Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MIISAMBO YA MBANGILO | OKUMINA KYA BUNTU KIKILE BUKATA KIKUPE EFILE MUKULU SU?

Bwakinyi kya buntu kikata ky’Efile Mukulu​—ki na muulo kwatudi?

Bwakinyi kya buntu kikata ky’Efile Mukulu​—ki na muulo kwatudi?

Mmyanda kinyi ilombene kwikasha kya buntu bu ki na muulo ngofu ku meso kobe su? Nyi ngino myanda inanka: (1) muntu mukupe kyanka, (2) bwakinyi mmukupe kyanka, (3) myanda yadi mwisumine bwa nkupa kyanka, na (4) su kino kya buntu akikulombeesha lukalo lukata. Kunangushena ku ino myanda inanka nkulombene kwitukwasha bwa kutamisha lutumbu lwetu bwa mulambu wa nkuulo​—kya buntu kikile bukata kitupe Efile Mukulu.

NNANYI BEKITUSHISHE?

Bimo bya buntu abikalaa na muulo pa mwanda mbetupe byanka kwi muntu e na matalwa e kunundu sunga muntu atwataa na muulo ukaamine. Bingi namu, sunga byekala bya makuta apeela, atwibyataa na muulo mwanda mbetupe byanka kwi mukwetu a mu kifuko sunga kwi kuuku’etu atudi bakulupile ngofu. Bino ngi bibaadi kya buntu kya Jordan kibabamupeele kwi Russell kyatudi bateemune mu mwisambo ubashala. Uno mwanda ngutale kya buntu kya nkuulo naminyi?

Kya kumpala, Bible akula’shi, [Efile Mukulu] baatumine Mwan’aye eeleka pa nsenga, bwa’shi twikeele na muuwa mwadi.” (1 Yowano 4:9) Uno mwanda aunyiisha kwikasha nkuulo na muulo ukata. Ta kwi muntu e na matalwa kukila Efile Mukulu nya. Pabitale Efile Mukulu ungi mufundji a misambo mwina Ebelu bafundile’shi: ‘Obe sh’eshina dya bu Yehowa, obe bupenka, [we] Sha-kwiyilu kula, pa nsenga ishima.’ (Misambo 83:18, NWT) Ta twi balombene kupeta kya buntu kwi muntu e kunundu kwetu nya.

Kya kabidi, Efile Mukulu nyi “Nsheetu.” (Yeeshaya 63:16) Mu mushindo kinyi? Mmwitupe muwa. Akupu, kwete kwitupasukila nka abikalaa nshe bana ebuwa apasukila bana baaye. Pabaadi esamba na bangi bafubi baye ba mu Efraime, Efile Mukulu bambile’shi: ‘Efraime e bu mwan’ande a kifulo, mwan’ande e na kyana . . . Nekala’nka nebelela binangu bibuwa. Ne nabo kifulo kikata byansha kukutwa kwibafwila lusa.’ (Yeelemiya 31:20, EEM) Efile Mukulu ki’atungunuka na kupusha bino bwa balangwidi baye be lelo uno. Ta mwikale nka penda Mupangi eetu sha bukome booso nya, kadi mmwikale dingi Nshetu sha kifulo na bu Kuuku’etu. Bino taabikasha kya buntu kyoso kyadi mwitupe bu ki na muulo kukata su?

 BWAKINYI BADI MWIKITUSHE?

Bingi bya buntu abikalaa na muulo su muntu bebitusha ta mwibitushe pa bukopo, kadi bebitusha bwa kifulo kikata kyadi nakyo. Muntu apanaa bwa kalolo kaaye tatengyela’shi bamufute nya.

Efile Mukulu batushishe Mwan’aye bwetu pa mwanda mmwitufule. Bible amba’shi: “Talayi bibalesheshe Efile Mukulu kifulo kyaye: baatumine Mwan’aye eeleka pa nsenga.” Bwa kinyi? “Bwa’shi twikeele na muwa mwadi.” (1 Yowano 4:9) Efile Mukulu baadi mu kitungo kya kukita bino su? Ta mbyabya nya! Mulambu wa ‘nkuulo wa Kidishitu Yesu,’ nyi nkishinkamisho kya “kalolo kakata” k’Efile Mukulu.​—Beena-Looma 3:24, Kilombeeno kipya 2014.

Bwakinyi kya buntu ky’Efile Mukulu nkileshesho kya “kalolo kaye kakata”? Bible apatuula’shi: “Efile Mukulu betulesheshe kifulo kyaye mu bino’shi: Kidishitu betufwidile pabatudi tukii ba-sha-milwisho.” (Beena-Looma 5:8) Kifulo ki na kalolo kibatakwile Efile Mukulu bwadya kwitupaasha atwe bantu babofule, bashii na bukwashi na bantu ba-sha-milwisho. Ta twi balombeene kuleshibwa kino kifulo, na dingi ta twi bya kumufuta kintu bwa kwikipeta nya. Kino kya buntu kyaye nyi kileshesho kikile bukata kya kifulo.

