Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Efile Mukulu mmukite myanda kinyi?

Efile Mukulu mmukite myanda kinyi?

Su okumina kuuka muntu kalolo, abikalaa buwa su okimba bya kuuka myanda yadi mupwe kukita, na nkalakashi yadi mupete. Bi mumune, su okumina kuuka Efile Mukulu kalolo, bibuwa olongye bya kuuka myanda yadi mukite. Su bokitshi byabya, okakaanya pa kumona myanda ibungi yadi mukite kubanga kala ayitukwasha binobino mpa na mu mafuku aafiki.

EFILE MUKULU BAPANGILE BINTU BYOSO BWA BUWA BWETU

Yehowa Efile Mukulu nyi Mupangi Mukata na “mwikêlo wê ushyaumuekâ na meso, kwamba’shi, bukome bwê bwa ikalayika . . . mbipwe kumweka patoka mu byabya bibapangile.” (Beena-Looma 1:20, EEM) “Mupangye nsenga ku bukome bwaye, alonga bintu byooso na kinangu kyaaye, atandabula eyilu na kapatupatu kaaye.(Yeelemiya 10:12) Bipangwa byaye abimweneka abilesha’shi etupasukilaa.

Tala mushindo wabadi balongamishe muwa wetu kwi Yehowa pa kupanga muntu “kwifwanyiko dyaaye.” (Kibangilo 1:27) Bino abilesha’shi mmwitupe mushindo wa kulesha ngikashi yaaye ikile yoso mu mushindo upeela. Mmwitupangye na bukome bwa mu kikudi sunga mushindo wa kupusha mweneno aaye na miiya yaaye. Nsaa yatwitatshisha bwa kwikala na nshalelo mwipushene nayo, atupete muloo wibungi na nshalelo ebuwa. Kukasha byabya, mmwituleshe bya kudya naye kipwano.

P’atutala bintu byabadi bapangye kwi Efile Mukulu, atumono byapushaa bwetu. Muyiile bibakwile Mpoolo mutumibwa, Efile Mukulu “tabakutshilwe kuleesha bu-kamonyi nya, pakukita kwa buwa, [pakwitupa] mpeshi kwiulu na mafuku a biumbulwanga bi bungi, nkuusha mashimba [etu] na byakudia na muloo.” (Bikitshino 14:17, Kilombeeno kipya 2014) Efile Mukulu mmutushe bibungi kushi kwimena penda pabyatudi nabyo lukalo bwa kwikala na muwa. Badi mutushe bintu bibungi bya mishindo ilekene bwatudya kusangeela muwa. Anka kwi bibungi bibadi Efile Mukulu mukumine’shi twikale nabyo.

 Yehowa bapangile nsenga bwashi bantu bemushale looso. Bible amba’shi: “Nsenga mmwiyipe bantu,” na “ta mmwiipangye’shi mwikale bisumanga, ooo, beikitshîne’shi bantu bemushâle.” (Misambo 115:16; Yeeshaya 45:18, EEM) Mba nnanyi abemushaala? “Balulame abapete eumbo, abeemushaala looso”—Misambo 37:29.

Byabya, Yehowa bapangile mulume na mukashi ba kumpala, Adame na Eeve, na aye nkwibatuula mu mpaladiiso pa nsenga ‘bwa kudima nsenga na bwa kwiyilama.’ (Kibangilo 2:8, 15) Efile Mukulu badi mwibape midimo ibidi ibuwa: ‘Betandene baushe nsenga na kwiyidiila bufumu.’ (Kibangilo 1:28) Adame na Eeva babadi na lukulupilo lwa kwikala na muwa ushi mpwilo pa nsenga. Mwanda wa malwa, abapelele kukokyela Efile Mukulu nyi bwakinyi abashimishe lukulupilo lwabo lwa kwikala munkatshi mwa “balulame” baba “abapete eumbo.” Anka byatukebimono, bikitshino byabo ta mbishintuule mpàngo ya Yehowa bwetu na bwa nsenga nya. Kya kumpala tubande kutala kingi kintu kibabadi bakite kwi Efile Mukulu.

