Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mushindo wa kwikalwila ku muteo wa Satana

Mushindo wa kwikalwila ku muteo wa Satana

PABAADI, bena Isaleele peepi na kusabuka kalunga ka Yordane bwa kutwela mu nsenga ibaadi Efile Mukulu mwibalee, bangi bantu abafikile mu kwibatembela. Baaba bantu abaadi bana bakashi bashibaadi bena Isaleele, abafikile mu kwibetamina bwabadya kwenda ku musangeelo. Bibaadi nka bu mwanda wa kukanya kwi bena Isaleele. Kupeta ba kuuku bapya, kusha, na kudya bidibwa bibuwa kubaadi mwanda wa muloo. Sunga’shi bipikwa na mwikelo wa bano bana bakashi bibaadi bikutwene na Mwiya ubaadi Efile Mukulu mupe bena Isaleele, bangi bana balume ba mu Isaleele abaadi pangi abamba shi: ‘Tabe bya kwitulwisha na mwikelo wabo nya. Twi badimukye.’

 Kadi, nkinyi kibakitshikile? Bifundwe abitulungula’shi: “Mwilo ubabangile kutambuka na nsongwakashi ya beena-Moabe.” Akupu, baaba bana bakashi ababangile kutakula bano bana balume bena Isaleele mu kulangwila b’efile ba madimi. Abo nkwibikita! Kushi mpaka, ‘Yehowa bafiitshiile Isaleele munda.’—Mb. 25:1-3.

Bano bena Isaleele abatupiilwe ku mwiya w’Efile Mukulu mu bipaso bibidi: Abaadi bakunamine ma nkishi, na kutambuka lusandji. Binunu bya bantu abafwile mwanda wa kukutwa kwa kukokyela. (Efi. 20:4, 5, 14; Miy. 13:6-9) Bwakinyi kikitshino kyabo kibaadi bu mwanda wa kinyongwa? Mwanda abaadi pa nsaa i bubi. Su baaba bana balume bena Isaleele abadya kutumikila Mwiya w’Efile Mukulu, byabya binunu bya bena Isaleele bibaadya kusabuka Kalunga ka Yordane mususa umune na kutwela mu Nsenga ya mulayilo.—Mb. 25:5, 9.

Pabitale yaya myanda, Mpoolo mutumibwa bafundile’shi: “Ino myanda ibaadi iibafikile, bwa kwibeekyeela bu kileesheesho, dingi babeebifundjile bwa kwitulambukisha atwe batabaadi ku nfudiilo a bipungo.” (1 Kod. 10:7-11) Kushi mpaka, Satana baadi musankye bikata pakumona shi bangi bena Isaleele abapono mu kukita mulwisho ukata na kukutwa kutwela mu Nsenga ya Mulayilo. Nyi mwanda wa binangu su twalamiina kuno kudimushwa mu mashimba eetu, na kuuka shi Satana akumiina kwitukutshishwa bwa kutwela mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu!

MUTEO WI MASAKU

Satana kwete kukimba kukwata bena Kidishitu pa kufubisha mayeele auku shi akwete kufuba kalolo, na abaadi mukwate nao bantu bebungi kala. Nka bu byatumonanga, Satana kwete kufubisha lusandji. Lelo uno, lusandji ndwikale muteo wi masaku akata. Mushindo umune ulombene kwitukwata uno muteo, mpa kubandila pornografi.

Lelo uno, mbibofule bwa muntu kubandjila pornografi mbufyefye. Kala, bwa muntu kubandjila pornografi, bibaadi abitungu shi ende mu ciné bwa nkabandjila ma video sunga mu mashibo mwabaudishaa mikanda, yababadikaa penda kwi bantu bakulu, bwa kuula mikanda ya pornografi. Pangi bantu bebungi abaadi abapusha bufu bwa kwenda mu aa ma mbalo, kupela kwa’shi tala bebamona. Kadi lelo uno, muntu e na mushindo wa kutwela ku Internete mmulombene kubandjila pornografi ku mudimo, sunga paadi mushale mu motoka. Na mu maumbo ebungi, mwana mulume sunga mwana mukashi e kubandjila pornografi mwaye mu nshibo.

