Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 11

Teemesha Eyi dya Yehowa

Teemesha Eyi dya Yehowa

“Uno nyi mmwan’ande . . . Muteemesheeyi.MAT. 17:5.

LOONO 89 Pusha, otumikile na opete myabi

KYABAKWILA MWANKA

1-2. (a) Yehowa badi mwisambe na bantu naminyi? (b) Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

YEHOWA mmufule kwisamba netu. Kala, badi afubu na batemuki, mikeyilu, na Mwana aye, Yesu Kidishitu, bwa kwitulongyesha bi binangu byaye. (Am. 3:7; Nga. 3:19; Kibaf. 1:1) Lelo uno, kwete kwisamba netu kukidila ku Eyi dyaye, Bible. Mmwitupe dyanka bwatudya kulonga bi binangu byaye na kuuka mashinda aye.

2 Pabadi Yesu pa nsenga, Yehowa badi mwisambe naye kukatukila mwiyilu misusa isatu. Tubande kutala bibadi Yehowa mwakule, byatudi balombene kulonga mu Eyi dyaye, na mushindo watudi balombene kupetela bukwashi ku byabya bibadi mwakule.

“OBE WE MWAN’ANDE A-KIFULO”

3. Patubadika mukanda wa Maako 1:9-11, nkinyi kibakwile Yehowa pabaadi Yesu mubatshishibwe, na aa mayi ngashinkamishe myanda kinyi?

3 Mukanda wa Maako 1:9-11 aulesha mususa wa kumpala ubaadi Yehowa mwakule kukatukila mwiyilu. (Badika.) Bambile shi: “Obe we mwan’ande a-kifulo kikata; nee noobe mulòo ukata.” Banda kunangushena byabibaadi bikume Yesu kwishimba p’aye kupusha eyi dya Nshaye adyakula shi mmumufule na shi mmumukulupile! Mayi a Yehowa abaadi ashinkamishe myanda isatu i na muulo ukata pabitale Yesu. Wa kumpala, Yesu Mmwan’aye. Wa kabidi, Yehowa mmufule Mwan’aye. Na wa kasatu, Yehowa e na muloo bwa Mwan’aye. Tubande kutaluula kalolo mwanda oso pa bupenka.

4. Yesu baadi mutwele mu kipwano kinyi kipya n’Efile Mukulu mwifuku dya kubatshishibwa kwaye?

4 “Obe we Mwan’ande.” Mu ano mayi, Yehowa baadi muleshe’shi  Yesu Mwan’aye a kifulo, batwelele mu kipwano kipya naye. Pabaadi Yesu mwiyilu, baadi bu mwana a mu kikudi a Efile Mukulu. Anka pabaadi mubatshishibwe, badi mwedibwe mwimu wa kikudi ki selele. Yaya nsaa, Efile Mukulu balesheshe’shi Yesu Mmwana Aye mwedibwe mwimu, paapa baadi mupete lukulupilo lwa kwalukila mwiyilu bwa kwikala bu Nfumu na Tshite-mwakwidi Mukata abadi basangule kwi Efile Mukulu. (Luk. 1:31-33; Eb. 1:8, 9; 2:17) Byabya, efuku dya kubatshishibwa kwa Yesu, Nshaye baadi na kabingilo ka kwamba shi: “Obe we mwan’ande.”—Luk. 3:22.

Atunyingaa nsaa yabetutumbula na kwitukankamika (Tala kikoso kya 5)

5. Twi kwambula kileshesho kya Yehowa kya kifulo na kunyingisha bangi naminyi?

5 “Obe we . . . a kifulo kikata.” Kileshesho kya Yehowa kya kulesha kifulo, akitutentekyesha’shi abitungu twikale atukimbi mishindo ya kunyingisha bangi. (Yo. 5:20) Atusankaa nsaa i muntu atukwasha etulesha kifulo na kwitutumbula bwa bibuwa byatukitshi. Mu mushindo umune, bakwetu balume na bakashi mu kakongye na bena kifuko netu be na lukalo lwa’shi twibafule na twibanyingishe. Nsaa yatutumbula bangi, atunyingisha lukumiino lwabo na kwibakwasha bwabadya kufubila Yehowa na lulamato loso. Bikishekishe baledi, be na kya kunyingisha bana babo. Nsaa i baledi abebatumbula n’eshimba dimune na kwibalesha kifulo, abakwasha bana babo bwashi banyingye mu kikudi.

