Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 14

Okwete kulombasha mudimo oobe kalolo su?

Okwete kulombasha mudimo oobe kalolo su?

“Ikala ofubu mufubo wa bu mulungudi a mukandu wibuwa, na kulombasha kalolo mufubo ôbe.”—2 TIM. 4:5, EEM.

LOONO 57 Tulungule bantu ba bipaso byooso

KYABAKWILA MWANKA *

Kunyima kwa kusanguka, Yesu bafumankene na balongi baye na ebalungula shi: “Ndayi, . . .nwibekashe bu balondji.” (Tala kikoso 1)

1. Bafubi boso b’Efile Mukulu be na kya kukita kinyi, na mbwakinyi? (Tala kifwatulo ki ku kipusu.)

YESU KIDISHITU balungwile balongi baye’shi: “Ndayi mu miilo yoso nwibekashe bu balondji.” (Mat. 28:19) Bafubi b’Efile Mukulu boso basha lulamato be na kya kulonga mushindo wabadya “kulombasha” uno mudimo wabadi bebape bwa kukita. (2 Tim. 4:5) Dingi, uno mudimo wi na muulo ukata, wi na kinemo kikata, na abitungu kwiukita luntuluntu kukila ingi midimo yoso. Anka, mbilombene kwikala bukopo bwa kukisha nsaa ibungi mu bulungudi bu byatukumiina.

2. Nkalakashi kinyi yatudi nayo pabitale kulombasha kwa mudimo wetu?

2 Kwi ingi midimo ina muulo ayitekye nsaa na bukome bwetu. Mbilombene kwikala’shi abitungu tufube midimo ya ku mbidi munda mwa nsaa ibungi kwifuku, bwa kulombasha nkalo yetu na ya kifuko kyetu. Twi kwikala atwitatshisha bwa kulombasha mashito a mu kifuko kyetu, mikumbo, makyenga, sunga ingi nkalakashi ya mbidi ibapu kununupa. Twi balombene kulombasha mudimo wetu naminyi aku namu twi na ino nkalakashi yoso?

3. Twi kwamba naminyi pabitale mayi a Yesu e mu Mateo 13:23?

3 Su myanda ya mu nshalelo etu ayitukutshishwa kukisha nsaa ibungi mu mudimo watufubila Yehowa, tatukumanga kubofula ku mashimba nya. Yesu badi auku’shi ta nnatwe boso be na mushindo wa kutuusha bikuba bya Bufumu bi bungi bwi mumune nya. (Badika Mateo 13:23.) Yehowa ataa na muulo byoso byatukitshi mu mudimo waye mupunda bukome bwetu. (Eb. 6:10-12) Ku lungi lupese, twi balombene kupusha’shi nshalelo etu etupa mushindo wa kukita bibungi. Mu uno mwisambo, atukyebe kutaluula byatudi balombene kutula bulungudi bwetu pa mbalo ya kumpala mu nshalelo etu, bya kwikala na nshalelo mupelepele, na kulongamisha  mayele etu a kulungula na kulongyesha. Kya kumpala, kulombasha bulungudi bwetu kalolo akupatuula kinyi?

4. Kulombasha mudimo wetu wa bulungudi kalolo akupatuula kinyi?

4 Bwa kulombasha mudimo wetu wa bulungudi kalolo, abitungu tulungule na kulongyesha mupunda bukome bwetu. Kadi kulombasha mudimo wetu wa bulungudi kalolo ta nkutale penda bungi bwa nsaa yatukisha mu bulungudi nya akutekye myanda ibungi. Kabingilo ketu ka kulungula nyi ke na muulo ku meso kwa Yehowa. Atufubu na mashimba etu ooso mu mudimo wetu wa bwina Kidishitu, mwanda twi bafule Yehowa na bantu netu. * (Mak. 12:30, 31; Kol. 3:23) Kufubila Efile Mukulu na mashimba etu oso akulesha kwipaana, kutusha bukome bwetu boso mupunda ngobesha yetu mu mudimo waye. Nsaa yatushinguula’shi twi na kinemo kya kukita mudimo wa bulungudi, atwitatshisha ngofu bwa kulungula bantu bebungi pabitale mukandu wibuwa.

