Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Tungunuka na kufubila Yehowa na muloo

Tungunuka na kufubila Yehowa na muloo

BANDA kunangusheena efuku diboodi na muloo ukata mu nshaleelo oobe. We kunangusheena efuku dibaanudi beyibakisheene sunga dibatandjikilwe mwan’oobe a kumpala. Na dingi nangusheena efuku dibopetele lubatshisho. Kushi mpaka, dibaadi efuku dya muloo na di na muulo ukata mu nshaleelo oobe. Na mu dyadya efuku, bakwenu balume na bakashi babaadi na muloo ukata pababamwene biboodi muleeshe’shi we mufule Efile Mukulu n’eshimba dyoobe dyooso, muwa oobe ooso, na bukome boobe booso!​—Maako 12:30.

Mu kipaso kimune, we mupwe kupeta miloo ibungi pa kufubila Yehowa kubanga poboodi mubatshishibwe. Byabya, balungudi ba mukandu wibuwa bebungi mbashimishe muloo wabo wa ku mbangilo. Bwakinyi mbeushimishe? Ntubingilo kinyi atwitutakula bwa kuyididiila na kufubila Yehowa na muloo?

BWAKINYI BANGI MBASHIMISHE MULOO WABO?

Mukandu wa Bufumu awitutwadilaa miloo ibungi. Bwakinyi? Mwanda Yehowa mmulee’shi Bufumu bwaye abubutula binobino uno ndumbulwilo e bubi na kutuula ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu. Mukanda wa Sefanya 1:14 awitulungula’shi: “Tadidi peepi efuku dikata dya Yehowa. Dii peepi, adifiki bukidi bibi.” Kadi su atupusha’shi tubaapu kutengyela mafuku ebungi bukile, twi kushimisha muloo wetu kumpala kwa’shi dyadya efuku difikye. Bino mbilombeene kwitutakula mu kubanga kubofula mu mudimo w’Efile Mukulu.​—Nkindji 13:12.

Patudi pamune na bakwetu beena kidishitu, atupusha muloo wa kutungunuka na kufubila Yehowa na muloo. Mwikeelo wibuwa wa bafubi ba Yehowa ngwitukakye mu lulangwilo lwa binyibinyi na kwitukwasha bwa kufubila Yehowa na muloo wibungi. (1 Mpyeele 2:12) Kadi, nkinyi ki kukitshika su mukwetu mulume sunga mukashi babamunyoko mwanda tamukookyele miiya y’Efile Mukulu? Bino bi kubofusha bangi mu kakongye na kwibatakula bwa kushimisha muloo wabo.

Kifulo kikile kya bintu bya ku mbindi ki kwitutakula bwa kushimisha muloo wetu. Mu kipaso kinyi? Ndumbulwilo a Satana akimbi kwitushinkamisha’shi abitungu kuula bingi bintu byatushii nabyo lukalo. Nyi bwakinyi abitungu kutentekyesha ano mayi a Yesu: “Takwi su ngumune mulombeene kufubila ba nfumu babidi; bisumbanga ashikwa umune, afule ungi; sunga’shi alamata kwi umune apeeshe ungi. Tanwi balombeene kufubila Efile Mukulu na nfwalanga.” (Mateo 6:24) Tatwi balombeene kufubila Yehowa na muloo na kukimba dingi mu yaaya nsaa imune kupeta byoso byatudi nabyo lukalo mu uno ndumbulwilo.

AKITUPETESHA MULOO MU MUDIMO WA YEHOWA

Kufubila Yehowa takwi bu kiita ki bushito kwi baaba bamufule nya. (1 Yowano 5:3) Tentekyesha ano mayi abambile Yesu: “Fikaayi kwandji, anwe booso bafwambukye na bushito, ami neenupa kiikiisho. Etentekyeeyi kiita kyande, mwanda nee mupopeele dingi nee mwiyishe kwishimba, byabya anupete kiikiisho. Oolo kiponkotshi (kikumbo)  kyande nkibofule kusemunwa, na kiita kyande nkipeelepeele.” (Mateo 11:28-30) Kwikala mwina Kidishitu a binyibiinyi akwitwikasha mu butaale na muloo. Kushi mpaka twi na tubingilo twa kwikala na muloo mu kufubila Yehowa. Tubande kutaluula tubingilo tusatu twa ku twanka.​—Abakuke 3:18.

Atufubila yawa mwitupe muwa, Efile Mukulu sha muloo. (Bikitshino 17:28; 1 Timote 1:11) Atuuku’shi muwa wetu aufiki kwi Mupangi eetu. Nyi bwakinyi atutungunuka na kumufubila na muloo, sunga takudi bipwa bibungi kasha twatambula.

Héctor alamaa muloo waye na kutungunuka na kufuba p’aye kutentekyesha myanda ayitutwadila Bufumu

Tubande kwata kileshesho kya Héctor, baadi mufubile Yehowa bu mukunkushi a kifunda munda mwa bipwa 40. ‘Sunga anunupa ngofu’, kwete kutungunuka na kusangeela kufubila Yehowa. (Misambo 92:12-14) Sunga byekala’shi mbapeeleshe mudimo wabo pa mwanda wa maladi a mukash’aye, Héctor tamushimishe muloo waye nya. Akula’shi: “Bibaadi abimpa kinyongwa pa kumona mukumbo wa mukash’ande awende na kukamina, anka ntshinaadi mutadiile byabya bwabidya kushimisha muloo wande mu mudimo wa Yehowa nya. Kuuka kwa’shi nee mulambule muwa wande kwi Yehowa, aye bapangile bantu bwa mpàngo yaaye, kubaadi akuntakula bwa kunyisha kumufula na kumufubila n’eshimba dyooso. Ne na kitshibilo kya kushaala munyingye mu bulungudi na kutungunuka na kulama mu binangu byande lukulupilo lwa Bufumu bwa kupela kushimisha muloo wande.”

