Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Akitulongyesha bafubi ba Yehowa ba lulamato

Akitulongyesha bafubi ba Yehowa ba lulamato

‘Mbakuukishe . . . akikutungu Yehowa Nkuneemeka kululama, kufula lulamato, na kushimatshiila mu kutambuka pamune n’Efile Mukulu.’​—MIKA 6:8.

NGONO: 63, 43

1, 2. Daavide balesheeshe’shi e na lulamato kwi Efile Mukulu naminyi? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.)

SAULE na basalaayi baaye 3000 babaadi abakimbi Daviide mu kabaaka ka mu Yuuda bwa kumwipaa. Dingi efuku bufuku, Daavide na bantu baaye babapetele mbalo ibaadi ishaale Saule na basalaayi baaye. Daavide na Abishai abebapatele booso mbalaale, abo nkukila basalayi bipelabipela na kufika mbalo ibaadi Saule. Abishai nkusonga Daavide’shi: “Kumiina mmubambe mu nsenga na mulumbu. Ntammutapa kabidi’mi.” Anka, Daavide tabaadi akumiina kwipaa Saule nya. Aye nkulungula Abishai’shi: “Tomwipanga! Nnaanyi mulombeene kwipaa musangulwe a Yehowa, ashaala shii munyookiibwe?” Akupu Daavide nkumulungula dingi’shi: “Muyile mweneno a Yehowa, ntshi mulombeene kunangusheena su nkapeela bwa kwipaa mwediibwe mwimu a Yehowa!”​—1 Samwele 26:8-12NWT.

2 Daavide bapushile kibaadya kukita bwa kwikala na lulamato  kwi Yehowa. Baadi auku’shi abitungu eekale na kaneemo kwi Saule, aye nkupela bwa kumukitshiina bibubi. Bwakinyi? Mwanda Efile Mukulu baadi musangule Saule bu nfumu a Isaleele. Lelo uno, nka bu mu mafuku a kala Yehowa akumiina’shi bafubi baaye booso beekale na lulamato kwadi na kuneemeka booso baadi mupe bulungantu bwa kwikala na matalwa.​—Badika Mika 6:8.

3. Abishai baadi na lulamato kwi Daavide naminyi?

3 Abishai baadi na kaneemo kwi Daavide mwanda baadi auku’shi Efile Mukulu mmumusangule bu nfumu. Kunyima kwa kufika bu nfumu, Daavide bakitshiine milwisho ikata. Baadi mutambukye lusandji na mukashi a Uriya akupu aye nkulungula Yoabe’shi abitungu Uriya ayipayibwe ku ngoshi. (2 Samwele 11:2-4, 14, 15; 1 Myanda 2:16) Yoabe baadi mukwabo na Abishai, akupu baadi auku kibaadi akikimbi kukita Daavide, anka baadi muyididiile na kumuneemeka. Kukatusha byabya, Abishai baadi mukata a basalayi, baadi na kya kufubisha matalwa aaye bwa kwituula bu nfumu, anka tabaadi mwibikite nya. Mu kwilekeena na byabya, Abishai baadi mukwashe Daavide na kumukalwila kwi beshikwanyi naaye.​—2 Samwele 10:10; 20:6; 21:15-17.

4. (a) Daavide nkileshesho kibuwa kya lulamato kwi Efile Mukulu naminyi? (b) Atukataluula dingi bileshesho kinyi?

