“Mu bino Shami mutumbishiibwe, eshi nupe bikuba bi bungi; ngi anukeekala balongi bande.”​—YOWANO 15:8, Kilombeeno kipya 2014.

NGONO: 53, 60

1, 2. (a) Yesu badi mwisambe kinyi na balondji baye bufuku bwa muladilo wa lufu lwaye? (Tala kifwatulo ki kumbangilo.) (b) Bwakinyi bi na muulo tutentekyeshe kyatukwete kulungwila mukandu wibuwa? (c) Nkinyi kyatukesambila mu uno mwisambo?

BUFUKU bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu bakitshine mwisambo wi bula na batumibwa baye. Badi mwibashinkamishe’shi mmwibafule binyibinyi. Badi mwibape kileshesho kya mulundo wa nfinyo, kyatudi besambile mu mwisambo ushale. Yesu badi akyebe kunyingisha balondji baye bwa’shi batungunukye na “kupa bikuba bifime” nsaa yabanyingiila mu mudimo wa kulungula mukandu wa Bufumu bw’Efile Mukulu.​—Yowano 15:8.

2 Byabya, Yesu tamulungule balondji baye nka penda mudimo wabadi balombene kukita nya, kadi bebalungwile bwakinyi abitungu kwiukita. Abitungu tutentekyeshe bwakinyi abikyebe natwe namu tutungunukye na kukita mudimo wa bulungudi. Nsaa yatunangushena pa uno mwanda abitukwasha bwatudya kwenda kumpala na kunyingila nsaa yatutulu “bu kamonyi kwi ba maumbo ooso.” (Mateo 24:13, 14) Mu uno mwisambo, atukesambila pabitale tubingilo tunanka atulesha bwakinyi tukwete kukita mudimo wa bulungudi. Na dingi, atukesambila bya buntu binanka abifiki kwi Yehowa abitukwasha bwa’shi tutungunukye na kupa bikuba.

 ATUTUMBISHA YEHOWA

3. (a) Muyile mukanda wa Yowano 15:8, nkabingilo kinyi kakata katulungwila mukandu wibuwa? (b) Mu kileshesho kya Yesu, tukuba twa nfinyo atulesha kinyi, na bwakinyi kino kileshesho nkilombane?

3 Kabingilo kakata katulungwila mukandu wibuwa nka’shi atukumina kutumbisha Yehowa na kwikasha eshina dyaye bu dya kishila. (Badika Yowano 15:1, 8.) Nsaa ibabatushushe kino kilesheho kya mulundo wa nfinyo kwi Yesu, badi mupwandjikishe Yehowa na mudimi, sunga muntu akunu mbyo, akusha tukuba twa nfinyo. Yesu bakwile aye nabene’ shi ami ne mulundo wa nfinyo, balondji baye namu ntabi. (Yowano 15:5) Mu kyakya kileshesho, tukuba twa nfinyo atulesha bikuba byabatusha kwi balondji ba Yesu, sunga mudimo wa bulungudi wabakwete kukita. Yesu balungwile balondji baye’shi: “Mu bino Nshami mutumbishibwe, eshi nupe bikuba bi bungi.” Nsaa aitusha mulundo wa nfinyo tukuba twi buwa, aupa mudimi kinemo. Mu mushindo umune, su tubekitshisha na bukome bwetu boso bwa kupalakasha mukandu wa Bufumu, atutumbisha sunga kutwadila Yehowa kinemo.—Mateo 25:20-23.

4. (a) Twi kwikasha eshina dy’Efile Mukulu bu dya kishila naminyi? (b) Opusha naminyi pobe kwikala na kinemo kya kwikasha eshina dy’Efile Mukulu bu dya kishila?

