Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 NSHALELO A MUNTU

Yehowa mmumpe bikile binadi napwandikisha

Yehowa mmumpe bikile binadi napwandikisha

‘NADI nakumiina kwikala mbala-mashinda. Kadi nadi namono bu mbala-mashinda bu bwi lukalakashi. Nadi mufule mudimo unadi nakitshi mu Allemagne, ubadi wa kutuma bidibwa mu maumbo ebungi a mu Afrique bu mu Dar es Salaam, mu Élisabethville abetamina lelo uno bu Lubumbashi, na mu Asmara. Ntshinadi napwandikisha’shi ne mukumbene kufubila Yehowa mu mudimo wa nsaa yoso mu angi ma mbalo a mu Afrique nya!

Nsaa inalekyele kwialashena nabanga bu mbala-mashinda, nshalelo ande bashintulukile mu mushindo wanshinadi napwandikisha. (Ef. 3:20) Anka we kwiyipusha byabidi bikitshikye. Nenulondela kubanga ku mbangilo.

Ne mutandjikwe mu Berlin, mu Allemagne, myeshi ipeela kumpala kwa’shi Ngoshi ya kabidi ya nsenga ishima ibangye mu 1939. Pabaadi ngoshi ayende na kupwa mu 1945, babadi bakupile ma bombe akile bungi mu Berlin. Mu yaya ngoshi, abakupiile bombe mu musese wetu, ami na kifuko kyetu tubasukiile lupese lushibadi lupone bombe. Tubadi basukile ku Erfurt mu kibundji kya ba mama.

Ami na baledi bande na mukwetu mukashi mu Allemagne pepi na 1950

Mama badi na lukalo lwa kupeta bya binyibinyi, aye nkubanga kubadika mikanda ya ba filozofe na kutaluula bingi bipwilo, anka tabadi mupete akimusankisha nya. Peepi na kipwa kya 1948, ba Temwe ba Yehowa babidi bana bakashi babafikile kwetu. Mama badi mwibatweshe mu nshibo na ebela nkonko. Kunyima kwa nsaa mushima, betulungwile na mwin’ande mukashi’shi: “Napete bya binyibinyi!” Mafuku apeela kunyima, mama, mukwetu mukashi, n’ami tubabangile kwenda mu bisangilo mu Erfurt.

Mu 1950 tubalukiile mu Berlin, tubabangile kutwela mu kakongye ka Berlin-Kreuzberg. Akupu tubakatukile, atwe nkubanga kutwela mu kakongye ka Berlin-Tempelhof. Mu aa mafuku, Mama badi mubatshishibwe, anka nadi namo’shi ntshi mubande kulombana. Bwakinyi?

BINADI MUKAMBILE BUUFU NA KUUMINA

Bibadi bukopo bwandya kukita bibungi bwa kufubila Yehowa mwanda nadi na buufu. Naadi nende mu bulungudi na bakwetu bena Kidishitu, kadi, munda mwa bipwa bibidi bishima ntshinadi n’obesha kubanga mwisambo bwa kulambukisha muntu. Myanda ibadi ishintulukye panabangile kukisha nsaa na bangi bakwetu balume na bakashi abaadi bepane kwi Yehowa na mashimba anyingye. Bangi babadi bebele mu nkano ya ba Nazi, nkano ya Kupona nguba kwa Allemagne. Bileshesho byabo bibadi binkanyishe ngofu. Nadi munangushene’shi su babadi batule muwa wabo na bulungantu  bwabo mu masaku bwa Yehowa na bwa bakwabo bena Kidishitu, ami namu ne mulombene kwitatshisha bwa kukambila buufu.

Nabangile kukambila buufu nsaa yatubadi bende mu campagne ka bulungudi mu 1955. Mu mukanda ubadi mufunde mwisaki dya Instructeur, * mukwetu Nathan Knorr badi mwambe’shi kaka campagne kabadi bukata kukila tooso twababadi balumbuule kwi ndumbulwilo. Bambile’shi su balungudi boso bepana mu kano campagne, “atukisha mweshi ukile buwa wa bulungudi.” Byabya nyi bibakitshikile! Mafuku apela kunyima, nadi mulambule muwa wande kwi Yehowa, na mu 1956, tubadi babatshishibwe pamune na Papa na mukwetu mukashi. Kadi bibadi abitungu’shi ngate kingi kitshibilo ki na muulo.

