Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 16

Kwatshishena bya binyibinyi pabitale lufu

Kwatshishena bya binyibinyi pabitale lufu

“Mu kyakya kipaso nyi mw’atwiùku kutundula kikudi akifumbulâ bya bînyi-bînyi na kikudi akilubishêna.”​—1 YO. 4:6, EEM.

LOONO 73 Etupe namu mashimba anyingye

KYABAKWILA MWANKA *

Pamutwe kutwelakana mu bipikwa bish’abisangasha Efile Mukulu, nyingisha bena kifuko nobe bafwishe muntu abadi bafule (Tala kikoso kya 1-2) *

1-2. (a) Satana mmudimbe bantu mu mishindo kinyi? (b) Mu uno mwisambo atukesambila kinyi?

SATANA, “nshee madimi” mmudimbe bantu kubanga mu mafuku a Adame na Eeva. (Yo. 8:44) Angi madimi aye ngatale malongyesha a madimi pabitale lufu na abikalaa muntu kunyima kwa lufu. Aa malongyesha aasanganyibwa mu bipikwa bibungi na nkumino ya madimi. Pa mwanda wa byabya, bakwetu balume na bakashi bebungi bakwete “kulwa ngoshi bwa lukumiino” nsaa ayifu mwina kifuko nabo sunga muntu abeukena naye.—Yu. 3.

2 Su ofumankana na kitompwanga ki byabya, nkinyi kilombene nkukwasha bwa kushala munyingye bu byouku akilongyesha Bible pabitale lufu? (Ef. 6:11) Mushindo kinyi odya kukankamika na kunyingisha mukwenu mwina Kidishitu abakwete kutakula mu kutwelakana mu bipikwa bish’abisangasha Efile Mukulu? Uno mwisambo awisambila bukwashi abwitupa Yehowa. Kya kumpala tubande kutaluula akyamba Bible pabitale lufu.

BYA BINYIBINYI PABITALE BAFWE

3. Nkinyi kibatukile ku madimi a kumpala?

3 Efile Mukulu tabadi na lukalo lwa’shi bantu bafwe nya. Anka bwatudya kwikala na muwa wa looso, bibadi abitungu’shi Adame na Eeva bakookyele Yehowa, aye bebapele uno mwiya: “Anka tookudya kikuba kya ku mutshi wa kushinguula buuwa sunga bubi, mwanda, efuku dyoodi kyanka, wekala naa kya kufwa.” (Kib. 2:16, 17) Yaya nsaa Satana nkufwisha nkalakashi. Besambile na Eeva ku bukwashi bwa nyoka’shi: “Taanufu’nwe.” Mwanda wa malwa, Eeva bakuminyine madimi aye nkudya kikuba. Kunyima mulume aye namu badiile kikuba. (Kib. 3:4, 6) Pa  mwanda wa byabya, mulwisho na lufu nkutwela mwi bantu.—Lom. 5:12.

4-5. Satana mmutungunukye na kudimba bantu naminyi?

4 Adame na Eeva babafwile nka bibambile Efile Mukulu’shi abafu. Anka Satana tamulekye kudimba pabitale lufu nya. Kunyima, babangile kutwesha angi madimi. Mu aa madimi mwi dilongyesha dya’shi mbidi ya muntu ayifwiyaa kadi akushalaa kintu kampanda ki mwi muntu akyendaa mu mbalo ya bikudi. Kushintuluka kwa aa madimi nkupambushe bantu bebungi mpa na lelo.—1 Tim. 4:1.

5 Bwakinyi bantu bebungi mbadimbibwe? Satana auku abipushaa bantu pabitale lufu, nyi atumika na byabya binangu bwa kwibadimba. Mwanda twi bapangibwe bwa kwikala na muwa wa looso, t’atukuminaa kufwa nya. (Mul. 3:11) Atwataa lufu bu mwishikwanyi.—1 Kod. 15:26.

6-7. (a) Satana mmobeshe kufwamisha bya binyibinyi pabitale lufu su? Patuula. (b) Mushindo kinyi wi bya binyibinyi bya mu Bible abitukwasha bwa kupela kutshina bafwe bifumanga?