4 Kya kumpala eshina dy’Efile Mukulu di selele. Ta kwi kintu su nkimune kyatudya kukita bwa kwidikasha bu di selele nya. Byabya, twi kwikasha eshina dy’Efile Mukulu bu dya nkishila namiyni? Mutemuki Yeeshaya bafundjile’shi: “Yehowa sha bukome booso ngi mulombene nwashinguula bu akishila.” (Yeeshaya 8:13) Atwikasha eshina dya Yehowa Efile Mukulu bu dya kishila, nsaa yatwidimono bu dikata kukila mashina ooso na nsaa yatukwasha bangi bwabadya kushingula’shi ndikale dya kishila. (Mateo 6:9) Bu kileshesho, nsaa yatulongyesha bantu bya binyibinyi pabitale ngikashi ikata ya Yehowa na mpàngo yaye bwa bantu bwabadya kushala mu Mpaladiso bwa looso, atwibakwasha bwabadya kushingula’shi bintu byoso bibabadi bakule Yehowa kwi Satana mbya madimi. (Kibangilo 3:1-5) Dingi atwikasha eshina dy’Efile Mukulu bu dya kishila nsaa yatukwasha bantu bwabadya kuuka’shi Yehowa mulombene “kupeta ntumbo na kinemo na bukome.” (Kibafumbwilwe 4:11) Rune, badi mbala-mashinda munda mwa bipwa 16, akula’shi: “ Kuuka’shi nadi mupete mushindo wa kutula bu kamonyi pabitale Mupangi a eyilu na nsenga, nkungikashe na lutumbu lukata. Na dingi akumpa muloo wa kutungunuka na kukita mudimo wa bulungudi.”

TWI BAFULE YEHOWA NA MWAN’AYE

5. (a) Nkabingilo kinyi katukitshina mudimo wa bulungudi kabadi batemune mu mukanda wa Yowano 15:9, 10? (b) Yesu badi mukwashe balondji baye bwabadya kuuka’shi abitungu bekale na kunyingiila naminyi?

5 Badika Yowano 15:9, 10. Kabingilo ka kabidi katulungwila mukandu wibuwa wa Bufumu, mpa mwanda twi bafule Yehowa na Yesu. (Maako 12:30; Yowano 14:15) Yesu balungwile balondji baye’shi abitungu ‘kushala mu kifulo kyaaye.’ Bwakinyi Yesu badi mwakule bino? Mwanda badi muukye’shi balondji baye be na lukalo na kunyingishibwa bwabadya kushala bu bena Kidishitu ba binyibinyi. Sunga mbyabya, mu Yowano 15:4-10, atumono’shi Yesu badi mufube na kishima “kushaala” kebungi bwa kukwasha balondji baye baukye’shi abitungu bekale na kunyingiila.

6. Atulesha’shi atukumina kushala mu kifulo kya Yesu naminyi?

6 Twi kulesha naminyi’shi atukumina kushala mu kifulo kya Kidishitu na kukuminyibwa naye? Nka nsaa yatumukokyela. Yesu etutekye bwatudya kukita kibadi mukite aye nabene. Bakwile’shi: “[Ne] mu kifulo kya Nshami, pa kulama mayi aaye.” Yesu mmwitulekyele kileshesho.​—Yowano 13:15.

7. Kukookyela nkwipushene na kifulo mushindo kinyi?

7 Yesu badi muleshe patooka’shi kukookyela nkwipushene na kifulo nsaa ibambile’shi: “Yawa alama miiya yande na kwiyifubila, yawa ngi mumfule.” (Yowano 14:21) Miya ya Yesu ayifiki kwi Nshaye, ngi bwakinyi nsaa yatukookyela mwiya  wa Yesu wa kulungula mukandu wibuwa, atulesha’shi twi bafule mpa na Yehowa. (Mateo 17:5; Yowano 8:28) Na dingi nsaa yatulesha Yehowa na Yesu’shi twi bebafule, abetulama mu kifulo kyabo.

ATUDIMUSHA BANTU

8, 9. (a) Nkangi kabingilo kinyi aketutakula mu kulungula mukandu wibuwa? (b) Mayi a Yehowa e mu Esekyele 3:18, 19 na mu 18:23 aetutakula bwa kutungunuka na kulungula naminyi?

8 Kabingilo ka kasatu aketutakula mu kulungula mukandu wibuwa nka’shi atukumina kudimusha bantu pabitale kufika kw’efuku dya Yehowa ditadidi peepi. Mu Bible, abetanyina Nowa bu “mulungudi.” (Badika 2 Mpyeele 2:5, Kilombeeno kipya 2014.) Kumpala kwa’shi Mpeshi a kabutu afikye, mukandu wa Nowa ubadi wa kudimusha bantu pabitale kabutu kabadi akafiki. Bwakinyi atwakula bino? Mwanda Yesu bambile’shi: “[Nka] bu bibabidi mu mafuku a kumpala kwa Mpeshi a [kabutu], abadi na kutoma, babaadi abayibakila na kwibakilwa, mpa n’efuku dibatwele Nowa mu bwato. Na tambaukye kintu, mpa na bibafikile Mpeshi a [kabutu] nkwibayipaa boso bwabo, anka byabya namu ngi abikekala kufika kwa Mwana a muntu.” (Mateo 24:38, 39, Kilombeeno kipya 2014) Sunga mbibadi bantu bebungi bapele kuteemesha Nowa, badi mulungule na lulamato loso mukandu wa kudimusha ubabadi bamupe kwi Yehowa.