Munda mwa bipwa, nadi nauku’shi bu mbala-mashinda bubadi na kya kwikala bu mudimo wandya kukita, anka nadi nalongyela. Kumpala nadi mwate kitshibilo kya kulonga bya kuula bintu na kwibiudisha mu angi maumbo. Kunyima kwa byabya, nadi na lukalo lwa kufuba bwa’shi ngukye kalolo bya kukita mudimo wande kumpala kwa kubanga bu mbala-mashinda. Paapa, mu 1961 napetele mudimo mu Hambourg, kibundji kikata kya mu Allemagne. Bu binadi mufule mudimo wande ngofu, naadi nka nalongyela bwa kukita mudimo wa bu mbala-mashinda. Nkinyi kibaadi akitungu’shi nkite?

Ne na lutumbu mwanda Yehowa badi mufube na bakwetu basha kifulo bwabadya kunkwasha bwa’shi, ntule myanda ya mu kikudi pa mbalo ya kumpala. Ba kuuku bande bebungi abaadi bapwe kubanga bu mbala-mashinda na abadi bileshesho bibuwa kwandi. Dingi mukwetu Erich Mundt ababadi bele mu lukano lwa ba Nazi, baadi munyingishe bwa kukulupila mwi Yehowa. Bandungwile’shi, bakwetu babadi bekulupile mu lukano, babadi babofule. Anka baba babadi bakulupile mwi Yehowa ngofu, babadi bashaale na lulamato na abo nkukwasha ndumbulwilo a Yehowa.

Panadi mubangye bu mbala-mashinda mu 1963

Na dingi mukwetu Martin Poetzinger, badi mu Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu, batungunukile na kunyingisha bakwetu, pa kwibalungula’shi: “Kunying’eshimba nyi nkintu kya muulo ukata kyanudi nakyo!” Kunyima kwa kunangushena ku bino bishima, nalekyele mudimo wande wa masa, nabanga bu mbala-mashinda mu 1963. Kino kibadi kitshibilo kikile buwa kinadi mwate! Kunyima kwa myeshi ibidi, mpa na kumpala kwandya kubanga kukimba mudimo, babadi bantume mu kufuba bu mbala-mashinda a nsaa yoso. Kunyima kwa bipwa bipela, Yehowa badi mukite bikile binadi napwandikisha. Babadi banyitamine mu kalasa ka 44 ka Galaade.

NE MULONGYE MYANDA INA MUULO NGOFU KU GALAADE

“Tokumanga kuleka mudimo obe lubilolubilo,” dino nyi elango dikata dinadi mulongye bikishekishe kwi mukwetu Nathan Knorr na Lyman Swingle. Babadi betunyingishe bwa kushaala nka mu mudimo wetu sunga wekala bukopo. Mukwetu Knorr bepwishe’shi: “Anutuulu binangu byenu ku kinyi? Ku matekye, ku twishi, ku bulanda? Su anukatala mitshi, bilongo, na mapala a bantu be na muloo? Kimbayi bya kufula bantu!” Dingi efuku, mukwetu Swingle badi mupatuule bwakinyi bangi bakwetu mbalekye mudimo wabo lubilolubilo, badi mukalakashwe ngofu, na mpolo yabanga kumutuuka. Babandile kwimika mwisambo waye na pabadi mupetuule bukome. Bibadi binkume kwishimba ngofu ami nkwata kitshibilo kya kupela kulwishisha Kidishitu sunga bakwabo basha lulamato.​—Mat. 25:40.

Ami, Claude, na Heinrich patubadi mu mudimo wa bu misionere ku Lubumbashi mu Congo, 1967

Nsaa ibabetutumine mu ma mbalo a kufuba, bangi bena Betele abetwipwishe na bangi ba ku balongi netu ba ku Galaade bwa kuuka ma mbalo ababetutumu. Babadi bakule myanda ibuwa pabitale ma mbalo ababadi batume bangi, kadi panambile’shi: “Abetutumu mu Congo (Kinshasa),” abaadi baumiine, na abo nkwamba penda’shi: “Oh Congo! Yehowa ekale nenu!” Mu aa mafuku, tubaadi atupusha penda mikandu ya ngoshi, ba ntomboshi, na kwipayishena mu Congo (Kinshasa). Kadi nadi mulamine malongyesha anadi mulongye ku Galaade. Mafuku apela kunyima kwa kupudisha kalasa mu mweshi kwa Kitema 1967, ami na Heinrich Dehnbostel, Claude Lindsay, tubafikile mu Kinshasa epata dya Congo.

