“Pabaanudi batambule Eyi dy’Efile Mukulu . . . , nubaadi beedipokyeele, . . . bu byadidi binyibinyi Eyi dy’Efile Mukulu.”​—1 BEENA-TESALONIKA 2:13.

NGONO: 114, 113

1-3. Mmwanda kinyi ubakitshikile pankatshi pa Efodi na Sentishe? Twi kusuuka uno mwanda naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

ATWATAA Bible na muulo mwanda atuuku’shi nka penda aye ngi Eyi dy’Efile Mukulu. Bible e na malango alombeene kwitukwasha bwa kupudisha myanda ayitukwata, na alombeene kwituludika nsaa ibatukitshi bilubilo. Byabya abitungu tukite naminyi patupete ano malango? Banda kunangusheena mwanda wa bano bakashi babidi bediibwe mwimu ba mu siekele a kumpala, Efodi na Sentishe. Bible amba’shi, babaadi bekutwene, anka tamwakule bwakinyi babaadi bekutwene nya. Tubande kwela binangu kibaadi kilombeene kukitshika.

2 Pangi Efodi bayitanyine bakwetu balume na bakashi ku nshibo yaye bwa kudya kidibwa pamune. Anka tamwitanyine Sentishe nya. Kunyima, Sentishe pabapushishe abakula bwa muloo wabekalanga bapushe pabadiile kya kudya kwa Efodi, aye nkufiita munda ngofu. Badi apwandikisha’shi: ‘Ntshi mulombeene kukumina’shi Efodi ekukutwa kungitanyina’mi! Nanangusheenanga’shi twi baloole.’ Sentishe bapushile’shi Efodi tamumukumine  na’shi tadi amusuuku. Byabya Sentishe namu bayitanyine nka baaba bantu bamune bwabadya kudya kidibwa kwaye kushii kwitanyina Efodi! Uno mwanda ubaadi pangi ufitshishe bantu munda munkatshi mwa kakongye. Bible alesha’shi Mpoolo mutumiibwa bebalangile booso babidi na kwibakwasha bwabadya kutwesha butaale pankatshi paabo. Babaadi bamupushishe, abo nkuyidiila na kutumikila Yehowa na muloo.​—Beena-Fidipe 4:2, 3.

3 Mu tukongye twetu lelo uno, ingi nsaa twi balombeene kupeta mwanda wi bino pankatshi pa bakwetu balume na bakashi. Anka su twalonda elango dya mu Bible, twi balombeene kupudisha ino myanda. Twi balombeene mpa na kwiyisuuka kula. Na dingi, nsaa yatukookyela akyamba Bible, atuleesha’shi atwata mukanda wa Yehowa na muulo.​—Misambo 27:11.

BIBLE ETULONGYESHA BYATUDYA KWIKALA NA LWISHINKO

4, 5. Elango kinyi dyabetupa Mwiyi dy’Efile Mukulu pabitale kwikala na lwishinko?

4 Kwikala na lwishinko ta nkubofule nya. Twi balombeene kupusha bubi sunga kufiita munda ngofu nsaa yabetukaa kwi muntu sunga kwitukitshina mwanda ushii ululame, pangi pa mwanda wa bipikwa byetu, ekoba dyetu, sunga pa mwanda wa byatudi bekale. Na dingi bi kwitwinyongosha kwishimba ngofu su betukaa sunga kwitulwishisha kwi mukwetu mulume sunga mukashi. Byabya, elango kinyi di Mwiyi dy’Efile Mukulu dilombeene kwitukwasha?

5 Yehowa auku kalolo kilombeene kukitshika su bantu bakutwa lwishinko. Nsaa yatudi bafiite munda, twi kwakula sunga kukita myanda yatukenyongola kunyima. Mu Bible, Yehowa etulongyesha byatudya kwikala na lwishinko na etulungula’shi: “Tokwatanga nsungu bukidi.” Banda kunangusheena myanda bungi yatudi balombeene kusuuka nsaa yatukookyela dino elango na kupela kukwata nsungu bukidi! (Badika Mulungudi 7:9; Nkindji 16:32.) Bible etulungula dingi bwatudya kufwila bangi lusa. Byabya, Yesu bambile’shi su tatufwila bangi lusa, Yehowa namu taketufwila lusa nya. (Mateo 6:14, 15) Okuminaa kwikala na lwishinko lwi bungi na kunyiisha kufwila bangi lusa su?