6. Bwakinyi twi balombene kwikala na lukulupilo kwi Yesu?

6 “Ne noobe mulòo ukata.” Ano mayi aalesha’shi Yehowa badi mushinkamishe’shi Yesu akakitshi kikyebe ky’eshimba dya Nshaye na lulamato loso. Bu bi Yehowa mmukulupile mwi Mwan’aye, atwe namu twi balombene kushinkamisha’shi Yesu akalombasha milayilo yitulee Yehowa.  (2 Kod. 1:20) Nsaa yatutaluula kileshesho kya Yesu, atunyingisha kitshibilo kyetu kya kulonga pabimutale na kulonda kileshesho kyaye. Bu bi Yehowa mukulupile mwi Yesu, mmukulupile’nyi’shi bafubi baye abatungunuka na kulonga bibungi kwi Mwan’aye.—1 Mp. 2:21.

“MUTEEMESHEEYI”

7. Muyile Mateo 17:1-5, ngungi mususa kinyi ubaadi Yehowa mwisambe kukatukila mwiyilu, na nkinyi kibakwile?

7 Badika Mateo 17:1-5. Musango wa kabidi ubadi Yehowa mwisambe kukatukila mwiyilu, nsaa ibadi Yesu ‘mwilenguule.’ Yesu badi mwitanyine Mpyeele, Shake, na Yowano bwabadya kumushindikila ku mwengye wi bula. Kwakwa, abamwene kimonwa ki kashaa. Mpala ya Yesu ibadi ayipenyapenya na bilamba byaye bibadi abibadima. Kubatukile mapala abidi abadi aalesha mpala ya Moyiise na ya Eliya, ababangile kwisamba na Yesu pabitale lufu lwaye na lusangukilo lwaye. Sunga’shi bano balongi basatu babadi “bekupile mu tulo,” babamwene kimonwa kya kukaanya pabaabadi bapasukye. (Luk. 9:29-32) Dingi, ekumbi ditooka dibadi dibapute, na abo nkupusha eyi adifiki mwikumbi—Eyi dy’Efile Mukulu! Nka bu bibakitshiine pa kutambula kwa Yesu, Yehowa baadi muleshe’shi mmukumiine Mwan’aye na shi mmumufule, balombeshe’shi: “Uno nyi Mmwan’ande a kifulo kikata, ne na muloo pa mwanda we.” Kadi uno musango Yehowa balombeshe’shi: “Muteemesheeyi.”

8. Kimonwa kibaadi na bukitshishi kinyi kwi balongi ba Yesu?

8 Kino kimonwa kibaadi kileshe ntumbo na bukome abukekala nabo Yesu pakekala bu Nfumu a Bufumu bw’Efile Mukulu mu mafuku aafiki. Kushi mpaka, bibaadi binyingishe Yesu pabitale makyenga na lufu bibaadi na kya kunyingiila. Kimonwa kibaadi dingi kinyingishe lukumiino lwa balongi, bino bibadi bibakwashe bwa kwikala belumbule pabitale bitompwanga bibadya kwibafwila na mudimo wi bukopo ubadi autungu’shi bakite. Bipwa 30 kunyima, Mpyeele mutumibwa baadi mwakule pabitale kyakya kimonwa kya kwilengula kwa Yesu, alesha shi kyekitentekyeshaa.—2 Mp. 1:16-18.

9. Mmalango kinyi e na muulo abaadi Yesu mupe balongi baye?

9 “Muteemesheeyi.” Yehowa balesheshe patoka shi akumiina shi tutemeshe mayi a Mwan’aye na kwiakokyela. Nkinyi kibakwile Yesu pabaadi pa nsenga? Bakwile myanda ibungi i na muulo bwa kwiyitemesha. Bu kileshesho, balongyeeshe balongi baye na kifulo kyoso bya kulambukisha mukandu wibuwa, na misusa ibungi baadi ebatentekyesha bwabadya kwikala bapasukye. (Mat. 24:42; 28:19, 20) Baadi dingi mwibalungule bwabadya kwitatshisha bwa kutwelela ku kiibi kiibungye, na baadi mwibanyingishe bwa kupela kukooka. (Luk. 13:24) Yesu baadi munyingishe balongi baye bwabadya kwifulena, kwikala mu buumune na kutumikila mayi aaye. (Yo. 15:10, 12, 13) Ano nyi malango e buwa bukile abaadi Yesu mupe balongi baye. Aa malango e na muulo lelo uno nka bu byaabadi nao pabadi Yesu mwiatushe.

10-11. Mbikunyi byatudya kulesha shi tukwete kutemesha Yesu?

10 Yesu bakwile shi: “Muntu ooso ee mu biinyibiinyi apusha byangakula.” (Yo. 18:37) Atulesha shi tukwete kuteemesha eyi dyaye nsaa yatutungunuka na kwikala na ‘lwishinko kwi muntu na muntu . . . na kwifwilena lusa ku muntu na muntu.’ (Kol. 3:13; Luk. 17:3, 4) Atulesha dingi shi tukwete kuteemesha eyi dyaye nsaa yatulungula mukandu wibuwa na katshintshi “mu kipindji kilombane na kishii kilombane.”—2 Tim. 4:2, Esambi dipya 2015.

