“Twikwasheeneeyi ku muntu na muntu . . . , twinyingisheeneyi ku mashimba, [bikishekishe] pano panumono’shi efuku dya Yehowa dibefubwila peepi.”​—BEENA-EBELU 10:24, 25.

NGONO: 90, 87

1. Bwakinyi Mpoolo mutumibwa balungwile beena Kidishitu ba kumpala ba mu Ebelu bwa’shi benyingishene “bikishekishe”?

MU SIEKELE a kumpala, Mpoolo mutumibwa badi mupe beena Kidishitu ba mu Ebelu dino elango: “Twikwasheneyi ku muntu na muntu, bwa kwinyingishena mu kifulo na mu mifubo ibuwa. Tatupungilanga kufika mu bikongeno byetu bu bibabanga bangi kyakya kyubishi, anka twinyingisheneyi ku mashimba, nkibinkibi pano panumono’shi efuku dya Yehowa dibefubwila peepi.” (Beena-Ebelu 10:24, 25) Bakwetu abadi balombene kwiyipusha bwakinyi Mpoolo bebalungwile bwabadya kunyiisha kwinyingishena. Kunyima kwa pibwa bu bitano, kabingilo kamune kabamwekyele. Mu aa mafuku, abamwene shi efuku dya kiimu kya Yehowa kwi Yeelusaleme dibefubwila pepi. Abatundwile’shi abitungu bakatukye mu kibundji muyiile bibebalungwile Yesu. (Luka 21:20-22; Bikitshino 2:19, 20) Dyadya efuku dya Yehowa dibafikile mu kipwa kya 70 pabafikile beena Looma mu kubutula Yeelusaleme.

2. Bwakinyi abitungu twele binangu ngofu pabitale kwinyingishena lelo uno?

2 Lelo uno, twi kumpala kwa mwanda wi byabya. Efuku dya Yehowa “dikata na . . . dya kutshina bikilekile” tadidi pepi. (Yowele  2:11) Mayi a mutemuki Sefanya ngatale dingi ano mafuku eetu aamba shi: “Tadidi peepi, efuku dikata dya Yehowa; di peepi, adifiki bukidi bibi!” (Sefanya 1:14) Pa mwanda wa byabya, abitungu “twikwashene ku muntu na muntu bwa kwinyingishena mu kifulo na mu mifubo ibuwa.” (Beena-Ebelu 10:24) Abitungu twikale atupasukila bakwetu ngofu bwashi tumone bya kwibanyingisha nsaa y’abitungu kwibanyingisha.

MBA NANYI BE NA LUKALO LWA KUNYINGISHIBWA?

3. Mpoolo mutumibwa badi mwakule kinyi pabitale kunyingisha bangi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

3 “Lukalakashi mwishimba dya muntu alumwinyongoshaa, anka eyi dya kalolo adimusangasha.” (Nkindji 12:25) Atwe boso atwikalaa na lukalo lwa kunyingishibwa. Mpoolo badi muleshe patoka’shi mpa na baba abanyingishaa bangi be na lukalo lwa kunyingishibwa namu. Badi mufundjile bakwabo ba mu Looma’shi: “Nee na lukalo lukata lwa kwinumona, bwa kwinutwadila kya buntu kampanda kya mu kikudi, bwa’shi nwikale bakankamane; twambe’shi nakyebe namu kunyingishwa pamune nenu, kwakwa kwenu kwi lukumino lumune lwatudi nalo, anwe n’ami.” (Beena-Looma 1:11, 12) Byabya mpa na Mpoolo mutumibwa badi na lukalo lwa kunyingishibwa ingi nsaa.​—Badika Beena-Looma 15:30-32.

4, 5. Mba nanyi abatungu’shi tunyingishe lelo uno, na mbwakinyi?

4 Lelo uno, twi balombene kunyingisha baba abafubila Yehowa nsaa yoso, bu ba mbala-mashinda. Bebungi ba kwabadi mbalekye bintu bibabadi bafule bwa kwikala ba mbala-mashinda. Bino ngi byabadi bakite kwi ba misionere, bena Betele, bakunkushi ba bifunda na bakashi babo, mpa na baba bakwete kufuba mu ma mbalo a kwalula mikanda. Boso bwabo bakwete kwisumina ingi miloo bwa kukisha nsaa yabo mu mudimo wa Yehowa. Byabya abitungu twikale atwibanyingisha. Kwi bangi dingi abakumina kushala mu mudimo wa nsaa yoso kadi tabaki na mushindo. Nabo namu abasangalaa nsaa yabebanyingisha.

