Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Ambula Yehowa Efile Mukulu anyingishaa bangi

Ambula Yehowa Efile Mukulu anyingishaa bangi

“Efile Mukulu ende ntumbo, aye . . . [etunyingishaa, NWT] mu malwa eetu ooso.”​—2 BEENA-KODINDA 1:3, 4.

NGONO: 7, 3

1. Nsaa ibadi itombokye Adame na Eeva, Yehowa badi munyingishe bantu na kwibapa lukulupilo naminyi?

YEHOWA nyi Efile Mukulu anyingishaa bangi. Mmukite bino kubanga mu mafuku abakitshine bantu mulwisho na kushimisha kupwidika. Byabya, kapindi kapela kunyima kwa Adame na Eeva kutombokyela Efile Mukulu, Badi mwakule butemuki abunyingisha muntu oso ebupusha na kupa bantu lukulupilo lwa mu mafuku aafiki. Buno butemuki bwi mu Kibangilo 3:15, na abwitulaa’shi Satana Diabulu akabutudibwa na myanda yaye yoso ibubi.​—1 Yowano 3:8; Kibafumbwilwe 12:9.

YEHOWA BADI ANYINGISHA BAFUBI BAYE BA KALA

2. Yehowa badi anyingisha Nowa naminyi?

2 Banda kunangushena mushindo ubadi Yehowa munyingishe mufubi aaye Nowa. Bantu babadi mu kipungo kyaye abadi ba ntomboshi na bafule bukitekite, kadi, nka penda Nowa na kifuko kyaye ngi abadi abalangwila Yehowa. Nowa badi mulombene kubofula. (Kibangilo 6:4, 5, 11; Yunda 6) Anka Yehowa badi munyingishe Nowa bwadya kutungunuka na Kumulangwila na kukita myanda ibuwa. (Kibangilo 6:9) Yehowa badi mulungule Nowa’shi akyebe  kubutula yawa ndumbulwilo e bubi, na badi mumupatulwile myanda ibadi ayitungu’shi akite bwa’shi aye na kifuko kyaye bamone bya kupanda. (Kibangilo 6:13-18) Kwi Nowa, Yehowa badi Efile Mukulu anyingishenaa.

3. Yehowa badi munyingishe Yooshwa naminyi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

3 Kunyima kwa mafuku, Yehowa badi munyingishe mufubi aaye Yooshwa, badi na mudimo ukata kumpala kwaye. Bibadi abitungu’shi akunkushe mwilo w’Efile Mukulu mu Nsenga ya mulayilo na kutshokola bilwilo bya miilo i bukome na kunyenga nsenga yabo. Yehowa badi auku’shi Yoosha badi mulombene kupusha moo, ngi bwakinyi Balungwile Moyiise’shi: “Pa Yooshwa miiya yoobe, mukomeshe, omunyingishe kwishimba, mwanda aye ngi asabuka Yordano kumpala kwa uno mwilo; aye ngi eebapa, buu bupyaanyi, eumbo dyoomono dyaadya.” (Miiya Ikituulwe 3:28) Kunyima Yehowa nabene badi munyingishe Yooshwa pa kumulungula’shi: “Ntshi mukulungule’shi ikala mukankamane, onyingye eshimba, tosuusanga, twebofushanga mu maboko su? Mwanda Yehowa Efile Mukulu oobe eekala noobe kooso kwende.” (Yooshwa 1:1, 9) Opwandikisha’shi Yooshwa bapushishe naminyi nsaa ibabamulungwile ano mayi?

4, 5. (a) Yehowa badi munyingishe bafubi baye ba mu mafuku a kala naminyi? (b) Yehowa badi munyingishe Mwan’aye naminyi?

4 Yehowa badi dingi munyingishe mwilo waye mu ki bungi. Bu kileshesho, Yehowa badi auku’shi bena Yuuda babadi na lukalo lwa kunyingishibwa nsaa ibabadi mu bupika mu Babilone, ngi bwakinyi badi mwibanyingishe ku bukwashi bwa buno butemuki abwamba’shi: “Totshinanga, mwanda nee noobe; twekalanga na katshim’a-munda, mwanda nee Efile Mukulu oobe, nakupa bukome; oolo nakukwasha, nakukankamika na mboko yande ilume ya bululame.” (Yeeshaya 41:10) Kunyima, Yehowa badi munyingishe bena Kidishitu ba kumpala, na etunyingisha mpa n’atwe mu uno mushindo umune.​—Badika 2 Beena-Kodinda 1:3, 4.

5 Yehowa badi munyingishe Mwan’aye. Kunyima kwa Yesu kubatshishibwa, bapushishe eyi adifiki mwiyilu adyamba’shi: “Uno Mwan’ande a-kifulo, nee na muloo pa mwanda we.” (Mateo 3:17) We kupwandikisha mushindo ubadi ano mayi anyingishe Yesu pabadi akitshi mudimo wa bulungudi pano pa nsenga su?