Ta nkupwe nya. Ma telefone ngabofweshe bantu bwa kubandjila pornografi. Bantu be kubandjila pornografi ku telefone abo a ku maasa pabatambuka mwishinda, pabadi mu motoka, sunga mu mashuwa.

Bu byabidi’shi, mbibofule bwa kubandjila pornografi mu bufyefye, pornografi kwete kulwisha bantu bebungi lelo uno kukila kala. Bantu bebungi ababandjilaa pornografi bakwete kulwisha mabaka aabo, kushimisha kinemo kyabo na kulwisha kondo kabo k’eshimba. Masaku akata, mbalombene kulwisha kipwano kyabo n’Efile Mukulu. Uukayi’shi, pornografi kwete kulwisha baaba abamubandjila. Misusa ibungi, alekaa bantu na malonda a mu binangu. Aa malonda ngalombene kuuma kapelakapela kadi, e kuleka mikofu ishayishimika.

Abitungu tuukye’shi, Yehowa kwete kwitukalwila ku kaka kateo ka Satana. Su atukumiina’shi Yehowa etukalwile, abitungu tukite kyakya kibaadi bena Isaleele bakutwe kukita—‘kumukokyela.’ (Efi. 19:5, EEM) Abitungu tuukye’shi Efile Mukulu, mmushikwe pornografi bikata. Bwakinyi atwakula byabya?

MUSHIKWE—NKA BYABADI BAMUSHIKWE KWI YEHOWA

Banda kunangushena: Miiya ibadi Efile Mukulu mwelele bena Isaleele, ibadi ilekene na ya angi maumbo ooso. Yaya miiya ibaadi nka bu kimano, kibaadi akibakalwila ku bukitshishi bwa angi maumbo na bipikwa bi bubi. (Miy. 4:6-8) Yaya miiya ibaadi ileshe binyibinyi’shi, Yehowa mmushikwe myanda ibutete bikile.

 Yehowa baadi mutemune myanda ibubi yoso ibaadi ayikitshi bantu ba angi maumbo, akupu, aye nkulungula bena Isaleele’shi: ‘Tanwambulanga abikitshika mwiumbo dya Kanaana, mwankeenutwesha. . . . Eumbo tanditooshibwe, byabya, nee mwidinyookye bwa bito byaadyo.’ Kwi Efile Mukulu e selele a Isaleele, nshalelo a bena Kanaana baadi bubi mu kipaso kibaadi mumone eumbo bu dishii ditooshibwe.—Lv. 18:3, 25.

Sunga shi Yehowa baadi munyokye bena Kanaana, bangi bantu abatungunukile nka na kutambuka lusandji. Bipwa 1 500 kunyima, Mpoolo bakwile pabitale bantu ba mu maumbo ooso mushale bena Kidishitu’shi: “mbakomeshe mashimba.” Byabya, “ta be nanyi bûfu sunga bupêlapêla, ooo. Mbepâne mu bukitekite na mu kukita myanda i butete ya bipaso byoso kushi kwitonta.” (Ef. 4:17-19) Lelo uno dingi, bantu bebungi be na mwikelo wi butete. Abitungu balangwidi ba binyibinyi basuukye kubandjila bintu bi butete bya bantu ba mu uno ndumbulwilo.

Kubandjila pornografi nyi mulwisho ukata kumeso kw’Efile Mukulu. Bapangile bantu kwifwanyiko dyaye na mmwitupe ngobesha ya kutundula ki buwa na ki bubi. Yehowa baadi nakinangu nsaa ibelele miiya pabitale kwifikena peepi kwa mulume na mukashi. Baadi mukumiine shi kwifikena peepi kusankishe ba mulume na mukashi. (Kib. 1:26-28; Nki. 5:18, 19) Baba bakwete kutuusha bintu bya pornografi bakwete kukita kinyi? Bakwete kubepuula miiya y’Efile Mukulu itale mwikelo wibuwa. Bantu abakitshi pornografi, tabakwete kunemeka Yehowa nya. Efile Mukulu akayimusha boso ababepuula miiya yaye pabo kutuusha sunga kukwatshishena myanda i butete.—Lom. 1:24-27.

