Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 5

Atukyebe kwenda noobe

Atukyebe kwenda noobe

“Atukyebe kwenda noobe, mwanda tubaapusha’shi: Efile Mukulu ee neenu.”​—SEK. 8:23.

LOONO 26 Nnami anudi bakitshiine

KYABAKWILA MWANKA *

Ingi mikooko (“bantu ekumi”) bena kinemo kya kulangwila Yehowa pamune na bedibwe mwimu (“mwina Yuuda”) (Tala kikoso 1-2)

1. Nkinyi kibakwile Yehowa’shi akikakitshika mu mafuku etu?

YEHOWA batemukile pabitale ano mafuku etu’shi: “Bantu ekumi ba bisamba abyaakula ndimi iilekeene, abeelamika kwi mwina Yuuda umune, bakwate ku lwembe lwa kilamba kyaaye pa kumulungula’shi: ‘Atukyebe kwenda noobe, mwanda tubaapusha’shi: Efile Mukulu ee neenu.’” (Sek. 8:23) “Mwina Yuuda” abesambila pano alesha bano babadi bele mwimu wa kikudi ki selele kwi Efile Mukulu. Abebetamina dingi bu “Isaleele eEfile Mukulu.” (Nga. 6:16) “Bantu ekumi” abalesha bano be na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa looso pa nsenga. Abauku’shi Yehowa mwelele kino kisaka kya bedibwe mwimu mwabi na, abashinguula’shi kumulangwila pamune nabo nyi nkinemo kikata.

2. Mushindo kinyi wi “bantu ekumi” “abende na” bedibwe mwimu?

2 Sunga ta mbibofule bwa kuuka mashina a booso bedibwe mwimu be pa nsenga lelo uno, * boso be na lukulupilo lwa kwikala na muwa pa nsenga abitungu “bende na” bedibwe mwimu. Naminyi? Bible amba’shi “bantu ekumi” abakyebe ‘kukwata ku lwembe lwa kilamba kyaaye [mwina Yuuda] pa kumulungula’shi: ‘Atukyebe kwenda noobe, mwanda tubaapusha’shi: Efile Mukulu ee neenu.’” Verse alesha mwina Yuuda umune. Kadi ku nfudiilo kwa verse mbateemune mwaku “neenu” ku bungi. Bino abipatuula’shi uno mwina Yuuda ta mpenda muntu umune nya  anka alesha kisaka kyooso kya bedibwe mwimu. Bano bashi bedibwe mwimu abafubila Yehowa pamune na bedibwe mwimu. Anka, tabamonaa bedibwe mwimu bu bakunkushi baabo nya, mwanda abauku’shi Yesu nyi Mukunkushi aabo.​—Mat. 23:10.

3. Nkonko kinyi yatukyebe kwaluula mu uno mwisambo?

3 Bu bi bena Kidishitu bedibwe mwimu bakii munkatshi mwa mwilo w’Efile Mukulu lelo uno, bangi be kwiyipusha’shi: (1) Mbikunyi abitungu’shi bedibwe mwimu bekale abemono? (2) Twi balombene kwata bano abadi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho naminyi? (3) Mbilombene kwitukalakasha su atumono bungi bwa bantu abadi mukate na kutoma nfinyo abwende na kukamina? Uno mwisambo awalula ku ino nkonko.

MBIKUNYI ABITUNGU’SHI BEDIBWE MWIMU BEKALE ABEMONO?

4. Elango kinyi di mu 1 Beena-Kodinda 11:27-29 aditungu’shi bedibwe mwimu batuule binangu ku dyanka ngofu, na mbwakinyi?

4 Abitungu bedibwe mwimu banangushene ngofu kwilango di mu 1 Beena-Kodinda 11:27-29. (Badika.) Mushindo kinyi ukumbene mwedibwe mwimu ‘kwipiisha’ p’adi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho? Mmulombene kwipiisha su adya na kutoma aku  namu nshalelo aaye ta mwipushene na miiya ilulame ya Yehowa. (Eb. 6:4-6; 10:26-29) Bedibwe mwimu abauku’shi abitungu bashale na lulamato su abakumina kupeta ‘bwedi bwibetanyiin’Efile Mukulu mwiyilu munda mwa Yesu Kidishitu.’​—Fid. 3:13-16.