4 Daavide baadi na lulamato kwi Yehowa mu nshaleelo aaye ooso. Pabaadi nsongwalume, baadi mwipee Golyate kilobo kibaadi akisabuula Yehowa na beena Isaleele. (1 Samwele 17:23, 26, 48-51) Pabafikile Daavide bu nfumu, Natane mutemuki a Yehowa baadi mumutopekye musango umune bwa mulwisho ubakitshiine. Daavide baadi mukumiine aye nkwilanga kwishimba. (2 Samwele 12:1-5, 13) Kunyima, pabanunupile Daavide, batushishe bintu bibungi bi na muulo bwa’shi bikwashe ku lwibako lwa tempelo a Yehowa. (1 Myanda 29:1-5) Eyendo’shi Daavide bakitshine milwisho ikata mu muwa waye, anka tabakookyele kwikala na lulamato kwi Yehowa nya. (Misambo 51:4, 10; 86:2) Mu uno mwisambo, atukataluula kileshesho kya Daavide na kya bangi bantu babaadi mu kyakya kipungo na kulonga byatudya kupela kwikala na lulamato kwi bangi kukila kwi Yehowa. Akupu, atukesambila dingi ngikashi ayiketukwasha bwa kwibikita.

ATWIKALA NA LULAMATO KWI YEHOWA SU?

5. Ndilongyesha kinyi dyatupete mu kilubilo kya Abishai?

5 Pabakimbile Abishai bwa kwipaa Saule, baadi akimbi kwikala na lulamato kwi Daavide. Kadi, bu bibaadi abiuku Daavide’shi tabibuwa kukitshina “musangulwe [a Yehowa]” bibubi, bapelele kumutadiila bwashi ayipee nfumu. (1 Samwele 26:8-11) Uno mwanda awitupa dilongyesha dikata: Nsaa yatukimbi kwata kitshibilo kya muntu atudya kuleesha lulamato, abitungu tunangusheene pa mayi a kulonda a mu Bible e kwitukwasha mu yaya nsaa.

Kwikala na lulamato kwi Yehowa kwi na muulo kukila kwikala na lulamato kwi ungi muntu

6. Sunga byekala’shi atukambaa kwikala na lulamato kwi beena kifuko sunga bakuuku beetu, bwakinyi abitungu kwikala na budimu?

6 Atukambaa kwikala na lulamato kwi muntu atudi bafule bu kuukw’etu sunga mwina kifuko. Anka, pa mwanda wa kukutwa kupwidika, twi balombeene kwidimba.  (Yeelemiya 17:9) Byabya, su muntu atudi bafule bakitshi mwanda wibubi na kutombokyela bya biinyibinyi, abitungu tuukye’shi kwikala na lulamato kwi Yehowa kwi na muulo kukila kwikala na lulamato kwi ungi muntu.​—Badika Mateo 22:37.

7. Ungi mukwetu mukashi bashadile na lulamato kwi Yehowa mu nkalakashi ibukopo naminyi?

7 Su mwina kifuko neetu batushiibwa mu kakongye, abitungu kuleesha’shi we na lulamato kwi Yehowa. Bu kileshesho, nyinaaye na Anne abaabadi batuushe mu kakongye baadi mumwitamine dingi efuku ku telefone bwa kumulungula’shi akyebe kwibatembela. [1] (Tala mayi e ku nfudiilo.) Nyinaaye bamulungwile’shi tabaadi na muloo mwanda beena kifuko naaye abapelele kumwakusha. Bino bibaadi bitape Anne kwishimba, aye nkumulungula’shi amwaluula mu mukanda. Kumpala kwa kufunda mukanda Anne nkwela binangu pa angi mayi a kulonda a mu Bible. (1 Beena-Kodinda 5:11; 2 Yowano 9-11) Akupu, mu mukanda baadi mulungule nyinaaye kalolo’shi, aye nyi baadi mukatukye mu kifuko pa kukita mulwisho na pa kupela kwilanga. Anne baadi mulungule nyinaaye dingi’shi badya kwikala dingi na muloo anka su alukiila kwi Yehowa.—Shake 4:8.

8. Ngikashi kinyi ayitukwasha bwa kwikala na lulamato kwi Yehowa?

8 Bafubi ba lulamato ba mu kipungo kya Daavide abaadi na kwiyisha, kalolo na katshintshi. Tutaluuleyi kipaso akitukwasha ino ngikashi bwa’shi tushaale na lulamato kwi Yehowa.