Kadi twi kwamba kinyi bwa bantu bakwete kubandjila pornografi mu kukumiina kwabo? Bangi be kwikala abamba’shi, nyi nkukisha kapapi bisumanga kushi na masaku. Aku namu, bakwete kukwatshishena baaba bakwete kubepuula miiya ya Yehowa. Pababadi babangye kubandjila pornografi pangi tababadi na byabya binangu. Kadi Bible alesha kalolo’shi abitungu balangwidi b’Efile Mukulu bashikwe pornografi. Bible etutekye’shi: “Anwe bafule Yehowa, shikwayi bubi.”—Mis. 97:10.

Sunga baaba bash’abakumiina kubandjila pornografi, be kumona bu bibukopo bwa kupela kumubandjila. Twi bantu bakutwe kupwidika, na abitungu tulwe ngoshi bwa kukambila  malaka a kukita myanda i butete. Dingi, mashimba eetu akutwe kupwidika e kwitudimba twabanga kumona’shi tabi bubi kubandjila pornografi. (Yel. 17:9) Kadi bantu bebungi bafikye bena Kidishitu, mbobeshe ino ngoshi. Kuuka byabya kwi nkunyingisha su okwete kwitatshisha bwa kukambila kubandjila pornografi. Tala bilombene nkukwasha Eyi dy’Efile Mukulu bwa kukambila muteo wa Satana wa kubandjila pornografi.

TANWIKALANGA ANUNANGUSHENA KU MYANDA I BUTETE

Nka bu byatumonanga kumpala, bena Isaleele bebungi abaadi batadiile malaka ebubi aebatwala ku masaku akata. Byabya, mbilombene kukitshika lelo uno. Shake mukwabo na Yesu mmuleshe masaku alombene kutuuka, amba’shi: “Ooso muntu atompibwaa kwi lwabi lwaye aye nabeene. Lwalwa lwabi palwimita, alutanda mulwisho.” (Shak. 1:14, 15) Su lwabi lwibubi lubatama mwishimba dya muntu, mu kwenda kwa mafuku yawa muntu akakitshi mulwisho. Byabya abitungu twitatshishe bwa kupela kunangushena ku myanda i butete, na tutungunukye na kukita mwetu moso bwa kwiyikambila.

Su omona’shi okwete kunangushena ku myanda i butete, kita kintu kampanda bwa kukatusha byabya binangu mususa umune. Yesu bambile’shi: “Su eyaasa dyoobe sunga lwao loobe byaatunga nkuponesha, ebitshibe, ebisumbule kula noobe. Na su eyiso dyobe dyaatunga nkuponesha, editukule wedisumbule kula noobe.” (Mat. 18:8, 9) Yesu tabaadi akyebe kwakula’shi twitshibe bipindji bya mbidi nya. Baadi alesha’shi abitungu tukatushe bintu byoso bilombene kwituponesha—mususa umune. Mbikunyi byatudya kutumikila aa malango bwa pornografi?

Su omona bintu bya pornografi, twambanga shi, ‘tabinkitshina kintu nya.’ Katusha meso mususa umune. Funga televizio kushi kunyengakana. Funga ordinatere sunga telefone oobe bukidibukidi. Tula binangu ku mwanda kampanda wibuwa. Kukita byabya, akukukwasha bwa kukambila binangu bibubi pamutwe pa’shi binangu bibubi bikukambile.

TWI KUKITA KINYI SU ATUTUNGUNUKA’NKA NA KUNANGUSHENA KU MYANDA YA PORNOGRAFI YATUBADI BABANDJILE KALA?