5. Mbikunyi abitungu bena Kidishitu bedibwe mwimu bekale abemono?

5 Kikudi ki selele kya Yehowa akikwashaa bafubi baaye bwabadya kwikala beyishe, kushi na kwitatula. (Ef. 4:1-3; Kol. 3:10, 12) Byabya bedibwe mwimu tabemonaa bu bakile bangi nya. Abashinguula’shi Yehowa tapeyaa bedibwe mwimu kikudi ki selele kibungi kukila bangi bafubi baaye nya. Tabapwandikishaa’shi abapushaa Bible kalolo kukila bangi nya. Na ta mbalombeene kulungula mungi muntu’shi abapu kumwela mwimu, abitungu abangye kudya mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho nya. Anka, na kwiyisha kooso abauku’shi nka penda Yehowa nyi ayitaminaa bantu bwabadya kwenda mwiyilu.

6. Muyile 1 Beena-Kodinda 4:7, 8, mushindo kinyi autungu’shi bena Kidishitu bedibwe mwimu bekale?

6 Sunga bedibwe mwimu abauku’shi be na kinemo kikata kya kwenda mwiyilu, tabatekaa bangi bwabadya kwibakitshina myanda mu mushindo wi pabwao nya. (Fid. 2:2, 3) Abauku dingi’shi Yehowa nsaa yele bantu mwimu, taukishaa bangi bantu byanka nya. Muntu mwedibwe mwimu ta mulombene kukanya su bangi tabakumiina’shi mmwedibwe mwimu. Auku akyamba Bible’shi tatwi balombene kukumiina bukidibukidi muntu amba’shi Efile Mukulu bamupa mashito e pabwao. (Kibaf. 2:2) Mwina Kidishitu mwedibwe mwimu takumiina’shi bantu bamupe kineemo kikilekile nya, nyi bwakinyi ta lungulaa bantu bafumankana nabo’shi mmwedibwe mwimu. Na ta mulombeene kwitatula bwa wawa mwanda kwi bangi nya.​—Badika 1 Beena-Kodinda 4:7, 8.

7. Nkinyi akitungu’shi bena Kidishitu bedibwe mwimu tabakitanga, na bwakinyi?

7 Bena Kidishitu bedibwe mwimu t’abitungu’shi bekale abakisha nsaa nka na bangi bedibwe mwimu, abikalaa bantu be mu kasaka ka maasha. T’abakimbaa bangi bedibwe mwimu bwa kwisamba nabo pabitale kwedibwa kwabo kwa mwimu sunga bwa kukita kisaka bwa kulonga Bible. (Nga. 1:15-17) Kakongye ta nkalombene kwikala mu buumune su bena Kidishitu bedibwe mwimu bakita bino bintu. Be kwikala abakitshi bikutwene na kikudi ki seleele, kikwete kukwasha bafubi ba Yehowa bwa kwikala mu butaale na mu buumune.​—Lom. 16:17, 18.

 MBIKUNYI ABITUNGU KUMONA BEDIBWE MWIMU?

T’abitungu’shi twate bedibwe mwimu sunga bangi bakunkushi bu bantu bende nkumo nya (Tala kikoso 8) *

8. Bwakinyi abitungu wekale mudimukye pabitale mushindo omono bena Kidishitu bedibwe mwimu? (tala dingi mayi e kuushi kw’esaki.)

8 Mushindo kinyi autungu’shi tumone bakwetu bedibwe mwimu? Bi bubi su atulakila muntu ngofu, sunga byekala’shi mmwedibwe mwimu. (Mat. 23:8-12) Nsaa i Bible akwila bakulu, etunyingisha bwatudya ‘kwambula lukumiino lwabo,’ anka tetunyingisha bwa kwikasha muntu su ngumune bu mukata etu nya. (Eb. 13:7) Eyendo’shi, Bible amba’shi bangi “mbalombeene kineemo misuusa ibidi.” Anka, mpa mwanda “abakitshi kalolo mufubo wa buludiki” na “abafwambuka ku mufubo wa bulungudi naa wa bulambukishi,” kushii mwanda wa’shi mbedibwe mwimu. (1 Tim. 5:17) Su twapa bedibwe mwimu kineemo kikilekile na kwibatumbisha, ta mbalombeene kwipusha biya nya. * Sunga’shi kikile bubi, mbilombene kwibatakula mu kwitatula. (Lom. 12:3) Takwi muntu su ngumune a kwatudi mulombeeen kukumiina kukitshisha mwina Kidishitu mwedibwe mwimu uno mulwisho ukata nya!​—Luk. 17:2.

