Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Ba nsongwa nyingayi kumpala kwa Diabulu

Ba nsongwa nyingayi kumpala kwa Diabulu

“Fwalayi biina-ngoshi bilombane bi’Efile Mukulu, bwa’shi numone bia kunyinga kumpala kwa bibembo bia Dyabulu.”​—BEENA-EFESO 6:11, Kilombeeno kipya 2014.

NGONO: 79, 140

1, 2. (a) Bwakinyi ba nsongwa bena Kidishitu bakwete kutshokola ngoshi yabalu na Satana na ba demo? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.) (b) Atukesambila myanda kinyi?

MPOOLO mutumibwa badi mupwandikishe bena Kidishitu na basalayi. Twi mu ngoshi, na twi na beshikwanyi binyibinyi! Anka ngoshi yetu tatulu na bantu nya; atulu na Satana na ba demo. Abo mbabangye kulwa ino ngoshi takudi bipwa binunu na binunu na bakwete kwiyilwa kalolo. Byabya mbilombene kumweneka’shi ta twi bya kutshokola ino ngoshi, bikishekishe su twi ba nsongwa. Ba nsongwa mbalombene kutshokola ino ngoshi yabalu na bano beshikwanyi be bukome su? Oolo, mbalombene kutshokola na bakwete kwiyitshokola! Bwakinyi? Mwanda bakwete kupeta bukome kwi Yehowa. Na dingi, nka bu basalayi balongyeshibwe kalolo, ‘mbafwale biina-ngoshi bilombane bi’Efile Mukulu’ bwabadya kwilumbuula bwa kulwa ino ngoshi.​—Badika Beena-Efeso 6:10-12.

2 Pabadi Mpoolo mufube na kino kileshesho, badi pangi anangushena bwa bina ngoshi bibabadi abafwala kwi basalayi ba bena Looma. (Bikitshino 28:16) Mu uno mwisambo, atukataluula kino kileshesho kibuwa. Atukesambila dingi myanda yabakula kwi bangi ba nsongwa  pabitale nkalakashi na myabi yabapete pa kufwala kintu kyoso kya mu bina ngoshi byetu bya mu kikudi.

We mufwale kintu kyoso kya mu bina ngoshi byobe su?

“FWALAYI BIINYIBIINYI BU MUKOBA”

3, 4. Bya binyibinyi bya mu Bible bi bu mukoba wa musalayi a bena Looma naminyi?

3 Badika Beena-Efeso 6:14. Mukoba wa musalayi a bena Looma ubadi aukalwila kifuka na kulama ngabo ya kyadi pa mbalo yayo. Imo mikoba ibadi na epala sunga kipusu kya kusomekyela lupete. Musalayi badi mulombene kwikala mushinkamishe’shi akalu kalolo nsaa yende ku ngoshi na mukoba wanye kalolo.

4 Nka bu mukoba, bya binyibinyi byatulongo mu eyi dy’Efile Mukulu abitukalwila ku ndambukisho ya madimi. (Yowano 8: 31, 32; 1 Yowano 4:1) Su tubanyisha kulonga bya kufula bya binyibinyi bi mu eyi dy’Efile Mukulu, abinyisha kwitubofwila bwa kwikala na nshalelo mwipusheene na miya y’Efile Mukulu, sunga’shi kufwala “ngabo ya kyadi.” (Misambo 111:7, 8; 1 Yowano 5:3) Na dingi, su tubapusha bino bya binyibinyi kalolo, atukamono bya kwibikalwila kumpala kwa beshikwanyi netu.​—1 Mpyeele 3:15.

