Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Ami na mukashi ande, patudi mu bulungudi

 BIBLE KWETE KUSHINTUULA BANTU

Ntshinadi nakumina’shi Efile Mukulu e kwanka nya

Ntshinadi nakumina’shi Efile Mukulu e kwanka nya
  • MUTANDIKWE MU: 1974

  • EUMBO DYABO: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE ALLEMANDE

  • BAADI: APELE’SHI EFILE MUKULU TE KWANKA

BINADI KALA

Ne mutandjikwe mu musoko wa Saxony, mu eumbo dibabadi abetanyina kala bu République démocratique allemande (RDA). Kwetu ku nshibo tubadi na muloo na tubadi befulene ngofu, na dingi baledi bande abadi bandongyeshe bya kwikala na mwikelo wibuwa. Mbulamatadi a bena RDA badi a ba Communistes, ngi bwakinyi bantu bebungi ba mu Sanxony, tababadi abata myanda ya bipwilo na muulo. Ntshinadi nakumina’shi Efile Mukulu e kwanka nya. Kubanga ku bukinga bwande mpa na panalombeshe bipwa 18, nadi nka na penda myanda ibidi mu mutwe mwande: kupela’shi Efile Mukulu te kwanka na kukwatshishena mbulamatadi a ba Communiste.

Bwakinyi nadi nasankila myanda ya ba Communistes? Kumwanda nadi mukumine’shi, bantu boso be nka mushindo umune. Na dingi, nadi nakumina’shi bekale ababila bantu boso bintu mu mushindo umune, mwanda bino bibadi abikwasha bwa’shi takwikalanga ba mpeta na balanda. Ngi bwakinyi nadi mwipane mu kufuba ngofu mu ndumbulwilo a ba nsongwa ba communistes. Panadi na bipwa 14, nadi nakisha nsaa ibungi mu kusangula masaki a kala na kufuba nao bwa kutusha angi apya. Bakata ba kibundji babadi bantumbule ngofu bwa bukome bunadi nabo na abo nkumpa bwedi. Byabya kubanga ku bukinga bwande, nadi muukye bena politike ba mu RDA. Nadi mupushe’shi ne na kepatshila kebuwa na’shi nakapete nshalelo ebuwa mu mafuku e kumpala.

Kunyima, nshalelo ande badi mushintulukye. Mu kipwa kya 1989, Mudimba wa Berlin ubaponene, mpa na kisaka kya ba Communistes ba ku lupese lwa kutunduka nguba kwa Europe namu abaponene nabo. Uno mwanda wa kinyongwa ubantwadile mu kuuka ungi mwanda wa kinyongwa. Kubanga nka papa naukile’shi mu République démocratique allemande mukwete kukitshika myanda ya kukutwa kululama ibungi. Bu kileshesho, bantu babadi abapele kukwatshishena kisaka kya ba Communistes abadi abebata bu be mu mulongo wa kabidi. Nadi neyipusha’shi, bi kukitshika bino naminyi? Atwe ba Communiste tomono tukwete kwamba’shi bantu boso be mumune? Byabya kwikala mu kisaka kya ba Communiste kwi bu penda mwanda wa mpwandikishi su? Pa mwanda wa byabya, nadi mwinyongole ngofu.

Nadi mutule myanda ya kukita mu mulongo, ami nkumona’shi abitungu mbande kwipaana mu misambo na mu kusola. Bu binadi na ngobesha ya kulonga kwimba mu tulasa tukata—na binadi nakaamina mu tulasa twa ku kilongyelo kikata—nadi napwandikisha’shi nakekala muntu auku kwimba misambo kalolo. Na dingi, nabangile kwilwankana myanda ibuwa ibabadi bandongyeshe panadi mukinga. Kinadi naata na muulo mpenda kupeta nsaa ibuwa ya kukisha kapapi, na kuyiila  ba nsongwakashi belekene musango umune. Anka, kwimba, kusola, na kwikala na nshalelo a bu muntu mwiyikeele tankukatushe kinyongwa kyande nya. Mpa na bifwatulo binadi nasolo bibadi abilesha’shi ne na moo. Nadi neyipusha ino nkonko: Mmyanda kinyi ayintengyela mu mafuku e kumpala? Na bwakinyi ne na muwa?

Panapetele ngalulo ya ku ino nkonko inadi nakimbi, ibadi inkemeshe ngofu. Dingi efuku ku namashika pabatudi ku kalasa, nadi mushale pamune na kisaka kya balongi nami na kwisambanga pabitale mafuku aafiki. Tubadi na mulongi netu ababadi abetanyina bu Mandy  * mwikale Temwe a Yehowa. Dyadya efuku ku namashika ngi dibantwesheshe mu eshinda dibuwa. Bandungwile’shi, “Andreas, su okumina kupeta ngalulo ku nkonko yobe itale muwa na nshalelo akekala mu mafuku aafiki, ikala okimbi mu Bible kalolo.”