9 Lelo uno, tukwete kulungula mukandu wibuwa wa Bufumu bwa kupa bantu mushindo wabadya kulonga byabakakitshina bantu mu mafuku aafiki kwi Efile Mukulu. Nka bu Yehowa, atukumina binyibinyi’shi bantu bateemeshe uno mukandu na ‘bashale na muwa.’ (Esekyele 18:23) Nsaa yatulungula mukandu wibuwa ku nshibo na nshibo na mu ma mbalo e bantu bebungi, atudimusha bantu bebungi muyile ngobesha yetu na kwibalungula’shi Bufumu bw’Efile Mukulu abufiki mu kubutula uno ndumbulwilo e bubi.​—Esekyele 3:18, 19; Ndanyele 2:44; Kibafumbwilwe 14:6, 7.

TWI BAFULE BANTU

10. (a) Nkabingilo kinyi aketutakula mu kulungula mukandu wibuwa ke mu Mateo 22:39? (b) Mpoolo na Silase abadi bakwashe mulami a ku lukano lwa mu Fidipe naminyi?

10 Kabingilo ka kananka aketutakula bwa kutungunuka na kulungula mukwandu wibuwa nka’shi twi bafule bantu. (Mateo 22:39) Kino kifulo akitukwasha bwatudya kutungunuka na kulungula mukandu wibuwa mwanda atuuku’shi bantu mbalombene kushintula binangu byabo apashintuluka nshalelo aabo. Bu kileshesho, beshikwanyi abadi beele Mpoolo na Silase mu lukano mu kibundji kya Fidipe. Anka munkatshi mwa bufuku, kubakitshikile kutshinkakana kwa nsenga kubadi kutshinkishe lukano na kubaula biibi. Mulami a ku lukano bapushishe moo wibungi mwanda badi mupwandikishe’shi bena lukano abapu kusuuka aye nkukyeba kwiyipaa. Anka Mpoolo bamwimikile na kumwela musase’shi: “Twekitshinanga kintu ki bubi su nkimune!” Mulami a ku lukano bayipwishe’shi: “Kilombeene nakita nkinyi bwa kupanda?” Mpoolo na Silase abamulungwile’shi: “Kumiina Nfumu Yesu, byabya okapanda.”​—Bikitshino 16:25-34.

Atulungula mukandu wibuwa mwanda twi bafule Yehowa, Yesu, na bantu (Tala kikoso kya 5, 10)

11, 12. (a) Mwanda wa mulami a ku lukano awitulongyesha kinyi pabitale mudimo wetu wa bulungudi? (b) Bwakinyi atukumina kutungunuka na kulungula mukandu wibuwa?

11 Uno mwanda wa mulami a ku lukano awitulongyesha kinyi pabitale mudimo wa bulungudi? Lamina’shi mulami a ku lukano badi mushintuule  binangu byaye na kuteka bukwashi nka kunyima kwa kutshinkakana kwa nsenga. Mu mushindo umune, bangi bantu bashi’abakumina kuteemesha mukandu wa mu Bible mbalombene kushintuula binangu byabo na kukimba bukwashi nsaa ayikitshika mwanda wi bukopo mu nshalelo aabo. Bu kileshesho, bangi bantu mbalombene kwinyongola ngofu pa mwanda wa kushimisha mudimo sunga kunyima kwa kutshiba eyibakishi dyabo. Bamo mbalombene kutapika kwishimba nsaa yabebalungula’shi be na mukumbo wibukopo sunga pa mwanda wa’shi mbafwishe muntu abadi bafule. Nsaa ayikitshika ino myanda, bantu mbalombene kubanga kwela nkonko pabitale muwa, aku namu kumpala tabekalanga abeele ino nkonko nya. Mbalombene mpa na kwiyipusha’shi: “Kilombeene nakita nkinyi bwa kupanda?” Mbalombene kukumina kuteemesha mukandu wetu awibapa lukulupilo lwibuwa bwa musango wa kumpala mu muwa wabo.