5. Bwakinyi abitungu twikale atwakula’nka bya binyibinyi nsaa yoso?

5 Pa mwanda wa’shi bya binyibinyi bya mu Eyi dy’Efile Mukulu bi na muulo kwatudi, atukookyela abitulungula Bible’shi abitungu twikale atwakula bya binyibinyi mu myanda yoso. Madimi, ngimune ya ku ma mputu akata a Satana. Madimi aalwishisha muntu eatemesha na yawa eakumina. (Yowano 8:44) Ngi bwakinyi sunga twekala bantu bakutwe kupwidika, atwikitshisha na mwetu moso bwa kupela kudimba. (Beena-Efeso 4:25) Kukita bino nkulombene kwikala bukopo. Abigail, e na bipwa 18 akula’shi: “Kwakula bya binyibinyi ta kwi nka buwa nsaa yoso nya, bikishekishe mu nsaa ayitungu’shi bwa kutuuka mu mwanda wi bukopo abitungu’shi odimbe.” Bwakinyi ekitshishaa bwa kwakula bya binyibinyi mu myanda yoso? Akula’shi: “Nsaa yangakula bya binyibinyi, ne na kondo k’eshimba katookane kumpala kwa Yehowa. Bantande na balole bande abauku’shi mbalombene kunkulupila.” Victoria, e na bipwa 23, akula’shi: “Nsaa ywakula bya binyibinyi na kushala mulamate ku malongyesha odi mukumine, we kufumankana na bantu abakutshinyisha. Sunga mbyabya okapete nka myabi ibungi: Bantu abekala abakukulupila, wepusha pepi na Yehowa, na baba bakufule abekala abakunemeka.” Bomono bwakinyi bi na muulo bodya kwikala mufwale “biinyibiinyi bu mukoba” nsaa yoso su?

Biinyibiinyi bu mukoba (Tala kikoso kya 3-5)

“FWALAYI KULULAMA BU NGABO YA KYADI”

6, 7. Bwakinyi mbapwandikishe kululama na ngabo ya kyadi?

6 Ngabo ya pa kyadi ya musalayi a bena Looma ibadi ilombene kwikala bipese bya byamo byabadi batonte bwabidya kulombana pa kyadi. Bino bipese bya bilonda abadi abebyanyina na myoshi ya misokya pa kwiyitwesha mu tuboko twa bilonda na kwanyina eshita. Ku mapampa abadi abekwanyina na tupese twibungi twa bilonda tubabadi abanyina dimo na myoshi ya misokya. Ngabo ya pa kyadi tayibadi ayimupa mushindo wa kusaana ngofu nya, na bibadi abitungu’shi ekale eyitala kapindji kapindji bwadya kushinkamisha’shi tupese twa bilonda twi pa mbalo yato. Ino ngabo ya pa kyadi ibadi ayikalwila eshimba dyaye na bingi bipindji bya mbidi bwa’shi nsongo ya lupete sunga ya mulumbu tayibikumanga!

7 Miya ya kululama ya Yehowa, ayikalwila ‘mashimba’ eetu sunga bu muntu bwetu bwa munda, twi kwiyipwandikisha na ino ngabo ya pa kyadi. (Nkindji 4:23) Musalayi ta mulombene kushintuula ngabo yaye ya kyamo ki bukopo bwadya kwata ingi ngabo ya kyamo kibofule nya. Mu mushindo umune, ta twi balombene kushintuula miya ya Yehowa bwa kulonda binangu abitusankisha pabitale kibuwa nya. Ta twi balombene kwikala na binangu byatudi balombene kulama mashimba eetu’twe banabene nya. (Nkindji 3:5, 6) Ngi bwakinyi abitungu twikale atutaluula “ngabo yetu ya kyadi” nsaa na nsaa bwa kuuka su ikwete kukalwila eshimba dyetu.

