Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Fubila Yehowa, Efile Mukulu sha bulungantu

Fubila Yehowa, Efile Mukulu sha bulungantu

“Kwi kikudi kya Yehowa, kwakwa ngi kwi bulungantu.”​—2 BEENA-KODINDA 3:17.

NGONO: 49, 73

1, 2. (a) Bwakinyi bulungantu bubadi mwanda wi na muulo ukata kwi ba mpika na bantu balungantu babadi mu mafuku a Mpoolo mutumibwa? (b) Mmuntu kinyi ababadi abakwila kwi Mpoolo bu nsulo ya bulungantu bwa binyibinyi?

BENA Kidishitu ba kumpala babadi bashale mu Ampire a bena Looma, mubadi bantu be na kwitatula ngofu pabitale miiya, kutshiba kwa biimu, na bulungantu bubabadi nabo. Anka, yawa Ampire badi na bukome, badi na ba mpika babadi abafubu midimo ibukopo. Mu angi mafuku, muntu 1 pa 3 baadi mpika mu Ampire a bena Looma. Mu binyibinyi, bantu boso ba mpika sunga bantu balungantu babadi na lukalo lwa kwikala mu bulungantu, mpaa na bena Kidishitu.

2 Mpoolo mutumibwa bafundjile pabitale bulungantu. Anka tabadi mutompe kutwelakana mu myanda ya ino nsenga su nkapeela nya, mwanda ngi bibadi abikitshi bantu babadi mu aa mafuku. Anka, Mpoolo na bena Kidishitu naye babadi bafube ngofu bwa kulongyesha bantu mukandu wibuwa wa Bufumu bw’Efile Mukulu na kwibakwasha bwabadya kuuka kinemo kya mulambu wa nkuulo wa Kidishitu Yesu. Mpoolo badi mulungule bakwabo bena Kidishitu bwabadya kukimba bya kupeta Nsulo ya bulungantu bwa binyibinyi. Bafundjile’shi: “Mwanda Yehowa nkikudi, dingi  kwi kikudi kya Yehowa, kwakwa ngi kwi bulungantu.”​—2 Beena-Kodinda 3:17.

3, 4. (a) Mmwanda kinyi wi mu 2 Beena-Kodinda 3:17 ubabadi abakyebe kwisambila kwi Mpoolo? (b) Abitungu tukite kinyi bwatudya kwikala na bulungantu abufiki kwi Yehowa?

3 Mu mukanda waye wa kabidi kwi bena Kodinda, Mpoolo badi mutemune myanda ibadi ifikile Moyiise nsaa ibayikile ku mwengye wa Sinayi kunyima kwa’ye kwakula na mwikeyilu a Yehowa. Mpala yaye ibadi ayimweneka bu etaata! Nsaa ibabamwene Moyiise kwi bena Isaleele, babapushishe moo, Moyiise babwikile kitambala kyaye ku mpala. (Efilu 34:29, 30, 33; 2 Beena-Kodinda 3:7, 13) Mpoolo apatula’shi: “Anka pakatadiila kwi [Yehowa,] kiputo akikakatushibwa.” (2 Beena-Kodinda 3:16, Esambi dipya 2015.) Mpoolo badi akyebe kwakula kinyi?

4 Tulongyele mu mwisambo ushale’shi, nka penda Yehowa, Mupangi a bintu byoso, ngi e na bulungantu bushii na mikalo. Byabya, abimweka’shi kwi Yehowa ngi kwi bulungantu mu mbalo mwi “kikudi kya Yehowa.” Anka Mpoolo bakwile’shi, su atukumina kwikala na bulungantu, abitungu tutadiile kwi Yehowa. Bino abilesha’shi, twi balombene kwikala naye mu kipwano. Bena Isaleele pababadi mu kabaaka abamwene myanda nka na mweneno a bu bantu kushii muyile mweneno a Yehowa. Babadi nka bu be na kiputo mu binangu byabo na ku mitwe kwabo. Babadi abakyebe kufubisha bulungantu bwabo bwa lwabi lwa ku mbidi.​—Beena-Ebelu 3:8-10.

