Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MIISAMBO YA MBANGILO | NSAA AYIFU MUNTU ATUDI BAFULE

Bya kukambila kinyongwa

Bya kukambila kinyongwa

Kwi malango ebungi pabitale mushindo wa kukambila kinyongwa. Anka, ooso ta e na bukwashi nya. Bu kileshesho, bangi bantu be nkulanga bwa’shi todilanga sunga kupela kuleesha kinyongwa. Bangi namu be nkutakula bwa kudila na kuleesha kinyongwa kyoobe. Bible atuusha mweneno e na nkatshinkatshi, abakwatshisheena kwi bantu abakimbuula myanda kano kabidi.

Mu bipikwa bya bangi bantu abamonaa’shi mwana mulume ta mulombeene kudila. Kadi, abitungu kupusha buufu bwa kunosha mpolo sunga byekala munkatshi mwa bantu su? Bantu balongye myanda ya bongo abaleesha’shi kutuusha mpolo nyi mwanda wibuwa nsaa ya kinyongwa. Yaya nsaa, kinyongwa nkilombeene kupeela sunga we mufwishe muntu oodi mufule ngofu. Kwidimbila na kinyongwa nkulombeene kulwisha myanda ibungi mu mbidi. Bible takwatshisheena su nkapeela binangu bya’shi ta bi buwa kutuusha mpolo bwa kuleesha kinyongwa nya. Banda kunangusheena kileshesho kya Yesu. Pabafwile kuuku’aye a p’eshimba Lazare, Yesu baadi mudile munkatshi mwa bantu, sunga mbibaadi na bukome bwa kumubuusha!​—Yowano 11:33-35.

Kinyongwa akifwishaa nsungu ikilelekile, bikishekishe nsaa ya lufu lwa kibatu. Kwi tubingilo twibungi tulombeene kufiitshisha muntu bafwisha nsungu, bu nsaa i bantu abaneemekibwa abakula muntu bafu myanda ya madimi na ipatakane. Mike, ungi mwana mulume a mu Afrique du Sud apatuula’shi: “Naadi na bipwa 14 pabafwile nshami. Ku maalo aaye ungi mukata a kipwilo kya Anglikane bakwile’shi Efile Mukulu e na lukalo na bantu bebuwa na ebataa bukidibukidi. * Bino bibaadi binfiitshishe munda mwanda tubaadi na lukalo lukata na papa. Kubapu kukila bipwa 63, mayi aaye aki’antapa kwishimba.”

We kukita naminyi su opusha bu’be e na ebaasa? Bikishekishe nsaa ayimweneka lufu lwa kibatu, muntu mufwishe mmulombeene kunangusheena’shi ‘pangi tabadya kufwa su ntshi mukite mwanda ukampanda.’ Pangi bi kwikala’shi anwikalanga batupakane na yawa muntu baafu musango ushaale. Bino mbilombeene kukita bwa’shi onyiishe kwipusha bu’be e mu ebaasa.

Su okwete kukalakashwa na bino binangu bya kwitopeka na nsungu, ta bi buwa kulama bino binangu nya. Anka, ebilungule kuuk’obe mulombeene nkuteemesha na nkukankamika’shi bantu bebungi bafwishe abapushaa nka byabya. Bible etutentekyesha’shi: ‘Kuku a bînyibînyi alêsha kifulo mafuku oso. Nyi mukwabo na muntu e kwanka bwa kumukwasha mu bishyotshi.’​—Nkindji 17:17, EEM.

Anka, Yehowa Efile Mukulu nyi kuuku mukile buwa mulombeene kwikala na muntu mufwishe. Mufungwile eshimba dyoobe dyooso mu luteko mwanda aye ‘kwete kwitulama.’ (1 Mpyeele 5:7) Na dingi, mmwitulee’shi baaba booso abakitshi byabya; binangu byaabo abikapete “butaale bw’Efile Mukulu, abo butabukile binangu byooso.” (Beena-Fidipe 4:6, 7) Akupu, Tadiila Efile Mukulu akukwashe kukiila ku Bible Eyi dyaaye adisambanaa. Funda maverse aakankamikaa bantu ku mashimba. (Tala  kashibo.) We mulombeene kwitatshisha bwa kulamiina amune a ku anka. Kwikala nao mu binangu na kunangusheena pa anka nkulombeene  kwitukwasha bikata bikishekishe patudi bupenka sunga nsaa yatukutwa tulo.​—Yeeshaya 57:15.

Mafuku ashaale, pekeele ungi muntu e na bipwa 40 abetanyina bu Jack mufwishe mukashi aaye ku mukumbo wa kansere. Jack akula’shi ingi mususa epushaa bupenka. Anka mmupete bukwashi mu kwela kwa nteko. Aleesha’shi, “Nsaa inaadi natekye kwi Yehowa, ntshinaadi nepusha bupenka nya. Misusa ibungi inaadi napasuka bufuku, ntshinaadi namono dingi tulo nya. Kunyima kwa kubadika na kunangusheena pa mayi a maverse aanyingisha kwishimba na kuleeesha binangu byande mu luteko, napusha kufukama na butaale mu binangu, akutuulu binangu n’eshimba dyande mu kwikisha na bino abimpa mushindo wa kulaala mu tulo.”

Ungi nsongwakashi abetanyinaa bu Vanessa baadi mufwishe nyinaaye. Baadi mumone n’aye namu bi bukwashi bwi na luteko. Akula’shi: “Mu kino kipungo kibukopo, naadi nka nkyanteemuna eshina dy’Efile Mukulu nabanga kudila. Yehowa baadi muteemeshe nteko yande na nsaa yooso baadi ampa bukome bwa kunyingiila.”

Bangi bantu abalangaa bantu bafwishe abalungula baaba bakwete kwitatshisha bwa kukambila kinyongwa bwa kwipaana mu kukwasha bangi bantu sunga kukisha nsaa yabo mu kufuba midimo ya mwilo. Kukita bino nkulombeene kwikasha muntu na muloo na kukatusha kinyongwa ki kwishimba. (Bikitshino 20:35) Beena Kidishitu bebungi bafwishe bakwabo mbasangane’shi kufuba bwa kukwasha bangi nkwibanyingishe ngofu.​—2 Beena-Kodinda 1:3, 4.

^ par. 5 Dino dilongyesha ta ndya mu Bible nya. Bible aleesha myanda isatu ayifwisha lufu.​—Mulungudi 9:11; Yowano 8:44; Beena-Looma 5:12.