Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Wataa bitshibilo byoobe naminyi?

Wataa bitshibilo byoobe naminyi?

“Kimbai bya kwiûka byabya abikyebe Yehowa.”​—BEENA-EFESO 5:17, EEM.

NGONO: 69, 57

1. Teemuna ingi miiya ya mu Bible, na kwiyikookyela akwitupetesha myabi kinyi?

KU BUKWASHI bwa Bible, Yehowa mmwitupe miiya ayitulungula kalolo kyakumiina’shi tukite. Bu kileshesho, etulungula’shi abitungu tulekye kulangwila mankishi, kwiba, kukolwa bintu bya lengo, sunga kutambuka masandji. (1 Beena-Kodinda 6:9, 10) Na dingi Yesu Mwana a Yehowa baadi mulungule balongi baaye’shi: “Ndayi mu miilo yooso, nwibekashe bu balondji bande, nwibabatshishe mwishina dya Yaaya na dya Mwana na dya kikudi kiselele, nwibalambukishe bya kulama byooso binaadi mwinufundjile. Ami namu nee neenu mafuku ooso, nyaa na ku nfudiilo aa byaa-pano.” (Mateo 28:19, 20) Myanda yooso yabetulungula’shi tukite kwi Yehowa na Yesu i kwanka bwa buwa bweetu. Miiya ya Yehowa ayitulongyesha byatudya kwibamba na kubamba bifuko byeetu na ayitukwasha bwatudya kwikala na mbidi bukome na muloo. Mwanda wi na muulo ukata, nsaa yatutumikila miiya ya Yehowa, mpa na mwiya wa kulungula mukandu wibuwa, atumusangasha na aye namu etwelela myabi.

2, 3. (a) Bwakinyi mu Bible ta mwi miiya itale myanda yooso ya mu nshaleelo eetu? (b) Nkonko kinyi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

2 Ku lungi lupese, mu Bible tamwi miiya itale ka mwanda kooso ka mu nshaleelo nya. Bu kileshesho, mu Bible ta mwi mwiya awakwila musango umune mwanda wa kufwala nya. Bino abileesha’shi Yehowa e na binangu. Sunga mishindo ya kufwala ikwete kwenda na kushintuluka na bantu be mu uno ndumbulwilo bekala na nfwadilo ilekeenelekeene, Bible ta mupwe muulo nya. Na dingi, mu Bible ta mwi miiya ibungi itale midimo yatudya kufuba sunga kipaso kya kukisha kapapi kyatudya kusangula nya. Na tamwi miiya itale kyatudi balombeene kukita bwa kwikala na mbidi bukome nya. Yehowa mmutadiile bwa’shi muntu nabeene sunga nfumu a kifuko eatshile kitshibilo pabitale ino myanda.

3 Byabya nsaa ayitungu’shi twate kitshibilo kikata ki na bukitshishi mu muwa weetu na kishii na mwiya wa mu Bible awakula pabitale wawa mwanda, abitungu twiyipushe’shi: ‘Kino kitshibilo kyankyebe kwata nkilombeene kusankisha Yehowa su? Kino kyansangula bwa kukita akimusankisha sunga byekala’shi ntshi mwipee miiya ya mu Bible su? Ne kuuka naminyi’shi kitshibilo kinaata akimusangasha?’

BUKITSHISHI BWI NA BITSHIBILO BYEETU KWATUDI NA KWI BANGI

4, 5. Bitshibilo byeetu bi kwikala na bukitshishi kwatudi na kwi bangi naminyi?

4 Bangi bantu abamono’shi mbalombeene kukita kyooso kyabakumiina. Anka atwe atukyebe kukita myanda ayisangasha Yehowa. Nyi bwakinyi patwata bitshibilo, abitungu tunangusheene pa akyamba Bible na kwikilonda. Bu kileshesho, Bible etulungula abipushaa Efile Mukulu pabitale kufuba na mase, na atulondaa byakula. (Kibangilo 9:4; Bikitshino 15:28, 29) Twi kuteka Yehowa bwa’shi etukwashe bwa kwata bitshibilo abimusangasha.

5 Bitshibilo byeetu bi na bukitshishi kwatudi. Kitshibilo kibuwa ki kwitukwasha bwa kwifubwila peepi na Yehowa. Na kibubi namu akilwisha bukuuku bweetu naaye. Bitshibilo byeetu bi kwikala dingi na bukitshishi kwi bangi bantu. Tatukuminaa kukita kintu kilombeene kufiitshisha bakwetu munda sunga kubofusha lukumiino lwabo. Na dingi tatukuminaa kukita myanda ilombeene kwibwesha bilumbu munkatshi mwa bakwetu mu kakongye. Ngi bwakinyi bi na muulo bwa’shi twikale atwata bitshibilo bibuwa.​—Badika Beena-Looma 14:19; Beena-Ngalatea 6:7.