5. (a) Kikudi kya Yehowa akitushaa bulungantu bwa mushindo kinyi? (b) Atuuku naminyi’shi muntu mukumbene kupeta bulungantu bwa kwi Yehowa sunga ekala mu bupika sunga mu lukano? (c) Nkonko kinyi ayitungu’shi twalule?

5 Bulungantu bwabetupa kwi kikudi kya Yehowa mbukile bulungantu bwa kutushibwa mu bupika. Kyakya kikudi akitutwadila bulungantu bwabashii balombene kwitupa kwi bantu. Nkilombene kwitufungusha ku bupika bwa mulwisho na lufu na bwa bipwilo bya madimi na bipikwa byabyo. (Beena-Looma 6:23; 8:2) Buno bulungantu abwitukaanyisha ngofu! Sunga muntu e mu bupika sunga mu lukano, mmulombene kupeta buno bulungantu. (Kibangilo 39:20-23) Mukwetu mukashi Nancy Yuen na mukwetu Harold King boso bwabo babadi bebeele mu lukano munda mwa bipwa bibungi pa mwanda wa lukumino lwabo, sunga mbyabya babadi na buno bulungantu. We kutala ma video aabo p’abesamba myanda yabadi bafumankane nayo mu JW Library. (Twela pa mbalo ifunde’shi, INTERVIEWS et TÉMOIGNAGES > L’ENDURANCE DANS L’ÉPREUVE.) Binobino tubandeyi kwalula ku ino nkonko ibidi. Twi kulesha naminyi’shi bulungantu bwetu bwi na muulo kwatudi? Na twi kufubisha bulungantu bwetu kalolo naminyi?

BULUNGANTU BWABETUPA KWI EFILE MUKULU BWI NA MUULO NGOFU

6. Mmushindo kinyi ubadi bena Isaleele baleshe’shi tababadi na lutumbu bwa bulungantu bubebapeele Yehowa?

6 Nsaa yabetupa kya buntu, atwikalaa na lutumbu kwi muntu betupa kyanka. Anka, bena Isaleele abakutshilwe lutumbu bwa bulungantu bubebapeele Yehowa. Myeshi ipela kunyima kwa Yehowa kwibatusha mu bupika mu Ejiipitu, ababangile kudila bya kudya na bitomwanga bibabadi nabyo mwanka. Ababangile kutompola bwa maane, kidibwa kibabadi abebapa kwi Yehowa. Babadi mpa na babangye kukimba bya kwalukila mu Ejiipitu! Kwabadi’bo, ‘mishipa, makaaka, melô, pwalo, tutungulu mpa na ai’ bibadi na muulo kukila bulungantu bwa kumulangwila bubebapeele Yehowa. Kushi mpaka Yehowa badi mwibafitshile munda. (Mbadiko 11:5, 6, 10; 14:3, 4, EEM) Bino abitupa elango dikata.

7. Mpoolo badi mutumikile elango dyaye di mu 2 Beena-Kodinda 6:1 naminyi, atwe namu twi kwiditumikila naminyi?

7 Mpoolo badi mudimushe bena Kidishitu bwa’shi tabakutwanga lutumbu bwa bulungantu bwitupe Yehowa kukidila kwi Mwana  aye, Yesu Kidishitu. (Badika 2 Beena-Kodinda 6:1.) Mpoolo badi mukutwe kupwidika, mpika a mulwisho na lufu, na bino bibadi abimukalakasha. Sunga mbyabya, bambile’shi: “Lutumbu kw’Efile Mukulu pa kukiila kwi Yesu Kidishitu Nfumwetu!” Bwakinyi bakwile byabya? Mpoolo badi mupatulwile bakwabo bena Kidishitu bino: “Mwanda eyi dya kikudi akipaanaa muuwa munda mwa Yesu Kidishitu, dibanfungusha ku bupika bw’eyi dya milwisho naa dya lufu.” (Beena-Looma 7:24, 25; 8:2) Anka bu Mpoolo, tatwi balombene kuluba’shi Yehowa mwitutushe mu bupika bwa mulwisho na lufu. Nkuulo ngitupe mushindo wa kufubila Efile Mukulu na kondo k’eshimba keselele, na bino abitupa muloo wa binyibinyi.​—Misambo 40:8.