6 Sunga Satana kwete kukita byabya, bya binyibinyi pabitale lufu ta mbifwame nya. Byabya, bantu bakile bungi lelo uno abauku na abaukisha akilongyesha Bible pabitale abikalaa bafwe na lukulupilo lwi kwanka bwa bafwe. (Mul. 9:5, 10; Bik. 24:15) Bino bya binyibinyi abitunyingisha na kwitukwasha bwa kupela kutshina na kwikala na mpaka pabitale akifikilaa muntu su bafu. Kileshesho, t’atutshinaa lufu; sunga kutshina’shi kwi kintu kibubi kikumbene kufwila bafwe. Atuuku’shi tabe na muwa na ta mbalombene kukita muntu sunga umune bibubi. Be nka bu be mu tulo twi bukopo. (Yo. 11:11-14) Atuuku dingi’shi bafwe tabauku bi kushintuluka kwa nsaa. Byabya mu nsaa ya lusangukilo, mpa na baba bapwe kufwa takudi bipwa nkama abakamono nka bu kubakidi kapindji kapeela.

7 Oshinguula’shi bya binyibinyi pabitale bafwe abipushika kalolo, mbipelepele na mbilombane. Kwi kwilekena kukata na madimi a Satana! Kukatusha kupambusha bantu, aa madimi akwete kudimbiila Mupangi etu. Bwa kwitukwasha tupushe kalolo masaku afwishe Satana, atukataluula ino nkonko: Madimi a Satana ngadimbiile Yehowa naminyi? Mushindo kinyi waadi alwishe lukumino lwa bantu pabitale mulambu wa nkuulo wa Kidishitu? Mushindo kinyi waadi afwishile bantu kenyongoshi na makyenga?

 MADIMI A SATANA NGALWISHE BIKATA

8. Muyile abilesha Yeelemiya 19:5, mushindo kinyi wi madimi a Satana aadimbiila Yehowa?

8 Madimi a Satana pabitale bafwe ngadimbiile Yehowa. Mu ano madimi mwi malongyesha aamba’shi, bafwe bakwete kukyenga mwishiba dya kaalo. Aa malongyesha aadimbiila Efile Mukulu! Naminyi? Ano malongyesha aatakula bantu mu kukumina’shi Efile Mukulu sha kifulo e na ngikashi y’etombo nka bi Diabulu. (1 Yo. 4:8) Bino abitwinyongosha, abilwisha eshimba dya Yehowa. Mu byoso, mmushikwe etombo dya mishindo yoso.—Badika Yeelemiya 19:5.

9. Mushindo kinyi wikale madimi a Satana e na bukitshishi bwibubi ku mulambu wa nkuulo wa Kidishitu wabadi baleshe mu Yowano 3:16 na 15:13?

9 Madimi a Satana pabitale bafwe aalwisha lukumino mu mulambu wa nkuulo wa Kidishitu. (Mat. 20:28) Angi madimi a Satana nga’shi bantu be na kikudi kish’akifwiyaa. Su byekala byabya, muntu oso badya kwikala kwanka bwa looso. Kidishitu tabadya kutusha muwa waye bu mulambu wa kwitukula bwa’shi tupete muwa wa ikalaika nya. Lamiina’shi mulambu wa Kidishitu nyi nkileshesho kikata kya kifulo kyabadi baleshe bantu. (Badika Yowano 3:16; 15:13.) Banda kunangushena bilombene kupusha Yehowa na Mwana aye pabitale malongyesha aalwisha kyakya kya buntu ki na muulo!