YESU BADI ANYINGISHA BANGI

6. Lukindji lwa Yesu lwa talenta lwi kwitunyingisha naminyi?

6 Yesu badi mwambule Nshaye p’aye kunyingisha bangi bwabadya kwikala na lukumino lunyingye. Badi mukite bino mu lukindji lwa talenta, mu luno lukindji bambile’shi nfumu balungwile bafubi baye boso basha lulamato’shi: “Bibuuwa, mufubi eebuwa na sha-kishima; we muleeshe kishima mu bintu bipeela, naakakwabikisha bibungi: fika osankye pamune na nfumwobe.” (Mateo 25:21, 23) Ano mayi abadi anyingishe balongi baye bwabadya kutungunuka na kufubila Yehowa na lulamato loso!

7. Yesu badi munyingishe batumibwa baye, bikishekishe Mpyeele naminyi?

7 Sunga mbibadi batumibwa abekakeena bwa kuuka mukile bakwabo, Yesu badi ebalesha lwishinko mu myanda yoso. Badi mwibakankamikye bwabadya kwikala na kwiyisha na kukumina kufubila bangi, pamutwe pa kutengyela’shi bangi bebafubile. (Luka 22:24-26) Mpyeele badi mukite bilubilo misusa ibungi na dingi badi mutune Yesu. (Mateo 16:21-23; 26:31-35, 75) Kadi Yesu ta musumbule Mpyeele nya. Anka, badi munyingishe Mpyeele na kumupa mpa na bushito bwadya kunyingisha bangi.​—Yowano 21:16.

 KUNYINGISHA BANGI MU MAFUKU A KALA

8. Esekiya badi munyingishe bakata ba basalayi na mwilo wa Yuuda naminyi?

8 Mpa na kumpala kwa’shi Yesu afikye bwa kwibalekyela kileshesho, bafubi ba Yehowa abadi abauku’shi abitungu bekale abanyingisha bangi. Banda kutentekyesha kileshesho kya Esekiya. Nsaa ibadi bena Asirii abakyebe kutuuka Yeelusaleme ngoshi, badi mubungye bakata ba basalayi na bantu bwa kwibanyingisha, na abadi ‘banyingishibwe ku mashimba’ na mayi aaye.​—Badika 2 Myanda 32:6-8.

9. Twi kulongyela kinyi kwi Yoobo pabitale kunyingishena?

9 Twi kulonga dingi bya kunyingisha bangi ku kileshesho kya Yoobo. Sunga mbibadi na lukalo lwa kunyingishibwa, badi mulongyeshe bangi mushindo wa kunyingishena. Yoobo balungwile bana balume abafikile mu kumusamba’shi su aye atompa kwibasamba, mulombene kwakula bintu bi bya kwibanyingisha na kwibakwasha bwa kupusha bibuwa, kushi bintu bilombene kwibenyongosha. (Yoobo 16:1-5) Anka kunyima Yoobo badi munyingishibwe kwi Eliwu na kwi Yehowa nabene.​—Yoobo 33:24, 25; 36:1, 11; 42:7, 10.

10, 11. (a) Bwakinyi mwana mukashi a Yefetee badi na lukalo lwa kunyingishibwa? (b) Mba nnanyi batudi balombene kunyingisha lelo uno?

10 Mwana mukashi a Yefetee naye namu badi na lukalo lwa kunyingishibwa. Nshaye, Nsushi Yefetee, badi mwende mu kulwa ngoshi na bena Amone. Aye nkutshipa’shi su Yehowa bamukwasha bwadya kutshokola ngoshi, muntu a kumpala afiki mu kufumankana naye nsaa yaluka kwaye ku nshibo badi na kya kwenda mu kufubila Yehowa ku tabernakele. Bena Isaleele abadi batshokole ngoshi, na muntu a kumpala bafikile mu kufumankana na Yefetee nyi mwan’aye mukashi, mwan’aye eeleka. Yefetee badi mutapikye kwishimba ngofu. Kadi bakumbeshe mulayilo waye na batumine mwan’aye mukashi bwa nkafuba ku tabernakele bwa muwa aye oso.​—Bansushi 11:30-35.