8. Bwakinyi abitungu tutumikile miya ya Yehowa?

 8 Ingi nsaa opusha’shi miya ya Yehowa ayikukutshishwa bulungantu bobe sunga nkukutshishwa kukita myanda yokumina kukita su? Daniel, e na bipwa 21 akula’shi: “Balongyeshi na balongi nami abadi bansepe pa mwanda wa’shi nkwete kulonda miya ya mu Bible. Munda mwa mafuku apeela, nadi nepusha bu shi na kinemo na kupusha kinyongwa ki bukopo.” Kadi kwete kupusha naminyi binobino? Akula’shi: “Namwene muulo wa kwikala na nshalelo mwipushene na miya ya Yehowa. Bangi ‘ba kuku bande ababangile kutoma bintu abikolwanaa; bamo abadi basuukye mpa na mu kalasa. Bibadi abinyinyongosha pa kumona bibadi bilwile nshalelo aabo. Yehowa kwete kwitukalwila binyibinyi.” Madison, e na bipwa 15 akula’shi: “Nkwete kulwa ngoshi ikata bwa kushala mulamate ku miya ya Yehowa na kupela kulonda myanda yabamono kwi bantu bebungi bu ibuwa na ya muloo.” Byabya akitaa naminyi? Akula bino: “Natentekyeshaa’shi ne mufwale eshina dya Yehowa na’shi bitompwanga nyi mushindo wabakwete kungyela mikyetwe kwi Satana. Nsaa yantshokola ino ngoshi, ami nabene napusha buwa ngofu.”

Kululama bu ngabo ya kyadi (Tala kikoso kya 6-8)

“NUFWADIKYE NGAO YENU [BILATO BYA] KWILUMBUULA KWA MUKANDU WIBUWA WA KUFUKAMA”

9-11. (a) Mbilato kinyi bya mu kifwanyi byabafwalaa kwi bena Kidishitu? (b) Nkinyi kilombene kwitukwasha bwa kulungula mukandu wibuwa kalolo?

9 Badika Beena-Efeso 6:15. Musalayi a bena Looma tabadi mulombene kwenda mu ngoshi kushi bilato nya. Bino bilato abadi abebikitshi na myoshi isatu ya misokya, ngi bwakinyi bibadi bukopo ngofu. Anka bino bilato bibadi dingi buwa, ngi bwakinyi musalayi badi mulombene kutambuka kalolo kushi kuselemuka.

10 Bilato bibabadi abafwala kwi basalayi ba bena Looma bibadi abibakwasha bwabadya kutshokola ngoshi, kadi bilato bya mu kifwanyi byatufwala abitukwasha bwatudya kulungula “mukandu wibuwa wa kufukama.” (Yeeshaya 52:7; Beena-Looma 10:15) Anka, ingi nsaa abitungu kwikala n’eshimba dinyingye ngofu bwa kumona bya kulungula mukandu wibuwa. Bo, e na bipwa 20 akula’shi: “Nadi na moo wa kulungula mukandu wibuwa kwi bena kalasa nami. Namono’shi nadi na bufu. Pantala kumongo, ntanguku bwakinyi nadi napusha buno bufu nya. Binobino ne na muloo wa kulungula mpa na kumpala kwa bena nshibo.”

11 Ba nsongwa bena Kidishitu bebungi mbasangane’shi abalungulaa mukandu wibuwa kalolo nsaa yabelumbuula kumpala kwa kwenda mu bulungudi. We kukita naminyi bwa kwilumbuula? Julia e na bipwa 16, akula’shi: “Nadi nalama mikanda mu kibuta kyande kya ku kalasa, akupu natemeshaa abyakula bena kalasa nami pabitale malongyesha kampanda. Bino abimpa mushindo wa kunangushena bwa kuuka kilombene kwibakwasha. Nsaa yandi mwilumbuule kalolo, napetaa mushindo wa kwisamba nabo pabitale myanda ilombene kwibakwasha ku muntu na muntu.” Makenzie, e na bipwa 23, akula’shi: “Su bwekala na mwikeelo wibuwa na kwibateemesha kalolo, okashingula myanda ikwete kukalakasha benoobe. Nekalakashaa bwa kubadika mikanda yoso yabadi batushishe ba nsongwa. Bino abimpa mushindo wa kuludika bantu banesamba nabo ku mwanda ulombene kwibakwasha wi mu Bible sunga mu jw.org.” Kwilumbuula kalolo bwa kulungula mukandu wibuwa kwi nka bu kufwala “bilato” bikulombane kalolo.

[Bilato bya] kwilumbuula (Tala kikoso kya 9-11)

“NGABO YA LUKUMIINO”

12, 13. Temuna imune ya ku “mikyetwe” i kaalo ya Satana?

