Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 13

Efuleneyi bikata

Efuleneyi bikata

“Ikalayi anwifulêna bikata na mashimba enu oso.”​—1 MP. 1:22, EEM.

LOONO 109 Efuleneyi bikata mu mashimba enu

KYABAKWILA MWANKA *

Pabaadi na balongi baye bufuku bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu baadi mushimikye kasele pabitale kifulo (Tala kikoso 1-2)

1. Mmwiya kinyi wi pabwao ubaadi Yesu mupe balongi baye? (Tala kifwatulo kya ku kipusu.)

BUFUKU bwa muladilo wa lufu lwaye, Yesu bapele balongi baye mwiya wi pabwao. Bebalungwile’shi: “Bu byandi mwinufule, anwe naamu nwi naa kya kwifuleena.” Balombeshe dingi’shi: “Abakatundula’shi nwi balondji bande anka ku kifulo kyaanwifuleena.”​—Yo. 13:34, 35.

2. Bwakinyi bi na muulo bwatudya kwifulena?

2 Yesu bambile’shi abakatundula balongi baye nka su mbefulene bu bibaadi mwibafule’ye nabene. Ano mayi abaadi na muulo mu siekle a kumpala, dingi e na muulo lelo uno. Nyi bwakinyi bi na muulo bwatudya kwifulena sunga twekala na nkalakashi i naminyi.

3. Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

3 Bu byatudi boso bakutwe kupwidika, mbilombene kwitwikela bukopo bwa kwifulena. Sunga mbyabya, abitungu tutompe kwambula Kidishitu. Mu uno mwisambo, atukyebe kutaluula bilombene kifulo kwitukwasha bwa kukimba butaale na bangi, kukutwa ntondo, na kwikala atukukila bangi. Nsaa yolongo ino myanda, eyipushe’shi: ‘Nkinyi kyandya kulongyela ku kileshesho kya bakwetu bena Kidishitu abaadi batungunukye na kwileshena kifulo sunga mbibabadi na nkalakashi?’

IKALA OKIMBI BUTAALE

4. Muyile Mateo 5:23, 24, bwakinyi abitungu tukimbe butaale na mukwetu mwina Kidishitu betulwishisha?

4 Yesu mmwitulongyeshe muulo wa kukimba butaale na mukwetu  mwitukitshine mwanda wi bubi. (Badika Mateo 5:23, 24.) Baadi mushimikye kasele pa kulesha’shi su atukumiina kusankisha Efile Mukulu, abitungu twikale mu kipwano kibuwa na bangi. Nsaa yatukitshi mwetu moso bwa kukimba butaale na bangi, Yehowa asankaa. Ta mmulombene kukumiina lulangwilo lwetu su tukwete kulamina bangi ngô na kupela kukimba nabo butaale.​—1 Yo. 4:20.

5. Bwakinyi bibaadi byelele ungi mukwetu bukopo bwa kukimba butaale?

5 Mbilombene kwitwikela bukopo bwa kukimba butaale. Bwakinyi? Tubandeyi kutaluula kibaadi kikitshikile Mark. * Bibaadi bimutape kwishimba pabaadi ungi mukwetu mu mwipule na kumwamba bishima bibubi mu kakongye. Mark bakitshine kinyi? Amba’shi: “Nakutshilwe lwishinko, ami nkufiita munda.” Anka kunyima, Mark baadi mwinyongole bikile pabitale kibaadi mukite na aye nkuteka yawa mukwetu lusa na kukimba bya kwikala naye mu butaale. Kadi yawa mukwetu tabaadi mukumiine byoso bibaadi Mark mukite bwa kutwesha butaale nya. Kumpala, Mark baadi eyipusha’shi, ‘bwakinyi Nkyantungunuka na kukimba naye butaale aku takumiina?’ Kadi, mukunkushi a kifunda bamulungwile’shi takookanga. Mark bakitshine kinyi?