11 Su bino bibadi bukopo bwa Yefetee, bibadya kwikala bukopo bukile bwa mwan’aye. Anka badi mukumine kukita byabya bibadi nshaye mulee. (Bansushi 11:36, 37) Bino abipatula’shi tabadi na kya kutwela ku bulunda sunga kutanda bana nya. Kifuko kyabo kibadi na kya kushimina. Badi na lukalo lwa kusambibwa na kukankamikibwa. Bible akula shi: “Kubeekeele kyubishi mu Isaleele, kya’shi ku kipwa na kipwa, nsongwakashi ya Isaleele yendanga mu kudila mwana aa Yefetee, mwina-Galaade, mafuku ananka ku kipwa.” (Bansushi 11:39, 40) Mwana mukashi a Yefetee etutakula mu kunangushena bwa bena Kidishitu bakwete kushala bukupi lelo uno bwabadya kwipana ngofu mu mudimo wa Yehowa. Twi balombene kwibakaanyisha na kwibanyingisha su?​—1 Beena-Kodinda 7:32-35.

BATUMIBWA ABADI ABANYINGISHA BAKWABO BENA KIDISHITU

12, 13. Mpyeele badi ‘munyingishe bakwabo’ naminyi?

12 Mu bufuku bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu balungwile Mpyeele mutumibwa shi: ‘Simone, Simone, talanga, Satana batekye’shi enwaate bwa kwinupeepula bu biabapeepula poondo; anka’mi, nankutekyela, bwa’shi lukumiino lwobe talubofulanga; n’obe, pokeyalusha mususa umune, onyingishe bakwenu.’​—Luka 22:31, 32, Kilombeeno kipya 2014.

Mikanda ya batumibwa ibadi inyingishe bena Kidishitu ba mu siekele a kumpala, na iki’ayitungunuka na kwitunyingisha atwe be lelo (Tala kikoso kya 12-17)

13 Mpyeele badi umune a ku bantu abadi abakunkusha kakongye ka bena Kidishitu ba ku mpala. (Beena-Ngalatea 2:9) Badi munyingishe bakwabo ku myanda ibadi mukite n’eshimba dinyingye mu mafuku a Pantekoote na kunyima kwa paapa. Kunyima kwa’ye kufuba munda mwa bipwa bibungi, badi mufundjile bakwabo’shi: “Nenufundila mwanda wa kwinukankamika na kwinulesha bi bumuntu bwa binyibinyi bw’Efile Mukulu. Ikalayi bakankamane mu bwabwa bumuntu!” (1 Mpyeele 5:12, EEM) Mikanda ya Mpyeele ibadi inyingishe bena Kidishitu ba mu mafuku aye. Na ikyayitungunuka na kwitunyingisha atwe be lelo pano patukwete kutengyela kulombana kwa milayilo ya Yehowa!​—2 Mpyeele 3:13.

14, 15. Mikanda ya mu Bible ibabadi bafunde kwi Yowano ayitunyingisha naminyi?

 14 Yowano mutumibwa badi naye namu munkatshi mwa bantu abadi abakunkusha kakongye ka bena Kidishitu ba kumpala. Badi mufunde evanjile mubadi mulonde myanda ibakitshine Yesu mu mudimo waye wa bulungudi. Uno mukanda wa mu Bible ubadi unyingishe bena Kidishitu munda mwa bipwa nkama na nkama na uki’autungunuka na kwitunyingisha atwe be lelo uno. Bu kileshesho, nka penda mu mukanda wa Yowano ngi mwatubadika mayi a Yesu aalesha’shi kifulo nyi nkitundwilo kya balongi ba Yesu ba binyibinyi.​—Badika Yowano 13:34, 35.

15 Mikanda isatu ibabafundjile kwi Yowano i na ingi myanda ya binyibinyi i na muulo. Nsaa yatubofula pa mwanda wa bilubilo, atunyingishibwa patubadika’shi mulambu wa nkuulo wa Yesu ‘awitutumpu ku milwisho yooso.’ (1 Yowano 1:7) Na dingi su atutungunuka na kwikalakasha pa mwanda wa milwisho ya kala, atusambibwa nsaa yatubadika’shi “Efile Mukulu mmukile mashimba eetu ku bukata.” (1 Yowano 3:20) Nka penda Yowano ngi mufundji a Bible bafundile’shi “Efile Mukulu nyi nkifulo.” (1 Yowano 4:8, 16) Mukanda waye wa kabidi na wa kasatu ayikampula bena Kidishitu abatungunuka na kutambuka mu “bya binyibinyi.”​—2 Yowano 4; 3 Yowano 3, 4.

16, 17. Mpoolo mutumibwa badi munyingishe bena Kidishitu ba kumpala na minyi?

16 Mpoolo mutumibwa badi kileshesho kibuwa kya muntu badi anyingisha bakwabo. Mafuku apeela kunyima kwa lufu lwa Yesu, batumibwa bebungi abadi bashale mu Yeelusaleme, mbalo ibadi kasaka ka bakunkushi-bakulu. (Bikitshino 8:14; 15:2) Bena Kidishitu abadi mu Yuuda abadi abalungula mukandu wibuwa wa Kidishitu kwi bantu abadi bapwe kukumina mwi Efile Mukulu umune. Anka kikudi ki selele kibadi kitume Mpoolo bwadya kwenda mu kulungula mukandu wibuwa  kwi bena Greke, bena Looma, na bangi bantu abadi abalangwila b’efile bebungi.​—Beena-Ngalatea 2:7-9; 1 Timote 2:7.