6. Nkinyi ki bya kukitshika su twakutwa kwikala na lwishinko?

6 Su twakutwa kwikala na lwishinko, twi kwikala atulama nsungu na kushikwa mungi muntu. Sunga kutakula bangi bantu mu kakongye bwa’shi bekale abakitshi byabya. Sunga twatompa kufwamisha nsungu na mushikwa wetu, bangi bantu abakatundula nka’shi twi na nsungu na mushikwa. Yaya nsaa bakwetu mu kakongye mbalombeene kubanga kwitusuuka. (Nkindji 26:24-26) Bakulu mu kakongye abafubaa na Bible bwa kwitukwasha bwatudya kukambila nsungu na kukatusha mushikwa bwatudya kufwila bangi lusa. (Beena-Levi 19:17, 18; Beena-Looma 3:11-18) Nsaa yabakulanga, olondaa buludiki abutuukila mu mukanda wa Yehowa su?

YEHOWA KWETE KWITULUDIKA

7, 8. (a) Yehowa kwete kukunkusha mwilo waye naminyi? (b) Mbuludiki kinyi bwatupete mu Bible, na bwakinyi abitungu twibulonde?

7 Yehowa kwete kuludika na kulongyesha bantu booso be mu kipindji kya ndumbulwilo aaye ki pa nsenga lelo uno. Mu mushindo kinyi? Mmusangule Yesu amutuula bu “nfumu a [kakongye],” na Kidishitu namu mmutuule ‘mpika a kishima na mupatulukye’ bwadya kulongyesha na kuludika mwilo w’Efile Mukulu. (Beena-Efeso 5:23; Mateo 24:45-47) Nka bu kasaka ka bakunkushi bakulu ka mu siekele a kumpala, uno mpika kwete kwata Bible na muulo mwanda nyi Eyi dy’Efile Mukulu. (Badika 1 Beena-Tesalonika 2:13.) Mbuludiki kinyi bwatupete mu Bible?

 8 Bible etuludika bwatudya kwikala atutwele mu bisangilo lubingo looso. (Beena-Ebelu 10:24, 25) Etukankamika dingi bwatudya kwikala atukumiina malongyesha a mu Bible e mumune. (1 Beena-Kodinda 1:10) Etulungula bwatudya kubanda “kukimba Bufumu.” (Mateo 6:33) Bible etulongyesha byatudya kulungula mukandu wibuwa ku nshibo na nshibo, mu ma mbalo e bantu bebungi, na mbalo yooso ishaale bantu. (Mateo 28:19, 20; Bikitshino 5:42; 17:17; 20:20) Bible akunkusha bakulu mu kakongye bwabadya kulama kakongye ke selele. (1 Beena-Kodinda 5:1-5, 13; 1 Timote 5:19-21) Etulungula’shi abitungu tulame mbidi yetu itokane na kupela kunangusheena myanda na byubishi byabadi bashikwe kwi Yehowa.​—2 Beena-Kodinda 7:1.

‘Atwikala na lulamato kwi Yesu na kulonda buludiki bwa Mpika mupatulukye na a kishima naminyi?’

9. Nnanyi abadi batuule kwi Yesu bwadya kwitukwasha bwa kupusha Eyi dy’Efile Mukulu?

9 Bangi bantu be kupusha’shi ta kwi muntu mulombeene kwibapatulwila Bible nya. Anka kubanga mu kipwa kya 1919, Yesu kwete kufuba na ‘mpika a kishima na mupatulukye’ bwadya kukwasha mwilo w’Efile Mukulu bwaudya kupusha malongyesha a mu Bible na kwiatumikila. Su tubakookyela akyamba Bible, atulama bwiselele, butaale, na buumune mu kakongye. Eyipushe’shi, ‘Nakashaala na lulamato kwi Yesu na kulonda buludiki bwa mpika a kishima na mupatulukye su?’

