Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 11

Bopu kwilumbuula bwa kubatshishibwa su?

Bopu kwilumbuula bwa kubatshishibwa su?

“Lubatshisho . . . alwinupaasha binobino.”​—1 MP. 3:21.

LOONO 28 Twikale bakuuku ba Yehowa

KYABAKWILA MWAMKA *

1. Nkinyi akitungu’shi muntu akite kumpala kwa kubanga lwibako lwa nshibo?

BANDA kunangushena’shi muntu akyebe kwibaka nshibo. Auku nshibo yakyebe kwibaka. E kwenda nka mususa umune mu kuula bintu na kubanga kwibaka su? Nya. Kumpala kwa kubanga, kwi mwanda wi na muulo ukata autungu’shi akite​—kukita makumi bwa kuuka bungi bwa makuta aatungu’shi atushe. Bwakinyi? Mwanda abitungu aukye su e na makuta alombane bwa kupudisha lwibako lwa nshibo yoso. Su akita makumi a makuta aatungu kutuusha kalolo, e kupudisha lwibako lwa nshibo yaye yoso.

2. Muyile mukanda wa Luka 14:27-30, mmyanda kinyi ayitungu’shi onangushene ngofu kumpala kwa kubatshishibwa?

2 Kifulo na lutumbu bwa Yehowa bikwete nkutakula bwa kunangushena pabitale kubatshishibwa su? Su mbyabya, we kumpala kwa kitshibilo ki mumune na kya muntu akyebe kwibaka nshibo. Bwakinyi atwamba byabya? Banda kutaluula mayi a Yesu e mu Luka 14:27-30. (Badika.) Yesu baadi akula pabitale akipatuula kwikala mulongi aaye. Bwa kwikala mulongi aye, abitungu tukumiine bungi bwa “nfwalanga ayitungibwa,” nkalakashi yatupete na kwisumina ingi miloo. (Luk. 9:23-26; 12:51-53) Byabya, kumpala kwa kubatshishibwa, abitungu onangushene kalolo pabitale yaya myanda yoso. Yaya nsaa, wekala mwilumbuule kalolo bwa kutungunuka na kufubila Efile Mukulu na lulamato bu mwina Kidishitu mubatshishibwe.

3. Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

3 Kubatshishibwa bu mulongi a Kidishitu akwitutwadila myabi su? Oolo! Kubatshishibwa akwitutwadila myabi ibungi​—kubanga lelo uno mpa na mu mafuku aafiki. Tubandeyi kutaluula ingi myanda i na muulo pabitale lubatshisho. Kukita byabya, akukukwasha  bwa kwaluula ku lukonko alwamba’shi, “Napu kwilumbuula bwa kubatshishibwa su?”

KYODYA KUUKA PABITALE KWILAMBULA NA KUBATSHISHIBWA

4. (a) Kwilambula nkinyi? (b) ‘Kwipela’ kwabadi baleshe mu Mateo 16:24 akupatuula kinyi?

4 Kwilambula nkinyi? Kumpala kwa kubatshishibwa, abitungu obande kwilambula. Nsaa ywelambula, wele luteko kwi Yehowa n’eshimba dyoso na kumulungula’shi, ofubisha muwa obe bwa kumufubila bwa loso. Nsaa ywelambula kwi Efile Mukulu, ‘w’eepele.’ (Badika Mateo 16:24.) Binobino, todi mufubi a Yehowa, nyi mwabi ukata. (Lom. 14:8) Bomulungula’shi kubanga binobino, wepana mu mufubo waye kushi ku miloo yobe nya. Kwilambula kobe nyi mutshipo​—mutshipo okitshi kwi Efile Mukulu. Yehowa tetutakulaa bwa kukita wawa mutshipo pa bukopo nya. Kadi nsaa yatwele wawa mutshipo, akumiina’shi twiulombashe.​—Mis. 116:12, 14.

