Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Ididiila na kulwa ngoshi bwa kupeta myabi ya Yehowa

Ididiila na kulwa ngoshi bwa kupeta myabi ya Yehowa

“Boolu ngoshi n’Efile Mukulu mpaa na bantu, bootshokola.”​—KIBANGILO 32:29.

NGONO: 60, 38

1, 2. Bafubi ba Yehowa bakwete kulwa na bintu kinyi?

BAFUBI b’Efile Mukulu booso basha kululama, kubanga ku Abele muntu mululame mpa na ku bafubi basha lulamato ba lelo uno, bakwete nka kulwa ngoshi. Mpoolo mutumiibwa balungwile beena Kidishitu ba mu Ebelu’shi: “Nubakankameene mu ngoshi ikata ya malwa,” mwanda babaadi abakimbi bya kukuminyibwa na Yehowa na kupeta myabi yaaye. (Beena-Ebelu 10:32-34) Mpoolo baadi mupwandikishe ngoshi ya beena Kidishitu na bibaadi abipikeena beena Greke, bu kwipikeena mu kabilo, kwishindeena mifuko, na kwiyeleena makofi. (Beena-Ebelu 12:1, 4) Lelo uno, tukwete kusuuka lubilo bwa nkapeta muwa, anka twi na beshikwanyi abakyebe kutuma binangu byetu kungi na kushimisha muloo wetu binobino na kushimisha efuto dyatutengyela kumpala.

2 Tukwete kulwa “Ngoshi” ikata na Satana na ndumbulwilo aaye. (Beena-Efeso 6:12, mayi e kuushi kw’esaki.) Bi na muulo  ukata bwa’shi tudimukye tala betwambukisha malongyesha a uno ndumbulwilo, nangunangu ya bantu, na bikitshino byabo, bu kutambuka kwa masandji, kutoma kwa nfwanka, na kukwatshika kwa maalwa sunga bintu abikolwanaa. Abitungu tuyididiile na kulwa bwa kukambila kutshoboloka na kubofula kwetu’twe banabeene.​—2 Beena-Kodinda 10:3-6; Beena-Kolose 3:5-9.

3. Efile Mukulu kwete kwitulongyesha bya kulwa na beshikwanyi neetu naminyi?

3 Twi balombeene kutshokola ino ngoshi yatulu na bano beshikwanyi su? Oolo, kadi ta mbibofule nya! Mpoolo baadi mwipwandikishe bu muntu alu ngoshi ya makofi nsaa ibambile’shi: “Neele makofi bino: ntankupila kwa bisumanga (sunga mu lupapi).” (1 Beena-Kodinda 9:26) Nka bu muntu alu ngoshi ya makofi na mwishikwanyi naye, abitungu tulwe na beshikwanyi neetu. Yehowa kwete kwitukwaha na kwitulongyesha bya kulwa nabo. Kwete kukita bino ku bukwashi bwa Bible. Etukwasha dingi ku bukwashi bwa mikanda yeetu ayipatuula Bible, bisangilo bya beena Kidishitu, ku bikongeeno bya kifunda na bya mafuku asatu. Okwete kufuba na ino myanda yooso yokwete kulonga su? Su tokwete kufuba nayo, twe mulombeene kushinamina mwishikwanyi noobe mu myanda yooso nya, we nka bu muntu alu ngoshi ya makofi kwete kwela makofi mu lupunga.

4. Twi kupela kutshokolwa na bubi mu kipaso kinyi?

4 Abitungu twikale bapasukye nsaa yooso. Bwakinyi? Mwanda beshikwanyi neetu be kwitutuuka ngoshi nsaa yatushatuuku sunga mu nsaa yatudi babofule. Bible kwete kwitudimusha na kwitukankamika bino: “Tokumiinanga kukambilwa na bubi, kambila bubi pa kukita bibuuwa. (Beena-Looma 12:21) Su twayididiila na kulwa bwa kukambila bubi, twi balombeene kutshokola! Anka, su twekala bakutwe kudimuka na kuleka ngoshi, byabya Satana, ndumbulwilo aaye, na kubofula kwetu mbilombeene kwitutshokola. Byabya tatubofulanga nya. Tatutshobolokanga na maboko eetu taabofulanga!​—1 Mpyeele 5:9.

5. (a) Abitungu kutentekyesha myanda kinyi bwa kukuminyibwa n’Efile Mukulu na kupeta myabi yaaye? (b) Mbileshesho bya bantu kinyi ba mu Bible byatukyebe kutaluula?