9. Mushindo kinyi watudi balombene kulesha bena Kidishitu bedibwe mwimu kaneemo?

9 Mushindo kinyi watudya kulesha kaneemo kwi baba basangudibwe na Yehowa? Tatukumanga kwibepusha mushindo ubaabadi bebasangule. Uno mwanda ngutale muntu nabene, tatwi na matalwa a kwiuka wanka nya. (1 Tes. 4:11; 2 Tes. 3:11) Na tatupwandjikishanga’shi, bena dibaka nabo, baledi, sunga bena kifuko nabo, mbasagudibwe namu n’abo. Muntu tamulombene kupyana lukulupilo lwaye lwa kwenda mwiyilu. Elupetaa kwi Efile Mukulu. (1 Tes. 2:12) Na tatwelanga nkonko ilombene kulwisha bangi ku mashimba. Bu kileshesho, tatwi balombene kwipusha mukashi a mukwetu mwedibwe mwimu byapusha pabitale lukupilo lwaye lwa kushala bwa looso pa nsenga kushii mulume aye. Tushinkamisheyi’shi, mu nsenga ipya, Yehowa ‘akekutshisha bii na muwa byoso.’​—Mis. 145:16.

10. Mushindo kinyi watudya kwikalwila su atupele ‘kukaanyisha bangi’?

10 Su twamona bena Kidishitu bedibwe mwimu nka bu bantu boso, atwikalwila atwe banabene. Mu mushindo kinyi? Bible etulungula’shi bangi bena Kidishitu bedibwe mwimu mbalombene kukutwa kushaala na lulamato. (Mat. 25:10-12; 2 Mp. 2:20, 21) Anka su twaleka ‘kukaanya bangi’ bikishekishe, tatukebalondo byabekala bedibwe mwimu sunga bantu batwiuku’shi abapu kufubila Yehowa munda mwa mafuku ebungi. (Yu. 16, Kilombeeno kipya 2014) Byabya su bakutwa lulamato sunga’shi betuukila abo ba nabene mu kakongye, tatushimisha lukumiino lwetu mwi Yehowa sunga kuleka kumufubila.

TWI KWIKALAKASHA PABITALE BUNGI BWA BANTU ABADI MUKATE SU?

11. Nkinyi kikwete kukitshika pabitale bungi bwa bantu abadi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho?

11 Munda mwa bipwa bibungi, bungi bwa bantu abadi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho bubadi abwende na kwika. Anka mu bipwa bishaale, bungi bukwete kukamina ku kipwa na kipwa. Bino mbilombene kwitukalakasha su? Nya. Tubande kutala ingi myanda yatudya kulamiina.

12. Bwakinyi ta mbilombene kwitukalakasha pabitale bungi bwa bantu abadi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho?

12 “Yehowa awuku bantu baaye.” (2 Tim. 2:19) Mu kwilekena na Yehowa, bakwetu ababadika bungi bwa bano abadi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho tabauku’shi nnayi bedibwa  mwimu binyibinyi nya. Byabya mu bwabwa bungi mwi bantu abapwandikisha’shi, mbedibwe mwimu aku namu ta nabyo. Bu kileshesho, bangi babaadi abadi mbalekye kunyima kwa mafuku. Bangi mbalombene kwikala na maladi a mu mutwe sunga ingi nkalakashi ya mu binangu ayibatakula mu kupwandikisha’shi abakamunana na Kidishitu mwiyilu. Eyendo’shi tatwiuku kalolo bungi bwa bedibwe mwimu bakii pa nsenga nya.

13. Bible mmuleshe bungi bwa bedibwe mwimu abakekala pa nsenga nsaa ayikabanga mpombo ikata su?

13 Akukekala bedibwe mwimu pa nsenga nsaa ayikafiki Yesu bwa kwibaata bwa’shi bende mwiyilu. (Mat. 24:31) Bible amba’shi mu mafuku a ku nfudiilo, akwikala kasaka ka bedibwe mwimu kakii pa nsenga. (Kibaf. 12:17) Anka t’akula bungi bwa bedibwe mwimu abakekala pa nsenga nsaa ayikabanga mpombo ikata nya.

Twi balombene kukita naminyi su muntu kampanda badi mukate na kutoma nfinyo ku Kitentekyesho? (Tala kikoso 14)