6. (a) Mbikunyi bibaadi Mark mutungunukye na kukimba butaale? (b) Mbikunyi bibaadi Mark mutumikile mayi e mu Beena-Kolose 3:13, 14?

6 Pabaadi Mark mutaluule binangu byaye, bamwene’shi baadi mukutwe kwiyisha na kwimona bu mululame kukila bangi. Aye nkushingula’shi abitungu ashintuule mmweneno aye. (Kol. 3:8, 9, 12) Na kwiyisha koso, bayile kwi yawa mukwetu dingi, amuteka lusa bwa kibaadi mukite. Dingi, Mark baadi mufundile yawa mukwetu mikanda, amuteka lusa na amulungula’shi akumiina’shi bekale dingi ba kuuku. Mark nkutumina yawa mukwetu mpa na kado kaukanga’shi akamusankisha. Bya malwa, yawa mukwetu bapelele na baadi nka na nsungu. Sunga mbyabya, Mark batungunukile nka na  kukokyela mwiya wa Yesu wa kufula mukwabo mwina Kidishitu na kumufwila lusa. (Badika Beena-Kolose 3:13, 14.) Sunga bangi bapela kukumiina kwitatshisha kwetu bwa kukimba butaale, su twibafule bangi bu bibaadi Yesu akitshi, atutungunuka na kwibafwila lusa na atutungunuka na kuteka bwa’shi twikale nabo dingi mu butaale.​—Mat. 18:21, 22; Nga. 6:9.

Su muntu e tufitshisha munda, twi balombene kukita myanda ibungi bwa kukimba butale na yawa muntu (Tala kikoso 7-8) *

7. (a) Yesu mmwitutekye bwa kukita kinyi? (b) Mmwanda kinyi wi bukopo ubaadi ungi mukwetu mukashi mufumankane nao?

7 Yesu etutekye bwa kukitshina bangi myanda mu kipaso kyatukumiina’shi betukitshine. Balombeshe dingi’shi tatwi balombene kufula nka baaba betufule nya. (Luk. 6:31-33) Sunga’shi tabikambaa kukitshika, we kukita kinyi su mukwetu a mu kakongye takumiina kwifubwila peepi nobe na apela nkusema? Ngi mwanda ubaadi ufumankane nao Lara. Amba’shi: “Ungi mukwetu mukashi tabaadi akumiina kwisamba nami nya, kadi ntshinaukanga’shi mbwa kinyi. Bibaadi abinginyongosha ngofu, na ntshinadi sunga na muloo wa kwenda ku bisangilo nya.” Kumpala, Lara baadi anangushena’shi: ‘Ntshi nê mwanda. Dingi, bangi bakwetu mu kakongye abauku’shi uno mukwetu te na mwikelo wibuwa nya.’

8. Nkinyi kibakitshine Lara bwa kukimba butaale, na mwanda waye awitulongyesha kinyi?

8 Lara bakitshine kintu kampanda bwa kutwesha butaale. Belele luteko kwi Yehowa n’aye nkwata kitshibilo kya kwenda mu kwisamba na yawa mukwetu mukashi. Abadi besambe pabitale wawa mwanda, bekwatena bipa na abo nkutwesha butaale. Myanda yoso ibaadi ayimweka bu ibalumbuluka. Lara amba’shi: “Kadi kunyima, yawa mukwetu mukashi, babangile dingi wawa mwikelo waye kwandi nka bu bibaadi akitshi kumpala. Bibaadi bimbofushe kwishimba byabya.” Lara baadi munangushene’shi bwadya kwikala na muloo abitungu nka’shi yawa mukwetu mukashi ashintuule mwikelo waye. Anka Lara bamwene’shi abitungu atungunukye nka na kukitshina yawa mukwetu mukashi myanda na kifulo na ‘kumufwila lusa n’eshimba dimune.’ (Ef. 4:32–5:2, Kilombeeno Kipya 2014) Lara baadi mutentekyeshe’shi kifulo kya bena Kidishitu ba binyibnyi “takilamaa  ngo, akilekanaa bito byoso, akikumiinaa byoso, akikulupilaa byoso, akyataa byoso na lwishinko.” (1 Kod. 13:5, 7) Lara tabaadi dingi ekalakasha bwa wawa mwanda. Mwenda mafuku, yawa mukwetu mukashi balwishe kipwano na Lara. Nsaa yotungunuka na kukimba butaale na bakwenu bena Kidishitu na kutungunuka na kwibafula, uuka’shi, ‘Efile Mukulu a kifulo na butaale eekala nobe.’​—2 Kod. 13:11.

