Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 17

Kumiina bukwashi bwa Yehowa bwa kukambila bikudi bibi

Kumiina bukwashi bwa Yehowa bwa kukambila bikudi bibi

“Atulu . . . na bikudi bibi bya mwiyilu.” —EF. 6:12.

LOONO 55 Tanwibatshinanga!

KYABAKWILA MWANKA *

1. Muyile byabadi baleshe mu Beena-Efeso 6:10-13, mushindo kinyi umune ukata auleshaa Yehowa shi kwete kwitatshisha bwetu? Patuula.

UMUNE wa ku mishindo ikile buwa ayileshaa Yehowa’shi kwete kwitatshisha bwa bafubi baye, mpa kwibakwasha bwa kukambila beshikwanyi. Beshikwanyi betu bakata nyi Satana na ba demo baye. Yehowa etudimusha pabitale bano beshikwanyi, na etupa kyakya kyatudi nakyo lukalo bwa kwibakambila. (Badika Beena-Efeso 6:10-13.) Nsaa yatukumina bukwashi bwa Yehowa na kukulupila mwadi na mashimba eetu ooso, atoobesha kukambila Diabulu. Twi balombene kwikala na lukulupilo lwi mumune na lubadi nalo Mpoolo mutumibwa. Bafundjile’shi: “Su Efile Mukulu e lupese lwetu, nnanyi e kwikala netu mushikwa?”—Lom. 8:31.

2. Mwanda kinyi watwisambila mu uno mwisambo?

2 Bu byatudi bena Kidishitu ba binyibinyi, tatutulaa binangu byetu byoso kwi Satana na ba demo nya. Atutulaa binangu byetu byoso mu kulonga pabitale Yehowa na kumufubila. (Mis. 25:5) Anka, bibuwa tuukye myanda ayikitaa Satana. Bwakinyi? Bwa’shi takumanga kwitupambusha. (2 Kod. 2:11) Mu uno mwisambo, atwisambila mushindo ukata wabadimbaa bantu kwi Satana na ba demo. Atutalula dingi byatudi balombene koobesha kwibakambila.

BIKUDI BIBI BIKWETE KUDIMBA BANTU NAMINYI?

3-4. (a) Malenganyi nkinyi? (b) Mushindo kinyi upalakane lukumino lwa malenganyi?

3 Mushindo ukata ukwete Satana na ba demo kukimba kupambusha bantu nyi mmalenganyi. Basha malenganyi abeambaa  bu abauku bya kukita myanda yabashii balombene kukita kwi mungi muntu. Kileshesho, bangi abeamba’shi mbalombene kumona abifiki kumpala ku bukwashi bwa lumonyi sunga lubuko lwa nyenyenyi. Bangi mbalombene kukita bu bakwete kwisamba na bafwe. Bangi be na butshi sunga maji, na mbalombene kutompa kulwaa mungi muntu. *

4 Mushindo kinyi upalakane lukumino lwa bukome bwa malenganyi? Muyile nkonko yabadi beele bantu mu maumbo 18 a mu Amérique Latine na mu maumbo a mu Caraïbe, mbasangane’shi muntu umune pa basatu mbatule lukumino lwabo mu maji na butshi, dingi pepi bantu boso ba kwabadi abakumina’shi mbibofule kwisamba na bikudi bibi. Mbakimbuule dingi mu angi maumbo 18 a mu Afrike. Bebungi ba ku bantu babekalanga bayipushe, kukila kya pankatshi mbaleshe’shi mbakumine’shi butshi bwi kwanka. Eyendo sunga twekala mbalo kinyi, abitungu twilame ku malenganyi. Dingi, Satana kwete kukimba kulendwisha “baa-pano booso.”—Kibaf. 12:9.