ETEMPU DYA YEHOWA DIKWETE KWENDA LUBILO!

10. Mukanda wa Esekyele auleesha bi kipindji kya mwiyilu kya ndumbulwilo a Yehowa naminyi?

10 Bible etulongyesha’shi bafubi ba Yehowa be mwiyilu nabo namu be mu ndumbulwilo. Bu kileshesho, Esekyele bamwene Yehowa mu kimonwa mmushaale p’etempu dibaadi adyende lubilo mu mpese yooso ayikumiina Yehowa’shi dyende. (Esekyele 1:4-28) Etempu adileesha kipindji kya mwiyilu kya ndumbulwilo a Efile Mukulu, kwete kwenda lubilo mu kulonda kwa buludiki bwaye. Na dingi, akisukuma kipindji kya pa nsenga kya ndumbulwilo aaye. Banda kunangusheena myanda bungi ishintulukye mu ndumbulwilo a Efile Mukulu mu bipwa bishaale. Tentekyesha’shi Yehowa ngi kwete kukitshisha kuno kushintuluka. Mu kapindji kapeela’mu Kidishitu na ba mwikeyilu abakyebe kubutula uno ndumbulwilo mubi. Takukekala dingi muntu su ngumune akabepuula Yehowa n’eshina dyaye sunga kutopeka kipaso kyaye kya kukunkusha!

Twi na lutumbu lwibungi bwa bakwetu betuukile banabeene bwa kufuba mudimo wi bukopo wa lwibako! (Tala kikoso kya 11)

11, 12. Mmyanda kinyi yabadi bakite kwi ndumbulwilo a Yehowa mu ano mafuku a ku nfudiilo?

11 Tubadeyi kutala myanda ikite ndumbulwilo a Yehowa mu ano mafuku a ku nfudiilo. Kwibaka. Bakwetu nkama na nkama mbafube ngofu bwa kwibaka biro bikata bya nsenga ishima bipya bya Batemwe ba Yehowa mu Warwick, mu New York, États-Unis. Bangi bakwetu binunu na binunu mbetuukile abo banabeene mu nsenga ishima bwa kwibaka Mashibo a Bufumu na ma biro a filiale. Bano bakwetu betuukile abebakunkusha kwi biro bya departema a kwibaka. Twi na lutumbu lukata bwa bakwetu bebungi abatumika ngofu  bwa kwibaka ano mashibo! Na dingi, bafubi ba Yehowa ba mu ma mbalo ooso bakwete kutuusha byoso byabadi nabyo bwa kukwatshisheena lwibako lwa ano mashibo. Yehowa namu kwete kwelela mwilo waye myabi bwa kwiyisha na lulamato lwabo.​—Luka 21:1-4.

12 Tulasa. Yehowa akuminaa kulongyesha mwilo waye. (Yeeshaya 2:2, 3) Banda kunangusheena tulasa twilekenelekene twatudi nato. Twi na Kalasa ka ba mbaala-mashinda, Kalasa ka balungudi ba Bufumu, Kalasa ka Gileade, Kalasa ka beena Betele bapya, Kalasa ka Bakunkushi ba bifunda na bakashi baabo, Kalasa ka Bakulu ba mu tukongye, Kalasa ka Mudimo wa Bufumu, na Kalasa ka beena Komitee a filiale na bakashi baabo. Akupu mu site eetu a Internete, jw.org, mwi Bible na ingi mikanda mu ndimi nkama na nkama. Mu site eetu atwimusangana dingi myanda i nka penda bwa bana bakinga, bwa bifuko na myanda ipya. Okwete kufuba na site a jw.org mu bulungudi na mu lulangwilo lwenu lwa mu kifuko su?