TWEKALANGA NA NTONDO

9. Muyile Bikitshino 10:34, 35, bwakinyi tabitungu twikale na ntondo?

9 Yehowa te na ntondo. (Badika Bikitshino 10:34, 35.) Nsaa yatushii na ntondo, atulesha’shi twi bana baye. Atukookyela mwiya wa kufula muntu n’etu bu byatudi befule atwe banabene, na atulama butaale bwa kifuko kyetu kya mu kikudi.​—Lom. 12:9, 10; Shak. 2:8, 9.

10-11. Mushindo kinyi ubaadi ungi mukwetu mukashi mukambile binangu bibubi bibaadi nabyo?

10 Kwikala kushii ntondo, nkulombene kwelela bangi bukopo. Bu kileshesho, tala kibaadi ki kitshikile mukwetu mukashi abetaminaa bu Ruth. Pabaadi ki nsongwa, baadi mwikutwene na ungi muntu a mu dingi eumbo. Bino bibaadi na bukitshishi kinyi kwadi? Amba’shi: “Nadi mushikwe myanda yoso ya mu dyadya eumbo. Nadi na nangushena’shi, bantu boso ba mu dyadya eumbo abaadi nka mu mushindo umune, sunga bekala bena Kidishitu.” Ruth baadi mukambile bino binangu bi bubi naminyi?

11 Ruth baadi mukite mwaye moso bwa kuleka byabya binangu. Baadi mubadikye rapport pabitale dyadya eumbo mu mukanda wa Annuaire. Amba’shi: “Nadi mukite mwande moso bwa kwikala na mweneno ebuwa pabitale bantu ba mu dyadya eumbo. Nadi mubangye kumona’shi, baba bakwetu bena Kidishitu abaadi na kisumi bwa Yehowa. Namwene dingi’shi nabo namu be mu kifuko ya bakwetu balume na bakashi ba mu nsenga ishima.” Mwenda mafuku, Ruth baadi mumone’shi abitungu aleshe kifulo. Amba’shi: “Mbalo yoso yanfumankana na mukwetu mulume sunga mukashi a mu dyadya eumbo, n’etatshishaa bwa kwikala naye bu kuuku. Nesambaa n’aye bwa kumuuka kalolo.” Mbipeta kinyi bibatukile? Ruth amba’shi: “Binangu bibubi binandi nabyo, bibapwile.”

Su twekala bafule ‘bakwetu boso’, tatwikala na ntondo (Tala kikoso 12-13) *

12. Mweneno kinyi baadi naye ungi mukwetu mukashi abetaminaa bu Sarah?

12 Mbangi mbalombene kwikala na ntondo kushi’bo kwiuka. Bu kileshesho, Sarah baadi apwandikisha’shi te na ntondo mwanda tatshibilaa bangi kiimu pabitale ekoba dyabo, bupeta bwabadi n’abo, sunga bwa mashito abadi nao mu kakongye. Anka, amba’shi: “Nabangile kumona’shi ne na ntondo.” Mu mushindo kinyi? Sarah baadi mu kifuko kya bantu balongye na baadi akumiina kwikala nka na bantu balongye kalolo. Dingi efuku, baadi mulungule ungi kuuku aye mulume’shi: “Nakumiina kwikala mu bu kuuku nka na bena Kidishitu balongye kalolo, nta kumiina kwikala na baba bashi balongye.” Bibamweka patoka’shi, Sarah baadi na lukalo lwa kushintuula mweneno aye. Mushindo kinyi?

