MU KIPWA kishale, mu nsenga ishima bakwetu balume binunu na binunu mbapete mashito a bu bakulu na bu bafubi ba midimo munkatshi mwa ba Temwe ba Yehowa. Su we umune a ku bano bakwetu batudi bafule, kushi mpaka we na muloo wa kupeta buno bushito bupya.

Byabya, abipushika kalolo’shi, ingi nsaa we kwikala na katshim’a-munda. Jason, ungi mukwetu mulume ki nsongwa mupete bushito bwa bu mukulu, abwela’shi, “Mususa wa kumpala unadi mupushe’shi abampa buno bushito, napushishe bu’mi bapete bushito bunkile.” Moyiise na Yeelemiya abapushishe bu’bo bashi balombene pababadi bebape mufubo upya kwi Yehowa. (Efilu 4:10; Yeelemiya 1:6) Su we na bino binangu bimune, we kwibikambila na kutungunuka na kwenda kumpala naminyi? Banda kutala kileshesho kya mulongi a Kidishitu Timote.​—Bikitshino 16:1-3.

AMBULA KILESHESHO KYA TIMOTE

Bi kwikala’shi Timote badi na bipwa ekumi na bungi sunga 20 nsaa ibabadi bamwitanyine kwi Mpoolo bwadya kwikala ende naye mu nyendo. Kya kumpala bu bibadi mwana mukinga, Timote badi mulombene kwipusha bu’ye shii mulombene na badi pangi mupushe bukopo bwa kufuba mudimo upya ubabamupeele. (1 Timote 4:11, 12; 2 Timote 1:1, 2, 7) Anka, kunyima kwa bipwa ekumi, Mpoolo badi mufundjile kakongye ka ku Fidipe’shi: “Naakulupila mwishina dya Nfumu Yesu bwa kwinutumina Timote mu kino kipindji . . . [mwanda] ntshi na ungi muntu a kutentekyesha naye myanda bu’[ye].”​—Beena-Fidipe 2:19, 20.

Timonte badi mufikye bu mukulu munyingye bino naminyi? Tubandeyi kutala ano malongyesha asamombo anudi balombene kupeta ku kileshesho kyaye.

1. Badi apasukila bantu binyibinyi. Mpoolo balungwile bakwabo ba mu Fidipe’shi: ‘[Timote] ekalakasha biinyibiinyi pa mwanda wenu.’ (Beena-Fidipe 2:20) Oolo, Timote baadi ekalakasha binyibinyi pamwanda wa bantu. Badi akyebe’shi bekale mu kipwano na Yehowa, na dingi baadi ebapasukila ngofu mu kikudi.

Twekalanga bu muntu atambushaa mootoka a mu lukindji, ekalakashaa ngofu bwa’shi mootoka ukafikye pa nsaa pa mbalo yawimenaa pamutwe pa kwikalakasha bwa kupeta bantu badya kusemuna. William, mukwetu abanemekaa ngofu bapu kufuba bu mukulu munda mwa bipwa bikile pa 20, alangaa bakwetu balume bapete mashito binobino’shi: “Fula bakwetu. Epaane mu kukimba bya kwibapwila nkalo yabo pamutwe pa kwipaana mu kukunkusha myanda.”

2. Badi atuulu myanda ya mu kikudi pa mbalo ya kumpala. Mpoolo pabadi mupwandikishe kileshesho kya Timote na kya bangi bantu, bambile’shi: “Bangi booso abatala abibasangasha abo, kushii abisangasha Yesu Kidishitu.” (Beena-Fidipe 2:21) Mpoolo badi mufunde ano mayi pabadi mu Looma. Bamwene’shi bakwetu balume ba mu kino kibundji abadi bepaane na mwabo moso mu myanda yabo’bo banabene. Tababadi abekitshisha bwa kufula myanda ya mu kikudi nya. Anka Timote tabadi byabya nya! Pabadi mupete mushindo wa kuyiisha mukandu wibuwa kumpala, badi na binangu bu bya Yeeshaya, bambile’shi: “Nnaami uno, ntume!”​—Yeeshaya 6:8.

We kwikala na nkatshinkatshi mu midimo yobe ya ku mbidi na ya mu kikudi naminyi? Kya kumpala, tuula myanda mu mulongo wayo. Mpoolo batushishe dino elango: ‘Shinguula kikile byooso ku buuwa.’ (Beena-Fidipe 1:10) Ata myanda i na muulo ngofu ku meeso kw’Efile Mukulu ikale na muulo ngofu mu muwa oobe. Kya kabidi, peelesha ingi myanda. Katusha myanda ayikwibi nsaa na bukome. Mpoolo badi  mulungule Timote’shi: “Suuka ndàkalaka ya ku bunsongwa, kimba bululame, lukumiino, kifulo, butaale.”​—2 Timote 2:22.