5. Yehowa amonaa myanda ya malenganyi naminyi?

5 Yehowa nyi “Efile Mukulu a biinyibiinyi.” (Mis. 31:5) Byabya, amonaa myanda ya malenganyi naminyi? Mmwiyishikwe! Yehowa balungwile bena Isaleele shi: “Munkatshi mwenu tamutukanga muntu ashiikisha mwan’aye mulume sunga mwan’aye mukashi mu kaalo, sunga akwipusha mbùko, ayimbi misambo ya kutupika bikudi, àbùku, àlèngula, naa àsèndula, eesamba na bafwe na mikishi, uno eebalangwila. Mwanda muntu ooso akitshi byaabya, akitshina Yehowa kibeshi.” (Miy. 18:10-12) Bena Kidishitu tabe ku matalwa a Mwiya ubaadi Yehowa mupe bena Isaleele nya. Kadi, atuuku’shi mweneno aaye pabitale myanda ya malenganyi tamushintulukye nya.—Mal. 3:6.

6. (a) Satana afubaa na malenganyi naminyi bwa kukitshina bantu bibubi? (b) Muyile Mulungudi 9:5, mbya binyibinyi kinyi bi kwanka pabitale lufu?

6 Yehowa etudimusha pabitale malenganyi mwanda auku’shi Satana afubaa nao bwa kukitshina bantu bibubi. Satana afubaa na malenganyi bwa kudimba bantu—mpa na madimi a’shi bafwe be kwanka mu ingi mbalo. (Badika Mulungudi 9:5.) Satana afubaa dingi na malenganyi bwa kutshinyisha bantu na kwibakatusha mwishinda dya Yehowa. Lukalo lwaye ndwa’shi bantu be na malenganyi bakulupile bikudi bibi pamutwe pa kukulupila mwi Yehowa.

MUSHINDO WATUDYA KUKAMBILA BIKUDI BIBI

7. Yehowa kwete kwitulungula kinyi?

7 Muyiile bibatumono kumpala, Yehowa etulungula kyatudya kuuka bwa kupela kudimbibwa na Satana na ba demo. Tubandeyi kutala bingi bintu byatudya kukita bwa kulwa na Satana na ba demo baye.

8. (a) Mmushindo kinyi ukata watukambilaa bikudi bibi? (b) Mukanda wa Misambo 146:4 aulesha patooka madimi a Satana pabitale bafwe naminyi?

8 Badika na onangushene pabitale Eyi dy’Efile Mukulu. Uno nyi mushindo ukata watupelaa madimi a bikudi bibi. Eyi dy’Efile Mukulu di nka bi lupete lwa maashi kubidi dilombene kulesha madimi a Satana patooka. (Ef. 6:17) Kileshesho, Eyi dy’Efile Mukulu adilesha madimi a Satana a’shi, bafwe mbalombene kwisamba na abatala. (Badika Misambo 146:4.) Aditutentekyesha’shi nka penda  Yehowa nyi mukumbeene kulesha abifiki kumpala. (Yesh. 45:21; 46:10) Su atubadika Eyi dy’Efile Mukulu na kunangushena ku byatubadika nsaa yoso, atwikala belumbuule bwa kusuuka na kushikwa madimi aetutakula bikudi bibi bwa’shi tukumine.

9. Mbipikwa kinyi bitale malenganyi byatupelaa?

9 Tokitanga kintu kyoso kipushene na malenganyi. Pa mwanda twi bena Kidishitu, tatukitaa malenganyi a mishindo yoso. Kileshesho, tatwendaa mu kubuka sunga kukimba kwisamba na bafwe mu mushindo kampanda. Anka bu byatumwene mu mwisambo ushaale, atupelaa bipikwa bya pa kushiika kitanda abitukila mu lukumino lwa’shi bafwe be na muwa mu mbalo kampanda. Tatukimbaa lubuko lwa nyenyenyi sunga kubadika mifunda ya mu masa bwa kuuka myanda i kumpala. (Yesh. 8:19) Atushinguula’shi bino bipikwa byoso bi na masaku na mbilombene kwitwikasha mu kipwano na Satana na ba demo.