5. Kwilambula nkwipushene na kubatshishibwa naminyi?

5 Kwilambula nkwipushene naminyi na kubatshishibwa? Muntu elambulaa kwi Yehowa aye nabene, pa bupenka; nyi mwanda winutale bubidi bwenu na Yehowa. Lubatshisho alukitshikaa mbalo i bantu bebungi; kebungi ku bikongeno. Nsaa yobatshishibwa, olesha bangi’shi wemupwe kwilambula kwi Yehowa. * Byabya, kubatshishibwa kobe akulesha bangi’shi we mufule Yehowa Efile Mukulu oobe n’eshimba, muwa, binangu na bukome bobe boso na’shi bwata kitshibilo kya kumufubila bwa loso.​—Mak. 12:30.

6-7. Muyile 1 Mpyeele 3:18-22, kubatshishibwa kwi na muulo bwa tubingilo kinyi tubidi?

6 Kubatshishibwa kwi na muulo su? Banda kutala mayi e mu 1 Mpyeele 3:18-22. (Badika.) Nka bibaadi bwato bwa Nowa abulesha bi lukumiino lwaye, lubatshisho lobe nyi kishinkamisho akilesha’shi bwelambula kwi Yehowa. Kubatshishibwa kwi na muulo su? Oolo, kwi na muulo. Mpyeele mmuleshe bwakinyi kwi na muulo. Kya kumpala ‘akukupasha.’ Lubatshisho ndulombene kwitupasha nka su twakita myanda ayilesha’shi twi na lukumiino mwi Yesu na kukumiina’shi mmwitufwile, asanguka enda mwiyilu, na binobino e “ku mboko yibalume y’Efile Mukulu.”

7 Kya kabidi, kubatshishibwa akwitwikasha na “muntu a munda [kondo k’eshimba] e buwa.” Nsaa yatwilambula kwi Efile Mukulu na kubatshishibwa, atutwele mu kipwano ki pabwakyo naye. Pa mwanda tubelanga kwishimba na tubalesha lukumiino mu mulambu wa nkuulo, Efile Mukulu betufwila lusa ku milwisho yetu. Twibalombene kwikala na kondo k’eshimba kebuwa kumpala kwaye.

8. Nkinyi akitungu kikale bu kabingilo kakata akakutakula bwa kwata kitshibilo kya kubatshishibwa?

8 Nkinyi kilombene nkutakula mu kwata kitshibilo kya kubatshishibwa? Mu kulonga kobe kwa Bible, we mulongye myanda ibungi pabitale Yehowa​—bu muntu bwaye na mashinda aye. Byabya byodi mulongye pabimutale, mbikukume kwishimba na mbikutakule bwa kunyisha kumufula ngofu. Abitungu Kifulo kyobe bwa Yehowa kikale kabingilo kakata akakutakula bwa kwata kitshibilo kya kubatshishibwa.

9. Bu byabidi mu Mateo 28:19, 20, kubatshishibwa mwishina dya Yaya na dya Mwana na dya kikudi kiselele akulesha kinyi?

9 Kangi kabingilo akakutakula bwa kwata kitshibilo kya kuubatshishibwa nka’shi we mukumiine malongyesha a mu Bible odi mulongye. Tala bibaadi Yesu mwambe nsaa ibaadi mutushe mwiya wa kwikasha bantu bu balongi. (Badika Mateo 28:19, 20.) Muyile kwakula kwa Yesu, abitungu boso ababatshishibwa, babatshishibwe “mwishina dya Yaaya naa dya  Mwana naa dya kikudi kiselele.” Bino abilesha kinyi? Abitungu okumiine n’eshimba dyobe dyoso bya binyibinyi bi mu Bible pabitale Yehowa, Mwan’aye Yesu, na kikudi kiselele. Bino bya binyibinyi bi na bukome na mbilombene nkukuma kwishimba ngofu. (Eb. 4:12) Tutaluuleyi bingi bya ku byabya byabinyibinyi.

10-11. Mbya binyibinyi kinyi pabitale Yaya byodi mulongye na mukumiine?