12 Badika Beena-Efeso 6:16. Musalayi a bena Looma badi akwata ngabo ya kyamo ki na matungi ananka na mpese ibidi ila. Kibadi akimubwikila kubanga ku mapampa na ku makunungu na kibadi akimukalwila bwa’shi tala mpete, milumbu na mikyetwe yamutapa.

13 “Mmikyetwe” kinyi yabadi balombene nkwasa kwi Satana? Pangi mulombene nkulwisha na myanda ya madimi pabitale Yehowa. Satana  akumina opushe’shi Yehowa ta mukufule na’shi ta kwi muntu su ngumune akupasukila. Ida, e na bipwa 19, akula’shi: “Misusa ibungi nadi napusha’shi Yehowa te pepi nami na’shi takumina kwikala Kuuku ande nya.” Akitaa naminyi nsaa yapusha bino? Akula’shi: “Bisangilo ngi ngabo ikata ayikalwilaa lukumino lwande. Nadi na kyubishi kya kwimushala nka bisumanga kushi kwaluula, nadi napwandikisha’shi ta kwi muntu su ngumune akumina kupusha byangakula. Anka binobino, nalumbulaa bisangilo na kwikitshisha bwa kwaluula misango ibidi sunga isatu. Kukita bino kwi bukopo, anka nepushaa bibuwa ngofu su nebikitshi. Na dingi bakwetu balume na bakashi abankankamikaa ngofu. Nsaa yoso yanfikaa mu bisangilo naukaa’shi Yehowa munfule.”

14. Kileshesho kya Ida akitulongyesha kinyi?

14 Ngabo ya musalayi ayikalaa nka na bukata bumune. Kadi nka bu bibatwibimono mu kileshesho kya Ida, lukumino lwetu talushalaa nka na bukata bumune nya. Lukumino lwetu ndulombene kutama sunga kupeela, kunyinga sunga kubofula. Atwe banabene ngi abatungu’shi tusangule. (Mateo 14:31; 2 Beena-Tesalonika 1:3) Bwa’shi “ngabo ya lukumiino” yetu itukalwile, abitungu tutungunukye na kwiyitamisha na kwiyinyingisha!

Ngabo ya lukumiino (Tala kikoso kya 12-14)

“KIFULU KYA KIPANDJILO”

15, 16. Lukulupilo lwetu lwi bu kifulu naminyi?

15 Badika Beena-Efeso 6:17. Musalayi a bena Looma badi afwala kifulu bwakidya kukalwila mutwe, ekoshi na mpala yaye. Ingi nsaa kifulu kibadi na moshi ubadi aukwasha musalayi bwadya kwikyembelesha ku mboko.

16 Nka bu bi kifulu akikalwilaa bongo bwa musalayi,  ‘lukulupilo lwa kipandjilo’ kyetu alukalwilaa binangu byetu. (1 Beena-Tesalonika 5:8; Nkindji 3:21) Lukulupilo alwitukwasha bwatudya kutula binangu byetu ku milayilo y’Efile Mukulu na kupela kubofula pa mwanda wa myanda yatudi nayo. (Misambo 27:1, 14; Bikitshino 24:15) Anka su atukumina’shi lukulupilo lwetu lwitukalwile, abitungu lwikale lwa binyibinyi kwatudi. Abitungu tufwale “kifulu” ku mutwe kushi kwikyembelesha ku mboko!

17, 18. (a) Satana e kwitutakula mu kufuula kifulu kyetu naminyi? (b) Twi kulesha’shi ta twi badimbibwe na Satana naminyi?

