“Teemesha, Isaleele! Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune.”​—MIIYA IKITUULWE 6:4.

NGONO: 138, 112

1, 2. (a) Bwakinyi mayi e mu Miiya Ikituulwe 6:4 aaukibwa ngofu? (b) Bwakinyi Moyiise bakwile ano mayi?

MUNDA mwa bipwa nkama na nkama, beena Yuuda babaadi abeele ano mayi e mu mukanda wa Miiya Ikituulwe 6:4 mu luteko lwabo. Luno luteko abelwitanyinaa bu Shema, na kino ngi kishima kya kumpala mu uno verse mu kina Ebelu. Beena Yuuda bebungi abakitaa luno luteko efuku dyooso ku namashika na ku kyoolwa bwa kuleesha’shi mbelambule kwi Efile Mukulu.

2 Bino bishima bi mu mwisambo wa nfudiilo ubakitshine Moyiise kumpala kwa mwilo wa Isaleele. Mu kipwa kya 1473 kumpala kwa Kidishitu, mwilo wa Isaleele ubaadi mu nsenga ya Moabe, peepi na kusabuka mwela wa Yordano na kufika mu Nsenga ya mulayilo. (Miiya Ikitulwe 6:1) Moyiise baadi mukunkushe mwilo wa Isalele munda mwa bipwa 40, na baadi ebanyingisha pababadi kumpala kwa nkalakashi. Bibaadi abitungu’shi bakulupile nka mwi Efile Mukulu aabo, Yehowa, na kuleesha lulamato kwadi. Na dingi mayi a  Moyiise a nfudilo abebalungwile abaadi ebakwashe bwa kutumikila yaya myanda. Kunyima kwa kwibatemwina Miiya ekumi na bishila bya Yehowa, Moyiise bebapeele elango dibukopo bwabadya kutentekyesha ino myanda i mu Miiya Ikitulwe 6:4, 5. (Badika.)

3. Nkonko kinyi yatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

3 Beena Isaleele babaadi abauku’shi ‘Yehowa Efile Mukulu aabo ngumune.’ Beena Isaleele basha lukumiino babaadi abalangwila nka penda Efile Mukulu umune, Efile a ba nkambwa baabo. Byabya bwakinyi Moyiise baadi mwibatentekyeshe’shi ‘Yehowa Efile Mukulu aabo ngumune’? Nkwipusheena kinyi kwi pankatshi pa kuuka Yehowa bu Efile Mukulu umune, na kufula Efile Mukulu n’eshimba dyetu dyooso, binangu byetu byooso, na bukome bwetu booso? Na mayi e mu Miiya Ikituulwe 6:4, 5 ngetutale naminyi lelo uno?

EFILE MUKULU EETU “YEHOWA NGUMUNE”

4, 5. (a) Mwaku “Yehowa ngumune” aupushisha kinyi? (b) Yehowa mmwilekeene na bangi b’efile naminyi?

4 Ngumune. Uno mwaku “Yehowa ngumune” auleesha’shi Yehowa ebupenka, na’shi ta kwi muntu su ngumune e byadi sunga e mumune naaye. Bwakinyi Moyiise baadi mwakule uno mwaku? Taabilesha’shi baadi akyebe kuleesha’shi dilongyesha dya efile umune e mu basatu di bubi nya. Yehowa nyi Efile Mukulu Mupangi a eyilu na nsenga na aye nyi e kunundu kwa bintu byooso. Nyi Efile Mukulu umune a binyibinyi, na takwi ungi efile e byadi nya. (2 Samwele 7:22) Byabya mayi a Moyiise abaadi aatentekyesha beena Isaleele’shi abitungu bekale abalangwila nka penda Yehowa. Tababaadi balombeene kwambula bantu bebefunyishe, babaadi abalangwila b’efile ba madimi. Baaba bantu abaadi abapwandikisha’shi b’efile baabo abakunkusha bingi bintu bipangibwe.