5 Mba nanyi dingi be na lukalo lwa kunyingishibwa? Abitungu tunyingishe bakwetu balume na bakashi bakumine kushala bukupi mwanda wa kutumikila mwiya wa Yehowa wa kwiyibakishena “nka penda mu Mwanana.” (1 Beena-Kodinda 7:39, NWT) Bakashi abanyingishibwaa nsaa yabebalungula kwi balume babo shi mbebafule bwa byoso byabakitshi. (Nkindji 31:28, 31) Beena Kidishitu bakwete kunyingiila kubingwabingwa na mikumbo be na lukalo lwa kunyingishibwa. (2 Beena-Tesalonika 1:3-5) Yehowa na Yesu abanyingisha bano bakwetu boso basha lulamato.​—Badika 2 Beena-Tesalonika 2:16, 17.

BAKULU MBALOMBENE KWITUNYINGISHA

6. Mu Yeeshaya 32:1, 2, atulongo’shi bakulu be na mudimo kinyi?

6 Badika Yeeshaya 32:1, 2. Twi mu mafuku ebubi na mbipelepele bwa’shi tubofule ku mashimba. Yesu Kidishitu kwete kufuba na bakwetu bedibwe mwimu na “bakunkushi” basha kululama be munkatshi mwa ingi mikooko bwa kwitunyingisha. Bano bakulu mu kakongye tabe na “matalwa” panundu pa lukumino lwetu, anka ‘abakwatshishena’ ku muloo wetu. Be na lukalo lwa kwitukwasha bwa’shi twikale na muloo na kushala banyingye mu lukumino.​—2 Beena-Kodinda 1:24, Kilombeeno kipya 2014.

7, 8. Mushindo kinyi ulombene bakulu kunyingisha bangi mu bishima na bikitshino byabo?

7 Bibuwa bakulu bambule Mpoolo mutumibwa badi nka atompo kunyingisha bakwabo. Aye nkufundjila beena Kidishitu ba mu Tesalonika babadi mu kubingwabingwa’shi: “Tubaadi neenu kifulo mu kipaso kibaatudi beelumbuule bwa kwinulambukisha mukandu wibuuwa w’Efile Mukulu, mpaa na kupaana myuuwa yeetu pa mwanda wenu, bu bibaatudi neenu kifulo.”​—1 Beena-Tesalonika 2:8.

 8 Bakulu mbalombene kunyingisha bangi ngofu mu myanda yabakula. Anka kukita bino nkupwa kwa mwanda su? Mpoolo balungwile bakulu ba mu Efeso’shi: ‘Abitungu kukwasha babofule na kutentekyesha mayi a Nfumu Yesu, aye nabeene bambile’shi: “Muloo wa kupaana ngukile wa kupebwa.”’ (Bikitshino 20:35, Kilombeeno kipya 2014) Mpoolo badi akumina ‘kwitusha na kwipaana aye nabene na bushima bwaye’ bwa bakwabo. Balesheshe mu bikitshino byaye’shi badi akumina kukita kyoso akitungu bwabo. (2 Beena-Kodinda 12:15) Mu mushindo umune, abitungu bakulu banyingishe na kukankamika bangi kushi penda mu kwakula kadi mpa na mu bikitshino. Bino abilesha shi bakwete kwitatshisha bwa bakwabo binyibinyi.​—1 Beena-Kodinda 14:3.

9. Bakulu mbalombene kutusha malango mu mushindo aunyingisha bangi naminyi?

9 Ingi nsaa bwa kunyingisha bakwetu, bakulu abekalaa na lukalo lwa kutusha malango. Bakulu mbalombene kulonga mu Bible byabadya kutusha malango mu mushindo aunyingisha. Yesu mulekye kileshesho kibuwa pabitale kutusha malango pabadi mutume mukandu kwi kakongye ka mu Asi Peela kunyima kwa lufu na lusangukilo lwaye. Badi mutushe angi malango akata kwi tukongye twa mu Efeso, Pergame na Tiyatiire. Anka kunyima kwa kutusha elango, badi mwibatumbule bwa myanda ibuwa yoso ibabadi abakitshi. (Kibafumbwilwe 2:1-5, 12, 13, 18, 19) Yesu balungwile kakongye ka mu Laodise’shi: “Ami nasâshilâ na kunyoka bâba boso bandji mufule. Biabia, ikala musâsakate, dingi welangye ku milwisho yobe.” (Kibafumbwilwe 3:19, EEM) Bakulu batudi nabo abambulaa Kidishitu mu mushindo wabatusha malango.