10. Mushindo kinyi wi madimi a Satana pabitale bafwe ngafwimiishe bantu twinyongoshi na makyenga?

10 Madimi a Satana aatwadila bantu makyenga na twinyongoshi. Baledi bakwete kudila mwana abo bafu pangi mbalombene kwibalungula’shi Efile Mukulu baata mwana abo bwadya kwikala bu mwikeyilu. Ano madimi a Satana aapudisha kinyongwa kyabo su aebatentekyela kingi kinyongwa? Dilongyesha dya madimi dy’eshiba dya kaalo mbafube nadyo bwa kulesha kukyengesha, mpa na kushika kwa bantu bapudikwe ku mutshi nsaa yabapele malongyesha a bipwilo. Muyile abilesha mukanda awisambila kutwesha kwa bantu mu kipwilo kya Katolike pa bukopo mu Éspagne, bangi ba ku baba abadi abakitshi buno bu ntomboshi pangi babadi abamba’shi, abatompesha bano basumbule lukumiine “abikala dikyenga dya mwishiba dya kaalo” bwashi belangye ku mashimba kumpala kwa kufwa na bapashibwe kwishiba dya kaalo. Mu maumbo ebungi, bakwete kutakula bantu mu kulangwila ba nkabwa babo, kwibanemeka, sunga kwibakimba bwa’shi bebelele mwabi. Bangi abakimbi bya kufukamisha ba nkambwa babo bwa kutshina’shi tala bebanyoka. Bi malwa, mwanda nkumino imene pa madimi a Satana taanyingisha bantu mu binyibinyi nya. Anka, aebatwadila twinyongoshi na moo wa bisumanga.

TWI KUKWATSHISHENA BYA BINYIBINYI BYA MU BIBLE NAMINYI?

11. Mushindo kinyi ukumbene bakwetu ba mu kifuko sunga ba kuuku kwitutakula bwa kukita myanda ikutwene n’Eyi dy’Efile Mukulu?

11 Kifulo bw’Efile Mukulu n’Eyi dyaaye abitunyingisha bwa kukookyela Yehowa sunga nsaa i bakwetu ba mu kifuko sunga ba kuuku abetutakula bwatudya kukita nabo bipwikwa bikutwene na abyamba bifundwe pabitale bafwe. Mbalombene kukimba kwitukwatshisha buufu, pangi pa kwakula’shi tatwi bafule sunga kunemeka yawa mufwe. Sunga’shi mbalombene kwitulungula’shi byatukitshi mbilombene kutakula mufwe bwa’shi afwishile abatala malwa mu ungi mushindo. Twi kukwatshishena bya binyibinyi bya mu Bible naminyi? Kimba mushindo odya kutumikila ano mayi a kulonda a mu Bible.

12. Mbipikwa kinyi bitale bafwe bishi bipushene na bifundwe?

12 Ata kitshibilo kya ‘kukatuka’ mu nkumino na bipikwa bishii mu Bible. (2 Kod. 6:17) Kwi bena Caraïbe, bantu bebungi abambaa’shi, su muntu bafu “mukishi” waye ngulombene kushala  na kunyoka boso babadi bamukyengeshe. Muyiile abilesha ungi mukanda, “mukishi” ngulombene mpa na “kufwishila mwilo malwa.” Mu Afrike mwi kipikwa kya kuubika lumweno mu nshibo ya mufwe na kutadiisha ma foto ku lubumbo. Bwakinyi? Bangi abapwandikisha’shi tala bafwe bemona! Bu byatudi bafubi ba Yehowa, tatukuminaa myanda yooso ya mpwandikishi sunga bipikwa abikwatshishena madimi a Satana!—1 Kod. 10:21, 22.

Kukimbuula kalolo mu Bible na kwisamba kalolo na bena kifuko bashi ba Temwe kwi nkukwasha bwa kusuuka nkalakashi (Tala kikoso kya 13-14) *

13. Su touku bya binyibinyi pabitale kipikwa kampanda, we kukita kinyi muyile byabadi baleshe mu Shaake 1:5?

13 Su touku bya binyibinyi pabitale kipikwa kampanda, teka Yehowa bwa’shi akupe binangu. (Badika Shaake 1:5.) Akupu okimbuule mu mikanda yetu bwa kwibipeta. Su kwi mushindo, esambe na umune a ku bakulu ba mu kakongye kenu. T’abakulungula kya kukita, anka abakulesha mayi a kulonda e mu Bible, bu ano atubakatuka mu kwisambila. Su bokitshi bino bintu, olongyesha “binangu” na, buno bukome abukukwasha bwa “kushinguula kii buwa na kii bubi.”—Eb. 5:14.