IKALA NA LULAMATO KWI YEHOWA NA OKWATSHISHEENE NDUMBULWILO AAYE

13. Bafubi ba Yehowa be na bushito kinyi?

13 Twi na kineemo kikata kya kwikala mu ndumbulwilo a Yehowa na kuuka myanda yetutekye! Byabya, bu byatuuku myanda ayisangasha Efile Mukulu, twi na bushito bwa kumukookyela na kukita myanda ilulame. Na dingi sunga twekala munkatshi mwa bantu abakumina kukita myanda ibubi, abitungu ‘tushikwe bubi’ bu byabadi bebushikwe kwi Yehowa. (Misambo 97:10) Tatwambulanga bantu abanangushena “kintu kiibuuwa’shi kibubi, na kiibubi’shi kiibuuwa.” (Yeeshaya 5:20) Bwa kusangasha Yehowa, abitungu twikale na kitshibilo kya kushala batookane mu myanda yooso. (1 Beena-Kodinda 6:9-11) Myanda yooso yabetulungula kwi Yehowa mu Bible i kwanka bwa buwa bwetu. Bu byatudi bamufule atukumina kwikala na lulamato kwadi. Ngi bwakinyi atulondo buludiki bwaye patudi ku nshibo, mu kakongye, ku mudimo, ku kalasa, sunga mbalo yooso yatudi. (Nkindji 15:3) Tubandeyi kutala ingi myanda ayitungu’shi tushale na lulamato kwi Efile Mukulu.

Banambutwile bafule Yehowa abakwashaa baana baabo bwabadya kwifubwila kwi kwadi

14. Ba nambutwile be kushala na lulamato kwi Yehowa naminyi?

14 Mushindo watulongyesha bana betu. Yehowa mmupe ba nambutwile buludiki na mushindo wabadya kulongyesha bana baabo mu Bible. Abitungu’shi beena Kidishitu bekale badimukye bwa kupela kwambula binangu bi na bantu ba mu uno ndumbulwilo. (Beena-Efeso 2:2) Kileshesho, ingi mbalo nshe bana mulombeene kunangusheena’shi: ‘Pano mwana mukashi ngi e bya kulongyesha bana kalolo.’ Anka Bible alungula ba nshe bana pa butoka bwabadya kulongyesha bana babo pabitale Yehowa. (Beena-Efeso 6:4) Ba nshe bana na ba nyina bana bafule Yehowa abakumina’shi bana babo bekale mu kipwano kibukopo Naaye , nka bu bibaadi Samwele aye ki ka nsongwalume.​—1 Samwele 3:19.

15. Twi kushaala na lulamato kwi Yehowa naminyi nsaa yatwata bitshibilo bi na muulo?

15 Mushindo watwataa bitshibilo. Kumpala kwatudya kwata bitshibilo bikata mu muwa wetu, abitungu tukimbe bya kuuka bi binangu bya Yehowa bwatudya kushaala na lulamato kwadi. Bible na ndumbulwilo aaye mbilombeene kwitukwasha. Bu kileshesho, lelo uno bangi ba nambutwile be mu maumbo abeene bakwete kwata kitshibilo kya kwalusha bana baabo bakinga mu maumbo aabo bwa’shi bebakushe kwi bakwabo. Abakitshi bino bwa’shi booso bwabo nshe mwana na nyina mwana bamone bya kufuba ngofu bwa kukimba makuta. Eyendo, kino kitshibilo nkitale muntu nabeene, anka abitungu mulume na mukashi beyipushe’shi: ‘Yehowa anangusheena naminyi bwa kino kitshibilo  kyetu?’ (Badika Beena-Looma 14:12.) Bibuwa kubanda kunangusheena pa akyamba Bible kumpala kwa kwata bitshibilo bikata pabitale kifuko kyetu na mudimo wetu. Twi na lukalo lwa buludiki bwa Nshetu e mwiyilu mwanda tatwi na ngobesha ya kuludika matabula eetu nya.​—Yeelemiya 10:23.

16. Ungi mwana mukashi bakyebele kwata kitshibilo kinyi nsaa ibatandjile mwan’aye mulume? Nkinyi kibamukwashishe bwa kwata kitshibilo kibuwa?