17 Satana e kwitutakula bwatudya kufuula kifulu kyetu naminyi? Nangushena ku bibakyebele kutakula Yesu bwa’shi akite. Satana badi auku’shi Yesu akafiki nfumu a bantu boso. Anka kumpala kwa byabya, bibadi abitungu’shi Yesu abande kukyenga na kufwa. Kunyima bibadi abitungu’shi atengyele kingi kipindji bwadya kufika Nfumu mu kipungo kibabadi batshibe kwi Yehowa. Byabya Satana bamulesheshe’shi kwi mushindo wadya kubanga kumunana binobino. Satana balayile’shi, su Yesu badya kukita penda kantu kamune akalesha’shi bamulangwila, badya kufika nfumu a nsenga musango umune. (Luka 4:5-7) Satana auku dingi’shi Yehowa mulee’shi, aketupa bintu bibuwa mu ndumbulwilo mupya. Anka abitungu’shi tubande kutengyela kulombana kwa uno mulayilo, na patuki’atutengyela twi kufumankana na myanda ibungi. Byabya Satana etupa mushindo wa kupeta nshalelo ebuwa binobino. Akumina’shi tutule nshelelo etu e buwa pa mbalo ya kumpala kadi tutuule Bufumu bw’Efile Mukulu pa mbalo ya kabidi.​—Mateo 6:31-33.

18 Ba nsongwa bena Kidishitu bebungi tababandile kufumankana na miteo ya Satana nya. Bu kileshesho, Kiana e na bipwa 20, akula’shi: “Nauku’shi nka penda Bufumu bw’Efile Mukulu ngi bulombene kupudisha myanda yetu yoso.” Luno lukulupilo lwi na bukitshishi mu binangu na mu nshalelo aaye naminyi? Alumukwasha bwadya kutentekyesha’shi, bintu bya mu uno ndumbulwilo mbya kapindji kapeela. Pamutwe pa kutusha bukome bwaye boso mu kukimba mudimo mu uno ndumbulwilo, Kiana kwete kufubisha nsaa na bukome bwaye mu mufubo wa Yehowa.

Kifulu kya kipandjilo (Tala kikoso kya 15-18)

“LUPETE LWA KIMPULU LWA KIKUDI,” EYI DY’EFILE MUKULU

19, 20. Twi kubanga kufubisha Eyi dy’Efile Mukulu kalolo naminyi?

19 Basalayi ba bena Looma abadi na mpete i bula bwa centimetre 50. Bano basalayi abadi abauku kufubisha mpete yabo kalolo mwanda abadi abalongo bya kwiyifubisha efuku dyoso.

20 Mpoolo mutumibwa bambile’shi Eyi dy’ Efile Mukulu di nka bu lupete. Yehowa ngi mwitupe dyanka. Anka abitungu tulongye bya kwidifubisha kalolo na kukalwila lukumino lwetu sunga kulumbuula ngyelelo eetu a binangu. (2 Beena-Kodinda 10:4, 5; 2 Timote 2:15) We kulongamisha mushindo obe wa kwidifubisha naminyi? Sebastian, e na bipwa 21 akula’shi: “Nafundaa verse umune a mu shapitre oso ambadika mu Bible. Ne na mulongo wa ma verse andi mufule ngofu.” Bino abimukwashaa bwadya kupusha kalolo abinangushenaa Yehowa. Daniel alombasha’shi: “Nsaa yanebadikila Bible, nasangulaa ma verse amono’shi ngalombene kukwasha bantu banfumankana nabo mu bulungudi. Ne mumone’shi bantu abakumina nsaa yabamono’shi we mwipaane ku myanda i mu Bible na’shi okitaa mobe moso bwa kwibakwasha.”

Lupete lwa kimpulu lwa kikudi (Tala kikoso kya 19-20)

21. Bwakinyi ta twi balombene kutshina Satana na ba demo?

21 Nka bu abilesha bileshesho bya ba nsongwa babadi baleshe mu uno mwisambo, ta twi balombene kutshina Satana na ba demo nya. Eyendo’shi be na bukome, anka ta be na bukome kukila Yehowa nya. Na dingi tabekala kwanka bwa ikalaika. Abakedibwa mu lukano na tabakekala na mushindo wa kukyengyesha muntu su ngumune munda mwa Bipwa kinunu bya kumunana kwa Kidishitu, kunyima kwa papa abakabutudibwa. (Kibafumbwilwe 20:1-3, 7-10) Atuuku mwishikwanyi netu, mayele aaye, na kepatshila kaye. Ku bukwashi bwa Yehowa, twi balombene kumukambila!