11 Yesu bambile shi: “Mikooko yande ayitemeeshaa  eyi dyande, neeyuuku, n’ayo naamu ayindondo.” (Yo. 10:27) Balongi ba Yesu abalesha shi bakwete kuteemesha mayi aaye pa kwiatumikila, kushi penda kuteemesha. Tabakwete kutadiila’shi “myanda ya uno mûwa [nshaleelo NWT]” itume binangu byabo kungi. (Luk. 21:34) Kadi, abaataa kutumikila mayi a Yesu na muulo ukata mu nshalelo aabo, sunga nsaa yabidi bukopo. Bakwetu bebungi bakwete kunyingiila nkalakashi i bukopo, mpa na bulwishi bwa beshikwanyi, bulanda, na masaku aatukila ku bintu bipangibwe. Sunga mbyakudi yaya nkalakashi yoso, be nka na lulamato kwi Yehowa, sunga bapeta makyenga e naminyi. Yesu ebashinkamiisha’shi: “Yawa alama miiya yande na kwiyifubila, yawa ngi mumfule. Mumfule naamu, abamufulu kwi Nshaami.”—Yo. 14:21.

Mudimo wa bulungudi awitukwasha bwa kupela kutuula binangu kungi (Tala kikoso kya 12)

12. Ngungi mushindo kinyi watulesha’shi tukwete kuteemesha Yesu?

12 Ungi mushindo watudya kulesha shi tukwete kuteemesha Yesu, mpa kukokyela baaba baadi musangule bwa kwitukunkusha. (Eb. 13:7, 17) Ndumbulwilo a Yehowa mmushintuule ingi myanda mu bipwa bishaale’bi: Bya kufubisha bina mudimo bipya, mishindo ya kukita mudimo wa bulungudi, bya kukita bisangilo byetu bya munkatshi mwa lubingo na bya kwibaka Mashibo a Bufumu, kwialumbuula, na kwiabamba. Twi na lutumbu bwa buno bukunkushi bwi buwa na bwa kifulo. Tushinkamisheyi’shi, Yehowa etukwasha bwatudya kulonda buno bukunkushi bwabakwete kutusha kwi ndumbulwilo aaye.

13. Mmyabi kinyi yatupete su tubateemesha Yesu?

13 Nsaa yatuteemesha myanda yoso ibaadi Yesu mulongyeshe, atupete bukwashi. Yesu baadi mushinkamiishe balongi baye’shi, malongyesha aaye aebapa kiikiisho. Bambile’shi: “Nankenupa kwikisha. Mwanda kikumbo kiande nkipeelepeele na kiita kiande nkipeelepeele.” (Mat. 11:28-30, Kilombeeno kipya 2014) Eyi dy’Efile Mukulu, di na ma evanjile ananka mwabadi besambile nshelelo a Yesu na mudimo waye wa bulungudi, aditupa kiikiisho na binangu. (Mis. 19:7; 23:3). Yesu bakwile’shi: “Baa-sha muloo mbano abateemesha Eyi dy’Efile Mukulu naa abedilama!”—Luk. 11:28.

‘NAKATUMBISHA ESHINA DYANDE’

14-15. (a) Mmususa kinyi wa kasatu wabadi bakwile mu Yowano 12:27, 28, ubaadi Yehowa mwakule kukatukila mwiyilu? (b) Bwakinyi mayi a Yehowa abaadi anyingishe na kukankamika Yesu?

14 Badika Yowano 12:27, 28. Evanjile a Yowano akula bwa mususa wa kasatu ubadi Yehowa mwisambe kukatukila mwiyilu.  Mafuku apeela kumpala kwa lufu lwaye, Yesu badi mu Yeelusaleme bwa kukita Pasaka aaye a nfudiilo. Bakwile’shi: “Kikudi nkitupikye.” Kunyima batekyele’shi: “Yaaya, tumbisha eshina dyoobe.” Bwa kumwalula, Nshaye bakwile kukatukila mwiyilu’shi: “Neemwiditumbishe, dingi needitumbisha dimo.”

15 Yesu badi mukalakashwe mu binangu mwanda wa bushito bukata bubadi nabo bwa kushaala na lulamato kwi Yehowa. Yesu badi auku’shi badi na kya kukyenga ngofu na kufwa lufu lubi. (Mat. 26:38) Kintu kibadi na muulo ukata kwi Yesu nyi nkutumbisha eshina dya Nshaye. Abaadi abamba Yesu shi e na kapesha, na baadi ekalakasha pa mwanda wa shi lufu lwaye alwambishisha Efile Mukulu. Kushi mpaka, mayi a Yehowa abaadi akankamikye Yesu ngofu. Baadi mushinkamishe shi eshina dya Yehowa aditumbishibwa. Mayi a Nshaye abadi anyingishe Yesu bwadya kukambila makyenga abaadi aamutengyela kumpala. Sunga shi Yesu baadi bupenka yaya nsaa ibakwile Nshaye aa mayi, Yehowa bakitshine bya’shi beafunde Mwiyi dyaye bwetu.—Yo. 12:29, 30.