5 Bwatudya kutshokola, abitungu tuukye bwakinyi tukwete kulwa. Tukwete kulwa mwanda atukyebe’shi Efile Mukulu etukumiine na kwitwelela myabi. Mukanda wa Beena-Ebelu 11:6 awamba’shi: “Yaawa eefubwila kwi Efile Mukulu ee na kya kukumiina’shi ee kudi biinyibiinyi, naa’shi apeeyaa abamukimbi bwedi.” Kukimba Yehowa n’eshimba dimune akupushisha kukita bukopo bwetu booso su atukyebe’shi etukumine. (Bikitshino 15:17) Mu Bible mwi bileshesho bibungi bibuwa bya bantu babaadi bakite uno mwanda. Yaakobo, Rasehele, Yoosefe na Mpoolo, booso bwabo abafumankeene na myanda ibukopo ibaadi ibakalakashe ku mbidi mpa na mu binangu. Anka babadi bapete ngobesha ya kwiyikambila. Bileshesho byabo abileesha’shi su tubekitshisha ngofu n’atwe namu, twi kupeta mwabi wa Yehowa. Tubandeyi kwibitaluula.

OKEDIBWA MYABI SU BWEKALA MUNYINGIILE

6. Nkinyi kibakwashishe Yaakobo bwa kunyingiila, na efuto kinyi dibapetele? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

6 Yaakobo muntu sha lukumiino baadi mulwe na kunyingiila mwanda wa kifulo kibaadi na Yehowa, na baadi aata kipwano kyabo na muulo. Baadi na lukumiino lwibukopo mu mulayilo wa Yehowa wa kwelela bana baye myabi. (Kibangilo 28:3, 4) Yaakobo pabalombeeshe bipwa 100 baadi mulwe na mwikeyilu bwa’shi amwelele myabi y’Efile Mukulu. (Badika Kibangilo 32:24-28.) Yaakobo balwile ngoshi na uno mwikeyilu e bukome mu bukome bwaye’ye nabeene su? Ta mbyabya  nya! Kadi baadi na kepatshila, na baadi auku’shi abitungu akite bukopo bwadya kupeta myabi! Yehowa baadi mwelele Yaakobo myabi bwa katshintshi kaye na bamupeele eshina dya bu Isaleele, adipushisha’shi “Alwiyaa, sunga anyingilaa n’Efile Mukulu.” Yaakobo bapetele efuto dyatukwete kukimba n’atwe namu, dino efunto nyi nkukuminyibiwa na Yehowa na kupeta myabi yaaye.

7. (a) Rashele baadi na mwanda kinyi aumubofusha? (b) Rashele bakitshine naminyi, na baadi mwedibwe myabi kinyi?

7 Rashele mukashi a Yaakobo baadi na lukalo lwa kumona Yehowa byalombasha myanda ibaadi mulee mulum’aye. Anka kubaadi mwanda. Rashele baadi nkunga. Uno mwanda ubaadi aukyengyesha bana bakashi ngofu mu mafuku a kala. Rashele batungunukile na kulwa sunga mbibaadi na uno mwanda aumubofusha naminyi? Tamushimishe lukulupilo lwaye nya. Anka, batungunukile na kulwa pa kwela nteko ibungi kwi Yehowa. Yehowa namu batemeeshe nteko ayikatukila mwishimba dya Rashele, na Rashele bamwene myabi ya Yehowa nsaa ibatandjile bana. Ngi bwakinyi bambile’shi: “Nálu bikata . . . nobesha!”​—Kibangilo 30:8, 20-24. EEM.

8. Yoosefe bapetele nkalakashi kinyi, na mwitulekyele kileshesho kibuwa naminyi?

8 Kileshesho kya lukumiino lwa Yaakobo na Rashele kibaadi na bukitshishi kwi mwan’abo Yoosefe na kibamukwashishe nsaa ibaadi mupete myanda ibukopo. Pabalombeeshe Yoosefe bipwa 17, nshaleelo aaye bashintulukile ngofu. Pa mwanda wa kyuutu kibaabadi bamukwatshile kui bakwabo, babamupaanyine mu bupika. Kunyima, bakitshine mafuku ebungi mu lukano mu Ejiipitu kwashii musoole mwanda. (Kibangilo 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Kadi Yoosefe tamubofule sunga kutompola,  na tamukimbe bya kwalusha bubi ku bubi nya. Bwakinyi? Mwanda Yoosefe baadi aata kipwano kyaye na Yehowa na muulo na baadi mutuule binangu byaye byooso ku kino kipwano. (Beena-Levi 19:18; Beena-Looma 12:17-21) Kileshesho kya Yoosefe nkilombeene kwitukwasha. Byabikala’shi twi bakule mu nshalelo ebubi sunga’shi nshalelo eetu bashintuluka binobino, abitungu tuyididiile na kulwa ngoshi na kunyingiila. Su tubakitshi byabya, atukashinkamisha’shi Yehowa aketwelela myabi.​—Badika Kibangilo 39:21-23.

