“Talaayi eshinda, edilamateeyi.”—YEESHAYA 30:21.

NGONO: 65, 48

1, 2. (a) Myuwa ya bantu bebungi ngipashibwe na kudimusha kinyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.) (b) Bafubi b’Efile Mukulu be na buludiki kinyi bwi kupaasha myuwa yabo?

“IMANA, OTALE, OTEEMESHE.” Ano mayi mbeafunde mu maleta akata mwishinda adikiilaa mashuwa a ndjandja mu Amérique du Nord munda mwa bipwa bikile pa 100. Bwakinyi? Bwa’shi tala myotoka yafumankana na mashuwa aakilaa mu dyadya eshinda payisambuka. Kutuula binangu ku ano mayi a kudimusha nkupaashe myuwa ya bantu bebungi.

2 Yehowa mmukite mwanda wibuwa kukila bitundwilo bya mayi afunde bwatudya kwilama ku masaku. Kwete kukunkusha bafubi baaye bwabadya kupeta muwa wa ikalaika na kwilama ku masaku. Yehowa e bu mulami a mikooko e na kifulo akukunkusha mikooko yaaye na kwiyidimusha bwayidya kupela kwenda mwishinda di masaku.—Badika Yeeshaya 30:20, 21.

YEHOWA AKUNKUSHAA BAFUBI BAYE MU BIPUNGO BYOOSO

3. Bantu mbatwele mwishinda aditwala ku lufu naminyi?

3 Kubanga ku kibangilo, Yehowa mmupe muntu miiya na buludiki bwadya kulonda. Bu kileshesho, mu lupango lwa Edene,  Yehowa batushile buludiki bwibuwa bubaadya kwikasha bantu na muwa wa ikalaika na nshalelo a muloo. (Kibangilo 2:15-17) Kadi Adame na Eeva abaadi basumbushene buludiki bwa Nshabo a kifulo. Eeva bapushile elango dibaadi adimweneka bu adifiki kwi nyoka, Adame namu balondele eyi dya mukashi’aye. Bibatushile kipeta kinyi? Booso bwabo babakyengyele na kufwa kushii lukulupilo. Akupu, pa mwanda wa kukutwa kukookyela kwabo, bantu booso be mwishinda aditwala ku lufu.

4. (a) Bwakinyi bibaadi abitungu kukumbasha buludiki bupya kunyima kwa Mpeshi a kyeeshi? (b) Kushintuluka kwa myanda kubaadi kuleshe binangu by’Efile Mukulu naminyi?

4 Efile Mukulu baadi mupe Nowa buludiki bwa kupaasha myuwa ya bantu. Kunyima kwa Mpeshi a kyeeshi, Yehowa bapeele bantu mwiya wa kupela kudya sunga kutoma mase. Bwakinyi? Mwanda Yehowa bapeele bantu matalwa a kudya mwita. Bu bibaadi myanda ishintulukye, babaadi lukalo na buno buludiki bupya bubaadi mwibape: “Tanudyanga mbidi na muwa wayo nya, nyi nkwamba’shi mase aayo.” (Kibangilo 9:1-4) Ku bukwashi bwa uno mwiya, atupusha mweneno a Efile Mukulu pabitale muwa, mwanda aye ngi e na matalwa ku wanka. Bu byadi Mupangi na mwitupe muwa, e na matalwa a kwitwelela miiya pabitale muwa. Bu kileshesho, bapeele bantu mwiya wa kupela kwipayisheena. Efile Mukulu amonaa muwa na mase bu bintu bya kishila, nyi bwakinyi akanyooko muntu ooso ebifubisha bibubi.—Kibangilo 9:5, 6.

5. Atukyebe kutaluula myanda kinyi, na bwakinyi?

5 Kunyima kwa mafuku a Nowa, Efile Mukulu baadi mutungunukye na kuludika bafubi baaye. Mu uno mwisambo, atukyebe kutaluula bileshesho bipeela abileesha kipaso kibaadi mwibakunkushe. Kutaluula kwa ino myanda akwitukwasha bwatudya kunyingisha kitshibilo kyetu kya kulonda buludiki bwa Yehowa mu nsenga ipya.

MWILO UPYA NA BUKUNKUSHI BUPYA

6. Bwakinyi bibaadi na muulo bwa’shi bafubi b’Efile Mukulu bakookyele miiya ya Moyiise, na bibaadi abitungu’shi beena Isaleele bekale na binangu bi naminyi?