 MALONGYESHA EBUWA BWA MUDIMO WA BU MISIONERE

Kunyima kwa’twe kufika mu Kinshasa, tubabangile kulonga Nfwalanse munda mwa myeshi isatu. Akupu atwe nkwenda ku Lubumbashi, kibundji kibabadi abetamina bu Élisabethville, mbwipi mwa Zambie kuushi kwa Congo. Tubayile mu kushaala mu nshibo ya ba misionere.

Bu byabidi’shi, tababadi babande kulungula mukandu wibuwa ku Lubumbashi, tubaadi na muloo wa kwikala bu bantu ba kumpala abafikile mu kulongyesha mukandu wa Bufumu kwi bano bantu bashibaadi babande kwiupusha. Mu kapindji kapela, tubapetele bantu bakile bungi ba kulonga nabo Bible, mu kipaso kyatubaadi bakutwe na nsaa ya kulonga na booso. Tubadi balambukishe mpa na bakata ba mbulamatadi sunga ba bampulushi. Bebungi abadi abanemeka Eyi dy’Efile Mukulu na mudimo wetu wa bulungudi ngofu. Bantu babadi abesamba Swahili, ndjo ami na Claude Lindsay nkubanga kulonga lwalwa ludimi. Mafuku apela kunyima, abetutumine mu kakongye ka Swahili.

Sunga’shi tubadi bamone myanda ibuwa ibungi, tubadi bafumankane dingi na nkalakashi. Misusa ibungi basalayi bakolwe be na ma mputu sunga ba mpulushi batombokye, babadi abetudimbiila myanda. Dingi efuku ba mpulushi bena ma mputu abaadi betutwelele mususa umune pabatudi mu bisangilo ku nshibo ya ba misionere, abo nkwitukwata na nkwenda netu ku nshibo ya ba mpulushi, betushadika mu nsenga mpa na mu nsaa 22, ndjo abo nkwituposola.

 Mu 1969, babadi bantume bwa kufuba bu mukunkushi a kifunda. Mu kyakya kifunda, nadi nende na kutambuka kipindji ki bula mu mashinda e bisuku bila na matekye, byabya bintu abikamba kumweneka mu Afrique. Mu kingi kibundji, nsoolo badi mulale mushi mwa lusala na bana baye bufuku. Ntandubu bibadi mumbuushe pakubaadi kukii kafito mwanda wa tulee tubadi eele. Natentekyesha patubadi atwibungu na bakwetu pa kyoto kya kaalo atwisamba pabitale bya binyibinyi.

Lukalakashi lubadi lukile bukata lubadi lwa bantu babadi abeamba bu ba Temwe ba Yehowa aku namu babadi mu kisaka kya ba Kitawala. * Bangi ba kwabadi babadi batwele mu tukongye na abo nkufika bakulu mu tukongye. Bebungi ba kwabadi, abadi bu ‘mbwebwe ifwame’ mu kakongye babadi balombene kupambusha bakwetu balume na bakashi. (Yu. 12) Yehowa badi mukatushe bano bantu mu kakongye. Kunyima kwa byabya, bantu bebungi babafikile mu bya binyibinyi.

Mu 1971 abaadi batume mu kufuba ku biro bya filiale mu Kinshasa, nadi nafubu midimo ilekene bu kutambula mikanda, kuteka mikanda, na myanda itale mudimo wa bulungudi. Ku Betele nalongyele bya kulumbuula mudimo wetu mwiumbo dikile bukata mushibadi amutambuka ingi mifubo ibungi. Ingi nsaa, mikanda yetu ibadi ayipu myeshi ibungi bwa nkafika mu tukongye. Babadi abayisha mikanda mu ndekye na kwiyela mu maato, anka maato abaadi aakalamina mu meema munda mwa mbingo ibungi, mwanda wa ma mbata. Sunga byakubaadi ino yoso nkalakashi, tubaadi nka atufubu.