3. Badi akitshi mudimo wa kishila na katshintshi. Mpoolo badi mutentekyeshe bena Fidipe’shi: “Anuuku’shi [Timote] mmuleeshe kunyinga kwaye bu mwana mulume ee pe nshaaye, na kwipaana pamune naami ku mufubo wa mukandu wibuwa.” (Beena-Fidipe 2:22) Timote tabadi na lulengu nya. Badi afubu ngofu pamune na Mpoolo, na bino bibadi binyingishe kipwano kyabo.

Mu ndumbulwilo a Efile Mukulu, midimo tayipwiyaa nya. Ino midimo ayitupa muloo na ngilombene nkukaka pepi na bakwenu balume na bakashi. Byabya ikala na kepatshila ka kwikala na “katshintshi mu mufubo wa Mwanaana.”​—1 Beena-Kodinda 15:58.

4. Baadi atumikila myanda ibadi alongo. Mpoolo badi mufundjile Timote ano mayi: “We mundonde na bukidi booso mu bulambukishi, mu bwikashi, mu mpàngo, lukumino, lwishinko, kifulo katshintshi.” (2 Timote 3:10) Bu bibadi Timote mutumikile myanda ibadi mulongye, badi mulombashe myanda itekibwe bwa kupeta mashito akata.​—1 Beena-Kodinda 4:17.

We na mukwetu mukulu munyingye mu kikudi sunga mupwe kumona myanda ibungi okuminaa kwambula kileshesho kyaye mu myanda ya mu kikudi su? Su twe naye, bwakinyi twe mulombene kukimba bwa kupeta umune a kwabadi? Tom, ungi mukwetu bapu kufuba bu mukulu munda mwa bipwa bibungi, atentekyesha’shi: “Ungi mukulu mupwe kumona myanda ibungi badi munsemune mu mbaba yaye na badi mundongyeshe myanda ibungi kalolo kakile. Nadi namutekye malango nsaa yoso na nadi neafubila. Bino bibadi binyingishe lukumino lwande bukidibukidi.”

5. Badi atungunuka na kwilongyela aye nabene. Mpoolo badi mulungule Timote’shi: ‘Eyiyishe bya kulamata Efile Mukulu.’ (1 Timote 4:7) Muntu asuukaa lubilo mulombene kwikala na muntu amuyiyisha, anka abitungu ekale elongyela aye nabene. Mpoolo badi mulangye Timote’shi: “Ikala mwipâne mu kubadikila [kakongye] bifundwe, na kwibakankamika, mpâ na kwibalambukisha. . . . Wepâne na kutula eshimba dyobe dyoso ku yaya myanda bilombene boso bamona moyîla ku meso.”​—1 Timote 4:13-15, EEM.

N’obe namu abitungu otungunukye na kutamisha ngobesha i moodi. Ikala welongyela na katshintshi na kimba bya kushinguula myanda ipya yabalongyesha kwi ndumbulwilo. Dingi, twekalanga na kwitatula—pangi opwandikisha’shi we na kyukilo kibungi na’shi we kupudisha mwanda ooso kushii kukimbuula mu mikanda. Nsaa ywambula Timote, “Dimuka pa bikutale obe nabene na bulambukishi bwobe.”—1 Timote 4:16.

6. Baadi mukulupile kikudi kya Yehowa. Pabadi anangushena ku mudimo wa bulungudi wa Timote, Mpoolo badi mumutentekyeshe’shi: ‘Lama ano malango eebuuwa [abadi bakupe] ku bukome bwa kikudi ki selele kibikale munda mwetu.’ (2 Timote 1:14) Bwadya kulama mudimo waye wa bulungudi, bibadi abitungu’shi Timote akulupile kwi kikudi ky’Efile Mukulu.

Donald, ungi mukwetu mufube bu mukulu munda mwa bipwa makumi akula’shi: “Bakwetu balume be na mashito abitungu bekale abaata kipwano kyabo n’Efile Mukulu na muulo. Baba boso abakitshi bino abanyisha ‘kwikala banyingye.’ Su abekala abatekye kikudi ky’Efile Mukulu na kudima kikuba kyakyo, abakekala bu mwabi ukata kwi bakwabo balume na bakashi.”​—Misambo 84:7; 1 Mpyeele 4:11.

LAMA MASHITO OOBE KALOLO

Abitunkankamika ngofu pa kumona bakwetu balume bebungi bapete mashito binobino, abatungunuka na kwenda kumpala mu kikudi nka bu’be. Jason, atudi bateemune ku mbangilo kwa uno mwisambo, akula’shi: “Kubanga mu mafuku ababadi bampe mudimo wa bu mukulu, ne mulongye myanda ibungi na ne munyishe kwikala mushinkamishe’shi neukitshi kalolo. Binobino ne na muloo wa kulombasha mudimo wande na kwiumona bu mwabi ukata wandji nao!”

Otungunuka na kwenda kumpala mu kikudi su? Ikala na kitshibilo kya kulongyela ku kileshesho kya Timote. Su bokitshi byabya n’obe namu okekala bu mwabi ukata kwi bafubi b’Efile Mukulu.