ABITUNGU TWIKALE BEYISHE

9. Bwakinyi Abenere bakyebele kwipaa Daavide?

9 Yonatane Mwana a Saule na Abenere mukata a basalayi ba beena Isaleele abamwene pabaadi Daavide mutwadile Nfumu Saule mutwe wa Golyate. Yonatane bafikile kuuku a Daavide na kushaala na lulamato kwadi. (1 Samwele 17:57–18:3) Anka, Abenere tabakitshiine byabya nya. Baadi mpa na mukwatshishene Saule baadi akimbi kwipaa Daavide. (1 Samwele 26:1-5; Misambo 54:3) Booso bwabo Yonatane na Abenere abaadi abauku’shi Efile Mukulu baadi akumiina Daavide bwa’shi ekale nfumu a kabidi a Isaleele mafuku e kumpala. Anka kunyima kwa lufu lwa Saule, Abenere tabaadi mukwatshisheene Daavide nya. Kadi batompele kutuula Ishiboshete mwana a Saule bu nfumu. Kunyima, Abenere beetudile aye nabeene bu nfumu, pangi nyi bwakinyi batambukile na mukashi  a ku bakashi ba Nfumu Saule lusandji. (2 Samwele 2:8-10; 3:6-11) Bwakinyi Yonatane na Abenere abaadi na mweneno mwilekeene pabitale Daavide? Mwanda Yonatane baadi na lulamato kwi Yehowa na kwiyisha anka Abenere tabaadi na ino ngikashi nya.

10. Bwakinyi Absalome tabaadi na lulamato kwi Yehowa?

10 Absalome mwana a Nfumu Daavide tabaadi na lulamato kwi Efile Mukulu mwanda tabaadi na kwiyisha. Baadi akyebe kwikala nfumu, baatshile “etempu na mfwalasa, pamune na bantu makumi ataano, babaasuukanga lubilo kumpala kwaye.” (2 Samwele 15:1) Akupu badimbile beena Isaleele bebungi bwashi bamulamate. Baakimbile mpa na kwipaa nshaaye, sunga bibaadi muukye’shi Yehowa nyi batudile Daavide bu nfumu a Isaleele.​—2 Samwele 15:13, 14; 17:1-4.

11. Miisambo ya mu Bible pabitale Abenere, Absalome, na Baruke i kwitukwasha naminyi?

11 Su muntu te na kwiyisha na akimbi kwikala na bufumu, bibukopo bwadya kushaala na lulamato kwi Yehowa. Binyibinyi, twi bafule Yehowa, na tabitungu kukimba penda buwa bwetu na kwikala bantomboshi bu Abenere na Absalome nya. Anka abitungu twikale badimukye bwashi tala twabanga kwikala na lwabi lwa makuta sunga kwaabila mudimo wa kineemo. Bino mbilombeene kulwisha kipwano kyetu na Yehowa. Ingi nsaa, Baruke kaleleki ka Yeelemiya, baadi akimbi bintu bikata nyi bwakinyi muloo waye wa kufubila Efile Mukulu ubapelele. Byabya Yehowa balungwile Baruke’shi: ‘Kyangibaka, nnaami eekibumbula; kyakunu, nnaami eekishuulu na mishi, dingi naakitshi byaabya pa nsenga ishima. Obe naamu, okwete kukyeba kukita myanda ikata. Twelanga dingi kyaakya kinangu!’ (Yeelemiya 45:4, 5) Baruke batemeeshe Yehowa. N’atwe namu abitungu tuteemeshe Yehowa, mwanda binobino abutula uno ndumbulwilo mubi.