13. Nkinyi kyatulongyela ku mushindo ubaadi Sarah mu nshintuule mweneno aye?

13 Ungi mukunkushi a kifunda baadi mukwashe Sarah bwa kutaluula kalolo mweneno aye. Sarah amba’shi: “Baadi muntumbule bwa mudimo wande wa lulamato, ngaluulo ibuwa, na kyuukilo kyande kya bifundwe. Kadi baadi muleshe’shi, bu bikwete kwenda na kutama kyukilo kyetu, abitungu twikale na ngikashi ya bena Kidishitu bu kwiyisha, na lusa.” Sarah baadi mutumikile ano mayi a mukunkushi a kifunda. Amba’shi: “Namwene’shi kintu ki na muulo nyi’shi twi na kalolo na kifulo.” Nyi bwakinyi, mweneno aye pabitale bakwabo balume na bakashi babangile kushintuluka. Amba’shi: “Nabangile kumona’shi ngikashi ibaadi  ayibekasha na muulo ku meso kwa Yehowa.” Atwe namu? Tatukumanga kumona bangi bu bashadile mwanda wa bilongyelo byetu! Su twekala ‘bafule bakwetu boso,’ tatwikala na ntondo.​—1 Mp. 2:17, Kilombeeno kipya 2014.

IKALA OKUKILA BANTU

14. Muyile Beena-Ebelu 13:16, Yehowa apushaa naminyi nsaa yatukuukila bangi?

14 Yehowa a sankaa ngofu nsaa yetumono atukukila bantu. (Badika Beena-Ebelu 13:16.) Ekumonaa bu kipindji kya lulangwilo lwetu, bikishekishe nsaa yatukwasha baaba be na lukalo lwa bintu bya ku mbidi. (Shak. 1:27; 2:14-17) Dingi, Bifundwe abitunyingisha bwa ‘kwikala . . . atukuukisheena.’ (Lom. 12:13) Su twekala atukuukila bangi, atulesha’shi atwibapasukilaa, twi bebafule na atukumiina kwikala ba kuuku baabo. Yehowa asankaa nsaa yetumono atudi sunga kutoma kantu na bangi, sunga nsaa yatukisha nabo nsaa pamune. (1 Mp. 4:8-10) Anka, kwi kwikala myanda ilombene kwitukutshishwa kukuukila bantu.

“Mu mafuku ashaale, ntshinadi na kukila bantu, anka nadi mushintuulukye na nemupete muloo wibungi” (Tala kikoso 16) *

15-16. (a) Bwakinyi bangi abamonaa’shi ntambalombene kukukila benyi? (b) Nkinyi kibaadi kikwashe Edit bwa kukukila benyi?

15 Nshalelo eetu mmulombene kwitukutshishwa kukuukila bangi. Tubandeyi kutaluula kileshesho kya mukashi kilele abetamina bu Edit. Kumpala kwa kufika bu Temwe a Yehowa, tabaadi akamba kukuukila bantu nya. Edit baadi apwandikisha’shi kwi bangi be na nshalelo ebuwa balombene kukuukila benyi.