9. Twi kwambula Yaakobo, Rashele, na Yoosefe naminyi?

9 Lelo uno, n’atwe namu twi balombeene kunyingiila nkalakashi. Pangi okwete kukyenga pa mwanda wa kukutwa kululama, mushikwa, kubepuulwa sunga pa mwanda wa muntu mukukwatshile mukao. Pamutwe pa kutshoboloka, tentekyesha’shi Yaakobo, Rashele, na Yoosefe babaadi batungunukye na kufubila Yehowa na muloo. Efile Mukulu baadi mwibakankamikye na kwibelela myabi mwanda babadi na kipwano kibuwa naye. Babaadi abalu sunga kwitatshisha, na kukita bipushene na nteko yaabo. Bu byatudi mu mafuku a nfudilo, bi na muulo kulama lukulupilo lwetu kalolo bwa mafuku aafiki! Okwete kutungunuka na kulwa, kwamba’shi, kukita moobe mooso bwa kukuminyibwa na Yehowa su?

ELUMBUULE BWA KULWA NGOSHI BODYA KUPETA MYABI

10, 11. (a) Bwakinyi abitungu’shi tulwe ngoshi bwa kupeta myabi y’Efile Mukulu? (b) Nkinyi kilombeene kwitukwasha bwa kusangula myanda ibuwa?

10 Bwakinyi abitungu’shi tulwe ngoshi bwa kupeta myabi y’Efile Mukulu? Mpa mwanda twi bakutwe kupwidika, twi balombeene kulwa na lwabi lwibubi. Bangi bakwete kulwa bwa kwikala na binangu bibuwa pabitale mudimo wa bulungudi, na bangi namu bakwete kulwa pa mwanda wa mikumbo sunga binangu bya kwipusha bu be bupenka. Kwi bangi abamono’shi bi bukopo bwa kufwila bantu bebalwishishe lusa. Sunga twekala’shi tubapu kukita mafuku e bungi mu mufubo wa Yehowa, ooso a kwatudi e na kya kulwa na bintu abimwelela bukopo bwa kufubila Efile Mukulu, aye afutaa bantu be na lukumiino.

Okwete kulwa ngoshi bwa kupeta myabi y’Efile Mukulu su? (Tala kikoso kya 10, 11)

11 Eyendo, mbilombeene kwikala bukopo bwa kwikala mwina Kidishitu na kusangula myanda ibuwa bikishekishe nsaa yatukwete kulwa na nkalo ibubi. (Yeelemiya 17:9) Su opushaa byabya, teka Yehowa bwa’shi akupe kikudi kyaye kiselele. Luteko na kikudi kiselele mbilombeene nkukwasha bwa kupeta bukome bwa kukita myanda ibuwa, na kunyima we kupeta myabi y’Efile Mukulu. Ata kitshibilo kya kwikala na nshaleelo mwipusheene na nteko yoobe. Ekitshishe bwa kubadika Bible efuku dyooso, na okimbe nsaa ya kwikala welongyela sunga kukita lulangwilo lwa mu kifuko.​—Badika Misambo 119:32.

12, 13. Bangi bakwetu babidi babapetele bukwashi bwa kukambila binangu bibubi naminyi?

12 Kwi bileshesho bibungi bya bakwetu balume na bakashi bapete bukwashi ku Eyi dy’Efile Mukulu, kikudi kyaaye, na mikanda yeetu bwa kukambila binangu bibubi. Ungi nsongwa babadikile mwisambo awamba’shi: “Comment résister aux mauvais désirs ?” wi mu Réveillez-vous ! a mu 8/12/2003. Bakitshine kinyi? Bambile’shi: “Nkwete kulwa bwa kukambila binangu bibubi. Pandi mubadikye mu uno mwisambo’shi ‘bangi bantu bakwete kulwa bibukopo bwa kukambila binangu bibubi,’ naadi mupushe’shi tukwete kulwa ino ngoshi na bakwetu bebungi. Napushishe’shi ntshi bupenka’mi.” Uno nsongwa bapetele dingi masanka pa kubadika mwisambo awamba’shi: Dieu approuve-t-il les mœurs “ différentes ” ? ubatuukile mu Réveillez-vous ! a mu 8/10/2003. Mu uno mwisambo bamwene’shi abitungu bangi balwe ino ngoshi nsaa yooso, nka bu “mulobo wi mu mbidi.” (2 Beena-Kodinda 12:7, EEM)  Kadi, nsaa yabatungunuka na kulwa ngoshi bwa kwikala na mwikeelo utookane, be na lukulupilo lwibuwa bwa mafuku e kumpala. Bakwile’shi: “Pa mwanda wa byabya, namono’shi ne mulombeene kushaala na lulamato efuku dyooso. Natumbula Yehowa ngofu p’aye kufuba na uno jurnale bwa kwitukwasha bwa’shi twikale na nshalelo ebuwa efuku dyooso mu uno ndumbulwilo mulwile.”

