Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nkonko ya bantu ababadikaa

Nkonko ya bantu ababadikaa

Bwakinyi ba Temwe ba Yehowa abasolaa Mpoolo mutumibwa n’ebala sunga bu shii na nyene ibungi?

Mu kwakula kwa binyibinyi, lelo uno muntu su ngumune ta mulombene kushinkamisha bibadi mpala ya Mpoolo nya. Bifwatulo bi mu mikanda yetu mbebisole kwi bantu abauku kusola, ta mbifwanyi byabadi basangane kwi bantu abakimbulaa myanda ya kala nya.

Anka, kwi myanda kampanda ayitulesha bibadi Mpoolo. Bu kileshesho, mu Kitenta kya Mulami a Siyoona kya mu 1/3/1902 (mu Anglais) babadi bateemune umune wa ku ino myanda, kibadi akyamba’shi: “Pabitale bibadi mbidi na mpala ya Mpoolo: . . . mu mukanda wa ‘Actes de Paul et Thècle,’ . . . ubabafundile mu kipwa kya 150 B.B., mbaleshe bibadi mpala na mbidi ya Mpoolo mu mushindo aumweneka bu ukile buwa na wa binyibinyi. Mu uno mukanda mbamuleshe bu ‘muntu e na kishisa kipi, e n’ebala, e na ntebwa, mupampamane, e na bikyenyikyenyi bifumankane, na e na mpembe ila.’”

Mukanda apatulaa bishima bya myanda ya kipwilo kya bena Kidishitu wabetanyinaa bu The Oxford Dictionary of the Christian Church (ubatukile mu kipwa kya 1997) awakula bino pabitale wawa mukanda wa kala: “Mbibofule bwa’shi uno mukanda wa ‘Actes de Paul et Thècle’ wikale na myanda ya kala ya binyibinyi.” Mukanda wa ‘Actes de Paul et Thècle’ abadi abewata na muulo ngofu mu siekele a kumpala, na mbashinkamishe bino pa kumona’shi mpa na lelo uno atupete ma maniskri a uno mukanda 80 a mu kina Greke, mpa na ingi yabadi baluule mu ingi ndimi. Byabya, bifwatulo byetu mbipushene na myanda ya kala yabadi baleshe pabitale bibadi mpala na mbidi ya Mpoolo.

Byabya, lamina’shi, kwi bingi bintu bi na muulo kukila mpala na mbidi ya Mpoolo. Mpa na pabadi Mpoolo akitshi mudimo waye wa bulungudi, bamo bantu ababangile kumwamba mu bufyefye’shi, “pafiki eeleesha mubofule, dingi bishima byaye ta bi kintu.” (2 Beena-Kodinda 10:10) Anka, ta twi balombene kuluba’shi badi mufikye mwina Kidishitu nsaa ibadi Yesu mumumwenekyele mu kilengyeleshi. Twi balombene dingi kunangushena pa myanda ibakitshine Mpoolo ‘bu kyamo kya mudimo kisangwile [Kidishitu] bwa kukalwila eshina [dya Yesu] kumpala kwa bisamba.’ (Bikitshino 9:3-5, 15; 22:6-8) Na dingi nangushena myabi bungi yatudi balombene kupetela mu mikanda ya mu Bible ibabadi bayookyele Mpoolo bwadya kufunda kwi Yehowa.

Mpoolo tabadi mwisaamune bwa myanda ikata ibakitshine kumpala kwadya kufika mwina Kidishitu nya; na dingi ta muleshe bi mbidi na mpala yaye nya. (Bikitshino 26:4, 5; Beena-Fidipe 3:4-6) Badi mwakule’shi: “Nee mukile bupeela a ku batumibwa booso, ami shi mulombeene kwitanyinwa bu mutumibwa.” (1 Beena-Kodinda 15:9) Kunyima bafundile’shi: “Ami, mwikale a kunyima aa ba kunyima kwa bantu b’Efile Mukulu booso, ne mupete buno buntu bwa kuukisha beena bingi bisamba bupeta [bukalabale, NWT] bwa Kidishitu.” (Beena-Efeso 3:8) Uno mukandu wi na muulo ngofu kukila kuuka bibadi mbidi na mpala ya Mpoolo.