Nadi mukanye pa kumona mushindo ubadi bakwetu bakite kikongeno kikata, aku namu tatubadi na makuta ebungi. Babadi abebaka kyakwilo pa mutunda, abashimika mabungu bwa kukita mbalo ya kushala. Babadi abashimika mabungu bwa kwibaka nao na abaputu byata kunundu. Bu byabashibadi na misumadi babadi abanya na myoshi. Nadi nakanya pa kumona mayele oso ebuwa abadi nao bakwetu balume na bakashi bwa kukambila luno lukalakashi. Nadi mwibafule ngofu. Nadi mushale na bushiye byabya nsaa ibabantumine mu kufubila ingi mbalo!

KUFUBILA MU KENYA

Mu 1974, abantumine ku filiale a mu Nairobi mu Kenya. Tubadi na bibungi bya kukita, mwanda filiale a Kenya baadi akunkusha mudimo wa bulungudi mu maumbo ekumi amwifunyishe, angi a ku ano maumbo abaadi akandjikye mudimo wetu. Abadi abakamba kuntuma mu kukunka ano maumbo, bikishekishe mu Éthiopie. Mwanda, bakwetu babadi ababingwabingwa na kunyingiila nkalakashi ibukopo. Bebungi ba kwabadi abaadi abebakyengesha sunga kwibela mu nkano; mpana kwipayibwa. Anka babadi abanyingiila na lulamato mwanda abadi na kipwano kibuwa mu kantshi mwabo na Yehowa.

Mu 1980, nshalelo ande bashitulukile pa nayibikiile Gail Matheson. Gail, badi mutandjikilwe mu Canada, na tubadi naye mu kalasa ka Galaade. Tubadi atwitumishena mikanda nsaa yoso. Gail baadi bu misionere mu Bolivie. Kunyima kwa bipwa 12, tubadi bemonene dingi mu New York. Akupu atwe kwiyibakishena mu Kenya. Natumbula Gail bikata mwanda ena mweneno a myanda bu a Yehowa na asangalaa na kyadi nakyo. Kwete kutungunuka na kunkwatshishena na nkuuku ande a kifulo.

Mu 1986, abetutumine mu mudimo wa kifunda aku nadi nafubu dingi mu Komite a Filiale. Mudimo wa kifunda ubadi autekye kukwasha mu maumbo ebungi ababadi abakunkusha kwi filiale a mu Kenya.

Nkwete kukita mwisambo ku kikongeno mu Asmara, 1992

Natentekyesha na muloo oso nsaa inadi nalumbuula kikongeno kya mu Asmara (mu Érytrée) mu 1992, mu aa mafuku mudimo wetu taubadi ubande kukandjikibwa mwanka nya. Mwanda wa malwa, tubapetele penda lupango lumune lubadi butshiafu bukile munda na paasha. Efuku dya kikongeno, nadi mukanye pa kumona bibadi bakwetu baluule munda mwalo, be mulumbuula mwafika bu mbalo ilombane bwa kulangwila Yehowa. Bifuko bibungi bibafikile  na bilamba bya kulengyesha nabyo na abo nkupuuta kantu kooso kashibadi akamweneka buwa. Tubadi basangeele kikongeno kibuwa kibadi kitwele bantu 1 279.

Mudimo wa kifunda ubadi bu kushintuluka kukata, mwanda ma mbalo a kushala abadi aende na kwilekena ku lubingo looso. Ungi mususa tubadi bashale mu nshibo ibuwa bukile peepi na kalunga ka meema; ungi musango namu tubadi bakashale mu kashibo ka penda malata, nkumba na kyolonyi bibadi mu ma metre 100 na mbalo yatudi. Anka mupunda mbalo yoso ibatudi atufubila, tubadi atusangeela ngofu kwipaana mwifuku dishima mu bulungudi na ba mbala-mashinda na balungudi basha kisumi. Pababadi betutume mu kufubila ingi mbalo, bibadi abitungu’shi twilekene na bakwetu batudi bafule ngofu, tubadi atwibapusha bushiye byabya.