13 Tubande kwata kileshesho kya ungi mukwetu mukashi a mu États-Unis. Bafundile’shi: “Nenutumbula byanukwete kwitudiisha na bintu byatudi nabyo lukalo pa nsaa ilombane. Misusa ibungi napushaa’shi ino miisambo mbeyinfundile nka penda’mi. Munda mwa bipwa bibungi, naadi mulwe bwa kukambila binangu bibubi abintakula mu kukita myanda yabadi bashikwe kwi Yehowa. Ingi nsaa, napushaa bya kubofula na kuleka kulwa bwa kwibikambila. Nauku’shi Yehowa e na kalolo, na afwilaa bantu lusa, kadi bu byandi na bino binangu bibubi su ntshi mwibishikwe mwishimba dyande, napusha’shi ntshi mulombeene kupeta bukwashi bwaye nya. Nkwete kulwa ino ngoshi kushii kukooka mu myanda yooso ya mu muwa wande. . . . Kunyima kwa’mi kubadika mwisambo awamba’shi “As-tu « un cœur pour connaître Jéhovah » ? wi mu Kitenta kya Mulami kya mu 15/03/2013, nashingulwile kalolo’shi Yehowa akumina kunkwasha.”

14. (a) Mpoolo baadi apusha naminyi pabitale ngoshi yaaye? (b) Twi kutshokola ngoshi ya kukambila kubofula kwetu naminyi?

14 Badika Beena-Looma 7:21-25. Mpoolo aye nabeene baadi auku byabidi bukopo kulwa bwa kukambila binangu bibi na kubofula kwetu. Byabya, baadi mushinkamishe’shi mulombeene kutshokola ino ngoshi su beele nteko kwi Yehowa, bakulupila mwadi bwa’shi amukwashe, na kuleesha lukumiino mu mulambu wa Yesu. Atwe namu twi kwamba naminyi? Twi kutshokola ngoshi ya kukambila kubofula kwetu su? Twi kwamba’shi oolo, su tubambula kileshesho kya Mpoolo na kukulupila mwi Yehowa n’eshimba dimune, kushii ku bukome bwetu’twe banabeene, na kwikala na lukumiino mu mulambu wa nkuulo.

15. Yehowa e kwitukwasha bwatudya kushaala na lukumiino na kunyingiila nkalakashi naminyi?

15 Ingi nsaa Efile Mukulu mulombeene kwitutadiila bwa’shi tuleeshe byatupusha pabitale mwanda kampanda. Bu kileshesho, su’twe sunga ungi muntu a mu kifuko kyetu bakumbu mukumbo wibukopo sunga babamukitshina mwanda wa kukutwa kululama, atukitaa naminyi? Su twi bakulupile mwi Yehowa n’eshimba dimune, atukamutekye bwa’shi etupe bukome bwatudya kushaala na lukumiino na kulama muloo na kipwano kyetu kibukopo. (Beena-Fidipe 4:13) Bileshesho bya beena Kidishitu bebungi, ba mu mafuku a kala sunga ba mu ano mafuku, abitushinkamisha’shi luteko ndulombeene kwitupa bukome na kwitunyingisha bwatudya kuyididiila na kunyingiila.

IDIDIILA NA KULWA NGOSHI BWA KUPETA MYABI YA YEHOWA

16, 17. We na kitshibilo kya kukita kinyi?

16 Satana mulombeene kupusha muloo nsaa yakumono bobofula, kutshoboloka na kubofusha maboko oobe. Byabya ikala na kitshibilo kya ‘kulamata ku myanda ibuwa.’ (1 Beena-Tesalonika 5:21) We mulombeene kutshokola ngoshi na kukambila Satana, ndumbulwilo aaye ebubi, na binangu byooso bibubi! We kutshokola su bokulupila n’eshimba dimune’shi Efile Mukulu akukwasha na kukupa bukome.​—2 Beena-Kodinda 4:7-9; Beena-Ngalatea 6:9.

17 Ididiila na kulwa ngoshi. Tungunuka na kwikitshisha, na kunyingiila. Ikala mushinkamishe’shi Yehowa ‘aketwabikisha myabi ibungi’ na tatukakutwa kintu su nkimune.​—Malakii 3:10.