6. Nkinyi kilombeene kwitukunkusha mu bitshibilo byeetu?

6 Twi kwata bitshibilo bibubwa naminyi su Bible ta mushinkamishe kyatudya kukita pa mwanda kampanda? Pamutwe pa kukita kyooso kyatukumiina, abitungu tunangusheene kalolo pabitale wawa mwanda na kwata kitshibilo akisangasha Yehowa. Yaya nsaa twi kwikala bashinkamishe’shi Yehowa etukwasha bwa kupeta bipeta bibuwa.​—Badika Misambo 37:5.

YEHOWA ANTEKYE BWA KUKITA KINYI?

7. Mu mwanda watushii na mwiya wa mu Bible, twi kuuka akitutekye Yehowa naminyi?

7 Byabya twi kwiuka naminyi’shi atusankisha Yehowa? Mukanda wa Beena-Efeso 5:17 (EEM) awitulungula’shi: “Kimbai bya kwiûka byabya abikyebe Yehowa.” Su mwanda ubakutwa kushinkamishwa na mwiya wa mu Bible, abitungu tukimbe bya kuuka akikyebe Yehowa bwa’shi tukite. Twi kwibiuka naminyi? Abitungu tumutekye kikudi kyaye kituludikye.

8. Yesu baadi auku kikyebe ky’eshimba dya Yehowa naminyi? Tuusha kileshesho.

8 Mu myanda yooso Yesu baadi akimbi bya kuuka akikyebe Yehowa. Kileshesho, mu misango yooso ibidi ibaadi mudiishe kisaka kya bantu be na nsala, Yesu baadi akitshi luteko kumpala, akupu nyi akitshi kilengyeleeshi bwa kwibadiisha. (Mateo 14:17-20; 15:34-37) Kadi nsaa ibaadi na nsala mu kabaaka na pabamutompele Satana bwa’shi ashintuule mabwe bu mikate, Yesu bapelele. (Badika Mateo 4:2-4.) Baadi auku Nshaaye kalolo, byabya baadi auku’shi Yehowa takumiinaa kufubisha kikudi kiselele  bwa kwisankisha nya. Baadi mushinkamishe’shi Nshaaye amukunkusha na kumupa byakudya pa nsaa ilombane.

9, 10. Nkinyi kilombeene kwitukwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa? Tuusha kileshesho.

9 Nka bu Yesu, twi balombeene kwata bitshiblo bibuwa anka su atukimbi buludiki bwa Yehowa. Bible akula’shi: “Kulupila mwi Yehowa n’eshimba dyobe dyoso, tokulupilanga mu binangu byobe, obe nabêne. Wekale otentekyesha Mwanana mu byoso byokitshi, ê namu akalumbûla eshinda dyobe. Twemonanga bu sha binangu. Kikile buwa, nêmeka Yehowa na kwilama mu kukita kwa bubi.” (Nkindji 3:5-7, EEM) Nsaa yatulongo Bible na kunangusheena bwa kuuka bi binangu bya Yehowa, atukapusha kyakumiina’shi tukite mu mwanda kampanda. Na su atunyiisha kukimba bi binangu bya Yehowa, atukanyiisha kwata bitshibilo abimusangasha. Su tubakitshi bino atwikala na “mashimba a kupushîsha Efile Mukulu.”​—Esekyele 11:19, EEM.

10 Banda kwela binangu pa uno mwanda, mukashi mwibakilwe bende mu kisalwe na bakamono mukoolo wa bilaato bibuwa ngofu. Kadi bi muulo wibukopo. Sunga te na mulume aaye paapa, aye nabeene auku bilombeene kupusha mulum’aye su atuusha aa makuta akile bungi. A bebiuku naminyi? Mwanda bu byadi mwibakilwe, auku kipaso kyadya kufubisha aa makuta abadi nao. Mu mushindo umune, su twalonga pabitale kipaso ki binangu bya Yehowa na bibakitshine mu mafuku a kala, atukauku kyadi mulombeene kwitukitshina patupete myanda ilekeenelekeene.

WE KWIUKA BI BINANGU BYA YEHOWA NAMINYI?

11. Nkonko kinyi yatudi balombeene kwiyipusha nsaa yatubadika sunga yatwilongyela Bible? (Tala kashibo akamba’shi: “ Nsaa yokwete kwilongyela Bible eyipushe’shi.”)