14. Mu mishindo kinyi mwatudi balombene kupela kukokosha bantu?

14 “Kitayi byoso bwa ntumbo y’Efile Mukulu. Tanwikalanga bu kikokoshi kwi muntu.” (1 Kod. 10:31, 32) Nsaa ayitungu’shi twate kitshibilo kya kukumina sunga kupela kutwelakana mu kipikwa kampanda, abitungu tunangushene ku bukitshishi bwabidi bilombene kwikala nabyo ku kondo k’eshimba ka bangi, bikishekishe bena Kidishitu. Eyendo’shi tatukumina kukokosha bantu! (Mak. 9:42) Dingi, tatukumina kutapa mashimba a bantu bashi ba Temwe nya. Kifulo akitutakula bwa kwibikita na kanemo kooso, bwa ntumbo ya Yehowa. Twi bashinkamishe’shi tabibwa kutontola na bantu sunga kusenga bipikwa byabo. Tentekyesha’shi, kifulo ki na bukome! Nsaa yatulesha kifulo mu mushindo aulesha kanemo, twi balombene kufobusha mashimba a beshikwanyi.

15-16. (a) Bwakinyi bi na muulo bwa kulungula bangi bi lukumino lwetu? Tusha kileshesho. (b) Mushindo kinyi wi mayi a Mpoolo e mu Beena-Looma 1:16 ngetutale?

15 Eukishe bantu bodi mushale nabo’shi we Temwe a Yehowa. (Yesh. 43:10) Su muntu bafu mu kifuko kyenu, bena kifuko nobe na bekungishanyi nobe mbalombe kwinyongola su opela kutwelakana mu bipikwa kampanda. Mbilombene nkubofwila su webalungula’shi we mulangwidi a Yehowa Efile Mukulu. Francisco, mushalele mu Mozambique, mmufunde’shi: “Pabatulongyele bya binyibinyi na mukashi  ande Carolina, tubalungwile bifuko byetu’shi tatulangwila dingi bafwe nya. Kitshibilo kyetu kibadi mu kutompibwa nsaa ibaadi Carolina mufwishe taata aaye. Kipikwa kya mwiumbo dyetu akikalaa kya kutumpa kitanda mema. Bena kifuko be pepi abitungu balale mafuku asatu pa mbalo yabekalanga bapongoole mema a kumutumpa nao. Abapwandikisha’shi kino kipikwa akibatshika kikudi kya mufwe. Kifuko kya Carolina kibadi akitengyela’shi akalala mbalo yabekalanga bapongoole mema.”

16 Franscisco na mukashi aye babakitshine kinyi? Franscisco apatuula’shi: “Pa mwanda twi bafule Yehowa na atukumina kumusangasha, tubapelele kutwelakana mu kyakya kipikwa. Kifuko kya Carolina kibafiitshile munda ngofu. Babetwambile’shi tubakutwa kanemo kwi mufwe na abo nkwamba’shi, kifuko takikala akitutala sunga kwitukwasha. Bu bibatudi bapwe kwibapatulwila bi lukumino lwetu, tatubadi dingi besambe nabo wawa mwanda nsaa ibabadi bafiite munda nya. Bangi bena kifuko babadi mpa na betwakwile balesha’shi tubadi bapwe kupatuula bi mweneno etu. Mu mafuku apela, bakwabo na Carolina babauminyine, na atwe nkukimba butaale. Byabya, bangi mbafikye mpana kwetu bwa kwituteka mikanda ayipatuula Bible.” Tatukumanga kwikala na buufu bwa kulesha kitshibilo kyetu pabitale kukalwila bya binyibinyi ku mwanda utale bafwe.—Badika Beena-Looma 1:16.

KANKAMIKA NA KUSAMBA BE MU MAALO

Ba kuuku ba binyibinyi abakankamika na kunyingisha baba bafwishe (Tala kikoso kya 17-19) *

17. Nkinyi kilombene kwitukwasha bwa kwikala ba kuuku ba binyibinyi kwi bakwetu bena Kidishitu be mu maalo?

17 Nsaa i mwina Kidishitu netu bafwisha mukwabo, abitungu tukite mwetu mooso bwa kwikala bu “kuuku a bînyibînyi . . . , mukwabo na muntu namu e kwanka bwa kumukwasha mu bishotshi.” (Nki. 17:17, EEM) Mushindo kinyi watudi balombene kwikala bu “kuuku a bînyibînyi,” bikishekishe su mukwetu mulume sunga mukashi e na maalo na abamutakula bwa kukita bipikwa bikutwene na bifundwe? Banda kutala mayi a kulonda a mu Bible abidi alombene kwitukwasha bwa kunyingisha be mu maalo.