5-6. Tusha kileshesho akilesha bilombene muntu shi na nsaa ibungi kutula bulungudi pa mbalo ya kumpala.

5 Banda kwata kileshesho kya nsongwalume mufule kuyimba kindaala. Apushaa muloo wa kuyimba mizike nsaa yoso yakumina. Dingi efuku, bapete mudimo wa kuyimbanga kindaala mu restora ku mpwilo kwa lubingo looso. Anka, makuta apete ta ngalombene kupudisha nkalo yaye nya. Bapete ungi mudimo mu makashinyi wa bu muntu alamaa makuta, bwa kufuba kubanga mu Dimune mpa na mu dya Katano, kadi abamufutu makuta apeela. Sunga’shi, kwete kukisha nsaa ibungi ku makashinyi, kadi eshimba dyaye di mu kuyimba mizike. Kwete kupusha malaka a kulongamisha nyimbilo aaye na kwikala ayimbi bibuwa nsaa yoso. Sunga mbyabya, kwete kukimba mishindo yoso ayimweneka bwa kuyimba mizike bwa kapindji kapela sunga bwa nsaa ibungi.

6 Bi mumune, we mulombene kukutwa mushindo wa kukisha nsaa ibungi mu mudimo wa bulungudi. Aku namu, lukalo lobe ndwa kukisha nsaa ibungi. Wetatshisha bwa kulongamisha ngobesha yobe ya kukuma mashimba a bantu bebungi na mukandu wibuwa. Pa mwanda we na bibungi bya kukita, we kubanga kwiyipusha  byodi mulombene kutula mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala.

WE KUTUULA MUDIMO OOBE WA BULUNGUDI PA MBALO YA KUMPALA NAMINYI?

7-8. Mbikunyi byatudya kwambula binangu bya Yesu pabitale mudimo wa bulungudi?

7 Yesu badi mulekye kileshesho kibuwa kya mushindo ubadi amono bulungudi. Kintu kibaadi na muulo ukata mu nshalelo aaye nyi nkwakula pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu. (Yo. 4:34, 35) Badi mutambukye bilometre nkama bwa kulungula bantu bakile bungi. Badi akimbi mishindo yadya kwisamba na bantu ku mashibo abo sunga ingi mbalo i bantu bebungi. Yesu badi mwate bulungudi bu kintu ki na muulo ukata mu nshalelo aaye.

8 Twi balombene kwambula Kidishitu nsaa yatukimbi mishindo ya kwisamba na bantu pabitale mukandu wibuwa mu nsaa na mbalo yooso yatudi. Atukumiina kwisumina ingi miloo bwatudya kwipana mu mudimo wa bulungudi. (Mak. 6:31-34; 1 Mp. 2:21) Mu kakongye, bangi be na ngobesha ya kufuba bu ba mbala-mashinda ba nsaa yooso, ba myeshi yoso, sunga bakwashi. Bangi mbalongye lungi ludimi sunga kwenda mbalo yabadi lukalo na balungudi bebungi. Anka, mudimo wa bulungudi wibungi, bakwete kwiukita kwi balungudi ba bufumu bashi na mushindo wa kwikala bu ba mbala-mashinda, kadi abeukitshi mupunda bukome bwabo. Sunga twakita bibungi sunga bipeela mu mudimo wa bulungudi, Yehowa tetutekaa bwa’shi tukite byatushi balombene kukita nya. Akumiina’shi atwe boso twikale na muloo mu mudimo wetu wi selele, nsaa yatulambukisha “mukandu wi buwa wa ntumbo y’Efile Mukulu a muloo.”—1 Tim. 1:11, Kilombeeno kipya 2014; Miy. 30:11.

9. (a) Mbikunyi bibaadi Mpoolo mutule mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala sunga pabibaadi abitungu’shi akite mudimo wa maasa? (b) Mukanda wa Bikitshino 28:16, 30, 31 aulesha kinyi pabitale mweneno badi naye Mpoolo bwa mudimo waye wa bulungudi?