Okwete kufubisha bulungantu bobe bwa kwisangwila bwa kukita myanda ayisankisha Yehowa su webufubisha penda bwa kukita myanda yokumina (Tala kikoso kya 8-10)

8, 9. (a) Mpyeele mutumibwa badi mwitudimushe pabitale mushindo wa kufubisha bulungantu bwetu namini? (b) Mushindo kinyi ulombene muntu kufubisha bulungantu bwaye bibubi?

8 Tatwi balombene kwakula penda’shi atutumbula Yehowa, anka abitungu tudimukye bwa kupela kufuba bibubi na bulungantu bwetu. Kileshesho, Mpyeele mutumibwa mmwitudimushe’shi t’abitungu tufube na bulungantu bwetu bu kabingilo ka kukita myanda ibubi nya. (Badika 1 Mpyeele 2:16.) Dino elango aditutentekyesha kibadi kikitshikile bena Isaleele mu kabaaka. Lelo uno twi na lukalo lwa dino elango ngofu. Satana na ndumbulwilo aaye kwete kwitulesha bintu bibuwa bya kufwala, kudya, kutoma, na bya kukisha nabyo kapapi. Bantu basha binangu abakitshi ma publicité abafubaa na bantu bebuwa bwa mpala bwa kwitutakula mu kuula bintu byatushi nabyo lukalo. Mbibofule bwatudya kupona mu kateo ka uno ndumbulwilo na kubanga kufubisha bulungantu bwetu bibubi.

9 Elango dya Mpyeele, nditale dingi myanda ikata ya mu nshalelo, bu kulonga kalasa, mudimo. Kileshesho, lelo uno ba nsongwa bakwete kwibatakula mu kufuba ngofu bwabadya kwibakumina mu ma Université akile buwa. Bantu bebungi abebalungula’shi su abakaamisha kilongyelo kyabo, abapete midimo ibuwa, makuta ebungi, na abebanemeka kwi bantu. Baba bantu mbalombene kwibalesha myanda ayimweneka bu kishinkamiisho kya’shi su muntu bapete diplome dya ku Université apete makuta ebungi kukila yawa mupudishe kalasa kakata. Kulonga tulasa tukata abekumono bu mwanda wibuwa kwi bansongwa nsaa yabakyebe kwata bitshibilo bilombene kwikala na bukitshishi mu nshalelo abo ooso. Byabya mwanda nkinyi wabadi balombene kutentekyesha na bebatande?

10. Abitungu tutentekyeshe kinyi nsaa yakwata bitshibilo mu myanda itutale?

10 Bangi bantu mbalombene kwamba’shi bu byaudi mmwanda utale muntu bupenka bwaye, abitungu bekale na bulungantu bwa kusangula kyoso kyabakumina pa mwanda takikalakasha kondo kabo k’eshimba nya. Mbalombene kutula binangu ku mayi abakwile Mpoolo’shi: “Bulungantu bwande abutshibilwa kiimu bwakinyi kwi muntu e munda mwa mungi?” (1 Beena-Kodinda 10:29) Sunga twekala na bulungantu bwa kwiatshila bitshibilo pabitale kalasa ka kulonga na mudimo wa kukita, abitungu tutentekyeshe’shi bulungantu bwetu bwi na mikalo na’shi bitshibilo byetu byoso abikatuusha bipeta kampanda. Nyi bwakinyi Mpoolo bambile’shi: “Byooso mbikumiinwe, anka byooso ta mbiitulombeene nya, byooso mbikumiinwe anka byooso ta bii na bukwashi nya.” (1 Beena-Kodinda 10:23) Sunga twekala na bulungantu bwa kwata bitshibilo mu myanda yetu atwe banabene, byatukumina tabi na muulo ukile nya.