Ambula bena Kidishitu ba kumpala pa kusumbula kintu kyoso ki mu kwipushena na malenganyi na pa kupela kukisha kapapi na bintu bi na myanda ya bikudi bibi (Tala kikoso 10-​12)

10-11. (a) Bangi bantu ba mu siekele a kumpala babakitshine kinyi pababalongyele bya binyibinyi? (b) Muyiile mukanda wa 1 Beena-Kondinda 10:21, bwakinyi abitungu twambule kileshesho kya bena Kidishitu ba mu sikele a kumpala, na twi kwibikita naminyi?

10 Sumbula bintu byoso bipushene na manga. Bangi ba ku bantu ba mu Efeso ba mu siekele a kumpala babadi mu malenganyi. Nsaa ibabalongyele bya binyibinyi, babatshile kitshibilo kikata. “Bantu beebungi babaatwelakeene mu malenganyi babaabungile mikanda yaabo, abo nkwiyishiika kaalo mu nkatshi’a bantu.” (Bik. 19:19) Bano bantu abakitshine mwabo mooso bwa kukambila bikudi bibi. Mikanda yabo ya maji ibadi muulo ukile. Kadi pamutwe pa kwiyipa bangi bantu sunga kwiyiudisha, babadi beyishiikye kaalo. Babadi na lukalo lukata lwa kusangasha Yehowa kukila bungi bwa makuta ababadya kupeta.

11 Twi balombene kwambula kileshesho kya baba bena Kidishitu ba mu siekele a kumpala naminyi? Bibuwa tukatushe bintu byoso bilombene  kwikala mu kwipushena na myanda ya manga. Mwanka mwi myoshi, bikanu sunga bingi bintu byabafwalaa kwi bantu sunga kutula bwa kwikalwila ku bikudi bibi.—Badika 1 Beena-Kodinda 10:21.

12. Nkonko kinyi ayitungu’shi twiyele pabitale kukisha kwa kapapi?

12 Taluula mushindo obe wa kukisha kapapi kalolo. Eyipushe’shi: ‘Nabadikaa mikanda, ma jurnale, sunga bingi bintu byabadi bafunde ku Internete pabitale manga? Kadi pabitale mizike yanteemeshaa, ma filme ambandilaa ku TV, sunga masha a video? Mishindo yande ya kukisha kapapi i na myanda ya malenganyi su? Bakwete kulesha mwanka myanda ya ba demo su? Mwanka bakwete kulesha’shi maji, sunga kulwaa bantu bu mwanda wa maasha su?’ Eyendo’shi ta mbintu byoso abimweneka bu bya mpwandikishi bipushene na malenganyi nya. Nsaa yotaluula bintu byokisha nabyo kapapi, ata kitshibilo kya kusangula bintu bikumbene nkukwasha bwa kwikala kula na bintu byoso byabadi bashikwe kwi Yehowa. Abitungu tukite mwetu moso bwa kwikala “mwishimba mushi kintu kya kutopekwa” n’Efile Mukulu eetu.—Bik. 24:16, EEM. *

13. Nkinyi akitungu’shi tushikwe?

13 Shikwa kulondela bantu miisambo ya bikudi bibi. Pabitale uno mwanda, abitungu twambule kileshesho kya Yesu. (1 Mp. 2:21) Kumpala kwadya kufika pa nsenga, Yesu badi mwiyilu, na badi auku myanda ibungi pabitale Satana na ba demo. Anka tabadi esamba myanda itale bibadi bikite bino bikudi bibi nya. Yesu badi akumina kwikala bu  kamonyi ka Yehowa, kushi bu muntu mutule binangu byaye penda kwi Satana. Twi balombene kwambula Yesu pa kupela kupalakasha miisambo itale ba demo. Anka, atulesha mu ngakwilo etu’shi: ‘Mashimba etu aatusha bishima bilongame,’ nyi nkwamba’shi, bya binyibinyi.—Mis. 45:1.