P’olongula mukwenu bwa kukimba bukwashi kwi bakulu omuleesha kalolo na kwikala na lulamato kwi Yehowa

12. Leesha bwakinyi bibukopo kwikala na lulamato kwi Yehowa su atukimbi penda buwa bwetu atwe banabeene.

12 Daniel, ungi mukwetu mushaale mu Mexique baadi na kya kwata kitshibilo kya muntu adya kushaala mulamate. Baadi akyebe kwibakila ungi nsongwakashi shibaadi alangwila Yehowa. Daniel akula’shi: “Naadi mutungunukye na kumufundjila na’nka panafikile bu mbala-mashinda.” Anka Daniel bamwene’shi baadi akyebe kukita byabya nka penda bwa kwisankisha. Tabaadi dingi na lulamato kwi Yehowa na bibaadi abitungu eyishe.  Byabya bayiile akamona mukulu mupwe kukita mafuku ebungi, amulungula pabitale yawa nsongwakashi. Akumbasha’shi: Yawa mukulu “baadi munkwashe bwa kutala wawa mwanda na kushaala na lulamato kwi Efile Mukulu, bibaadi abintungu’shi ngimikye kumufundjila. Kunyima kwa kunosha mpolo na kwela nteko naadi mwimikye kumufundjila. Kubanga nka paapa muloo wande wa kulungula mukandu wibuwa ngutame ngofu.” Binobino Daniel e na mukashi mufule Yehowa, na kwete kufubila Yehowa bu mukunkushi a kifunda.

LULAMATO KWI YEHOWA ALWITUKWASHA BWA KWIKALA NA KALOLO

Su wekala na bishinkamiisho abileesha’shi kuuku oobe mmukite mulwisho ukata, we kumulungula na kumutentekyesha’shi akamone bakulu bwa kupeta bukwashi su? (Tala kikoso kya 14)

13. Natane bashadile na lulamato kwi Yehowa na kwi Daavide pabakitshiine Daavide mulwisho naminyi?

13 Su twi na lulamato kwi Yehowa twi balombeene kwikala dingi na lulamato kwi bangi na kwibakwasha mu mushindo wibuwa. Mutemuki Natane baadi na lulamato kwi Yehowa na baadi nalo dingi kwi Daavide. Kunyima kwa Daavide kwata mukashi a beene na kwipayisha mulum’aye, Yehowa batumine Natane bwa kumulanga. Natane baadi munyingye eshimba na baadi akookyela Yehowa. Anka baadi mufube na kinangu na alungula Daavide mu mushindo wibuwa. Natane bakimbile bwa kukwasha Daavide bwashi aukye bukata bwa milwisho ibakitshine. Byabya nkumulondela kileshesho kya muntu mpeta bayibile penda mukooko umune ubaadi nao muntu mulanda. Pabapushiishe Daavide byabya, bafitshile munda bikata pabitale yawa muntu mpeta. Akupu Natane bamulungwile’shi: “Yaawa muntu, nnoobe!” Daavide bamwene’shi baadi mulwishishe Yehowa.​—2 Samwele 12:1-7, 13.

14. We kubanda kwikala na lulamato kwi Yehowa na kwi bakuuku sunga beena kifuko naminyi?

14 Obe namu we mulombeene kubanda kwikala na lulamato kwi Yehowa na kwi bangi su we na kalolo. Bu kileshesho, we kwikala na bishinkamiisho abilesha’shi mukwetu mmukite mulwisho ukata. We kushala na lulamato kwadi bikishekishe su nkuuk’obe sunga mwina kifuko. Anka abitungu oukye’shi mwanda wi na muulo ukata ngwa kwikala na lulamato kwi Yehowa. Nka bu Yonatane, banda kukookyela Yehowa, akupu wekale na kalolo kwi mukwenu. Mulungule’shi abitungu akimbe bukwashi bwa bakulu na kwibalungula kushi kunyengakana. Su akutwa kulungula bakulu, we kwibalungula obe nabeene. P’obe kukita byabya, oshaala na lulamato kwi Yehowa. Akupu mu yaya nsaa imune, oleesha kalolo kwi mukwenu mwanda bakulu be kumukwasha bwadya kwikala dingi mu kipwano kibuwa na Yehowa. Abamuludika mu butaale na mu kalolo.​—Badika Beena-Leevi 5:1; Beena-Ngalateya 6:1.