TA NKA PENDA BAKULU BALOMBENE KUNYINGISHA BANGI NYA

Ba nambutwile, nukwete kulongyesha bana benu bwabadya kwikala abanyingisha bangi su? (Tala kikoso kya 10)

10. Twi balombene kwinyingishena naminyi?

10 Ta mpenda bakulu nyi abatungu kunyingisha bangi nya. Mpoolo balungwile beena Kidishitu boso bwa’shi bakule “myanda ayikwasha baba abebapusha, na kwibakankamika muîle nkalo yâbo, kukyeba kwa kwibakitshina bibuwa.” (Beena-Efeso 4:29, EEM) Abitungu oso a kwatudi ekale apasukila nkalo ya bangi bwatudya kumona mushindo wa kwibakwasha. Mpoolo badi mufundjile beena Kidishitu  ba mu Ebelu’shi: ‘Buushayi maasa aakyebe kukooka nyingishayi manwi abofule dingi tobolayi tushinda tolokye twanudya kutambukila, bwa’shi asumpikita tafungunukanga mukoolo apande nka kupanda.’ (Beena-Ebelu 12:12, 13) Boso bwetu twi bakumbene kwinyingishena na kwikankamishena mu byatwakula, sunga twekala bana bakinga.

11. Nkinyi kibadi kikwashe Marthe pabadi mukalakashwe?

11 Ungi mukwetu mukashi abetamina bu Marthe badi mukalakashibwe munda mwa mafuku. * Bafundjile’shi: “Dingi efuku panadi natekye bwa kunyingishibwa, nafumankene na ungi mukwetu mukashi mukulu badi mundeshe kifulo na lusa binadi nabyo lukalo mu yaya nsaa. Bandungwile pabitale kitompwanga kibadi mupete kimumune na kinadi nakyo, ntshinadi mwipushe dingi bupenka’mi.” Yawa mukwetu tabadi sunga mutundule mushindo ubadi mayi aye akwashe Marthe!

12, 13. Twi kufubila elango di mu Beena-Fidipe 2:1-4 naminyi?

12 Mpoolo badi mufundjile bena Kidishitu ba mu Fidipe’shi: “Byabya, su nwi balombene kwilangeena mu Kidishitu, kwinyingisheena ku mashimba mu kifulo, kulombashena mu kikudi, na kwilesheena kifulo, nyiishaayi dimo kunguusha ndaa na muloo pa kushaala mu kwipusheena kukata. Ikalaayi na kifulo kya-mumune, n’eshimba dya-mumune; kimbaayi bumune; tanukitanga kintu su nkimune bwa kwipikeena, su nkimune bwa kwitatula-tatula, anka mu kwiyisha, ikalaayi anumono bangi bu be kunundu kwenu. Muntu takimbanga bya kumusangasha pend’aye nabene, asangashe namu bangi.”​—Beena-Fidipe 2:1-4.

13 Abitungu boso bwetu tukimbe mishindo yatudi balombene kukwasha bangi. Twi balombene ‘kwinyingisheena ku mashimba mu kifulo,’ na “kulombashena mu kikudi,” na ‘kulesha kifulo,’ kwi bakwetu balume na bakashi pa kwibanyingisha.

MISHINDO YA KUNYINGISHA BANGI

14. Ngumune wa ku mishindo kinyi watudi balombene kunyingisha bangi?

14 Abitupeyaa muloo ngofu nsaa yatupusha’shi bantu babatudi bakwashe mu mafuku ashale mbashale na lulamato. Yowano mutumibwa bafundile’shi: “Muloo wande aunyiisha kutama pampusha’shi baana bande abatambukila mwitaata dya-biinyibiinyi.” (3 Yowano 4) Ba mbala-mashinda bebungi abapushaa muloo ngofu nsaa yabasangana’shi muntu ababadi bakwashe bwa kulonga bya binyibinyi kunyima kwa mafuku kwete kutungunuka na kufubila Yehowa na lulamato, pamo kwete kufuba n’aye bu mbala-mashinda. Byabya su ba mbala-mashinda babofula, twi balombene kwibatentekyesha myanda yoso ibuwa yabadi bakite pa kukwasha bangi.