16 Ungi mulume na mukashi abatandile mwan’abo kunyima kwa’bo kwenda mu dingi eumbo, abo nkwata kitshibilo kya kumwalusha bwa’shi akashale na ba nshaye kulu. Mu aa mafuku, mukashi babangile kulonga Bible na Temwe a Yehowa. Balongyele’shi aye ngi e na bushito bwa kulongyesha mwan’aye pabitale Yehowa. (Misambo 127:3; Nkindji 22:6) Uno mwana mukashi batekyele Yehowa, nka bu abitukankamika Bible, na kumuteka bwa’shi amukwashe bwadya kwata kitshibilo kibuwa. (Misambo 62:7, 8) Balungwile na mukwetu mukashi abaadi alongo naye Bible wawa mwanda na bangi bantu mu kakongye. Sunga bibaadi bakwabo na baloole baaye abatungunuka na kumulungula’shi abitungu atume mwan’aye kwi ba nshaye kulu, baatshile kitshibilo kya kupela kutuma mwan’aye. Mulum’aye bamwene bibaadi bakwetu balume na bakashi abakwasha mukash’aye na mwan’abo. Bibaadi bimukemeshe ngofu aye nkubanga kulonga namu Bible na kutwela mu bisangilo pamune na kifuko kyaye. Banda kunangusheena muloo ubapushishe uno mwana mukashi nsaa ibamwene’shi Yehowa baluula ku nteko yaye!

17. Nsaa yatulongo Bible na muntu, mbuludiki kinyi bwatudi balombeene kulonda?

17 Byatulondo buludiki. Su twi na lulamato kwi Efile Mukulu, atwikala atulondo buludiki bwabetupa kwi ndumbulwilo aaye. Bu kileshesho, banda kutentekyesha myanda ayitungu’shi tukite kunyima kwa’twe kubanga kulonga na muntu mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible? Bekeele betulungule’shi abitungu twate minite ipeela kunyima kwa kulonga bwa kukwasha mulongi bwadya kuuka bibungi pabitale ndumbulwilo a Yehowa. Twi kufuba na video amba’shi: Nkinyi akikitshikaa ku Nshibo ya Bufumu? na broshire a Mbantu kinyi bakwete kukita akikyebe Yehowa lelo uno? Kunyima kwa kupudisha mukanda wa Akilongyesha Bible, twi balombeene kukwasha mulongi bwadya kunyiisha ‘kunyinga mu lukumiino’ pa kulonga naye mukanda wa “Elameeyi mu kifulo ky’Efile Mukulu,” sunga nnaye mupwe kubatshishibwa. (Beena-Kolose 2:7) Okwete kulonda buno buludiki bwitupe ndumbulwilo a Yehowa su?

18, 19. Ntubingilo kinyi atwitutakula bwatudya kutumbula Yehowa?

18 Kwi tubingilo twibungi tulombeene kwitutakula bwa kwikala na lutumbu kwi Yehowa! Kya kumpala, “mwadi’ye nyi mwatudi bapetele muuwa, kusaanasaana na kikeelo kyetu sunga kwikala kwanka.” (Bikitshino 17:27, 28) Na dingi mmwitupe Bible mukanda waye. Nka bu beena Kidishitu ba mu Tesalonika, atwata kino kya buntu na muulo ngofu mwanda mwi mukandu aufiki kwi Efile Mukulu.—1 Beena-Tesalonika 2:13.

19 Bible mmwitukwashe bwatudya kwifubwila pepi na Yehowa, na aye namu efubwila pepi neetu. (Shake 4:8) Twi na lutumbu lwibungi mwanda Yehowa Nshetu mwitwitanyine mu ndumbulwilo aaye! Atupusha nka bu mufundji a misambo bafundile’shi: “Tumbulai Yehowa mwanda e buwa! Kifulo ky’adi netu nkya ikalaika.” (Misambo 136:1, Ñono na malango) Mu maverse ooso a uno shapitre, mufundji a misambo alushuula mwaku “kifulo ky’adi netu nkya ikalaika.” Eyendo, su tubashala na lulamato kwi Yehowa na kulonda buludiki bwetupa ku bukwashi bwa ndumbulwilo aaye, aketupa muwa wa ikalaika na aketuleesha lulamato bwa ikalaika!