14. Muyile Beena-Looma 9:11, 16, nkinyi akitungu’shi tushinguule pabitale kusangula kwa muntu bu mwedibwe mwimu?

14 Yehowa nyi auku nsaa yadya kusangula mwedibwe mwimu. (Lom. 8:28-30) Yehowa babangile kusangula bedibwe mwimu kunyima kwa kusanguka kwa Yesu. Abimweneka’shi mu siekele a kumpala, bena Kidishitu ba binyibinyi booso babaadi bedibwe mwimu. Mu bipwa bibalondele, bebungi ba ku baaba babaadi abeamba bu bena Kidishitu tababaadi abalondo Kidishitu binyibinyi nya. Sunga mbyabya, mu byabya bipwa, Yehowa badi mwele baaba babaadi bena Kidishitu ba binyibinyi mwimu. Babaadi nka bu lubishi lwi buwa lubambile Yesu’shi, alukamene munkatshi mwa lubishi lubi. (Mat. 13:24-30) Mu mafuku a ku nfudiilo,  Yehowa mutungunukye na kusangula bantu abakekala munkatshi mwa bantu 144 000. * Byabya, su Efile Mukulu baata kitshibilo kya kusangula bangi ba ku bano bantu kumpala kwa nfudiilo, eyendo’shi tatwi balombene kumutopeka nya. (Badika Beena-Looma 9:11, 16.) * Abitungu twikale badimukye tala twakita bibakitshine bafubi babadi besambile kwi Yesu mu lungi lukindji lwaye. Babaadi abedidi bwa mushindo ubadi mukata aabo mukitshine bafubi abafikile kunyima kwa nsaa myanda.​—Mat. 20:8-15.

15. Bedibwe mwimu booso mbekale bu “mpika a kishima na mupatulukye,” abadi baleshe mu Mateo 24:45-47? Patuula.

15 Ta mbooso bena lukulupilo lwa kwenda mwiyilu bekale “mpika a kishima na mupatulukye” nya.” (Badika Mateo 24:45-47.) Anka bu byabibaadi mu siekele a kumpala, Yehowa na Yesu lelo uno, bakwete kufuba na ndambo ya bakwetu bwa kudiisha, sunga kulongyesha, bantu bebungi. Anka penda ndambo ipeela ya bena Kidishitu bedibwe mwimu ba mu siekele a kumpala nyi, babaabadi bafube nabo bwa kufunda Bifundwe bya kina Greke bya bena Kidishitu. Lelo uno, nka penda ndambo ya bena Kidishitu bedibwe mwimu, nyi be na bushito bwa kupa mwilo w’Efile Mukulu “bidibwa pa nsaa ilombane.”

16. Tubalongo kinyi mu uno mwisambo?

16 Uno mwisambo ubetulongyesha kinyi? Yehowa mwate kitshibilo kya kupa bantu bebungi muwa wa ikalaika pa nsenga na kupa bantu bapeela abakamunana na Yesu muwa mwiyilu. Yehowa apa bafubi baaye booso bwedi​—“mwina Yuuda” mpa na “bantu ekumi”—​ebatekye dingi bwabadya kukookyela miiya imune na kushaala na lulamato. Booso bwabo abitungu bekale beyishe. Abitungu’shi booso bamufubile pamune mu buumune. Booso abitungu bakite mwabo mooso bwa kulama butaale mu kakongye. Bu by’atwifubwila peepi na nfudiilo, tutungunukyeyi na kufubila Yehowa na kulonda Kidishitu bu “loombe lumune.”​—Yo. 10:16.

^ par. 5 Kino kipwa Kitentekyesho kya lufu lwa Kidishitu akikitshika mu dya Kabidi mwifuku dya 7 dya mweshi wa Kananka. Mweneno kinyi atudya kwikala naye pabitale baaba abadi mukate na kutoma nfinyo kyakya kyoolwa? Mbilombene kwitukalakasha su bungi bwa bantu abadi na kutoma bukwete nka kukaamina? Atukyebe kupeta ngaluulo ku ino nkonko mu uno mwisambo, wi na myanda ibadi itukye mu Kitenta kya Mulami kya mu mweshi wa Kumpala 2016.

^ par. 2 Muyile Misambo 87:5, 6, mu mafuku e kumpala Efile Mukulu mukumbene kufumbula mashina a booso abakunkusha na Yesu mwiyilu.​—Lom. 8:19.

^ par. 8 Tala kashibo akamba’shi: “Kifulo ‘taakikitaa kintu kii bubi.’” mu Kitenta kya Mulami kya mweshi wa 1/2016.

^ par. 14 Sunga mukanda wa Bikitshino 2:33 aulesha’shi kikudi ki selele abekipongoola kukidila kwi Yesu, Yehowa ngi ayitaminaa muntu ooso.

^ par. 14 Bwa kuuka myanda ibungi, tala “Nkonko ya bantu ababadikaa” mu Kitenta kya Mulami kya mu 1/05/2007 mu Fwalanse.

LOONO 34 Tutambukileyi mu kululama

^ par. 56 BI MU BIFWATULO: Banda kunangushena’shi muntu alesha mpala ya biro byetu bikata na mukashi aaye mbebawudile kwi bantu bwa kukwatshisha nabo ma foto ku kikongeno. Nyi nkukutwa kwa kwibanemeka!