15. Nkintu kinyi kyatudi balombene kukita bwa kunyingisha bantu abafubila Yehowa na lulamato?

15 Bakunkushi ba bifunda bebungi mbakule’shi abo na bakashi babo abadi banyingishibwe nsaa ibabadi bapete mikanda ya lutumbu ibabadi bebafundile kunyima kwabo kutala kakongye. Bakulu, ba misionere, ba mbala-mashinda na bena Betele, bakwete kufubila Yehowa na lulamato nabo namu mbapushe bino. Nsaa yatwibatumbula, twi kwibanyingisha ngofu kukila byatupwandikisha.

MUSHINDO ULOMBENE OSO A KWATUDI KUNYINGISHEENA

16. Mmyanda kinyi ipelepele yatudi balombene kukita bwa kunyingisha muntu?

16 We kukita naminyi su opushaa bukopo bwa kulungula bangi byopusha pa mwanda wabo? Ta mbikambe nka kwikala bukopo bwa kunyingisha bangi nya. Banda kutompa kusepesha muntu. Su aye namu ta musepe, bi kwikala’shi e na mwanda na e na lukalo lwa muntu a kwisamba naye. We kwibasamba nabo su wekala webateemesha kalolo.—Shake 1:19.

17. Nkinyi kibadi kinyingishe ungi mukwetu nsongwalume?

17 Ungi mukwetu nsongwalume abetanyinaa bu Henri badi mufite munda ngofu nsaa  ibadi bakwabo bebungi balekye kufubila Yehowa. Umune a kwabadi badi nshaye, badi afubu bu mukulu mu kakongye. Mukunkushi a kifunda bamwene’shi Henri badi mwinyongole na bamwatshile enda naye mu kutoma kafwee. Badi muteemeshe kalolo nsaa ibadi Henri amulungula byapusha. Henri bafikile mu kushinguula’shi su aye nabene bashala na lulamato, uno ngi mushindo umune wadi mulombene kukwasha bakwabo bwabadya kwalukila mu bya binyibinyi. Badi musambibwe ngofu nsaa ibabadikile mukanda wa Misambo 46, Sefanya 3:17, na Maako 10:29, 30.

Boso bwetu twi balombene kunyingisha bangi na kwinyingishena ku muntu na muntu (Tala kikoso kya 18)

18. (a) Nfumu Salomone badi mufunde kinyi pabitale kunyingisha bangi? (b) Mpoolo mutumibwa badi mutushe elango kinyi?

18 Kileshesho kya Marthe na kya Henri nkilombene kwitulongyesha kinyi? Ooso a kwatudi mulombene kunyingisha mukwetu mulume sunga mukashi e na lukalo lwa kunyingishibwa. Nfumu Salomone bafundile’shi: “Kwalula myanda ilombene pa kipindji kyâyo, kyakudi buwa kino pe! Mpala i yanguyangu ayisangashenâ, mukandu wibuwa namu awikashâ muntu na mbidi musangêlo.” (Nkindji 15:23, 30, EEM.) Otentekyesha muntu ouku mubofule sunga mwinyongole su? Bwakinyi twe mulombene kumukitshina myanda bu kumubadikila mwisambo wa mu Kitenta kya Mulami sunga wi mu site eetu a Internete? Na dingi, Mpoolo badi mulongyeshe’shi kuyimba ngono ya Bufumu pamune nkulombene kwitukwasha bwa kupusha biya. Aye nkufunda’shi: “Elambukisheneeyi, nwisopesheene ku muntu na muntu, na binangu byooso: imbilaayi Yehowa mu mashimba eenu, ngono na miseele.”​—Beena-Kolose 3:16; Bikitshino 16:25.

19. Bwakinyi kwinyingishena kubanyisha kwikala na muulo binobino, na abitungu tukite kinyi?

19 Bu bibatunyisha kwifubwila peepi n’efuku dya Yehowa, bi na muulo ngofu bwatudya kunyisha kwinyingishena ku muntu na muntu. (Beena-Ebelu 10:25) Atukekala na muloo wibungi su tubatumikila dino elango dya Mpoolo: “Ikalayi anwikankamishena, na kwitamishena mu lukumino bu byanudi bapwe kubanga kukita.”​—1 Beena-Tesalonika 5:11, EEM.

^ par. 11 Mashina mbeashintule.