10 Banda kwalusha binangu nsaa ibodi mulongye bino bya binyibinyi pabitale Yaya: ‘Eshina dyaye mbuu Yehowa,’ naye “Sha-kwiyilu kula, pa nsenga ishima,” na’shi bupenka bwaye nyi “Efile Mukulu a biinyibiinyi.” (Mis. 83:19; 2 Mya. 15:3) Mmupangi na ‘kipandjilo akifikâ kwi Yehowa.’ (Mis. 3:9; 36:10, EEM) Baadi mwate mpàngo ya kwitupasha ku mulwisho na lufu, na mmwitupe lukulupilo lwa kwikala na muwa wa looso. (Yo. 17:3) Kwilambula kobe na kubatshishibwa akulesha’shi we Temwe a Yehowa. (Yesh. 43:10-12) Wekala mu kifuko kya bakwetu balume na bakashi be na nfiedi ya kwitaminyibwa mwishina dy’Efile Mukulu na abediukisha kwi bangi.​—Mis. 86:12.

11 Nyi kineemo kikata kya kwiuka abilongyesha Bible pabitale Yaya! Nsaa y’okumiina bino bya binyibinyi, eshimba dyobe adikutakula mu kwilambula kwi Yehowa na kubatshishibwa.

12-13. Mbya binyibinyi kinyi pabitale Mwana byodi mulongye na mukumiine?

12 Bodi mupushe naminyi nsaa ibolongyele bino bya binyibinyi abilondo pabitale Mwana? Yesu nyi muntu a kabidi e na muloo mu nsenga ishima. Nyi Mukuudi etu. Baadi mukumiine kutusha muwa waye bwetu. Nsaa yatulesha mu bikitshino byetu’shi twi na lukumiino mu nkuulo, mbalombene kwitufwila lusa ku milwisho yetu, na twibalombene kwikala mu bu kuuku n’Efile Mukulu, na kupeta muwa wa ikalayika. (Yo. 3:16) Yesu nyi Tshite-mwakwidi etu Mukata. Akumiina kwitukwasha bwa’shi tupete myabi kubukwashi bwa nkuulo na kwikala mu kipwano ki buwa n’Efile Mukulu. (Eb. 4:15; 7:24, 25) Bu byadi Nfumu a Bufumu bw’Efilu Mukulu, aye nyi abakafubisha kwi Yehowa bwa kwikasha eshina Dyaye di selele, kufudisha butomboshi, na kufwisha myabi ya ikalayika mu paladiso mu mafuku aafiki. (Mat. 6:9, 10; Kibaf. 11:15) Yesu nyi kileshesho kyetu. (1 Mp. 2:21) Mmwitulekyele kileshesho pa kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu mu muwa waye ooso.​—Yo. 4:34.

13 Nsaa y’okumiina malongyesha a Bible pabitale Yesu, onyisha kumufula. Kyakya kifulo akikutakula bwa kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu nka bu Yesu. Bino abikutakula mu kwilambula kwi Yehowa na kubatshishibwa.

14-15. Mbya binyibinyi kinyi pabitale kikudi kiselele byodi mulongye na mukumiine?

14 Bodi mupushe naminyi nsaa ibolongyele bino bya binyibinyi abilondo pabitale kikudi kiselele? Nta muntu nya, kadi nyi bukome bw’Efile Muku. Yehowa baadi mufundjishe Bible ku bukwashi bwa kikudi kyaye kiselele, na kikudi kiselele kikwete kwitukwasha bwa kupusha na kutumikila byatubadika mwanka. (Yo. 14:26; 2 Mp. 1:21) Kubukwashi bwa kikudi kiselele, Yehowa kwete kwitupa “bukome bushii bwa kupwandjikisha nabo kintu.” (2 Kod. 4:7) Kikudi kiselele kikwete kwitupa bukome bwa kulungula mukandu wi buwa, kukambila kutompibwa, kunyingiila kubofula kwa kwishimba, na kunyingiila nkalakashi. Akitukwasha bwa kulesha ngikashi ibuwa ya “kikuba kya kikudi.” (Nga. 5:22, Esambi dipya 2015) Yehowa apeyaa baba boso bakulupile mwadi na abamutekye kikudi kyaye kiselele.​—Luk. 11:13.

