Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Nkonko ya bantu ababadikaa

Nkonko ya bantu ababadikaa

Bible amba’shi abitungu kwikale tumonyi tubidi sunga tusatu bwa kushinkamisha kilumbu. (Mb. 35:30; Miy. 17:6; 19:15; Mat. 18:16; 1 Tim. 5:19) Anka mwiya ubaadi awamba’shi, su mwana mulume atambuka na nsongwakashi mubangilwe lusandji “mu mapya” pabukopo, na su nsongwakshi ela musase, te na mwanda nya anka mwana mulume nyi e na kilumbu. Kadi bu byabidi’shi takwi muntu su ngumune mupetekyelwe, bwakinyi nsongwakashi tena mwanda?

Muyile mwanda wi mu Miiya Ikituulwe 22:25-27 tabibaadi abitekye kushinkamisha kilumbu kya mwana mulume nya mwanda kilumbu kyaye nkipwe kuukibwa. Mu uno mwiya, bibaadi abitungu kushinkamisha su mwana mukashi te na mwanda. Lamiina bibaadi kilumbu.

Ma verse e kumpala aesambila mwana mulume batambuka lusandji na nsongwakashi mubangilwe “mu lupata.” Kukita byabya kubaadi bu mulwisho wa kutambuka lusandji, mwanda mwana mukashi abaadi abamumono bu mupwe kwibakilwa. Kadi bwa mwana mukashi? “Taammwele misaase.” Su badya kwikala mwele misaase, bantu abadya kumupusha na bafika mu kumukwasha. Anka, tamwele misaase. Paapa, abimweka’shi baadi n’aye mukumiine kutambuka lusandji, boso babidi abaadi abebasambisha.​—Miy. 22:23, 24.

Bwa mwiya ubalondo, mbalo ngilekene: “Su mmu mapya amufumankana mulume na nsogwakashi mubangilwe, su amukwata bwa kulaala naaye, mulume mulaale naaye eekala buupenka naa kya kufwa; nsongwakashi tanumukitshi kintu su nkimune; tammukite mulwisho ulombeene lufu. Mwanda bii mumune na muntu eeyeele muntu naaye, amwipaa: mmu mapya mubaafumanka naaye; mmwele misaase, anka muntu su ngumune tammufikye mu kumukwasha.”​—Miy. 22:25-27.

Mu uno mushindo, abaadi abakumiina abyamba mwana mukashi. Bwa kinyi? Abaadi abapwandjikisha’shi “mmwele misaase, anka muntu su ngumune tammufikye mu kumukwasha.” Tabaadi mutambukye lusandji. Anka mwana mulume, baadi mukite mulwisho pa kulaala naye pa bukopo, mwanda ‘mumukwate pa bukopo bwa kulaala naaye.’

Byabya, sunga kilumbu takibaadi akiponena mwana mukashi, mwisambo aulesha’shi mwana mulume baadi mukite mulwisho wa kulaala na mukashi a muntu pa bukopo. Twikale bashinkamishe’shi ba nsushi abaadi “abataluula kalolo” bwa kwata kitshibilo kimene pa miya y’Efile Mukulu ibaadi mwalushulwe misango ibungi.​—Miy. 13:14; 17:4; Efi. 20:14.