabula ooso?

SANGULA KUFULA EFILE MUKULU

Kifulo nyi eyikashi dikata dy’Efile Mukulu. Yowano mutumibwa bafundile ku bukome bwa kikudi ki selele’shi: “Efile Mukulu nyi nkifulo.” (1 Yowano 4:8) Pa mwanda wa byabya, nsaa ibabadi bayipushe Yesu mwiya ukile bukata ku miya yoso, bambile’shi: “Ofule Efile Mukulu oobe n’eshimba dyoobe dyooso, na kikudi kyoobe kyooso, mpa na kinangu kyoobe kyooso.” (Mateo 22:37) Kipwano kya binyibinyi n’Efile Mukulu, abitungu kikale kimeene pa kifulo kushi pa moo sunga kukookyela mubwikile meeso. Byabya, bwakinyi abitungu tusangule bwa kufula Efile Mukulu?

Kifulo kya Yehowa bwa bantu ki nka bu nshe bana mufule bana baye. Sunga twekala bantu bakutwe kupwidika, ba nambutwile be na kifulo abalongyeshaa, kukankamika, kukwatshishena, na kunyooka bana babo mwanda abakumina’shi bekale na muloo na kwikala na nshalelo e buwa. Ba nambutwile abakuminaa’shi bana babo bebakitshine kinyi? Abakuminaa’shi bana babo bebafule na kutumikila myanda yoso yabadi bebalongyeshe bwa’shi bekale biya. Byabya, ta twi balombene kwamba’shi Yehowa nshetu sha kifulo a  Mwiyilu mmulombene kwituteka bwatudya kukumina na kufula myanda yoso yadi mwitukitshine su?

TEEMESHA EYI DYAYE

Mu ludimi lubabadi bafunde Bible kumpala, kishima “kuteemesha” misusa ibungi akupushishaa “kukookyela.” Bino ta ngi byatwakulaa nsaa yatulungula mwana’shi, “Teemesha bakutande”? Bino abilesha’shi, kuteemesha eyi dy’Efile Mukulu akupushisha kulonga na kukookyela mayi aaye. Bu byatushi balombene kuteemesha eyi dy’Efile Mukulu adikatukila mwiyilu, twi kumuteemesha pa kubadika na kutumikila myanda i mu Bible Eyi dyaye.—1 Yowano 5:3.

Bwa kulesha muulo wa kuteemesha eyi dy’Efile Mukulu, ungi mususa Yesu bambile’shi: “Ta nka penda ku bya kudya kwikale muntu na muuwa nya, nku kishima kyooso akituuku mukanwa mw’Efile Mukulu.” (Mateo 4:4) Nka bu bi bidibwa bya ku mbidi bi na muulo kwatudi, kuuka Efile Mukulu kwi na muulo ukata kwatudi. Bwakinyi? Salomone Nfumu sha binangu badi mupatuule’shi: “Binangu abiuku kulama muntu nka bu bilombene kumulama mmono, anka buwa bwa kiukilo namu bwi’shi: Binangu abilama muwa wa yawa e nabyo.” (Mulungudi 7:12, NWT) Kyukilo na binangu abifiki kwi Efile Mukulu mbilombene kwitukalwila lelo uno na kwitukwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa bilombene kwitupetesha muwa wa ikalaika mu mafuku aafiki.

MULAMATE

Tentekyesha kileshesho kya Yesu kyatumwene mu mwisambo ushale, mubakwile’shi: “Kipeela nyi nkibelo, na dibungye nyi eshinda aditwala [bantu] ku muwa, na [bantu] bapeela; mbaba abedipete.” (Mateo 7:13, 14, Kilombeeno kipya 2014) Su atutambukila mu eshinda di bino, kushi mpaka twi kupeta myabi pa kushala pepi na mukunkushi ebuwa su atukumina nkafika kwatwende—kupeta muwa wa ikalaika. Byabya bibuwa natwe namu tushale pepi n’Efile Mukulu. (Misambo 16:8) Twi kukita bino naminyi?

Efuku dyoso, kwi bintu bibungi abitungu’shi tukite na bingi byatudi bakumine kukita. Ino myanda ngilombene kwitwata nsaa yoso sunga kwitukumba binangu bwa’shi tukutwe nsaa ya kunangushena ku myanda ayitutekye Efile Mukulu. Ngi bwakinyi Bible etutentekyesha’shi: “Ikalaayi anutala kalolo kipaso kyanudi bashale: tanwileeshanga bu batshikame anka ikalaayi bantu ba tudingi. Be ku mufubo wa myanda ibuwa mwanda mafuku ano e bubi.” (Beena-Efeso 5:15, 16) Atushala peepi n’Efile Mukulu su tubatuulu kipwano kyetu naye pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu.—Mateo 6:33.

OBE NABENE NGI MULOMBENE KUSANGULA

Sunga byekala’shi ta kwi kintu kyodi mulombene kukita bwa kushintuula myanda ya mu mafuku ashaale, we mulombene kusangula bwa kwikala, obe na bantu bodi mufule mu nshalelo e buwa mu mafuku aafiki. Bible etulesha’shi Nshetu a mwiyilu, Yehowa Efile Mukulu, mmwitufule ngofu, na’shi etuukisha myanda yakumina’shi tukite. Banda kutala ano mayi a mutemuki Mika:

“Mbakuukishe, muntu’be, kibuwa akikutungu Yehowa: ta nkingi, kukaasha kuneemeka bululame, kufula bululame, na kushimatshiila mu kutambuka pamune n’Efile Mukulu!”Mika 6:8.

Okumina lwitanyino lwa Yehowa lwa kutambuka pamune naye na kupeta myabi ya ikalaika yadi mutuudile baba boso abatambuka pamune naye su? Obe nabene ngi mulombene kusangula!