5 Bu kileshesho, beena Ejiipitu babaadi abalangwila efile nguba abetanyina bu Ra, efile mukashi makumbi abetanyina bu Nut, efile nsenga abetanyina bu Geb, efile nile abetanyina bu Hapi, mpa na nyema. Yehowa balesheshe’shi e kunundu kwa bano b’efile ba madimi nsaa ibatumine bipupa ekumi bya malwa. Efile mukata a beena Kanaana nyi Baale, efile a madimi abaabadi abalangwila kwi beena Kanaana bambanga’shi ebapa muwa na kwibekasha kwanka. Babaadi abamba dingi’shi aye ngi efile a makumbi, mpeshi, na mufumbi. Mu mambalo ebungi, bantu babaadi abakulupila kwi Baale bwa’shi ebakalwile. (Mbadiko 25:3) Bibaadi abitungu’shi beena Isaleele batentekyeshe’shi Efile Mukulu aabo “a binyibinyi” ngumune. Mmwikale nka “Yehowa umune”​—Miiya Ikituulwe 4:35, 39.

Yehowa Efile Mukulu te na mpala ibidi sunga’shi tashintulukaa nya. E na lulamato mu myanda yooso, tadimbaa, nga kukulupila na akulaa nka bya binyibinyi

6, 7. Kishima “ngumune” akipushisha dingi kinyi, na Yehowa baadi muleeshe’shi “ngumune” naminyi?

6 Tadimbaa na e na lulamato. Kishima “ngumune” ki mu mwaku “Yehowa ngummune” akileesha dingi’shi mpàngo yaaye na bikitshino byaaye mbya binyibinyi. Yehowa Efile Mukulu te na mpala ibidi sunga’shi tashintulukaa nya. E na lulamato mu myanda yooso,  tadimbaa, nga kukulupila na akulaa nka bya binyibinyi. Bu kileshesho, balayile Abrahame’shi beekulu baaye abakashaala mu Nsenga ya mulayilo. Yehowa bakitshine bilengyeleshi bibungi abileesha bukome bwaye bwadya kulombasha mulayilo waye. Kunyima kwa bipwa nkama inanka na makumi asatu, Yehowa tamushintuule mulayilo waye nya.​—Kibangilo 12:1, 2, 7; Efilu 12:40, 41.

7 Kunyima kwa bipwa nkama, Yehowa baudikile beena Isaleele bu tumonyi twaye na kwibalungula’shi: “Nnami binyibinyi. Kumpala kwande, takubeekeele Efile Mukulu su ngumune, na kuunyima kwande, teekwikala nya.” Yehowa balesheshe dingi patooka’shi mpàngo yaaye ta ngishitulukye p’aye kwakula’shi: “Ne byabya bwa looso.” (Yeeshaya 43:10, 13; 44:6; 48:12) Beena Isaleele babaadi na mwabi ukata wa kufubila Efile Mukulu shashintulukaa na e na lulamato mu myanda yooso! N’atwe namu lelo uno twi na uno mwabi.​—Malakii 3:6; Shake 1:17.

8, 9. (a) Yehowa atekye balangwidi baaye kinyi? (b) Yesu baadi mushimikye kasele pa muulo wa mayi a Moyiise naminyi?

8 Moyiise balungwile beena Isaleele’shi Yehowa mmwibafule na ebakalwilaa kushi kushintuluka. Byabya, Yehowa baadi ebatekye bwa’shi n’abo namu bamulamate na kumufula n’eshimba dimune, binangu, na bukome bwabo booso. Ba nambutwile babaadi na bushito bwa kulongyesha bana baabo pabitale Yehowa mu nsaa yooso yabadi na mushindo wa kwibikita bwa’shi bana baabo namu balangwile nka penda Yehowa.​—Miiya Ikituulwe 6:6-9.