ABITUNGU TWIKALE NA MASHIMBA ANYINGYE BWA KWIKALA NA LULAMATO KWI EFILE MUKULU

15, 16. Bwakinyi bibaadi abitungu’shi Ushaayi anyingye eshimba bwa kwikala na lulamato kwi Efile Mukulu?

15 Ushaayi baadi umune a ku bakuuku ba lulamato ba Nfumu Daavide. Nsaa ibaadi bantu abakyebe kutuula Absalome bu nfumu, bibaadi abitungu’shi Ushaayi anyingye eshimba bwadya kushaala na lulamato kwi  Daavide na kwi Efile Mukulu. Baukile’shi Absalome na basalayi baye abafikile ku Yelusaleme na’shi Daavide basukile. (2 Samwele 15:13; 16:15) Kadi Ushaayi bakitshine kinyi? Baadi mukatukye kwi Daavide na kukwatshisheena Absalome su? Nya. Sunga mbibaadi Daavide mupwe kununupa na bantu bebungi abakimbi kumwipa, Ushaayi baadi na lulamato kwadi mwanda Yehowa baadi musangule Daavide bwadya kwikala nfumu. Byabya Ushaayi bayiile ku mwengye wa mpafu bwa kwimoneena naye.​—2 Samwele 15:30, 32.

16 Daavide balungwile Ushaayi bwadya kwalukiila ku Yelusaleme na kukimba kwikala bu kuuku a Absalome bwadya kukuminyisha Absalome bwashi apushe elango dyaye pamutwe pa dya Aitofele. Ushaayi baadi munyingye eshimba na kutula muwa waye mu masaku bwa kukookyela Daavide na kushaala na lulamato kwi Yehowa. Daavide batekyele bwa’shi Yehowa akwashe Ushaayi, aye nkumukwasha. Absalome nkupusha elango dya Ushaayi pamutwe pa dya Aitofele.​—2 Samwele 15:31; 17:14.

17. Bwakinyi abitungu twikale n’eshimba dinyingye bwa’shi twikale na lulamato?

17 Abitungu twikale n’eshimba dinyingye bwa kwikala na lulamato kwi Yehowa na kumukookyela pamutwe pa kukita abitutekye beena kifuko neetu, beena mufubo neetu sunga bakata ba mbulamatadi. Bu kileshesho, kubanga pabaadi ki mwana mukinga, Taro, mushaale mu Japon, bakitshine mwaye mooso bwadya kusankisha bamutande. Baadi ebakookyela na baadi na lulamato kwabadi, tabibaadi bu kitungo nya, kadi pa mwanda baadi mwibafule. Anka nsaa ibabangile kulonga Bible na Batemwe ba Yehowa, bamutande abakitshine bwashi ayimikye kulonga. Bibaadi bimukalakashe, akupu bibaadi bukopo bwa’shi ebalungule kitshibilo kibaadi mwate kya kwenda mu bisangilo. Taro akula’shi: “Abaadi bafiite munda bikile mwanda ntshi mwende mu kwibatala ku nshibo munda mwa bipwa. Naadi mutekye eshimba dinyingye kwi Yehowa bwandya kulama kitshibilo kyande. Binobino be na mweneno ebuwa na nebatembelaa pa kyubishi.”​—Badika Nkindji 29:25.

18. Uno mwisambo ubatulongo ubakukwasha naminyi?

18 Nka bu bibaadi Daavide, Yoonatane, Natane, na Ushaayi patuleesha lulamato kwi Yehowa twi balombeene kwikala na muloo. Byabya tatukumanga kwambula Abenere na Absalome bashibaadi na lulamato. Kushi mpaka tatwi bapwidikye na atukitaa bilubilo. Anka tulesheyi Yehowa patooka’shi kwikala na lulamato kwadi nyi mwanda wi na muulo ukata mu muwa wetu.

^ [1] (kikoso kya 7) Angi mashina mbeashintuule.