15 Bino abinyingisha pa kuuka’shi bafubi ba Yehowa mbalombene kukulupila kikudi kiselele bwa’shi kibakwashe bafubile Efile Mukulu! Nsaa y’okumiina bya binyibinyi byodi mulongye pabitale kikudi kiselele, bino abikutakula  bwa kwilambula kwi Efile Mukulu na kubatshishibwa.

16. Nkinyi kibatupu kutaluula?

16 Kitshibilo kyobe kya kwilambula na kubatshishibwa ki na muulo ukata. Nka bu byatwibimonanga, abitungu okumiine muulo wabikutekye​—nkalakashi yopete, na kwisumina ingi miloo. Anka myabi y’opete ngikile byooso. Kubatshishibwa nkulombene kumpasha, na akukwikasha na kondo k’eshimba ke buwa kumpala kw’Efile Mukulu. Kabingilo kakumpala akatungu’shi kakutakule mu kubatshishibwa nyi kifulo kyobe bwa Yehowa. Abitungu okumiine n’eshimba dyobe dyoso bya binyibinyi byodi mulongye pabitale Yaya, Mwana na kikudi kiselele. Kunyima kwatwe kutaluula ino myanda, we kwaluula naminyi ku luno lukonko: “Napu kwilumbuula bwa kubatshishibwa su?”

AKITUNGU’SHI OKITE KUMPALA KWA KUBATSHISHIBWA

17. Myanda kinyi ayitungu’shi muntu akite kumpala kwa kubatshishibwa?

17 Su bopusha’shi bopu kwiluumbula bwa kubatshishibwa, kushi mpaka we mupwe kwela matabula ebungi bwa kunyingisha kipwano kyobe na Yehowa. * Pa mwanda okwete kwilongyela Bible efuku dyoso, weuku bibungi pabitale Yehowa na Yesu. We na lukumiino. (Eb. 11:6) We mukulupile mu milayilo ya Yehowa i mu Bible, na we mushinkamishe’shi lukumiino mu mulambu wa Yesu, ndulombene kumpasha ku mulwisho na ku lufu. We mwilangye ku milwisho yobe; we nyongola ngofu bwa myanda ibubi yodi mukite, na oteka Yehowa bwadya nkufwila lusa. We mushintuule nshalelo obe; oleka myanda yoso ibubi iboodi okitshi, na bobanga kwikala na nshalelo asankisha Efile Mukulu. (Bik. 3:19) We na kisukusuku kya kulungula bangi pabitale lukumiino lobe. Bolombana bya kwikala bu mulungudi shabandile kubatshishibwa, na bobanga kulungula mukandu wi buwa na bena kakongye. (Mat. 24:14) Yehowa kwete kusanka n’obe mwanda bokitshi ino myanda i na muulo. Bomwikasha na muloo wi bungi.​—Nki. 27:11.

18. Nkinyi dingi akitungu’shi okite kumpala kwa kubatshishibwa?

18 Kumpala kwa kubatshishibwa, kwi myanda ipeela ayitungu’shi okite. Nka bu byatwibimonanga ku bangilo, abitungu welambule kwi Efile Mukulu obe nabene. Nsaa yodi bupenka, mutekye n’eshimba dyobe dyoso, omulee’shi okitshi kikyebe ky’eshimba dyaye mu muwa obe oso. (1 Mp. 4:2) Akupu, lungula mukunkushi a kasaka ka bakulu’shi okyebe kubatshishibwa. Alungula bangi bakulu bwabadya kwisamba nobe. Tokumanga kupusha moo pabitale kwisamba nabo. Uuka’shi bano bakwetu basha kifulo abakuuku na mbakufule. Abataluula nobe myanda ikata ya mu malongyesha a mu Bible odi mulongye. Abakyebe kushinkamisha’shi we mupushe kalolo aa malongyesha na’shi weuku, muulo wa kwilambula na kubatshishibwa. Su abamono’shi we mupwe kwiluumbula, abakulungula’shi we mulombene  kubatshishibwa ku kikongeno kampanda akikitshika.