11 Twi kuuka bi binangu bya Yehowa mushindo kinyi? Kintu ki na muulo kyatudi balombeene kukita nkubadika na kwilongyela Bible efuku  dyooso. Patukitshi byabya, abitungu twiyipushe’shi: ‘A bino abindongyesha kinyi pabitale Yehowa?’ Bwakinyi mmukite bino? Nka bu Daavide, abitungu tutekye Yehowa bwa’shi etukwashe bwa kumuuka kalolo. Daavide bafundjile’shi: “Ngukishe mashinda oobe, Yehowa; ndambukishe mashinda oobe. Nkunkushe mu binyibibnyi byoobe; ndambukishe, mwanda we Efile mupashy’ande. Nemukulupile moodi ngub’ooso.” (Misambo 25:4, 5) Nsaa yatulongo mwanda kampanda pabitale Yehowa, abitungu tunangusheene byatudi balombeene kufubisha uno mwanda. Twibalombeene kwiufubisha mu kifuko, ku mudimo, ku kalasa, sunga mu mudimo wa bulungudi su? Su tubanangushena pa mwanda kampanda, abikekala bibofule bwatudya kuuka akitutekye Yehowa pa wawa mwanda.

Bwa kushinguula bi binangu bya Yehowa, abitungu twikale atubadika na kwilongyela Bible efuku dyooso

12. Mikanda na bisangilo byetu bi kwitukwasha bwa kuuka bi binangu bya Yehowa mu myanda ilekeenelekeene naminyi?

12 Kingi kipaso kyatudya kuuka abinangushena Yehowa nyi nkwikala atuteemesha myanda yooso i mu Bible yabetulongyesha kwi ndumbulwilo aye. Kileshesho, nsaa yatukyebe kwata kitshibilo, mukanda wetu wa Index des publications des Témoins de Jéhovah na Mukanda aukwasha Batemwe ba Yehowa bwa kukimbuula myanda i kwitukwasha bwa kuuka bi binangu bya Yehowa. Mu bisangilo  byeetu bya beena Kidishitu mmulombeene kwitukwasha dingi su atuteemesha kalolo na kutuusha ngaluulo na kunangusheene ku myanda yaabalongyesha. Bino abiketukwasha bwa kwikala na mweneno e mumune na a Yehowa. Yaaya nsaa, atukamono bya kwata bitshibilo abimusankisha na aketwelela myabi.

NANGUSHEENA BI BINANGU BYA YEHOWA KUMPALA KWA KWATA KITSHIBILO

13. Tuusha kileshesho akileesha byatudi balombeene kwata bitshibilo bibuwa nsaa yatukimbi bya kuuka bi binangu bya Yehowa.

13 Tubandeyi kutaluula kino kileshesho akileesha kipaso kyatudi balombeene kwata kitshibilo kibuwa nsaa yatukimbi bya kuuka bi binangu bya Yehowa. Pangi we kudila kwata mudimo wa bu mbala-mashinda. Bopu kwilumbuula byodya kukisha nsaa ibungi mu mudimo wa bulungudi. Kadi okii na mpaka mwishimba’shi touku su wekala nka bibuwa na ndambo ya makuta na bintu bipeela byobanga kupeta. Byabya, Bible tamwisambe’shi abitungu nka twate mudimo wa bu mbala-mashinda bwa kufubila Yehowa nya. Twi kuyididiila na kumufubila na lulamato looso bu mulungudi bisumanga. Ku lungi lupese namu Yesu bambile’shi: Yehowa elelaa bantu booso abesumina ingi miloo pa mwanda wa Bufumu myabi. (Badika Luka 18:29, 30.) Bible akula dingi’shi Yehowa asangalaa nsaa yatukitshi bukopo bwetu booso bwa kumutumbisha, na akumina’shi tumufubile na muloo. (Misambo 119:108; 2 Beena-Kodinda 9:7) Su tubeele nteko pa ino myanda yooso na kunangusheena pa yanka, twi balombeene kwata kitshibilo kibuwa akitukwasha mu uno mwanda na Yehowa namu aketwelela myabi.