9 Mpoolo mutumibwa mmulekye kileshesho kibuwa pabaadi aata mudimo wa bulungudi na muulo ukata mu nshalelo aaye. Pabaadi mu Kodinda mu lwendo lwaye lwa kabidi lwa bu misionere, baadi na makuta apeela na baadi na kya kufuba ingi nsaa bwa kukita mapema. Kadi Mpoolo tabaadi mutule mudimo wa kukita mapema pa mbalo ya kumpala nya. Baadi akitshi uno mudimo bwadya kwikwasha, bwa kumona bya kulungula bena Kodinda mukandu wibuwa “bisumanga.” (2 Kod. 11:7) Sunga bibadi abitungu’shi Mpoolo akite mudimo wa maasa, badi mutungunukye na kutuula mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala, na baadi alungula mu mafuku oso a Sabato. Pabashintulukile myanda ibadi nayo, Mpoolo badi na mushindo wa kutuula binangu byaye byoso ku bulungudi. “Beepaanyine aye ooso ku bulambukishi bw’Eyi dy’Efile pa kushinkamisha kumpala kwa bena Yuuda’shi: Mesiya nyi Yesu.” (Bik. 18:3-5; 2 Kod. 11:9) Kunyima, pabadi mu lukano mu Looma munda mwa bipwa bibidi, Mpoolo badi mutushe bu kamonyi kwi bantu babadi abafiki mu kumutala na, badi dingi afundila bantu mikanda. (Badika Bikitshino 28:16, 30, 31.) Mpoolo badi mwate kitshibilo kya kupela’shi kintu sunga nkimune takikalanga na muulo kukila mudimo wa bulungudi. Bafundjile’shi: “Nyi bwakinyi, pa kwikala na uno mufubo . . . , tatupungila nya.” (2 Kod. 4:1, Kilombeeno kipya 2014) Anka bu Mpoolo, sunga abitungu’shi tukishe nsaa ku mudimo wa ku mbidi, bibuwa tutule nka mudimo wa Bufumu pa mbalo ya kumpala mu nshalelo.

Kwi mishindo ibungi yatudya kulombasha mudimo wetu kalolo (Tala kikoso kya 10-11)

10-11. Mushindo kinyi watudi balombene kulombasha mudimo wetu kalolo nsaa yatudi na mukumbo?

10 Su tatwi na mushindo wa kukita bulungudi bwa ku nshibo na nshibo pa mwanda wa bununu sunga mikumbo, twi balombene kulungula mu ingi mishindo. Bena Kidishitu ba mu siekele a kumpala babadi abende mu kutala bantu mbalo yoso yabadi. Babadi abakimbi mishindo yoso ya kwisamba na bantu pabitale bya binyibinyi—ku nshibo na nshibo, pa mbalo i bantu bebungi, na mu mpukapuka—mpa na kwi boso ‘bababadi abasangana.’ (Bik. 17:17; 20:20) Su tatwi na mushindo wa kutambuka ngofu, twi balombene kwikala na mushindo wa kushala pa mbalo i  bantu bebungi yatudi balombene kwisamba na boso abakidi. Sunga’shi twi balombene kulungula mu mpukapuka, kufundila bantu mikanda, sunga kukita bulungudi bwa ku telefone. Balungudi bebungi bashi na mushindo wa kukita buno bulungudi mwanda wa mikumbo, bakwete kusangeela kukita bulungudi mu ingi mishindo.

11 Sunga wekala na mikumbo, we mulombene kulombasha mudimo oobe kalolo. Tubande kutaluula dingi kileshesho kya Mpoolo mutumibwa. Bakwile shi: “Ne mulombeene kukita bioso [mu bukwashi bwa] yawa ankankamika.” (Fid. 4:13, Kilombeeno kipya 2014) Mpoolo baadi na lukalo lwa bwabwa bukome nsaa ibaadi mukumbe pabaadi mu lumune lwa ku nyendo yaaye ya bu misionere. Baadi mupatulwile bena Ngalatea shi: “Anuwuku kalolo’shi: naadi na mukumbo, nguba anaadi mwinuwukishe, bwa musuusa wa kumpala, mukandu wibuuwa.” (Nga. 4:13) Mu mushindo umune, mikumbo ngilombene nkupa mushindo wa kulambukisha bangi, bu ba doktere, ba munganga, na bantu abalamaa basha mikumbo. Bano bantu bebungi abekalaa ku mudimo nsaa ayifiki balungudi ku mashibo abo.