AKITUNGU’SHI OKITE KUNYIMA KWA KUBATSHISHIBWA

19-20. Nkinyi akitungu’shi okite kunyima kwa kubatshishibwa na we kwibikita naminyi?

19 Kunyima k’obe kubatshishibwa, kinyi akitungu’shi okite? * Tentekyesha’shi kwilambula nyi mutshipo na Yehowa atengyela’shi weulame. Byabya, kunyima k’obe kubatshishibwa, tungunuka na kulama mutshipo oobe wa kwilambula. We kwibikita naminyi?

20 Shaala peepi na kakongye. Bu bitodi mwina Kidishitu mubatshishibwe, toodi binobino mu “kifuko kya bakwetu balume na bakashi.” (1 Mp. 2:17, NWT) Bakwenu balume na bakashi ba mu kakongye, mbena kifuko kyobe ba mu kikudi. Nsaa y’otwele mubisangilo lubingo looso, onyingisha kipwano kyobe nabo. Ikala obadika na kunangushena Eyi dy’Efile Mukulu efuku dyoso. (Mis. 1:1, 2) Kunyima k’obe kubadika kipindji kya Bible, ata nsaa yakunangushena ku bibobadika. Paapa, byabya byobadika abikukumu kwishimba. ‘Teka kushi kukôka.’ (1 Tes. 5:17, EEM) Nteko yobe yw’ele n’eshimba dyobe dyoso, ayikukwasha bwa kwifubwila peepi na Yehowa. “[Tungunuka na] ku kimba bufumu bw’Efile Mukulu kumpala.” (Mat. 6:33, Kilombeeno kipya 2014) We mulombene kwibikita pa kutuula mudimo wa bulungudi pa mbalo ya kumpala mu muwa obe. Nsaa y’otuku mu bulungudi misusa yoso, olama lukumiino lobe lunyingye na okwasha bangi bwabadya kupeta eshinda aditwala ku muwa wa ikalayika.​—1 Tim. 4:16.

21. Kubatshishibwa akukwikasha na kinyi?

21 Kwilambula kwi Yehowa na kubatshishibwa nyi kitshibilo kikile bukata kywata. Eyendo’shi akutekye nkalakashi na kwisumina ingi myanda. Bino bi nka na muulo su? Oolo! Nkalakashi yoso yodya kufumankana nayo mu uno ndubulwilo ngya “kapindji ka nguba.” (2 Kod. 4:17) Mu kwilekena, kubatshishibwa akukwikasha na muloo kubanga binobino na nkapeta “muuwa wa biinyibiinyi” mu mafuku aafiki. (1 Tim. 6:19) Nyi bwakinyi, nangushena ngofu na teka pabitale lwaluulo lobe ku lukonko alwamba’shi: “Napu kwilumbuula bwa kubatshishibwa su?”

LOONO 50 Luteko lwa kwilambula

^ par. 5 Okwete kunangushena bwa kubatshishibwa su? Su mbyabya, uno mwisambo mbakufundjile wanka. Atukyebe kutaluula nkonko mu uno mwisambo i na muulo ukata. Ngaluulo yobe ayikukwasha bwa kutaluula su bopu kwilumbuula bwa kubatshishibwa.

^ par. 19 Su twekalanga mupudishe kulonga mukanda wa A nkinyi akitulongyesha Bible? na mukanda wa Bya kushaala mu kifulo ky’Efile Mukulu, abitungu otungunukye na kulonga mpa na nsaa yopudisha yoso ibidi.