Nabangile kupusha mpaka mwishimba na lukalo lwa kuuka myanda ibungi, luno lukalo lwa kuuka myanda ibungi lubatamine ngofu munda mwande. Mandy badi mundeshe mu mukanda wa Ndanyele shapitre 2, na myanda inadi mubadikye mwanka ibadi inkanyishe ngofu. Buno butemuki abupatuula kwilondena kwa makome a nsenga ishima, ma mbulamatadi abadi na kya kwikala na bukitshishi bwi bukopo mu ano mafuku atudi. Mandy badi mundeshe bungi butemuki bwa mu Bible butale myanda ya mu mafuku aafiki. Namwene’shi nkwete kupetanga ngalulo ku nkonko yande! Anka nabangile kwiyipusha’shi, nanyi badi mufunde ano matemuki, na nanyi badi mulombene kutemuka myanda ya mu mafuku aafiki kalolo bino? Bino bi kulesha’shi Efile Mukulu e kwanka su?

MUSHINDO UBADI BIBLE MWALUULE NSHALELO ANDE

Mandy badi mundeshe Horst na Angelika, ungi mulume na mukashi ba Temwe ba Yehowa abadi bankwashe bwandya kupusha Eyi dy’Efile Mukulu kalolo. Kunyima kwa mafuku apeela naukile’shi nka penda ba Temwe ba Yehowa ngi kipwilo kikwete kufubisha na kulesha bantu eshina dy’Efile Mukulu, Yehowa. (Misambo 83:18; Mateo 6:9) Nalongyele’shi Yehowa Efile Mukulu mmupe bantu mushindo wabadya nkekala na muwa wa ikalaika mu mpaladiso pa nsenga. Mukanda wa Misambo 37:9 awamba’shi: “Abakulupila mwi Yehowa abapete nsenga.” Abadi bandeshe’shi nka penda bantu abekitshisha bwa kutumikila miiya y’Efile Mukulu yabadi baleshe mu Bible mu muwa wabo ngi balombene kwikala na luno lukulupilo.

Kubanga papa, nabangile kwikitshisha bwa kushintula mwikelo wande bwa kwikala na nshalelo mwipushene na abyamba Bible. Kwimba kwa misambo kubadi kungikashe na kwitatula, ngi bwakinyi kintu kya kumpala kinadi mwikitshishe bwa kwikala nakyo nkwiyisha. Na dingi, kuleka mwikelo wibubi unadi nao takubadi kubofule nya. Natumbula Yehowa bikata pa’ye kulesha lwishinko, lusa, na mpushisho aye e buwa kwi bantu boso abekitshisha bwa kutumikila myanda ayilongyesha Bible!

Ba Communistes na bantu abapele’shi Efile Mukulu te kwanka abadi bandongyeshe munda mwa bipwa 18 mu muwa wande; anka kubanga nka papa, Bible kwete kunshintuula. Myanda yandi mulongye ngikatushye twinyongoshi twande pabitale mafuku aafiki na kumpa nshalelo ebuwa. Mu kipwa kya 1993, napetele lubatshisho nafika Temwe a Yehowa, na mu kipwa kya 2 000, nadi mwibakile Tabitha, mwikale mulungudi a mukandu wibuwa sha kishima. Twi bakishe nsaa i bungi mu kukwasha bangi bantu bwabadya kuuka Bible. Bantu bebungi batudi bafumankane nabo be na nshalelo nka bu anadi naye, mbepane mu myanda ya ba Communistes na bakwete kupela’shi Efile Mukulu te kwanka. Ne na muloo wibungi nsaa yanebalesha byabadya kuuka Yehowa.

MUSHINDO WABIDI BINKWASHE

Panadi mwibungye na ba Temwe ba Yehowa mususa wa kumpala, baledi bande abadi benyongole. Anka, kunyima, mbafikye mu kumona bukitshishi bwibuwa bwandi mupete mu kwibunga pamune na ba Temwe ba Yehowa mu muwa wande. Mwanda aunsankisha ngofu, binobino bakwete kubadika Bible na kutwela mu bisangilo bya ba Temwe ba Yehowa.

Ami na Tabitha twi na muloo mu eyibakishi dyetu mwanda tukwete kutumikila malango abadi bape balume na bakashi beyibakishene mu Bible. Na dingi, kutumikila malango a mu Bible pabitale kwikala na lulamato mu eyibakishi akwitukwasha bwa kunyingisha eyibakishi dyetu.​—Beena-Ebelu 13:4.

Tampwile kukatusha moo wa myanda ya mu nshalelo na kuleka kwikalakasha bwa mafuku aafiki. Napusha’shi ne munkatshi mwa kifuko kya bakwetu bena kukumina be mu nsenga ishima, mu kifuko mwi butaale bw’eyendo na buumune. Mu kino kifuko, tukwete kwikitshishena myanda mu mushindo umune kushi muntu mukile bakwabo. Kino ngi kintu kinadi mukulupile na kinadi nakimbi mu muwa wande ooso.

^ par. 12 Mashina mbeashintuule.