Tatwi balombene kutshina kintu sunga nkimune kya bikudi bibi. Mwanda Yehowa, Yesu na ba mwikeyilu be na bukome bukile (Tala kikoso 14-​15) *

14-15. (a) Bwakinyi t’abitungu’shi tutshine bikudi bibi? (b) Nkinyi akilesha’shi Yehowa kwete kukalwila bantu lelo uno?

14 Tokumanga kutshina bikudi bibi. Pa nsenga lelo uno, myanda ibubi ikwete kwitukitshikila. Masaku, mikumbo, sunga lufu mbilombene kwitufwila mu kimpulunkamba. Kadi tatwi balombene kupwandikisha’shi bikudi bibi nyi bibebifwisha. Bible apatuula’shi: “Nsaa na myanda ya kimpulunkamba” ngilombene kufwila muntu. (Mul. 9:11) Pabitale ba demo, Yehowa muleshe’shi, e na bukome butabukile bwabo. Kileshesho, Efile Mukulu tabadi mupe Satana matalwa a kwipaa Yoobo. (Yob. 2:6) Mu mafuku a Moyiise, Yehowa balesheshe’shi bukome bwaye mbukile bwa basha malenganyi ba mu Ejiipitu. (Efi. 8:18; 9:11) Ku bukome bubamupele Yehowa, Yesu mutumbishibwe badi muleshe’shi bukome bwaye mbukile bwa Satana na ba demo nsaa ibadi mwibabingye mwiyilu ebaponesha pa nsenga. Na mu mafuku apela e kumpala’mu, abebasumbula mu lupongo, mwabash’abekala na mushindo wa kukita muntu kintu kibubi.—Kibaf. 12:9; 20:2, 3.

15 Tukwete kumona bishinkamisho bikata abilesha’shi Yehowa kwete kulama bantu baye lelo uno. Banda kunangushena: Tukwete kulongyesha bya binyibinyi mu mbalo yooso pa nsenga. (Mat. 28:19, 20) Atwende na kutuusha midimo yoso ibubi ya Diabulu patooka. Su Satana ekala na bukome, badya kwimika mudimo wetu, kadi ta mwibikite nya. Byabya tatukumanga kutshina bikudi bibi nya. Atuuku’shi: “Yehowa amonaa abikitshika mbalo yooso pa nsenga ishima, bwa kunyingisha bano batule lukulupilo mwadi.” (2 Mya. 16:9) Su twi na lulamato kwi Yehowa, ba demo ta mbalombene kwitukita kintu ki bubi bwa looso nya.

 MYABI AYIPETE BABA ABAKUMIINA BUKWASHI BWA YEHOWA

16-17. Tusha kileshesho akilesha’shi abitungu kunyinga eshimba bwa kukambila bikudi bibi.

16 Bwa kukambila bikudi bibi abitungu kunyinga eshimba, bikishekishe nsaa i ba kuuku na bena kifuko netu abetushikwa mwanda abapwandikisha’shi nkulombene kwitufwila masaku. Kadi Yehowa elaa mwabi kwi baba abanyingi mashimba mu wawa mushindo. Banda kutala kileshesho kya mungi mukwetu a mu Ghana abetamina bu Erica. Erica badi na bipwa 21 pabadi mukumine kulonga Bible. Kadi pa mwanda badi mwana a nganga, bibadi abitungu’shi akite bipikwa bya malenganyi bitale kudya mwita wabadi balambule b’efile ba nshaye. Erica pabapelele, bena kifuko naye abamwene nka bu be bakaa. Bena kifuko abadi abapwandikisha’shi b’efile abebanyoko na mikumbo ya ku mbidi na ya mu binangu.

