JORDAN mmukwate kantu ka kusongola nako crayon ke bu mashuwa akamweneka bu kantu ka bisumanga. Anka, kwadi nyi kintu ki na muulo ukata. Jordan apatuula’shi “Russell, kuuku ande taadi mununu, nyi bampeele kano kantu panadi nki mukinga.” Kunyima kwa lufu lwa Russell, abalungwile Jordan’shi Russell badi mukwashe nshaye kulu ngofu na baledi baaye mu mafuku abaabadi na nkalakashi ibukopo. Jordan akula’shi “Pano panapu kuuka myanda ibungi pabitale Russell, kano kantu kapeela kabampeele kabanyiisha kwikala na muulo kwandi kukila byanekamonanga kumpala.”

Nka bu bibatwibimono mu kileshesho kya Jordan, kya buntu nkilombene kwikala na muulo upeela ku meso a bangi bantu. Anka, ku meso kwa yawa abadi bekipe, ki kwikala na muulo ukata ushii bya kupwandjikisha na kingi kintu. Mu Bible mbaleshe kya buntu kyatushii balombene kupwandjikisha na kingi kintu. Mbekipatuule mu ano mayi abauku kwi bantu bebungi: “Efile Mukulu mmufule baa pano bikile, mu kipaso kyaadi mupaane Mwan’aye eeleka, bwa’shi muntu ooso amukumiina tashiminanga, anka aikale na muuwa wa ikalaika.”​—Yowano 3:16.

Kya buntu kilombene kupa muntu ekipete muwa wa ikalaika! Kwi kwikala kingi kya buntu ki na muulo ukata bu kino su? Sunga byekala’shi bangi bantu tabauku muulo wa kino kya buntu, bena Kidishitu ba binyibinyi abekyata na “muulo ukata.” (Misambo 49:8; 1 Mpyeele 1:18, 19) Byabya, bwakinyi Efile Mukulu baadi mulambule muwa wa Mwan’aye bwa bantu?

Mpoolo mutumibwa baadi mupatuule kano kabingilo mu bino bishima: “Milwisho ibatwelele pa nsenga pa mwanda wa muntu umune Adame, yaya milwisho yafwisha lufu, byabya, lufu alukwata bantu boso.” (Beena-Looma 5:12, EEM) Adame muntu a kumpala, bakitshine mulwisho p’aye kukumina kutombokyela Efile Mukulu, ngi bwakinyi abaadi bamutshibile kibawe kya lufu. Kukiila kwi Adame, lufu ndutwele kwi bana baye booso​—bantu boso be pa nsenga.

 “Efuto dya milwisho ndufu; kipeebwa kya buntu bw’Efile Mukulu naamu nyi mmuuwa wa ikalaika mu Yesu Kidishitu Nfumwetu.” (Beena-Looma 6:23) Bwa kupaasha bantu ku kino kibawe kya lufu, Efile Mukulu batumine Mwan’aye Yesu Kidishitu pano pa nsenga bwadya kutuusha muwa waye upwidikye, bwa kukuula bantu. Ku bukwashi bwa uno mulambu, wabetanyina bu “nkuulo,” boso abatuulu lukumiino mwi Yesu abakapete muwa wa ikalaika.​—Beena-Looma 3:24.

Pabitale myabi yoso yabakapete kwi balangwidi b’Efile Mukulu kukiila mwi Yesu Kidishitu, Mpoolo bambile’shi: “Efile Mukulu atumbishibwe bwa buntu bwaye bushii bwa kupwandikishwa.” (2 Beena-Kodinda 9:15) Eyendo, mulambu wa nkuulo wi na muulo ukile, ngi bwakinyi tatwi balombene kwiupatuula kantu pa kantu nya. Byabya, bwakinyi nkuulo ngikale na muulo kukila bintu byooso bibuwa byabadi bape bantu kwi Efile Mukulu? Ngilekeene na bya buntu byoso bitupe Efile Mukulu mu mushindo kinyi? * Na abitungu tukite naminyi bwa kulesha lutumbu ku yanka? Atukutekye bodya kubadika ngalulo ya ku ino nkonko ayituukila mu Bible mu ino miisambo ibidi ayilondo.

^ par. 8 Yesu bakuminyine ‘kupaana muwa waye pa mwanda wetu.’ (1 Yowano 3:16) Anka, bu bi uno mulambu ngutukye ku mpàngo y’Efile Mukulu, ino miisambo ayileesha’shi Efile Mukulu nyi batushiishe mulambu wa nkuulo.