MMULAMBU KINYI UBABADI BATUUSHE?

Bingi bya buntu bi na muulo pa mwanda yawa bebitusha besumina myanda ibungi. Su muntu akumina kwisumina kintu ki na muulo ukata kwadi na kwitupa kyanka, kino kya buntu akikala na muulo ukata kwatudi.

Efile Mukulu ‘baadi mupaane Mwan’aye eeleka.’ (Yowano 3:16) Takwi ungi muntu aadi mufule bu uno abadi mutushe nya. Munda mwa bipwa bibungi bibaadi Efile Mukulu apanga bintu, Yesu badi afubu mu bwipi mwaye na badi ‘amusangasha efuku dyooso.’ (Nkindji 8:30) Yesu nyi “Mwana a kifulo” a Efile Mukulu na “aye nyi nkifwatulo ky’Efile Mukulu.” (Beena-Kolose 1:13-15) Ta kwi kingi kipwano kitwele pankatshi pa bangi bantu babidi bu kino kyabo nya.

Anka, Efile Mukulu “tamukalwile Mwan’aye namwinyi.” (Beena-Looma 8:32, Kilombeeno kipya 2014) Yehowa batushishe muntu aadi mufule ngofu pa mwanda wetu. Ta kwi kingi kya buntu kimutekye kintu ki na muulo bu kino nya.

AKITULOMBESHA LUKALO LUKATA

Bingi bya buntu abikalaa na muulo ukata mwanda abilombasha lukalo lukata, sunga kulombasha mwanda aukyebe kupwa bukidi. Bu kileshesho, we kupusha naminyi su muntu bakubukisha mukumbo aukyebanga nkwipaa aku namu twekalanga na mushindo wa kwibukisha? Wekala na lutumbu lukata kwi yawa muntu! We kupusha’shi twe na kintu kya kumupa bwa kino kya buntu kibakukitshina, ta mbyobyo su?

“Abifu bantu booso ku mwanda wa Adame, booso abapetala muuwa mwi Kidishitu.” (1 Beena-Kodinda 15:22) Bu byatudi bana ba Adame, booso bwetu tukwete “kufwa,” tatwi na mushindo wa kusuuka munungi sunga mulobo wa kukumba na kufwa; na atwe banabeene ta twi balombene kwiyalusha mu kipwano n’Efile Mukulu na kutuuka mu dibasa dyatudi nadyo kwadi nya. Na dingi bu byatudi bantu babofule, ta twi balombene “kwipaasha” atwe banabene sunga “kupaasha” ungi muntu. Bible akula’shi: “Muntu ta mulombeene kukuula ungi pa kufuta Efile Mukulu kya-kumukuula-nakyo. . . . Sunga bya naminyi muulo wa kukuula muuwa ngukile bukopo.” (Misambo 49:8, 9) Twi na lukalo lukata lwa bukwashi mwanda ta twi balombene kufuta muulo wa nkuulo. Su Efile Mukulu etutadiila, takwi ungi muntu mulombene kwitukwasha nya.

Pa mwanda wa kifulo kyaye kikata, Yehowa bakuminyine kufuta “bwanga” abupaasha myuwa yetu bwatudi nabo lukalo, bwa’shi ‘booso bapetele muuwa mwi Kidishitu.’ Mulambu wa nkuulo aulombasha uno mwanda naminyi?  “Mase a Yesu Mwan’aye [aetutoosha] ku milwisho yooso.” Eyendo, kwikala na lukumino mu mase a Yesu akwitufungwila ku kibelo akitutwala mu kulekyelwa kwa milwisho yetu na kupeta muwa wa ikalaika. (1 Yowano 1:7; 5:13) Byabya, mulambu wa nkuulo wi na bukitshishi kinyi kwi bakwetu bapwe kufwa? “Bu bi lufu ndutuukile kwi muntu umune, kwi muntu umune namu [Yesu] akutuukila lusangukilo lwa bafwe.”​—1 Beena-Kodinda 15:21. *

Ta kwi mungi muntu e na mwasu ukata taadi mutushe kya buntu bu kyabadi batuushe kwi Efile Mukulu na kifulo kyoso bu mulambu wa nkuulo wa Yesu nya. Ta kwi ungi muntu mwisumine kintu kikata bwa kwitupa kyanka bu kyabadi besumine kwi Yehowa Efile Mukulu. Na ta kwi kingi kya buntu akilombasha lukalo lukata bu kino kya buntu akitupaasha ku mulwisho na ku lufu. Eyendo, ta kwi kingi kya buntu kilombene kwikala peepi na muulo wa mulambu wa nkuulo.

 

^ par. 19 Bwa kuuka myanda ibungi pabitale mpàngo y’Efile Mukulu bwa lusangukilo lwa bafwe, tala shapitre a 7 a mukanda wa A nkinyi akilongyesha namu Bible? Ngutushibwe na ba Temwe ba Yehowa, we kwiwata mu www.jw.org/sop.