18. Bwakinyi Yesu badidile, na kileshesho kyaye akitulongyeshakinyi?

18 “Dilaayi naa abadidi.” (Lom. 12:15) Mbilombene  kwitwikela bukopo bwa kuuka kya kulungula muntu e mu maalo. Sunga tatuuku kya kwakula, su abetumono atudidi, abashinguula’shi atwitulu pa mbalo yabo. Pabafwile Lazaare kuuku a Yesu, Mariya, Maata, na bangi babadidile mukwabo mulume a kifulo. Kunyima kwa mafuku ananka pabafikile Yesu, aye namu “nkudila,” sunga mbibadi auku’shi asangula Lazaare. (Yo. 11:17, 33-35) Mpolo ya Yesu ibalesheshe abipushaa Nshaaye. Ibalesheshe dingi bi kifulo kibadi nakyo Yesu bwa kyakya kifuko, kushi mpaka bibadi binyingishe Mariya na Maata. Bimumune, nsaa i bakwetu abamono bi kifulo kyetu na byatwibapasukila, abashingula’shi tabe bupenka nya mbebefunyishe kwi bakwabo abetulu pa mbalo yabo.

19. Nsaa yatunyingisha mukwetu e na maalo, mmu mishindo kinyi mwatudya kutumikila Mulungudi 3:7?

19 “Kipungo bwa kuumina na kipungo bwa kwakula.” (Mul. 3:7) Ungi mushindo wa kunyingisha mwina Kidishitu netu mwinyongole, mpenda kumuteemesha kalolo. Lekyela mukwenu nsaa yadya nkulesha bi mwishimba dyaye, na kupela kukalakashwa na “bwakulakule” bwaye. (Yob. 6:2, 3, EEM) Mmulombene dingi kwikala mukalakashwe ngofu na bakwete kumukumbakasha kwi bena kifuko naye bashi ba Temwe. Byabya ela luteko naaye. Teka ‘Yawa apushaa nteko’ bwa’shi amupe bukome na binangu bifukame. (Mis. 65:2) Pakudi mushindo, badika naye Bible. Sunga kubadika mwisambo kampanda wi mu mikanda yetu, kileshesho bu mwisambo wa muntu aunyingisha.

20. Atukesambila kinyi mu mwisambo aulondo?

20 Twi na muloo ukata bu byatwiuku bya binyibinyi pabitale bafwe na myanda ibuwa ayifiki mu mafuku e kumpala bwa boso abatengyela mu mashama a kitentekyesho! (Yo. 5:28, 29) Byabya, mu ngakwilo na mu bikitshino byetu, tukwatshisheneyi bya binyibinyi bya mu Bible na kwibilungula bangi nsaa yoso yakudi mushindo na mashimba anyingye. Mu mwisambo aulondo atukataluula ungi mushindo ukwete kutompa Satana bwa kukimba bya kukutshisha bantu kuuka bya binyibinyi—malenganyi. Atukamono bwakinyi abitungu tushikwe bipikwa na mishindo yoso ya kukisha kapapi ipushene na ino miteo ya ba demo.

LOONO 24 Fikayi ku mwengye wa Yehowa

^ par. 5 Satana na ba demo baye mbadimbe bantu na madimi abo pabitale abikalaa bafwe. Ano madimi ngatwele mu bipikwa bibungi bikutwene na abyamba bifundwe. Uno mwisambo aukyebe nkukwasha bwa kushala na lulamato kwi Yehowa nsaa i bangi abakutakula bwa kutwelakana mu byabya bipikwa.

^ par. 55 BI MU BIFWATULO: Nsaa i mwina kifuko na maalo a mukwabo, Temwe mwina kifuko kwete kumunyingisha.

^ par. 57 BI MU BIFWATULO: Kunyima kwa kukimbuula bipikwa bya pa kushiika kitanda, Temwe apatulwila bena kifuko naye pabitale lukumino lwaye.

^ par. 59 BI MU BIFWATULO: Bakulu ba mu kakongye ka bena Kidishitu abanyingisha na kukankamika Temwe bafwisha mukwabo.