EFILE MUKULU BADI MUFUNDISHE EYI DYAYE

Bible aukibwa bu Eyi dy’Efile Mukulu. Bwakinyi Yehowa mmwitupe Bible? Kabingilo ka kumpala, mbwa’shi tulongye myanda imutale. (Nkindji 2:1-5) Eyendo’shi, Bible taluula nkonko yoso yatudi bakumbene kwikala nayo pabitale Efile Mukulu nya—takwi mukanda wa kwiyaluula. (Mulungudi 3:11) Anka bintu byoso bi mu Bible abitukwasha bwa kuuka Efile Mukulu. Atumono byadi ku mushindo wakitshina bantu myanda. Atulongo bya kuuka bantu badi mufule na badi mushikwe. (Misambo 15:1-5) Atulongo mweneno aaye pabitale lulangwilo, mwikelo, na bintu bya ku mbidi. Bible etulesha kalolo bi ngikashi ya Yehowa ku ngakwilo na bikitshino bya Mwana aye, Yesu Kidishitu.—Yowano 14:9.

Kabingilo ka kabidi katushishe Yehowa Eyi dyaaye, Bible, mbwa’shi tuukye mushindo wa kwikala na nshalelo ebuwa na a muloo. Ku bukwashi bwa Bible, Yehowa etulungula mushindo wa kwikala na kifuko ki na muloo, mushindo watudya kusangala na byatudi nabyo, na bya kukila na nkalakashi yetu. Na anka byatwibimonanga kumpala mu uno jurnale, Bible e na ngaluulo ku nkonko ikata ya mu nshalelo bu: Bwakinyi kwi makyenga e bungi bino? Nkinyi akikafiki mu mafuku e kumpala? Apatuula dingi kikite Efile Mukulu bwa’shi mpàngo yaaye ya ku kibangilo ilombane.

Kwi ingi mishindo ayilesha’shi Bible nyi mukanda wilekene na ingi na ngulombene kwikala nka w’Efile Mukulu. Babadi bamufunde mu kipungo kikile bipwa 1600 kwi bantu 40, anka mmulame mutwe waye wa mwanda ukata pa mwanda mmukanda wa Efile Mukulu. (2 Timote 3:16) Mu kwilekena na ingi mikanda ya kala mbamulame kalolo munda mwa bipwa bibungi, mbamutaluule ku bukwashi bwa ma maniskri binunu a kala a mu Bible. Ungi mwanda, Bible mmutungunukye na kwikala kwanka sunga mbyabadi bakimbe bya kwimika kumwalula, kumwabila, na kumubadika. Lelo uno nyi mukanda wabadi babile kukila yoso. Kwikala kwa Bible kwanka akulesha’shi, “Eyi dy’Efile Mukulu eetu adiikala kwanka bwa looso.”—Yeeshaya 40:8.

EFILE MUKULU ASHINKAMISHA’SHI ALOMBASHA MPANGO YAAYE

Kingi kintu kyabadi bakite kwi Efile Mukulu nkutusha kintu kikata akishinkamisha’shi mpàngo yaye bwetu ayilombana. Anka bibatwibimono kumpala, Efile Mukulu badi na mpàngo ya’shi bantu bashale pa nsenga bwa ikalaika. Kadi, nsaa ibadi Adame mupele kukookyela Efile Mukulu aye nkukita mulwisho, bashimishe mushindo ubadi nao wa kwikala na muwa wa ikalaika kushi penda aye nabene, kadi mpa na bwa bana babadya kutanda. “Milwisho ibatwelele pa nsenga pa mwanda wa muntu umune, Adame, yaya milwisho yafwisha lufu. Byabya, lufu alukwata bantu boso mwanda boso mbalwishe.” (Beena-Looma 5:12, EEM) Mulwisho wa muntu ubakalakeshe mpàngo y’Efile Mukulu. Yehowa bakitshine naminyi?