12 Byabya su tubatungunuka na kulungula na lulamato loso, atukekala panka nsaa ayikekala bantu na lukalo lwa kukumina busambi bwetu. (Yeeshaya 61:1) Charlotte, badi mufube bu mbala-mashinda munda mwa bipwa 38, akula’shi: “Lelo uno bantu mbashimine. Be na lukalo lwa kupusha mukandu wibuwa.” Ejvor, mufube bu mbala-mashinda munda mwa bipwa 34, akula’shi: “Lelo uno, bantu bebungi be na kinyongwa kukila byabekalanga kumpala. Nakumina kwibakwasha binyibinyi. Bino abintakulaa bwa kulungula mukandu wibuwa.” Abimweneka kalolo’shi, kifulo bwa bantu nyi nkabingilo kebuwa kalombene kwitutakula bwa kutungunuka na kulungula!

BYA BUNTU ABITUKWASHA BWA KUNYINGIILA

13, 14. (a) Nkya buntu kinyi kyabadi bateemune mu Yowano 15:11? (b) Twi kupeta muloo wa Yesu naminyi? (c) Muloo awitukwasha nsaa yatudi mu bulungudi naminyi?

13 Mu bufuku bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu badi muteemune bya buntu abikakwasha batumibwa baye bwabadya kutungunuka na kupa bikuba. Bino mbya buntu nkinyi, na mushindo kinyi wabidi bilombene kwitukwasha lelo uno?

14 Kya buntu kya muloo. Kulungula mukandu wibuwa kwi bu bushito kwatudi su? Ta mbyabya nya. Kunyima kwa Yesu kwakula pabitale kileshesho kya mulundo wa nfinyo, bambile’shi nsaa yatulungula mukandu wibuwa atukapete muloo waye. (Badika Yowano 15:11.) Bino mbilombene kukitshika naminyi? Tentekyesha’shi mu kino kileshesho, Yesu badi mwipwandikishe aye nabene na mulundo wa nfinyo, balongi baye namu ebapwandikisha na ntabi. Ntabi ngilombene kupeta mema na bingi bintu bya kudya byayidi nabyo lukalo nka su yashala ilamate ku mulundo wa nfinyo. Mu mushindo umune, twi balombene kwikala na muloo ubadi na Yesu nka su twashala mu buumune naye na kulonda matabula aaye oso. Su tubakitshi byabya, atukapete muloo wadi nao, muloo aufiki mu kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu. (Yowano 4:34; 17:13; 1 Mpyeele 2:21) Hanne, badi mufube bu mbala-mashinda munda mwa bipwa 40 akula’shi, “Muloo wampushaa misusa yoso kunyima kwa kutuka mu bulungudi auntakulaa bwandya kutungunuka na kufubila Yehowa.” Muloo auketupa bukome bwa kutungunuka na kulungula sunga bantu bebungi bapela kwituteemesha.​—Mateo 5:10-12.

15. (a) Nkya buntu kinyi kyabadi bateemune mu Yowano 14:27? (b) Butaale abwitukwasha bwa kutungunuka na kupa bikuba naminyi?

15 Kya buntu kya butaale. (Badika Yowano 14:27.) Ku kyolwa kya muladilo wa lufu lwaye, Yesu balungwile batumibwa baye’shi: “Nenupa butaale bwande.” Butaale bwa Yesu bwi kwitukwasha bwatudya kutungunuka na kulungula naminyi? Nsaa yatutungunuka na kulungula mukandu wibuwa, atupusha butaale mwanda atuuku’shi atusankisha Yehowa na Yesu. (Misambo 149:4; Beena-Looma 5:3, 4; Beena-Kolose 3:15) Ulf, badi mufube bu mbala-mashinda munda mwa bipwa 45, akula’shi, “Mudimo wa bulungudi aunkookyeshaa, anka aunsankishaa na kumpa muloo wa binyibinyi mu muwa wande.” Twi na lutumbu lwibungi mwanda twi na muloo ushi wa kapindji kapeela!

16. (a) Nkya buntu kinyi kyabadi bateemune mu Yowano 15:15? (b) Batumibwa abadi balombene kushala bakuuku ba Yesu naminyi?