ATUFUBISHA BULUNGANTU BWETU BIBUWA NSAA YATUFUBILA YEHOWA

11. Yehowa mmwitutuushe mu bupika bwa kabingilo kinyi?

11 Mpyeele pabadi mwitudimushe bwa kupela kufubisha bulungantu bwetu mu kipaso kibubi, bambile’shi kipaso kibuwa kyatudi balombene kwibufubisha nkwikala “bu bafubi  b’Efile Mukulu.” Kabingilo kababadi batumine Yesu kwi Yehowa bwadya kwitutuusha mu bupika bwa mulwisho na lufu nka’shi tumone mushindo wa kufubisha muwa wetu oso bwa Kumufubila.

12. Nowa na kifuko kyaye mbetulekyele kileshesho kinyi?

12 Mushindo ukile buwa watudi balombene kufubisha bulungantu bwetu nkufubisha nsaa na bukome bwetu bwa kufubila Yehowa ngofu. Kukita bino akuketukalwila bwa’shi bipatshila bya mu uno ndumbulwilo na malaka eetu’twe banabene tabikalanga pa mbalo ya kumpala mu muwa wetu. (Beena-Ngalatea 5:16) Banda kunangushena ku bibakitshine Nowa na kifuko kyaye. Abadi bashale mu ndumbulwilo a bantu ba ntomboshi na bafule myanda i butete. Anka tababadi batwelakane mu bipatshila na myanda ibabadi abakitshi kwi bantu bebeefunyishe nya. Abasangwile bwabadya kwikala bepaane mu mudimo ubabadi bebape kwi Yehowa. Abayibakile bwato, babunga bya kudya byabo na bya nyema, na abadi abaukisha bangi bantu pabitale Mpeshi a kabutu. Bible akula’shi: ‘[Nowa] bakitshine nka byabya bibamufundjile Efile Mukulu.’ (Kibangilo 6:22) Bu kipeta, Nowa na kifuko kyaye abadi bapande ku nfudilo kwa yawa ndumbulwilo.​—Beena-Ebelu 11:7.

13. Yehowa mmwitutekye bwatudya kukita kinyi?

13 Lelo uno Yehowa mmwitutekye bwatudya kukita kinyi? Atwe balongi ba Yesu, atuuku’shi Efile Mukulu mmwitutekye bwatudya kulungula mukandu wibuwa. (Badika Luka 4:18, 19.) Lelo uno, Satana mmubwikile bantu bebungi ku meso na tabashinguula’shi be mu bupika bwa bipwilo bya madimi, bwa bintu bya ku mbidi, na bwa myanda ya politike nya. (2 Beena-Kodinda 4:4) Nka bu Yesu, twi na mwabi wa kukwasha bangi bantu bwabadya kuuka na kulangwila Yehowa, Efile Mukulu sha bulungantu. (Mateo 28:19, 20) Kulungula bangi mukandu wibuwa ta nkubofule nya. Mu angi ma mbalo, bantu tabakumina kuuka Efile Mukulu, na bamo bantu abetufitshila munda nsaa yatukyebe kwibalungula mukandu wibuwa. Anka bu byabadi betutekye kwi Yehowa bwatudya kulungula mukandu wibuwa, abitungu twiyipushe’shi, ‘Ne kufuba na bulungantu bwande bwa kufuba ngofu mudimo wa Yehowa su?’

14, 15. Bafubi ba Yehowa bebungi mbaate kitshibilo kya kukita kinyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

 14 Abitukankamika ngofu pa kumona’shi bafubi ba Yehowa bebungi mbapwe kushinguula’shi nfudilo a uno ndumbulwilo befubwila peepi ngofu na mbaate kitshibilo kya kwikala na nshalelo mupelepele na kubanga mudimo wa bu mbala-mashinda. (1 Beena-Kodinda 9:19, 23) Bamo abafubu bu mbala-mashinda mu bibundji byabo bya butandwa, bangi namu abakatuka na kwenda mu tukongye twi na lukalo lwa bukwashi. Mu bipwa bitano bibashala, bantu bakile pa 250 000 mbaate mudimo wa bu mbala-mashinda, na binobino kwi bantu bakile pa 1 100 000 abafubu bu ba mbala-mashinda ba myeshi yoso. Twi na muloo wibungi wa kumona bantu bebungi bino abafubu na bulungantu bwabo bwabadya kufubila Yehowa mu kino kipaso!​—Misambo 110:3.