17 Kifuko kya Erica kibatompele kumutakula bwadya kulonda byabya bipikwa, anka bapelele, sunga mbyabibadi abitungu’shi akatukye ku nshibo. Bangi ba Temwe abamwatshile bwashi ashale kwabo. Mu wawa mushindo, Yehowa badi mwelele Erica myabi amupa kifuko kipya—balangwidi naaye babafikile bu bakwabo balume na bakashi. (Mak. 10:29, 30) Sunga bakwabo babadi bamupele na abo nkushiika bintu byaye kaalo, Erica bashadile na lulamato kwi Yehowa, abatshishibwa, na binobino tadi mbala-mashinda a myeshi yoso. Ta mbamukengyeshe kwi ba demo. Na pabitale kifuko kyaye, Erica akula’shi: “Nkwete kuteka efuku dyoso bwa’shi kifuko kyande kipete mwabi wa kuuka Yehowa na kupeta bulungantu bwa kufubila Efile Mukulu sha kifulo.”

18. Myabi kinyi yatupete mu kutula lukulupilo mwi Yehowa?

18 Ta nnatwe boso abakakyengeshibwa mu wawa mushindo nya. Anka, atwe boso abitungu tukambile bikudi bibi na kukulupila mwi Yehowa. Su tubakitshi byabya, atupete myabi ibungi, na atushikwa kupambushibwa na madimi a Satana. Dingi, tatutadila moo wa ba demo witukutshishwe kufubila Yehowa. Kukila byooso, atunyingisha kipwano kyetu na Yehowa. Mulongi Shaake bafundile’shi: “Kookyelai Efile Mukulu. Bwindwilai Kafilefile, ê namu akenusûku kula. Efubwilei pepi n’Efile Mukulu, ê namu akefubwila pepi nenu.”—Shak. 4:7, 8, EEM.

LOONO 150 Kimbayi Yehowa bwashi nupashibwe

^ par. 5 Yehowa mwitudimushe na kifulo kyoso pabitale bikudi bibi na masaku abikwete kufwisha. Bikudi bibi bikwete kutompa kupambusha bantu naminyi? Nkinyi akitungu’shi tukite bwa kukambila bikudi bibi? Uno mwisambo aukyebe kwitulesha mushindo awitukwasha Yehowa bwa kupela kupambushibwa nabyo.

^ par. 3 BISHIMA BYABADI BAPATUULE: Malenganyi ngatale myanda sunga bipikwa bi mu kwipushena na bikudi bibi. Kukita bino kwi bubi. Bantu abakitaa malenganyi mbalamate ku dilongyesha dya’shi bantu be na kintu kampanda kish’akifwiyaa akisambaa na bantu abatala, bikishekishe kukidila kwi muntu (mpaki). Malenganyi ngatale dingi butshi na lubuko. Muyile byabadi baleshe mu uno mwisambo, maji aalesha kupaka manga. Mwanka mmulombene kwikala bintu bu kulwaa muntu. Ngelekene na kisolo akyashaa bantu na maboko lubilolubilo na kushintushena bintu penda bwa kukanyisha bangi nsaa yabakisha kapapi.

^ par. 12 Bakulu tabe na matalwa a kwela miiya pabitale kukisha kwa kapapi nya. Anka, mwina Kidishitu oso abitungu afubishe kondo kaaye k’eshimba kalongyeshibwe na Bible nsaa y’asangula kya kubadika, kutala, sunga maasha. Ba nfumu ba bifuko bakite mwabo moso bwashi bintu byabakisha nabyo kapapi mu kifuko bikale bipushene na mayi a kulonda e mu Bible.—Tala mwisambo wa mu jw.org® awamba’shi: “Ba Temwe ba Yehowa mbakandjikye kutala kwa ma filme, mikanda, sunga kuteemesha ngono su?” pa mbalo ifunde’shi: TWI BANTU KINYI > NKONKO YABAKAMBAA KWELA PABITALE BA TEMWE BA YEHOWA.

^ par. 54 BI MU KIFWATULO : Kifwatulo kya Yesu bu Nfumu a mwiyilu sha bukome akunkusha kilwilo kya ba mikeyilu. Lupuna nsulu lwa Yehowa lwi kunundu kwabo.