Yehowa akatumbisha eshina dyaye na kupaasha mwilo waye (Tala kikoso kya 16)

16. Bwakinyi kusabuula eshina dy’Efile Mukulu akwitukalakashaa ingi nsaa?

16 Nka bu Yesu, atwe namu abitungu twikale atwikalakasha bwa kupela kwambishisha eshina dya Yehowa. Pangi nka bu Yesu, bakwete kwitukitshina myanda ya kukutwa kululama. Sunga shi, myanda ya madimi yabakwete kwitupalakesha kwi beshikwanyi i kwitukalakasha. Twi kumona  byabakwete kusabuula eshina dya Yehowa na ndumbulwilo aaye. Yaya nsaa, mayi a Yehowa e kwitukankamika bikata. T’abitungu twikalakashe bikilekile mwanda wa kaaka kasabu nya. Twikale bashinkamishe shi: “Butaale bw’Efile Mukulu, abo butabukile binangu byooso, abulama mashimba [eetu] na binangu [byetu] munda mwa Yesu Kidishitu.” (Fid. 4:6, 7) Yehowa takukutwa kutumbisha eshina dyaye nya. Ku bukwashi bwa Bufumu bwaye, akapusisha makyenga ooso abakwete kufwishila bafubi baye basha lulamato kwi Satana na ndumbulwilo aaye.—Mis. 94:22, 23; Yesh. 65:17.

PETA BUKWASHI KWIYI DYA YEHOWA LELO UNO

17. Mu kwipushena na Yeeshaya 30:21, Yehowa kwete kwisamba netu lelo uno naminyi?

17 Yehowa kyatungunuka na kwisamba netu mpa na lelo uno. (Badika Yeeshaya 30:21.) Eyendo’shi ta twi balombene kupusha eyi dy’Efile Mukulu adyakula kukatukila mwiyilu nya. Kadi, mmwitupe Eyi dyaye, Bible mwadi mwitufundile miiya. Dingi, kikudi kya Yehowa kikwete kupa “mpika sha kishima na mupatulukye” bukome bwa kutungunuka na kupa bafubi Baye bidibwa bya mu kikudi. (Luk. 12:42) Tukwete kupeta mikanda ibungi yabadi batushe, na bintu bibungi bi ku Internet, ma video na mikanda yabadi bakobole penda mayi bilombene kwitukwasha bwa kunyingisha lukumiino lwetu.

18. Eyi dya Yehowa dikwete kutamisha lukumiino lobe na nkunyingisha naminyi?

18 Tulamiineyi mayi abaadi Yehowa mwakule pabaadi Mwan’aye pa nsenga. Mayi a Efile Mukulu, bu byabadi beafunde mu Bible aetushinkamiisha shi Yehowa e na myanda yoso mu maasa, na shi akatusha nkalakashi yoso yabadi bafwishe kwi Satana na ndumbulwilo aaye e bubi. Twikaleyi atutemesha eyi dya Yehowa misusa yoso. Su twakita byabya, atukambila nkalakashi yoso yatudi nayo binobino na ayikafiki kumpala. Bible etutentekyesha shi: “Abitungu nwikale banyingamane bwanudya kulombasha abikyebe eshima dy’Efile Mukulu, na kutambula kyakya kyadi mwinulê.”—Eb. 10:36.

LOONO 4 “Yehowa Mmulami and”

Pabadi Yesu pa nsenga, Yehowa besambile naye misusa isatu. Umune wa ku yaya misusa, Yehowa badi mukankamikye balongi ba Kidishitu bwabadya kuteemesha Mwana aye. Lelo uno, Yehowa kwete kwisamba netu ku bukwashi bw’Eyi dyaye, mwanka mwi malongyesha a Yesu, esamba netu dingi ku bukwashi bwa ndumbulwilo aaye. Uno mwisambo aukesambila myabi yatupete su tubateemesha Yehowa na Yesu

BI MU BIFWATULO: Ungi mukulu atala mufubi a midimo kwete kulumbuula ku Nshibo ya Bufumu na kufuba ku mikanda. Yawa mukulu amutumbula na muloo

BI MU BIFWATULO: Ba mulume na mukashi ba mwiumbo dya Sierra Leone abapa ungi muntu alobaa mishipa esaki dya lwitamino lwa ku bisangilo.

BI MU BIFWATULO: Ba Temwe abatwelela bisangilo mu nshibo ya muntu, mwiumbo dyabadi bakandikye mudimo wetu. Ta mbafwale bu byabafwalaa mu bisangilo nya, bwa kupela tala bebatundula.