15 Nkinyi kibakwashe bwabadya kufuba na bulungantu bwabo na binangu? Tubande kwata kileshesho kya John na Judith, bafube mu maumbo ebungi munda mwa bipwa 30 bibakidi. Abapatuula’shi nsaa ibabangile Kalasa ka mudimo ka ba mbala-mashinda mu kipwa kya 1977, babadi bakankamikye balongi bwabadya kukatuka na kwenda mu kufuba mu ma mbalo mwi lukalo lukata lwa balungudi. Bwabadya kumona bya kulombasha kano kepatshila, John na Judith abadi na lukalo lwa kulama nshalelo aabo mupelepele. Ngi bwakinyi John badi mushintuule mudimo waye. Kunyima kwa mafuku, abayile mu kulungula mukandu wibuwa mu dingi eumbo. Nkinyi kibebakwashishe bwabadya kukambila nkalakashi bu lukalakashi lwa kulonga ludimi lupya na kwiubidishena na bipikwa na kapapi ka mu mbalo ipya? Abadi abeele nteko kwi Yehowa na kukulupila’shi ebakwasha. Abapusha naminyi pabitale kufubila Yehowa mu kino kipaso munda mwa bino bipwa byoso? John akula’shi: “Nadi napusha’shi ne mwipaane mu midimo ibuwa ikile ingi midimo yoso yatuuku na yatudi batumikye. Yehowa bafikile bu muntu a binyibinyi kwandi, bu nsheetu sha kifulo atudi naye. Binobino ne mupushe kalolo akipushisha ano mayi e mu Shake 4:8 aamba’shi: ‘Efubwileeyi kwi Efile Mukulu, byaabya aye namu efubwila peepi neenu.’ Naukile’shi ne mupwe kupeta kintu kinadi nakimbi, kwikala na nshelelo a muloo.”

16. Bantu binunu na binunu mbafubishe bulungantu bwabo bibuwa naminyi?

16 Nka bu John na Judith, bamo mbalombene kufuba bu mbala-mashinda munda mwa bipwa bibungi. Kadi pa mwanda wa nshalelo aabo, bangi namu be na mushindo wa kufuba bu mbala-mashinda penda munda mwa bipwa bipeela. Anka, bebungi mbetuukile abo banabene bwabadya kukwatshishena mudimo wa lwibako mu nsenga ishima. Bu kileshesho, bakwetu balume na bakashi bafikye ku 27 000 mbafikye mu kukwasha bwa kwibaka biro byetu bikata bya nsenga ishima bi ku Warwick, mu New York. Bamo mbafikye bwa mbingo ibidi, bangi bwa myeshi ipeela, na bangi namu kipwa kishima sunga bipwa bibungi. Bebungi ba ku bano bakwetu balume na bakashi mbesumine bintu bibungi bwabadya kumona mushindo wa nkafuba ku Warwick. Nyi mbileshesho bibuwa bukile bya bantu bafube na bulungantu bwabo bwabadya kutumbisha Yehowa, Efile Mukulu sha bulungantu!

17. Twi balombene kukulupila kinyi su tubafubu na bulungantu bwetu kalolo kubanga binobino?

17 Twi na lutumbu ngofu bu byatudi bafikye mu kuuka Yehowa na bu byatudi na bulungantu bwatudi bapete mu kumulangwila. Tulesheyi mu bitshibilo byetu’shi buno bulungantu bwi na muulo ngofu kwatudi. Pamutwe pa kufuba nabo mu kipaso kibubi, twibufubisheyi bwa kufubila Yehowa ngofu muyile ngobesha yetu. Su tubakitshi byabya atukapete myabi yabadi betulee kwi Yehowa pakalombasha buno butemuki: “[Bipangwa] namu abikapoosolwa ku bupika bwa bintu abilwila, bwa kutambula bulungantu na ntumbo bya baana b’Efile Mukulu.”​—Beena-Looma 8:21.