MYABI YATUDI BAPETE MU ÉTHIOPIE

Ku mpwilo kwa kipwa kya 1980 na mbangilo a 1990 mudimo wetu babadi beukumiine ku mbulamatadi ya mu maumbo oso abadi ku bukunkushi bwa filiale a Kenya. Pa mwanda wa byabya, babadi batule ma filiale na ma biro e pabwao mu aa maumbo. Mu 1993 babadi betutume mu kufubila mu Addis-Abeba, mu Éthiopie. Mudimo wetu ubadi aufubibwa mu bufyefye munda mwa bipwa bibungi, binobino ngupwe kukuminyibwa ku mbulamatadi.

Ne mu mudimo wa kifunda mu ka kibundji ka mu Éthiopie, 1996

Yehowa badi mwelele mudimo wa mu Éthiopie mwabi. Bakwetu balume na bakashi babadi bate mudimo wa bu mbala-mashinda. Balungudi bakile 20 pa lukama mbafube bu ba mbala-mashinda ku kipwa kyooso kubanga mu 2012. Dingi tulasa twa teokrasi ntutushe malongyesha ebuwa, na mbebakye Mashibo a Bufumu akile pa 120 mwanka. Mu 2004 kifuko kya Betele nkitwele mu mashibo apya na Nshibo ya Bikongeno yabadi bebakye mu lwalwa lupango ngikale bu mwabi ukata.

Munda mwa bipwa bibungi, ami na Gail twibekwatene na bakwetu balume na bakashi ba mu Éthiopie ngofu. Twi bebafule ngofu mwanda wa kifulo na kalolo kaabo. Bwa binobino mbidi ikwete kwitukalakasha ngofu, nyi bwakinyi mbetutume bwa nkafubila mu filiale a Europe Centrale. Mwanka bakwete kwitupasukila na kifulo kyoso, anka atupusha bakwetu ba mu Éthiopie bushiye ngofu.

YEHOWA MWIYIKUSHE

Twi bamone bibaadi Yehowa mmutamishe mudimo waye. (1 Kod. 3:6, 9) Kileshesho, panabangile kulambukisha bena Rwanda babadi abafiki mu kukimba mabwe a muulo mu Congo, mu Rwanda tamubadi mulungudi su ngumune. Binobino tamudi bakwetu balume na bakashi bakile pa 30 000. Mu 1967, mu Congo (Kinshasa) mubadi balungudi 6 000. Binobino mwi balungudi bakile 230 000, na bantu bakile pa mudiyo abekalanga batwele mu Kitentekyesho kya mu 2018. Mu maumbo oso abadi ku bukunkushi bwa filiale a Kenya, bungi bwa balungudi mbufiime bwakila pa 100 000.

Munda mwa bipwa 50, Yehowa mmufube na bakwetu belekene bwa kunkwasha bwa’shi mbangye mudimo wa nsaa yooso. Sunga’shi nkwete kutungunuka na kulwa bwa kukambila buufu, ne mulongye bya kutula lukulupilo mwi Yehowa. Myanda yandi mumone mu Afrique nginkwashe bwa kwikala na lwishinko na kusanka na byandi nabyo. Ami na Gail twibafule bakwetu balume na bakashi bakwete kulesha kalolo, abanyingiila nkalakashi, na bakulupile mwi Yehowa. Ne na lutumbu lukata bwa kalolo kaaye. Eyendo, Yehowa mmumpe bikile binadi napwandikisha.​—Mis. 37:4.

^ par. 11 Dyabadi betamine kumongo bu Mudimo wetu wa Bufumu, lelo uno mbedipyane kwi Bwina Kidishitu na mudimo wetu​—Programe a bisangilo.

^ par. 23 “Kitawala” nyi mwaku wa mu Shwahili aupatuula “kumunana, kukunkusha, sunga kwikala na matalwa.” Kino kisaka kibadi kya myanda ya politike​—bwa kupela kwikala ku matalwa a Belgique. Bena Kitawala babadi abata mikanda ya ba Temwe ba Yehowa, abeyilongo na kwiyabila bantu, abaadi abalwisha malongyesha a mu Bible bwa kukwatshishena binangu byabo bya politike, bipikwa bya madimi, na nshalelo e butete.