9 Mpàngo ya Yehowa tangishintulukye nya, byabya takashintuula miiya yaye pabitale lulangwilo lwa binyibinyi nya. Su atukyebe’shi Yehowa akumiine lulangwilo lwetu, abitungu tumulamate na kumufula n’eshimba dimune, binangu byetu na bukome bwetu booso. Yesu bambile’shi uno ngi mwiya ukata ukile ikwabo. (Badika Maako 12:28-31.) Tubandeyi kutaluula mushindo watudi balombeene kuleesha mu bikitshino byetu su atukumiina’shi “Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune.”

TULAMATEYI KWI YEHOWA N’ESHIMBA DIMUNE

10, 11. (a) Twi kulangwila nka penda Yehowa mu mushindo kinyi? (b) Ba nsogwalume beena Ebelu babaadi baleeshe lulamato lwi bukopo kwi Yehowa pabaabadi mu Babilone naminyi?

10 Yehowa nyi Efile Mukulu eetu umune. Atumulamata nka penda aye nsaa yatumulangwila bupenka bwaye. Tatwi bya kulangwila bangi b’efile sunga ingi nnangunangu ibubi sunga bikitshino bibubi twebisoba mu lulangwilo lwa Yehowa nya. Ta mwikale nka penda bu efile mukulu ekunundu kwa bangi b’efile sunga’shi ebukome kwibakila nya. Aye nyi Efile Mukulu umune a binyibinyi. Abitungu tulangwile nka penda Yehowa bupenka.—Badika Kibafumbwilwe 4:11.

11 Mu mukanda wa Ndanyele, mwi mwanda wa ba nsongwalume beena Ebelu, babetanyina bu Ndanyele, Ananiya, Mishaele, na Azariya. Babalesheshe’shi mbalamate kwi Yehowa n’eshimba dimune nsaa ibabapelele kudya bidiibwa bibutete bwa balangwidi ba Yehowa. Ndanyele na bano bakuuku baaye basatu babapelele kukunamina nkishi, lupingu lwabadi bakite na kyamo kya oolo lwa nfumu Nabukondonosore. Babaadi batuule Yehowa pa  mbalo ya kumpala mu muwa wabo. Babaadi bamulamate n’eshimba dimune.—Ndanyele 1:1–3:30.

Abitungu tutuule Yehowa pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu

12. Bu byatudi balamate kwi Yehowa n’eshimba dimune, abitungu tudimukile mwanda kinyi?

12 Abitungu tutuule Yehowa pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu. Su atukumiina kumulamata n’eshimba dimune, abitungu tudimukye tala bingi bintu byatwela pa mbalo yaaye. Mbingi bintu kinyi bilombeene kutwela pa mbalo yaaye? Mu Miiya ekumi, Yehowa bambile’shi tabitungu bafubi baaye balangwila bangi b’efile. Babaadi na kya kuleka kulangwila mankishi a bipaso byooso. (Miiya Ikituulwe 5:6-10) Lelo uno, kwi mishindo ilekeene ya kulangwila mankishi, na ingi ya ku yanka ngilombeene kwikala bukopo bwa kwiyitundula. Kadi Yehowa tamushintuule Miiya yaaye nya. Mmwikale nka ‘Yehowa umune.’ Tubandeyi kutala byatudi balombeene kusuuka lulangwilo lwa ma nkishi lelo uno.

13. Nkinyi kyatudi balombeene kubanga kufula kukila Yehowa?

13 Mu mukanda wa Beena-Kolose 3:5 (badika), atubadika pabitale bintu bilombeene kulwisha kipwano kyetu na Yehowa. Atwimubadika’shi lwabi ngumo mushindo wa kulangwila mankishi. Mu mushindo kinyi? Su twi na lukalo lukilekile lwa kupeta kintu kampanda, bu lwa makuta ebungi sunga bintu bibungi, luno lukalo ndulombeene kumuna nshaleelo eetu, nka bu efile e na bukome. Milwisho yooso yabadi bateemune mu mukanda wa Beena Kolose 3:5 ngituukile ku lwabi, lwikale umune wa ku mishindo ya kulangwila ma nkishi. Byabya su twi na lukalo lukishekishe lwa kupeta bino bintu, twi balombeene kubanga kwibifula kukila byatudi bafule Yehowa. Byabya Yehowa tekala dingi bu ‘Yehowa umune’ kwatudi nya. Tatukuminanga bwa’shi bino bitukitshikile.