6 Mu mafuku a Moyiise, Yehowa bapeele mwilo waye buludiki pabitale nshaleelo aabo na mushindo wa kumulangwila. Bwakinyi? Mwanda myanda ibaadi ishintulukye dingi. Munda mwa bipwa bikile pa binunu bibidi, beena Isaleele babaadi mu bupika mu Ejiipitu mubaabadi na bantu abalangwila bafwe, ma nkishi, na abakitshi bingi bintu bishiabisankisha Efile Mukulu. Pabatukile mwilo w’Efile Mukulu mu Ejiipitu, babaadi na lukalo lwa buludiki bupya. Babafikile mwilo aulondo nka penda Miiya ya Yehowa. Ingi mikanda ayileesha’shi kishima kya mu kiina Ebelu kyabadi baluule’shi “mwiya” nkipusheene na kishima akipushisha “buludiki, bukunkushi na malongyesha.” Miiya ibaadi ayikalwila beena Isaleele ku lusandji na ku bipwilo bya madimi bya miilo ibaadi ibefunyishe. Pabaadi beena Isaleele abateemesha Efile Mukulu, baadi ebelela mwabi. Pabaabadi abamufutaala, abaadi abakyengye ngofu.—Badika Miiya Ikituulwe 28:1, 2, 15.

7. (a) Patuula bwakinyi Yehowa baadi mupe mwilo waye Miiya. (b) Miiya ibaadi bu ndami kwi beena Isaleele naminyi?

7 Babaadi na lukalo lwa bukunkushi bupya bwa kangi kabingilo. Miiya ibaadi ayilumbuula beena Isaleele ku mwanda wi na muulo mu mpàngo ya Yehowa, kufika kwa Mesiya Yesu Kidishitu. Miiya ibaadi ayitentekyesha beena Isaleele’shi mbakutwe kupwidika. Ibaadi ayibakwasha dingi bwa kupusha’shi be na lukalo lwa nkuulo, kwamba’shi, mulambu upwidikye ubaadi na kya kushimisha milwisho yaabo yooso. (Beena-Ngalatea 3:19; Beena-Ebelu 10:1-10) Na dingi, Miiya ibaadi ayikalwila kifuko kibaadi na kya kutuukila Mesiya na kukwasha beena Isaleele bwa kumutundula pakafiki. Eyendo, Miiya ibaadi bu mukunkushi bwa kapindji kapeela, sunga “ndami” etutwala kwi Kidishitu.—Beena-Ngalatea 3:23, 24.

8. Bwakinyi abitungu tulonde buludiki bwi mu mayi a kulonda e mu Miiya ya Moyiise?

 8 Bu byatudi beena Kidishitu, n’atwe namu twi balombeene kupeta bukwashi ku bukunkushi bwi mu Miiya ibatushishe Yehowa. Mu mushindo kinyi? Twi balombeene kwimana na kutala ku mayi a kulonda e bu kitako kya Miiya. Sunga byekala’shi tatwi mu yaaya miiya, twi bya kukulupila ku miiya ibungi ilombeene kwitukunkusha mu nshaleelo eetu a efuku dyooso na mu lulangwilo lwa Yehowa. Mmufundjishe ino miiya mu Bible bwa’shi itulongyeshe, ituludikye ku bukwashi bwa mayi a kulonda e mwanka, na kwikala na lutumbu bu bibaadi Yesu mwitulongyeshe kintu kikata kikile Miiya. Teemesha ano mayi a Yesu: “Nubaadi bapushe abamba’shi: ‘Totambukanga masandji.’ Ami neenulungula’shi ooso atala mukashi na lwabi mmupwe kutambuka naaye mwishimba dyaaye.” Byabya tabitungu tupele penda kutambuka masandji nya, kadi abitungu tusumbule binangu na ngabyabi ibutete.—Mateo 5:27, 28.

9. Nshaleelo kinyi ipya ibaadi ayitekye bukunkushi bupya bw’Efile Mukulu?

9 Kunyima kwa Yesu kufika bu Mesiya, Yehowa batushishe mayi a kulonda apya na kuleesha myanda ibungi pabitale mpàngo yaaye. Bwakinyi? Mu kipwa kya 33, Yehowa baadi musumbule mwilo wa Isaleele aye nkusangula kakongye ka beena Kidishitu bu mwilo waye. Yaya nsaa nshaleelo ya mwilo w’Efile Mukulu ibashintulukile dingi.