BYA KULAMA NSHALELO MUPELEPELE

12. Kwikala n’eyiso “dii biibuuwa” akupatula kinyi?

12 Yesu bambile’shi: “Etaata dya mbidi nyi eyiso. Byabya, su eyiso dyoobe dii biibuuwa, mbidi yoobe ishima ayikala mwitaata.” (Mat. 6:22) Badi akyebe kwamba kinyi? Badi akyebe kwamba’shi abitungu twikale na nshalelo mupelepele sunga’shi mwipane ku kintu kimune, sunga mpàngo imune, kushi kutula binangu kungi. Yesu balekyele kileshesho pa kutula nshalelo aye ooso ku mudimo wa bulungudi, na aye nkulongyesha balongi baye bwa kushala balamate mu kufubila Yehowa na ku Bufumu Bwaye. Atwambula Yesu pa kwikala na nshalelo mwimene ku mudimo wa bwina Kidishitu, ‘kukimba Bufumu  bw’Efile Mukulu kumpala na kululama kwaye.’—Mat. 6:33.

13. Nkinyi kikumbene kwitukwasha bwa kutula binangu byetu penda ku bulungudi?

13 Mushindo umune wa kutula binangu penda ku bulungudi nyi nkwikala na nshalelo mupelepele bwa’shi tukishe nsaa ibungi mu kukwasha kwa bangi bwashi baukye na kufula Yehowa. * Bu kileshesho, twi kushintuula nsaa ya mudimo wetu wa ku mbidi bwa kumona bya kukisha nsaa ibungi mu mudimo wa bulungudi ku lubingo looso su? Twi kupeelesha ingi myanda ya kukisha nayo kapapi ikumbene kwitwata nsaa ibungi su?

14. Mungi mulume na mukashi aye babadi bashintule myanda kinyi bwa kumona bya kukisha nsaa ibungi mu bulungudi?

14 Bino nyi bibakishine Elias, mungi mukulu na mukashi aye. Abamba’shi: “Tatubadi na mushindo wa kwikala ba mbala-mashinda, kubadi bintu bibadi abitungu’shi tukite, bwa kumona bya kukisha nsaa ibungi mu bulungudi. Nyi atwe nkukita tu myanda tupela bwa kumona bya kukisha nsaa ibungi mu bulungudi. Kileshesho, tubabangile kuula bintu bipela. Tubamwene dingi’shi tubadi atukisha nsaa ibungi mu kukisha kwa kapapi. Tubatekyele mukata etu a mudimo bwashi ashintule namu programe etu a mudimo bwatudya kupeta nsaa ibungi mu bulungudi. Pa mwanda wa byabya, tubadi na mushindo wa kwenda mu bulungudi bwa ku kyolwa, kulonga Bible na bantu na kukita bulungudi bwa munkatshi mwa lubingo misusa ibidi ku mweshi. Mmwanda wa muloo ukata!”

MBIKUNYI BYODYA KULONGAMISHA NDONGYESHO NA NDAMBUKISHO OOBE?

Kutumikila byatukwete kulonga mu bisangilo bya munkatshi mwa lubingo akwitukwasha bwa kutungunuka na kulongamisha bulungudi bwetu (Tala kikoso kya 15-16) *

15-16. Muyiile 1 Timote 4:13, 15, mushindo kinyi watudya kulongamisha ndongyesho etu? (Tala kashibo akamba’shi: “Bipatshila abinkwasha bwa kulombasha mudimo wande wa bulungudi.”)

15 Ungi mushindo wa kulombasha bulungudi  bwetu kalolo mpa kulongamisha ndongyesho na ndambukisho etu. Mu ingi midimo ya ku mbidi, abalongyeshaa bantu myanda ibungi bwabadya kutamisha kiukilo na mayele abo. Bino bi nka byabya bwa balungudi ba Bufumu. Twi na lukalo lwa kutungunuka na kulonga bya kwikala na mayele ebungi mu bulungudi bwetu.—Nki. 1:5; badika 1 Timote 4:13, 15.