14. Yowano mutumiibwa mmwitudimushe naminyi pabitale kifulo kyetu n’Efile Mukulu?

14 Yowano mutumiibwa baadi mushimikye kasele pa mwanda wipusheene na uno. Baadi mwitudimushe’shi su muntu bafulu bintu bya pa nsenga, kwamba’shi, “ndakalaka ya mbidi, ndakalaka ya meeso na lwabi lwa kwisadikila mu bupeta,” yaya nsaa “kifulo kya Yaaya takii munda mwaye nya.” (1 Yowano 2:15, 16) Byabya abitungu twikale atwitaluula nsaa na nsaa bwa kuuka su tatupwile kufula uno ndumbulwilo. Mu kwitaluula kwetu twi balombeene kusangana’shi tatubangile kukakiibwa na myanda ya kukisha kapapi, bantu, na nfwadilo sunga ntshibilo a nyene a mu uno ndumbulwilo. Sunga’shi tatubangile kufula “myanda ikata” mu kulonda kwa tulaasa tukata. (Yeeshaya 45:4, 5) Tatudi peepi na kutwela mu nsenga ipya. Byabya abitungu tutentekyeshe mayi a Moyiise! Su tubapusha na kukumiina binyibinyi’shi “Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune,” atukalamata kwadi n’eshimba dimune na kumufubila mu kipaso kyakumiina.—Beena-Ebelu 12:28, 29.

TULAME BUUMUNE NA BEENA KIDISHITU NETU

15. Bwakinyi Mpoolo baadi mutentekyeshe beena Kidishitu’shi Yehowa “Efile Mukulu ngumune”?

15 Mwaku “Yehowa ngumune” awitukwasha bwa kupusha’shi Yehowa akumiina’shi bafubi baaye beekale mu buumune na kitshibilo kimune mu nshaleelo aabo. Mu kakongye ka kumpala ka beena Kidishitu, mubaadi beena Yuuda,  beena Greke, beena Looma, na bantu ba ingi miilo. Babaadi bakudile mu mambalo elekeene, bipikwa, na bakumiine myanda ilekeene. Pa mwanda wa byabya, bibaadi bukopo bwa bangi ba kwabadi bwa kukumiina mushindo upya wa lulangwilo sunga kuleka bikitshino bibaabadi nabyo kumpala. Nyi bwakinyi Mpoolo baadi mwibatentekyeshe’shi beena Kidishitu abalangwilaa Efile Mukulu umune Yehowa.​—Badika 1 Beena-Kodinda 8:5, 6.

Yehowa akumiina’shi bafubi baaye beekale mu buumune na kitshibilo kimune mu nshaleelo aabo

16, 17. (a) Mbutemuki kinyi bukwete kulombana mu ano mafuku eetu, na mbipeta kinyi abimweneka? (b) Nkinyi kilombeene kulwisha buumune bwetu?

16 Twi kwamba naminyi bwa kakongye ka beena Kidishitu lelo uno? Mutemuki Yeeshaya bambile’shi “mu mafuku a kunfudîlo,” bantu ba miilo yooso abakafiki bwa kulangwila Yehowa. Abakakula’shi: “Aketulambukisha byabya byakyebe’shi tukite, atwe namu atukekala atwibikitshi.” (Yeeshaya 2:2, 3, EEM) Twi na muloo wibungi wa kumona bikwete kulombana buno butemuki lelo uno! Bakwetu balume na bakashi abatuukila mu mambalo elekeene, abakula ndimi ilekeene, na bipikwa bilekeene. Anka twi mu buumune mu lulangwilo lwa Yehowa. Byabya, bu byatudi bantu belekeene, ingi nsaa bilumbu abitukaa munkatshi mwetu.