Bikitshino bya Yehowa mbipushene na ngikashi yaye. Badi mutopekye Adame na Eeva bwa bikitshino byabyo, kadi na kifulo kyoso, ata mpàngo bwa bana babakatanda. Pa mwanda e na binangu, Yehowa bamwene mushindo wa kukila na wawa mwanda, na mususa umune alesha bya kwiupudisha. (Kibangilo 3:15) Ku bukwashi bwa Yesu Kidishitu Mwana a Efile Mukulu nyi kubadya kutuka bantu ku bupika bwa mulwisho na lufu. Bino bibadi bitale kukita kinyi?

 Bwa kupasha bantu ku myanda ayitukila ku bu ntomboshi bwa Adame, Yehowa batumine Yesu pa nsenga bwa kulongyesha bantu eshinda dya muwa na bwa “kupana muwa waaye bwa kukuula mwilo wa bantu.” * (Mateo 20:28; Yowano 14:6) Yesu badi mukumbane bwa kutusha nkuulo mwanda badi mupwidikye bu Adame. Anka mu kwilekena na Adame, Yesu baadi na kukookyela kupwidikye, mpa na ku lufu. Bu bishibadi Yesu na kitungo kya kufwa, Yehowa bamusangwile bwashi ekale na muwa mwiyilu. Binobino Yesu badi mukumbene kukita kyakya kibakutshilwe Adame kukita—kupa bantu basha kukookyela mushindo wa kupeta muwa wa ikalaika. “Mwanda bu bibaadi kukutwa-kukookyela kwa muntu umune kufishe kibumbu kya bantu ku milwisho, byaabya dimo, ku kukookyela kwa muntu umune, kibumbu kya bantu akitambula bululame.” (Beena-Looma 5:19) Ku bukwashi bwa mulambu wa nkuulo wa Yesu, Efile Mukulu akalombasha mulayilo waye wa’shi bantu bashale na muwa wa ikalaika pa nsenga.

Atulongo bibungi pabitale Yehowa ku mushindo ubadi mukile na myanda ya kukutwa kukookyela kwa Adame. Atumono’shi takwi kintu kikumbene kukutshisha Yehowa kufudisha kyakya kyadi mupwe kubanga; eyi dyaaye ‘adikumbasha kyadi mwiditumine.’ (Yeeshaya 55:11) Atulongo dingi mushindo wabadi betufule ngofu kwi Yehowa. “Talaayi bibaaleesheeshe Efile Mukulu kifulo kyaaye: Baatumine Mwan’aye eeleka pa nsenga, bwashi twikeele na muuwa mwadi. Kiinyi kifulo kii bino: Ta nnaatwe babeekeele bafule Efile Mukulu, anka nnaaye mwitufule, aye nkutuma Mwan’aye buu mulambu wa kushimisha nao milwisho yeetu.”—1 Yowano 4:9, 10.

Efile Mukulu “tamupele na Mwan’ê, bakuminyîne’shi aipaibwe pa mwanda wetu’twe boso,” bino abitushinkamisha’shi Efile Mukulu “mulombêne kwitupa bintu byoso buntu” byadi mulee. (Beena-Looma 8:32, EEM) Efile Mukulu mmulee’shi aketukitshina kinyi? Badika.

EFILE MUKULU MMUKITE MYANDA KINYI? Yehowa bapangile bantu bwabadya kwikala na muwa wa looso pa nsenga. Mmutushe Bible bwa’shi tulongye myanda imutale. Ku bukwashi bwa Yesu Kidishitu, Yehowa mmutushe nkuulo, abishinkamisha’shi mpàngo yaye ayikalombana

^ par. 16 Bwa kuuka myanda ibungi pabitale nkuulo, tala shapitre 5 a mukanda wa A nkinyi akitulongyesha Bible? Wabadi batushe kwi Ba Temwe ba Yehowa na we kwiupeta ku Internete mu www.jw.org.