14. We kuuka’shi nfwadilo kampanda asangasha Yehowa naminyi?

14 Tubandeyi kwata kingi kileshesho: We mufule bilamba bipya bituukye binobino, kadi ouku’shi bangi bantu mu kakongye be kupusha bibubi nsaa yofwala byabya bilamba. Bible ta mwakule mwanda su ngumune pabitale nfwadilo a bilamba kampanda nya. Byabya we kuuka bi binangu bya Yehowa naminyi? Bible etulungula’shi: “Bakashi naamu, beekale na nfwadilo a kineemo, beelengyeshe na kwidinga, na kwiyisha: kushii nyeene ilukye sunga bikano bya òolo, sunga mabwe na bilamba bya muulo. Anka beelengyeshe, na bwikashi bwibuuwa, bu byabidi bilombeene bakashi bee na kineemo ky’Efile Mukulu.” (1 Timote 2:9, 10) Byabya, dino elango di kwanka bwa bafubi ba Yehowa booso, mpa na bana balume. Su atwitulaa namu pa mbalo ya bangi, abitungu tunangusheene byabadi balombeene kupusha pabitale nfwadilo eetu. Na dingi, bu byatudi bafule bakwetu, atupelaa kukita mwanda ooso wi bya kwibafiitshisha munda sunga kwibenyongosha. (1 Beena-Kodinda 10:23, 24; Beena-Fidipe 3:17) Su tubauku akyamba  Bible na abinangushenaa Yehowa, twi kwata bitshiblo abimusankisha.

15, 16. (a) Yehowa apushaa naminyi nsaa yatunangusheena myanda ya lusandji? (b) Patusangula bya kukisha kapapi, twi balombeene kuuka myanda ayisangasha Yehowa naminyi? (c) Twi kukita naminyi bwa kwata bitshibilo bikata?

15 Ku bukwashi bwa Bible, Yehowa etulongyesha’shi enyongolaa ngofu nsaa yabanangusheena na kukita myanda ibubi kwi bantu. (Badika Kibangilo 6:5, 6.) Abimweneka kalolo’shi Yehowa takuminaa muntu apwandikisha mu binangu myanda ya lusandji nya. Na dingi, su tubanangushena pabitale ino myanda, atukafudiila nka mu kwiyikita. Pamutwe pa byabya, Yehowa akyebe’shi twikale atunangusheena bwa myanda ibuwa na ishii ya butete. Shake mulongi a Yesu bafundjile’shi binangu bya mwiyilu “kya kwibedi t’abikitshishâ mwanda ubi sunga ngumune. Dingi abifwishâ kufukama na kupopêla mpâ na kalolo. Baba be nabyo mbaûle na lusa, abakitâ’nka bibuwa. Ta bena ntôndo sunga bunsesa.” (Shake 3:17, EEM) Nyi bwakinyi Bible etulongyesha’shi abitungu tulekye myanda yooso ilombeene kwitwelesha binangu bya kwibwesha lukalo lwa kukita myanda ibubi. Na dingi su tubekala atuuku akikuminaa Yehowa na kyapelaa, abiketwikela bibofule bwa kuuka mikanda, ma filme, na maasha ebuwa. Tatukekala’nyi na lukalo lwa kwipusha muntu kyatudi balombeene kukita nya.

16 Nsaa ayitungu’shi twate kitshibilo, kwi myanda ibungi yatudya kutaluula bwa kumona bya kusankisha Yehowa. Kadi patudi na kitshibilo kikata kya kwata, bi kwikala buwa bwa kuteka elango kwi mukulu mu kakongye sunga kwi ungi mukwetu munyingye mu kikudi. (Tite 2:3-5; Shake 5:13-15) Byabya, tatutekanga bano bantu bwa’shi betwatshile kitshibilo. Anka, abitungu tunangusheene pa myanda ya mu Bible yatudi balongye bwa kwiatshila kitshibilo atwe banabeene. (Beena-Ebelu 5:14) Mpoolo mutumiibwa bambile’shi: ‘Muntu ooso ee na kya kwisemwina bushito bwaye aye nabeene.’​—Beena-Ngalatea 6:5.

17. Mmyabi kinyi yatupete nsaa yatwata bitshibilo abisangasha Yehowa?

17 Nsaa yatwata bitshibilo abisangasha Yehowa, atwifubwila peepi naaye na aketukumiina na kwitwelela myaabi. (Shake 4:8) Na dingi lukumiino lwetu mwi Yehowa alukanyingi. Ngi bwakinyi twikaleyi atunangusheena pa myanda yatubadika mu Bible bwa’shi tuukye bi binangu bya Yehowa. Su tubakitshi byabya, atukapete myanda ipya ibungi ya kulonga pabitale Yehowa. (Yoobo 26:14) Su tubetatshisha ngofu bwa kulonga bya kumuuka, atukekala na binangu na atukekala na ngobesha ya kwata bitshibilo bibuwa. (Nkindji 2:1-5) Binangu na mpango ya bantu abishintulukaa, kadi Yehowa tashintulukaa nya. Mufundji a Misambo bambile’shi: “Kinangu kya Yehowa akishalaa kwanka looso, mpwandikisho y’eshimba dyaaye, ngya bipungo na bipungo.” (Misambo 33:11) Eyendo, twi balombeene kwata bitshibilo bibuwa su atulongo bwa kuuka bi binangu bya Yehowa na kukita myanda ayimusangasha.