Okwete kwikitshisha bwa kulama buumune bwa kakongye ka beena Kidishitu su? (Tala kikoso kya 16-19)

 17 Bu kileshesho, omonaa bakwetu balume na bakashi abafiki mu mambalo abadi na bingi bipikwa naminyi? Edimi dyabakula, nfwadilo, mwikeelo, na bidiibwa byabo mbilombeene kwilekeena na byenu. Opelaa kushaala nabo na kukumiina kushaala nka na baaba banudi nabo myanda imune su? Omonaa naminyi pabitale bakulu be mu kibundji kyenu bashaadile koodi ku bipwa sunga be na bipikwa na elangi dy’ekoba dilekeene na dyobe? Su twakutwa kudimuka, ino myanda i kulwisha buumune bwetu.

18, 19. (a) Elango kinyi di mu Beena-Efeso 4:1-3? (b) Twi kukita kinyi bwa kulama buumune bwa kakongye?

18 Twi kupela ino nkalakashi naminyi? Mpoolo bapeele beena Kidishitu ba mu Efeso elango di na muulo, abo babaadi mu kibundji mwi bupeta, mubaadi bantu bakudile mu ma mbalo elekeene. (Badika Beena-Efeso 4:1-3.) Mpoolo baadi muteemune ngikashi bu kwiyisha, kupopeela, lwishinko, na kifulo. Ino ngikashi i nka bu lubumbo lwibukopo alukwasha nshibo bwayidya kushaala imane. Anka, bwa kulama nshibo kalolo, abitungu kufuba ngofu. Mpoolo baadi akumiina’shi beena Kidishitu ba mu Efeso betatshishe ngofu bwa “kulama bu-umune bwa mu kikudi.”

19 Abitungu’shi booso bwetu twikitshishe bwa kulama buumune bwa kakongye. Twi balombeene kwibikita naminyi? Kya kumpala, abitungu tudime na kuleesha ino ngikashi ibatemwine Mpoolo bu: kwiyisha, kupopeela, lwishinko, na kifulo. Kya kabidi, abitungu twitatshishe bwa kulama “Bu-umune abutandaa kufukama.” Kukutwa kwa kwipusheena kwi nka bu mitanta ayabuula bu-umune bwetu; nyi bwakinyi abitungu twikale atupudisha myanda bwa’shi tulame butaale na buumune munkatshi mwetu.

20. Twi kuleesha naminyi’shi atushinguula akipushisha mwaku awamba’shi: “Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune”?

20 “Yehowa Efile Mukulu eetu ngumune.” Uno mwaku wi na muulo ukata! Ubaadi autentekyesha beena Isaleele bwa kunyingiila nkalakashi nsaa ibabatwelele na kunyenga Nsenga ya mulayilo. Ano mayi ngalombeene kwitunyingisha n’atwe namu bwa’shi tumone bya kupanda ku mpombo ikata na kukwatshishena Mpaladiiso e kumpala. Tuyididiileyi na kulamata kwi Yehowa n’eshimba dimune. Abitungu tumufubile na kumufula n’eshimba dyetu dyooso, binangu, na bukome bwetu booso, na dingi abitungu twikitshishe bwa kulama butaale na buumune bwetu na bakwetu. Su tubatungunuka na kukita ino myanda, Yesu aketukisha ku lupese lwa mikooko na atukamono kulombana kwa ano mayi aamba’shi: “Fikayi, anwe beelwe mwabi na Nshami, nupyane Bufumu bwabadi benulumbulwile kubanga ku kibangilo kya nsenga.”​—Mateo 25:34.