Yehowa batushile mulambu wa nkuulo bwatudya kwikala na nshaleelo e na muloo. Eyi dyaye adyakula’shi: “Mwanda Efile Mukulu mmufule ba pano bikilekile, mu kipaso kyadi mupaane mwan’aye eeleka, bwashi muntu ooso amukumiina tashiminanga, anka aikale na muwa wa ikalaika.” (Yowano 3:16) Eyendo, bwashi betufwile lusa ku milwisho yeetu na kupeta muwa wa ikalaika, abitungu tuleeshe lukumiino mu mulambu wa nkuulo kya buntu kya kifulo ky’Efile Mukulu. Kano nyi nkabingilo kakata akeetwikasha na muloo! Akupu, lutumbu lwetu bwa nkuulo alwitutakula bwa kufubila Yehowa na muloo.

Jesús baadi mupelepeeshe nshalelo aaye, aye nkufubila Yehowa na muloo munda mwa bipwa bibungi

Ungi mukwetu abeetamina bu Jesús baadi mushaleele mu Mexique baambile’shi: “Naadi nafubu bu mpika ku mudimo wande, naadi nakisha ingi nsaa ya mufubo sunga kwabashii bantekye. Naadi nebikitshi penda bwa kupeta makuta ebungi. Kadi panalongyele pabitale Yehowa na kuuka bibatushiishe mwan’aye a kifulo bwa bantu, naadi na lukalo lukata lwa kumufubila. Naadi mwilambule kwi Yehowa, akupu naadi mwimikye mudimo unafubile munda mwa bipwa 28 mu ungi sosiete bwa kubanga kufuba mudimo wa nsaa yooso.” Nyi bibaabangile Jésus kufubila Yehowa na muloo.

Twi na mwikeelo utookane awitupaa muloo. Otentekyesha bibaadya kwikala nshaleelo oobe su toboodi mwiukye Yehowa su? Mpoolo mutumiibwa baadi mutentekeshe beena Kidishitu ba mu Looma’shi babaadi “bapika ba milwisho” anka, abo  nkufika “bapika ba bululame.” Pa mwanda wa nshaleelo mutookane abaabadi naaye, babaadi bya kukulupila muwa wa ikalaika. (Beena-Looma 6:17-22) N’atwe namu tukwete kulonda miya ya Yehowa, nyi bwakinyi twi bapososhwe ku myanda ibubi ayituukila ku lusandji na ku bu ntomboshi. Bino abitupa muloo wibungi!

“Bipwa byandi mukishe mu mudimo wa Yehowa nyi byandi mupete muloo wibungi mu muwa wande.”​—Jaime

Twate kileshesho kya ungi muntu shibaadi akumiina’shi Efile Mukulu e kwanka, baadi akumiina’shi bintu mbituukile na baadi boxer, abetanyina bu Jaime. Babangile kutwela mu bisangilo bya beena Kidishitu aye nkukaanya bwa kifulo kibaadi na bakwetu. Bwa kuleka mwikeelo waye wa kala, Jaime batekyele Yehowa bwa’shi amukwashe bwadya kukumiina mwadi. Jaime akula’shi: “Ku kapeela kapeela, naadi mutundule’shi kwi Efile Mukulu, Nsheetu sha kifulo na lusa. Kulama miya ya kululama ya Yehowa nyi mbulami bwande bukata. Su ntshi mushintulukye, nadya kwikala mupwe kwipayiibwa nka bu benami ba boxer. Bipwa byandi mukishe mu mudimo wa Yehowa nyi byandi mupete muloo wibungi mu muwa wande.”

TOKUMANGA KUBOFULA!

Twi kupusha naminyi ano mafuku atutengyela nfudiilo a uno ndumbulwilo e bubi? Tentekyesha’shi tukwete kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu na kukulupila muwa wa ikalaika. Byabya, “tukiteeyi myanda iibuuwa kushii kubufola, mwanda, apakumbana nguba atukawumbula, su twakutwa kubofula.” (Beena-Ngalateya 6:8, 9) Ku bukwashi bwa Yehowa, tunyingiileyi, na kwitatshisha ngofu bwa kwikala na ngikashi ayiketukwasha bwa kupanda ku “mpombo ikata,” na tutungunukyeyi na kufubila Yehowa na muloo.​—Kibafumbwilwe 7:9, 13, 14; Shake 1:2-4.

Tukulupileyi’shi Yehowa aketufutu bwa kunyingiila kwetu mwanda auku mudimo watumufubila na kifulo kyatudi nakyo bw’aye na bw’eshina dyaaye. Su tubatungunuka na kumufubila na muloo, atukekala nka bu mufundji a misambo Daavide, bambile’shi: “Nee na Yehowa kumpala kwande ngub’oso; byaadi ku yande ilume, ntshii kuponeshwa. Ngi mwanda kinyi eshimba dyande dii na muloo, kikudi kyande akisanguluka, dingi mbidi yande ayiikisha palongame.”​—Misambo 16:8, 9.