17 Mpoolo badi mwende mu mbalo yabetanyina lelo uno bu Turquie, na mu Grèce na mu Italie. Badi mulungule mukandu wibuwa kwi bantu bashi bena Yuuda abadi bashale mu ano maumbo, na badi mukite tukongye twa bena Kidishitu tupya. Bano bena Kidishitu bapya tababadi na nshalelo mubofule nya. Bantu ba mu maumbo aabo abadi abebabingabinga, ngi bwakinyi abadi na lukalo lwa kunyingishibwa. (1 Beena-Tesalonika 2:14) Pepi na kipwa kya 50, Mpoolo badi mufundile kakongye kapya ka mu Tesalonika mukanda. Bambile’shi: “Tukwete’nka kutumbula Efile Mukulu pa mwanda wenu anwe booso paatwinutentekyesha mu nteko yeetu; kushii kutshiba, atutentekyesha lukumino lwenu mu bikitshiino, kwitatshisha kwenu mu kifulo na kunyingiila kwenu.” (1 Beena-Tesalonika 1:2, 3) Bebalungwile dingi bwabadya kwinyingishena ku muntu na muntu na bafundile’shi: “Ekankamisheneeyi ku muntu na muntu, nwikwasheene bu byanudi bapwe kubanga kwibikita.”​—1 Beena-Tesalonika 5:11.

KASAKA KA BAKUNKUSHI-BAKULU AKANYINGISHA BANGI

18. Kasaka ka bakunkushi-bakulu ka mu siekele a kumpala kabadi kanyingishe Fidipe naminyi?

18 Mu siekele akumpala, Yehowa badi mufube na kasaka ka bakunkushi-bakulu bwa kunyingisha bena Kidishitu boso, mpa na bakwetu abadi abakunkusha tukongye. Pabadi Fidipe mulungule mukandu wa Kidishitu kwi bena Samadiya, kasaka ka bakunkushi-bakulu kabadi kamukwatshishene. Abatumine bantu babidi ba munkatshi mwabo, Mpyeele na Yowano, bwabadya kutekyela bena Kidishitu bapya bwabadya kupeta kikudi ki selele. (Bikitshino 8:5, 14-17) Fidipe na bano bakwetu bapya abadi banyingishibwe ngofu p’abo kupeta bukwashi bubabadi bebape kwi kasaka ka bakunkushi-bakulu!

19. Bena Kidishitu ba kumpala abapushishe naminyi nsaa ibabadi babadikye mukanda aufiki kwi kasaka ka bakunkushi-bakulu?

19 Kunyima kwa mafuku, kasaka ka bakunkushi-bakulu kabadi na lukalo lwa kwata kitshibilo kikata. Bena Kidishitu bashi bena Yuuda abadi na kya kusadibwa bu bibadi bena Yuuda, muyile miya ya Moyiise su? (Bikitshino 15:1, 2) Kunyima kwa kasaka ka bakunkushi-bakulu kuteka bukunkushi bwa kikudi ki selele na kunangushena pa Bifundwe, abaatshile kitshibilo’shi bino tabibadi dingi na muulo nya. Kunyima abafundile mikanda na kupatuula kitshibilo kyabo, abo nkwiyitumina bakwetu bwabadya kwiyibadila tukongye. Nsaa ibadi bena Kidishitu bapete uno mukanda, “kubala kwawo, kubasangeeshe [Beena Kidishitu] booso mwanda wa bibabadi bebanyingishe.”​—Bikitshino 15:27-32.

20. (a) Lelo uno Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kakwete kwitunyingisha boso bwetu naminyi? (b) Ndukonko kinyi lwatukaluula mu mwisambo aulondo?

20 Lelo uno, Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu ka ba Temwe ba Yehowa kakwete kunyingisha bena Betele, bafubi ba mudimo wa nsaa yoso wi pa bwao abalungula mukandu wibuwa, na bangi bantu boso. Nka bu bakwetu ba mu siekele a kumpala, atusangala bwa kuno kunyingishibwa! Na dingi, bwa kunyingisha bantu balekye bya binyibinyi bwabadya kwalukila, mu kipwa kya 2015 Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu nkatuushe broshire amba’shi Alukiila kwi Yehowa. Byabya nka penda bakwetu balume be na mashito ngi balombene kunyingisha bangi? Su boso bwetu twi balombene kwibita? Atukaluula luno lukonko mu mwisambo aulondo.