We kukita kinyi su tobopwile kuleka kubandjila pornografi, kadi ingi nsaa obanga  kwibitentekyesha? Binangu na bifwatulo bya pornografi mbilombene kushala mu bongo bwa muntu munda mwa bipwa bibungi. Mbilombene nkwalukiila nsaa yoso. Su byabya byakukitshikila, we kupusha malaka a kukita kintu kibubi, bu kufinafina bipindji bya bindi bya bufu. Byabya, uuka’shi byabya binangu mbilombene nkufwila na ikala mwilumbule bwa kwibikambila.

Nyingisha kitshibilo kyobe kya kunangushena na kukita myanda muyile akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu. Ikala nka bu Mpoolo mutumibwa baadi ‘afwambusha mbidi yaye na kwiyitonta.’ (1 Kod. 9:27) Totadiilanga shi binangu bibubi bikukunkushe. “Ikalaayi balulukye pa kukimba binangu bipya, bwanudy’a kupatuula’shi nkinyi akikyebe Efile Mukulu.” (Lom. 12:2) Tentekyesha’shi: Su wekala okitshi myanda i butete, twekala na muloo nya, kadi su wekala onangushena na kukita myanda ayikumiina Efile Mukulu wekala na muloo.

Kunangushena na kukita myanda ipushene na akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu akutwalaa miloo ibungi kukila kukookyela ku mulwisho

Tompa kulamiina angi ma verse a mu Bible. Nsaa ayikufwila binangu bibubi, etatshishe bwa kunangushena ku aa ma verse. Bifundwe bu Misambo 119:37; Yeeshaya 52:11; Mateo 5:28; Beena-Efeso 5:3; Beena-Kolose 3:5; na 1 Beena-Tesalonika 4:4-8 abikukwasha bwa kumona pornografi bu abimumonaa Yehowa, na kukita kyakya kyakumiina shi okite.

We kukita kinyi su ingi nsaa, malaka e bukopo a kubandjila sunga kunangushena ku myanda i butete aakufwila? Ambula Yesu, aye mwikale kileshesho kyetu. (1 Mp. 2:21) Kunyima kwa Yesu kubatshishibwa, Satana batungunukile na kumutompa. Yesu bakitshine kinyi? Batungunukile nka na kumubindwila. Baadi mutemune Bifundwe bibungi bwa kukambila bitompwanga bya Satana. Bambile’shi: “Katuka Satana!” na Satana nkumuleka. Yesu, tabaadi mukokye kubindwila Diabulu nya, natwe namu tatukokanga. (Mat. 4:1-11) Satana na ndumbulwilo aaye, abatungunuka na kutompa kuusha binangu byobe na myanda i butete, kadi tokokanga kumubindwila nya. We na ngobesha ya kukambila kubandjila pornografi. Na bukwashi bwa Yehowa, we kutshiokola beshikwayi.

TEKA YEHOWA NA, OMUKOKYELE

Tungunuka na kuteka bukwashi bwa Yehowa. Mpoolo bambile’shi: “Uukishaayi Efile Mukulu nkalo yeenu; na butaale bw’Efile Mukulu, abo butabukile binangu byooso, abulama mashimba eenu na binangu byeenu munda mwa Yesu Kidishitu.” (Fid. 4:6, 7) Efile Mukulu akupa butaale bwa mbinangu, bukukwashe bwa kupela kukita myanda i bubi. Su wefubwila peepi na Yehowa, ‘aye naamu efubwila peepi n’obe’ —Shak. 4:8.

Twi kupeta kukalwilwa ku miteo ya Satana nka su twalama kipwano kyetu na Nfumu a eyilu na nsenga kinyingye. Yesu bambile’shi: “Nfumu a pano pa nsenga kwet’afiki. Eyendo, tee na matalwa kwandi nya.” (Yo. 14:30) Bwakinyi Yesu baadi mushinkamishe byabya? Bambile dingi’shi: “Muntume ee n’ami, taamundekye buupenka, mwanda nakitshi nguba ooso kimulongamine.” (Yo. 8:29) Su obe namu okita myanda ayisankisha Yehowa, takakusumbushena nya. Suuka kateo ka pornografi, na Satana takukwata nya.