Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Astrologie na bantu abelaa lubuko bwa kuuka myanda ifwame be kwitukwasha bwa kuuka myanda ya mu mafuku aafiki su?

Astrologie na bantu abelaa lubuko bwa kuuka myanda ifwame be kwitukwasha bwa kuuka myanda ya mu mafuku aafiki su?

ASTROLOGIE

Astrologie nyi mushindo wa kukita lubuko wimene pa binangu abyamba’shi nyenyenyi, mweshi, na ma planete bi na bukitshishi mwi bantu boso be mu nsenga. Bantu ababukaa na nyenyenyi (ba astrologue) abamba’shi ma mbalo aekalaa bino bintu bya mwiyilu mu mafuku a kutandjikwa kwa muntu e na bukitshishi ku bumuntu bwaye na ku nshalelo aaye a mu mafuku aafiki.

Byabya Astrologie babangile mu Babilone a kala, abyo nkupalakana kwi bantu bebungi. Muyile byabadi baleshe kwi bantu bekeele bakimbuule uno mwanda mu kipwa kya 2012 mu États-Unis, kya mbisatu kya bantu ababukaa na astrologie be mu “mulongo wa bena sianse,” na bantu 10 pa 100 abakwile’shi nyi “sianse binyibinyi.” Nabyo su? Nya. Banda kutala tuno tubingilo atulondo.

  • Ma planete na nyenyenyi ta bi na bukome bulombene kwikala na bukitshishi kwi bantu mu mushindo wabakulaa kwi bantu abelaa lubuko lwa nyenyenyi nya.

  • Misusa ibungi myanda yabatemuka abeyakula kushi kushinkamisha kalolo byayidya kulombana kwi muntu ooso.

  • Lelo uno nangunangu ya bantu ababukaa na astrologie ngilombene kwipushena na mushindo ubabadi abakumina kala kwi bantu’shi ma planete aefunyu ku nsenga. Aku namu ma planete aefunyaa ku nguba.

  • Myanda ibabadi batemukye kwi bantu belekene ababukaa na astrologie pabitale bantu bamune ta ngipushene nya.

  • Bantu abelaa lubuko lwa nyenyenyi mbabungye bantu mu bisaka 12, sunga bitundwilo byabetanyina bu zodiaque, bipushene na mafuku aabo a kutandjikwa. Pa mwanda wa kushintuluka kwa nsenga mu kwifunya kwayo munda mwa bipwa nkama, mafuku a mweshi abadi baudiky’eshina dya kitundwilo kya zodiaque aashintuluka na taekala dingi mu kyakya kisaka kyaekalanga kumpala nya.

Bantu abakula’shi bitundwilo bya zodiaque abilesha ngikashi ya bantu. Mu binyibinyi, bantu batandjikwe efuku dimune ta be na ngikashi imune nya; efuku dya kutandikwa kwa muntu tadilesha kintu pabitale ngikashi yaaye nya. Pamutwe pa kumona bantu nka byabadi, bantu abelaa lubuko lwa nyenyenyi abatala bi bikitshino bya muntu na bu muntu bwaye ku bukwashi bwa myanda yapwandikisha. Bino ta bilesha kwelela bantu binangu bibubi su?

 BANTU ABELAA LUBUKO BWA KUUKA MYANDA IFWAME

Kubanga kala, bantu babadi nka abakitshi mbuko bwa kuuka myanda ifwame. Bangi ba nganga namu babadi abakimbi bipatulwilo mu bintu bu mala a nyema na a bantu sunga mushindo wabasomona lutete kwi etombole. Bamo babadi abatemuka muyile abituuku masaki a tshayi sunga bishakata bya kafwee. Lelo uno bantu bebungi bakwete kufuba na bifwatulo bi ku ma kalata, ebwe dya crystal, na ingi mishindo ya kubuka bwa kuuka myanda ayikyebe kufikila muntu mu mafuku aafiki. Bamo namu bakwete kubuka pa kupatuula mifunda ya mu maasa, sunga kupatuula bilootwa. Kwela lubuko nyi mushindo wibuwa wa kuuka myanda ya mu mafuku aafiki su? Nya. Tubandeyi kwela binangu pa uno mwanda.

Tubande kwata kileshesho kya kwakula myanda kushi kwitukena. Misusa ibungi myanda yabakula kwi bantu abelaa lubuko ikwete kwituukena. Sunga bafuba na mushindo umune wa kwela lubuko, tabakwete kwakula myanda i mumune nya. Bu kileshesho, su muntu ayipusha ba nganga babidi pa mwanda umune wa mu mafuku aafiki wimeene pa kupatuula bifwatulo bi mumune bi ku ma kalata, abitungu batushe lwalulo lumune. Anka misusa ibungi tabikalaa byabya nya.

Bantu bebungi mbapwe kushimisha lukulupilo mu mayele na binangu bya ba nganga abelaa lubuko. Bantu abakula’shi kupatuula bifwatulo bya ku ma kalata sunga ebwe dya crystal mbintu bya bisumanga. Ba nganga abatalaa na kwakula myanda muyile bikitshino bya muntu pamutwe pa kutala ku ma kalata na ku ebwe dya crystal. Bu kileshesho, nganga mupwe kufuba munda mwa mafuku ebungi mulombene kwela nkonko ya mu nshalelo a muntu na kuteemesha kalolo abyakula muntu na byakitshi, akupu mulombene kutemuka mwanda utale muntu bafiki mu kumwipusha. Nganga e kumweneka bu bakula bya binyibinyi nsaa yakula mwanda wabapwile kumulungula kwi muntu bafiki mu kumutala kushi’ye kuuka. Pa mwanda wa kwibakulupila, bamo ba nganga mbamone mushindo wa kupeta makuta ebungi abebapa kwi bantu abafiki mu kwibepusha myanda.

AKITULUNGULA BIBLE

Bantu ababukaa na nyenyenyi na ba nganga abashinkamisha’shi mbapwe kutshiba kumpala abikekala nshalelo eetu a mafuku aafiki. Byabya ngi byabidi su? Bible etulungula’shi twi na ngobesha ya kusangula myanda yatudya kukumina sunga ya kukita na’shi myanda yatusangula i na bukitshishi ku nshalelo eetu a mu mafuku aafiki.—Yooshwa 24:15.

Balangwidi b’Efile Mukulu be na kabingilo ka kusuuka kula na bantu abatalaa myanda ya nyenyenyi na ba nganga mwanda Efile Mukulu mmupele mushindo oso wa lubuko. Mu Bible atwimusangana bino bishima: “Munkatshi mwenu tamukekalanga muntu. . . abukâ, sunga sha lumonyi, sunga sha masende, sunga mpaki, sunga ndoshi. Tanukepushanga myanda kwi baba abelaa mukishi, sunga abaukishâ bantu abikebafikila. Tanukulupinga kwi bafwe! [Mwanda] Yehowa mmushikwe bikata bantu abakitâ yaya myanda.” *Miiya Ikituulwe 18:10-12, EEM.

^ par. 17 Eshina dya “Sha-kwiyilu kula, pa nsenga ishima.”—Misambo 83:18.