16 Mushindo kinyi watudya kutungunuka na kwenda kumpala mu bulungudi bwetu? P’atutumikila malongyesha abakwete kwitupa mu Bisangilo bya Bwina Kidishitu na mudimo wetu ku lubingo looso. Mu bino bisangilo abetupa malongyesha ebuwa aetukwasha bwa kulongamisha ndongyesho etu mu bulungudi. Bu kileshesho, nsaa i prezida apa balongi abakitshi miisambo malango, twi balombene kumona ma mbalo aatungu’shi tulumbuule mu bulungudi bwetu. Twi balombene kutumikila aa malango nsaa yatwisamba na muntu mu bulungudi. Twi balombene kuteka mukunkushi a Kasaka ketu ka bulungudi bwashi etukwashe sunga bwa kwenda naye mu bulungudi sunga bwa kwenda na mungi mulungudi munyingye, mbala-mashinda, sunga mukunkushi a kifunda. Nsaa yatupete mayele a kufuba na kintu kyoso ki mu Kashete ketu ka bintu bya kulungula nabyo, atwikala na muloo wa kulungula na kulambukisha bibungi.

17. Opete kinyi su olombasha mudimo oobe wa bulungudi kalolo?

17 Twi na kinemo kikata kya kumona’shi Yehowa akumina “kufuba pamune” netu! (1 Kod. 3:9) Nsaa ‘yoshinguula kikile byooso ku buwa’ na kutula mudimo wa bwina Kidishtiu pa mbalo ya kumpala, wekala ‘ofubila Yehowa na muloo.’ (Fid. 1:10; Mis. 100:2) Bu byodi mufubi a Efile Mukulu, we mukumbene kushinguula’shi, akupa bukome bodi nabo lukalo bwa kulombasha bulungudi bobe sunga wekala na nkalakashi i naminyi. (2 Kod. 4:1, 7; 6:4) Sunga byekala’shi nshalelo oobe akupa mushindo wa kulungula nsaa ibungi sunga ipeela, we mukumbene “kwitumbisha [kusepeela, NWT]” nsaa yodi mwipane mu bulungudi n’eshimba dyobe dyoso. (Nga. 6:4) Nsaa yolombasha mudimo oobe wa bulungudi kalolo, olesha Yehowa byodi mumufule na byodi mufule bantu nobe. “Pa kukita byaabya biinyibiinyi, ngi pookeepaasha obe nabeene mpaa naa bano abakuteemesha.”—1 Tim. 4:16.

LOONO 58 Tukimbeyi bakuuku basha kufukama

^ par. 5 Mbetupe mudimo wa kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu na kwikasha bantu bu balongi. Uno mwisambo awisambila mushindo watudya kulombasha kalolo mudimo wetu wa bulungudi, sunga twekala na nkalakashi mu nshalelo. Atukalongo dingi mushindo watudya kwikala balungudi bebuwa na kwikala na muloo mu bulungudi.

^ par. 4 KISHIMA KYABADI BAPATUULE: Mudimo wa bwina Kidishitu watufubu ngutale kulungula na kulongyesha, kwibaka mashibo a teokrasi na kwialumbuula, na kukita mudimo wa kukwasha mbalo itukye masaku.—2 Kod. 5:18, 19; 8:4.

^ par. 13 Tala myanda musambo yabadi baleshe mu kashibo akamba’shi: “Mushindo odya kwikala na nshalelo mupelepele” mu Kitenta kya Mulami kya mweshi wa Musambo 2016, esak. 10.

^ par. 62 BI MU BIFWATULO: Mukwetu mukashi akitshi maasha a kileshesho kya kwalukila muntu mu kisangilo kya munkatshi mwa lubingo. Akupu, nsaa ikwete prezida a kisangilo kutusha elango, yawa mukwetu mukashi kwete kufunda mu broshire aaye a Kulongyesha. Kunyima, kumpwilo kwa lubingo, afubisha myanda yayikalanga mulongye mu bisangilo mu mudimo wa bulungudi.