16 Kunyima kwa’ye kufika Temwe a Yeowa, Edit baadi mushintuule ngyelelo aye abinangu. Babangile kukukila benyi. Amba’shi: “Nsaa ibababangile kwibaka Nshibo yetu ya Bufumu, ungi mukulu baadi mundungule’shi kwi ungi mulume na mukashi abaadi abafiki mu kukwatshishena lwibako, baadi mungipushe su ne mulombene kwibatula bwa mbingo ibidi. Naadi mutentekyeshe mushindo ubaadi mwelele ungi mukashi kilele a ku Sarepta.” (1 Bf. 17:12-16) Edit baadi mukumiine bwa’shi baaba ba mulume na mukashi bashale kwaye. Baadi mupete myabi su? Amba’shi: “Ntambashale penda mbingo  ibidi nya, kadi myeshi isatu. Mu aa mafuku, twi banyingishe bu kuuku bwetu.” Edit baadi mupete ingi myabi pa kwikala na ba kuuku mu kakongye. Binobino mbala-mashinda na e na muloo wa kwitamina baba boso bende nabo mu bulungudi bwabadya nkekiisha kwaye. Amba’shi: “Kupanaa akungikasha na muloo! Na ne mupete myabi i bungi.”​—Eb. 13:1, 2.

17. Nkinyi kibaadi kitundule Luc na mukashi aaye?

17 Okukilaa bantu su? Mushindo kinyi odi mulombene kunyisha kulesha dino eyikashi? Bu kileshesho, Luc na mukashi aye abaadi abakukila benyi. Abadi na kyubisha kya kwitamina baledi babo, bena kifuko, ba kuuku, mukunkushi a kifunda na mukashi aye kwabo ku nshibo. Anka Luc amba’shi: “Tubamwene’shi, tubaadi atwitamina nka bantu batudi beubidishene nabo.” Mushindo kinyi ubaadi Luc na mukashi aye balumbuule mushindo wabo wa kulesha eyikashi dya kukukila benyi?

18. Mushindo kinyi ubaadi Luc na mukashi aaye balumbule mushindo wabo wa kukukila bantu?

18 Luc na mukashi aye abaadi balongye akipushisha binyibinyi kulesha eyikashi dya kukukila bantu nsaa ibabaadi banangushene mayi a Yesu aamba’shi: “Su nwafula bano beenufule, mbwedi kinyi bwanukeekala nabo?” (Mat. 5:45-47) Abamwene’shi abitungu bambule Yehowa, alesha bantu boso kalolo. Nyi bwakinyi abatshile kitshibilo kya kwitamina bena Kidishitu babashibaadi babande kwitamina. Luc amba’shi: “Atwe boso atwikalaa na muloo yaya nsaa. Muntu oso anyingishaa kipwano kyaye na ungi mpa na Yehowa.”

19. Mushindo kinyi watudya kulesha’shi twi balongi ba Kidishitu, na bwata kitshibilo kya kukita kinyi?

19 Tubalongo’shi kwifulena nkulombene kwitukwasha bwa kukimba butaale, kupela kwikala na ntondo, na kwikala n’eyikashi dya kukukila bantu. Abitungu tukambile binangu byoso bi bubi na tufule bakwetu bena Kidishitu n’eshimba dyetu dyoso. Su tubakitshi byabya, atwikala na muloo na atulesha’shi twi balongi ba Yesu binyibinyi.​—Yo. 13:17, 35.

LOONO 88 Ngukishe mashinda oobe

^ par. 5 Yesu bakwile’shi bena Kidishitu abakebatundwila ku kifulo. Kifulo bwa bakwetu bena Kidishitu akitutakula bwa kukimba nabo butaale, kuleka ntondo na kwikala atwibakuukila. Bino ta mbibofule nya. Uno mwisambo awitulesha byatudya kutungunuka na kwifulena na mashimba eetu oso.

^ par. 5 Angi mashina mu uno mwisambo mbeashintuule.

^ par. 57 BI MU BIFWATULO: Mukwetu mukashi batompo kukimba butale. Bwa musango wa kumpala ntabikwatshikye nya, anka ta mukookye. Bu bibatungunuka na kulesha kifulo, abekala dingi mu butaale.

^ par. 59 BI MU BIFWATULO: Ungi mukwetu bapu kukula epusha’shi bamusumbushene mu kakongye.

^ par. 61 BI MU BIFWATULO: Mukwetu mukashi baadi amono’shi ntamulombene kukukila bangi, bashintula binangu byaye na bino bibamutwadila miloo ibungi.