BUKUNKUSHI BWA ISALEELE A MU KIKUDI

10. Bwakinyi babapeele kakongye ka beena Kidishitu miiya ipya, na ino miiya ngilekeene na ibabapeele beena Isaleele naminyi?

10 Yehowa baadi mupe beena Isaleele Miiya ya Moyiise bwa kwibalongyesha nshaleelo abadya kwikala naaye na bya kumulangwila. Kubanga mu siekele a kumpala, bafubi b’Efile Mukulu tababaadi dingi abatuukila mu mwilo umune nya kadi babaadi abafiki mu miilo ibungi na bakudile mu ma mbalo elekeene, abaadi abebetanyina bu Isaleele a mu kikudi. Babaadi bakite kakongye ka beena Kidishitu abo nkutwela mu kilombeeno kipya. Yehowa bebapeele mayi a kulonda apya sunga kutamisha bukunkushi bwaye pabitale nshaleelo abadya kwikala naaye na bya kumulangwila. Eyendo, “Efile Mukulu te na ntondo, na’shi mu kisamba kyooso, muntu ooso amutshinyi na akitshi myanda ya bululame apokyeelwa kwadi.” (Bikitshino 10:34, 35) Ababangile kulonda “mwiiya wa Kidishitu,” wimeene pa mayi a kulonda ashii afundjibwe pa mabwe, kadi afundjibwe pa mashimba aabo. Uno mwiya auludika na kukunkusha beena Kidishitu mbalo yooso yabadi bashaale.—Beena-Ngalatea 6:2, Kilombeno Kipya 2014.

11. “Mwiiya wa Kidishitu,” ngutale myanda kinyi ibidi ya mu nshaleelo a beena Kidishitu?

11 Isaleele a mu kikudi mmupete myabi ibungi ku bukunkushi abwibapa Yehowa ku bukwashi bwa Yesu. Kumpala kwa’ye kukita kilombeeno kipya, Yesu belele miiya ibidi ikata. Wa kumpala ngutale mudimo wa bulungudi. Wa kabidi ngutale nshalelo badya kwikala na beena Kidishitu munkatshi mwabo. Ano mayi a kulonda abaadi atale beena Kidishitu booso, na ngetutale n’atwe booso be lelo, bya twikala na lukulupilo lwa kwenda mwiyilu sunga lwa kushala pa nsenga bwa looso.

12. Mmwanda kinyi ubaadi upya pabitale mudimo wa bulungudi?

12 Mu mafuku a kala, bantu ba mu ingi miilo babaadi na kya kufika mu Isaleele bwa kufubila Yehowa. (1 Banfumu 8:41-43) Kadi kubanga paapa Yesu baadi mutume eyi di mu Mateo 28:19, 20. (Badika.) Yesu balungwile balongi baaye bwa ‘kwenda’ kwi bantu booso. Mu Pantekoote a mu kipwa kya 33, Yehowa bebalesheshe’shi akumiina bwa’shi mukandu wibuwa ulungulwe mu nsenga ishima. Mu dyadya efuku, bantu 120 ba mu kakongye babaadi bapete kikudi kiselele abo nkubanga kwakula mu ndimi ilekeene kwi beena Yunda na kwi bantu ba  ingi miilo. (Bikitshino 2:4-11) Kunyima, abaadi balungule mpa na beena Samariya. Mu kipwa kya 36, teritware aabo baadi mutame ngofu mpa na kwi bantu ba ingi miilo bashii basadiibwe. Bino abileesha’shi beena Kidishitu abaadi na kya kwenda mu kulungula muntu ooso!

13, 14. (a) Mmyanda kinyi i mu “Mwiya upya” wa Yesu? (b) Ndilongyesha kinyi dyatupete ku kileshesho kya Yesu?

13 Yesu batushishe ungi “Mwiya upya” pabitale byatudi balombeene kukitshina bakwetu myanda. (Badika Yowano 13:34, 35.) Abitungu twibaleeshe kifulo efuku dyooso, na kukumiina kutuusha muwa wetu bwabo. Uno mwanda tababaadi beutekye mu Miiya ya Moyiise nya.—Mateo 22:39; 1 Yowano 3:16.

14 Yesu nyi kileshesho kikata mwanda balesheshe kino kifulo kya kwipaana bwa bangi. Baadi mufule balongi baaye mu mushindo ubaadi mukumiine kwibafwila. Nyi bwakinyi batekyele muntu ooso afiki mulongi aaye bwa kumwambula. Byabya twi na kya kukumiina kukambila nkalakashi mpa na kukumiina kufwila bakwetu.—1 Beena-Tesalonika 2:8.