 16 Kya buntu kya bu kuuku. Kunyima kwa Yesu kulungula batumibwa baye’shi akumina bekale na muloo, badi mwibapatulwile bwakinyi bi na muulo bwabadya kwikala na kifulo kishi kya kwikumina penda abo banabene. (Yowano 15:11-13) Akupu bakwile’shi: “Nenwitanyina bu bakuuku.” Kwikala kuuku a Yesu nyi nkya buntu kikata! Kadi batumibwa abadi balombene kushala bakuku baye naminyi? Yesu badi mupatuule’shi: ‘Ndayi nukape bikuba.’ (Badika Yowano 15:14-16.) Mu ungi ngakwilo bino abipushisha’shi tungunukayi na kulungula mukandu wibuwa. Bipwa bibidi kumpala kwa papa, Yesu balungwile batumibwa baye’shi: “Mwishinda, uukishayi’shi Bufumu bwa mwiyilu tabudi peepi.” (Mateo 10:7) Ngi bwakinyi, mu bufuku bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu badi mukankamikye balongi baye bwabadya kunyingiila mu mudimo wa bulungudi. (Mateo 24:13; Maako 3:14) Kushi mpaka, Yesu badi auku’shi kutumikila uno mwiya waye takukekala kubofule nya. Anka abadi balombene kwiukita na kushala bakuuku baye. Mu mushindo kinyi? Ku bukwashi bwa kingi kya buntu.

17, 18. (a) Nkya buntu kinyi kyabadi bateemune mu Yowano 15:7? (b) Kino kya buntu kibakwashishe balongi ba Yesu naminyi? (c) Nkya buntu kinyi kikwete kwitukwasha lelo uno?

17 Kya buntu kya kwaluula ku nteko yetu. Yesu bambile’shi: ‘Tekaayi kyoso kyanutekye na kyakya akikenupeebwa.’ (Yowano 15:7, 16) Uno mulayilo wa Yesu ubadi unyingishe batumibwa baye binyibinyi! * Batumibwa tababadi abashinguula kalolo’shi Yesu tadi pepi na kufwa nya. Anka lufu lwaye talubadi alulesha’shi abakashala kushi bukwashi nya. Yehowa badi pepi bwadya kwalula ku nteko yabo na kwibakwasha mu mudimo wabo wa bulungudi. Na badi mukite bino binyibinyi. Mafuku apeela kunyima kwa lufu lwa Yesu, batumibwa abatekyele Yehowa bwadya kwibapa mashimba anyingye, na Yehowa balulwile ku nteko yabo.​—Bikitshino 4:29, 31.

Twikaleyi bashinkamishe’shi Yehowa aluula nteko yatumutekye bwa’shi etukwashe (Tala kikoso kya 18)

18 Uno mwanda ukwete kukitshika mpa na lelo uno. Nsaa yatunyingiila mu mudimo wa bulungudi, atushala ba kuuku ba Yesu. Na dingi twi kwikala bashinkamishe’shi Yehowa e pepi bwadya kwalula nteko yetu yatumutekye bwadya kwitukwasha nsaa yatupete lukalakashi mu mudimo wa bulungudi. (Beena-Fidipe 4:13) Twi na lutumbu lwibungi pa kumona’shi Yehowa aluula nteko yetu na’shi twi bakuuku ba Yesu. Bino bya buntu byabadi betupe kwi Yehowa abitunyingisha bwatudya kutungunuka na kupa bikuba.​—Shake 1:17.

19. (a) Bwakinyi atutungunuka na kulungula mukandu wibuwa? (b) Nkinyi akitukwasha bwatudya kupudisha mudimo wabadi betupe kwi Efile Mukulu?

19 Mu uno mwisambo, tubalongo pabitale tubingilo tunanka atwitutakula bwatudya kutungunuka na kulungula mukandu wibuwa: bwa kutumbisha Yehowa na kwikasha eshina dyaye bu dya kishila, bwa kulesha kifulo kyetu bwa Yehowa na Yesu, bwa kudimusha bantu, na bwa kulesha’shi twi bafule bantu. Tubalongo dingi bya buntu binanka: muloo, butaale, bukuuku, na ngaluulo ku nteko yetu. Bino bya buntu abitukankamika bwatudya kufudisha mudimo wabadi betupe kwi Efile Mukulu. Yehowa e na muloo wibungi nsaa yetumono atufubu ngofu bwatudya ‘kupa bikuba bi bungi’!

^ par. 17 Nsaa ibadi esamba na batumibwa, Yesu badi mwibatentekyeshe misusa ibungi’shi Yehowa akaluula ku nteko yabo.​—Yowano 14:13; 15:7, 16; 16:23.