BUKUNKUSHI BWI LEELO NA BWA MAFUKU AAFIKI

15, 16. Twi mu nshaleelo mupya kinyi binobino, na Efile Mukulu kwete kwitukunkusha naminyi?

15 Yesu basangwile “mpika a kishima na mupatulukye” bwadya kupa balondji baaye “bya-kudya” bya mu kikudi “pa nguba atungiibwa.” (Mateo 24:45-47) Mu bino bya kudya mwi mpa na buludiki abutungu kupa bafubi b’Efile Mukulu apashintuluka nshaleelo. Nshaleelo eetu bashintuluka naminyi?

16 Twi “mu mafuku a ku nfudiilo,” na mu mafuku apeela’mu atutwele mu mpombo ikata ishabandile kukitshika dingi. (2 Timote 3:1; Maako 13:19) Na dingi, Satana na ba demo baaye mbasumbudibwe pa nsenga, na bakwete kwibweshela bantu makyenga ebungi. (Kibafumbwilwe 12:9, 12) Na dingi tukwete kutumikila  eyi dya Yesu pa kulungula mukandu wibuwa mu nsenga ishima kwi bantu bebungi na mu ndimi ibungi kukila kumpala!

17, 18. Abitungu tukite naminyi pabetupa buludiki?

17 Ndumbulwilo a Yehowa mmwitupe biina mufubo bibungi bwa kwitukwasha mu mudimo wa bulungudi. Okwete kwibifubisha su? Tukwete kupeta mu bisangilo byetu buludiki pabitale byatudi balombeene kwibifubisha. Okwete kumona buno buludiki bu abufiki kwi Yehowa su?

18 Bwatudya kupeta myabi y’Efile Mukulu, abitungu tulonde bukunkushi booso bwabetupa mu kakongye keetu ka beena Kidishitu. Su atukookyela kubanga binobino, abikekala bipelepele bwatudya nkakookyela buludiki bwabaketupa mu “mpombo ikata” nsaa yabakabutula ndumbulwilo ooso mushima a Satana. (Mateo 24:21) Kunyima kwa byabya, atukalondo buludiki bupya bwa kupeta muwa mu nsenga ipya ishaikala dingi ku bukunkushi bwa Satana.

Mu nsenga ipya, atukapete mifungofungo ayikeekala na buludiki bupya bwa nshalelo a mu Mpaladiiso (Tala kikoso kya 19, 20)

19, 20. Mmifungofungo kinyi yabakabuula, na ayiketukwasha naminyi?

19 Mu mafuku a Moyiise, mwilo wa Isaleele ubaadi na lukalo lwa buludiki bupya, nyi bwakinyi Efile Mukulu bebapeele Miiya. Kunyima, kakongye ka beena Kidishitu kabaadi kalonde “mwiya wa Kidishitu.” Mu mushindo umune, Bible kwete kwitulungula’shi mu nsenga ipya, atukapete mifungofungo i na buludiki bupya. (Badika Kibafumbwilwe 20:12.) Ino mifungofungo ayikapatuula myanda ayiketutekye Yehowa mu aa mafuku. P’atukeyilongo, atwe booso na bantu abakasanguka atukeekala na ngobesha ya kuuka akikatekye Efile Mukulu bwa bantu. Mifungofungo ayiketukwasha bwa kunyiisha kulonga pabitale abikumiina Yehowa. Atukapusha dingi Bible kalolo, bwashi mu Mpaladiiso tukamone bya kukitshisheena myanda na kifulo, kaneemo na kalolo. (Yeeshaya 26:9) Banda kupwandikisha myanda bungi yatukalongo na kulongyesha bangi mu bukunkushi bwa Yesu Kidishitu, Nfumu!

20 Su tubakalondo buludiki bwabakatuusha mu “mikanda” sunga mu mifungofungo na kushaala na lulamato kwi Yehowa mu kutompibwa kwa nfudiilo, akafundu mashina eetu bwa looso mu “mukanda wa muwa.” Atukapete muwa wa ikalaika! Byabya abitungu TWIMANE pa kubadika Bible, TUTALE pa kupusha kyabipushisha bwetu, na TUTEEMESHE pa kukookyela buludiki bw’Efile Mukulu kubanga binobino. Su tubakitshi bino, atukapanda ku mpombo ikata na kusankila kulonga pabitale Yehowa Efile Mukulu eetu sha kinanagu bwa looso.—Mulungudi 3:11; Beena-Looma 11:33.