Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 48

“Pudishaayi kwiukumbasha”

“Pudishaayi kwiukumbasha”

“Pudishayi kwiukumbasha.”​—2 KOD. 8:11.

LOONO 35 “Taluula myanda i na muulo”

KYABAKWILA MWANKA *

1. Yehowa etutadiilaa bwashi tukite kinyi?

YEHOWA etutadiila bwatudya kusangula nshalelo atukumiina kwikala naye. Kwete etulongyesha bya kwata bitshibilo bibuwa na kwitukwasha bwa kwikala na nshalelo ebuwa nsaa yatwata bitshibilo abimusankisha. (Mis. 119:173) Nsaa yatutumikila binangu bya mu Eyi dy’Efile Mukulu, atwikala atwata bitshibilo bibuwa.​—Eb. 5:14.

2. Ndukalakashi kinyi lwatudi balombene kupeta kunyima kwa kwata kitshibilo?

2 Sunga nsaa yatwata kitshibilo kibuwa, mbilombeene kwitwikela bukopo bwa kwikilombasha. Tubandeyi kutaluula bino bileshesho: Ungi mukwetu nsogwa bata kitshibilo kya kubadika Bible oso mushima. Balondo programe aaye a kubadika munda mwa mbingo ipeela, akupu bemika. Ungi mukwetu mukashi baata kitshibilo kya kufuba bu mbala-mashinda a myeshi yoso, kadi kikwete nka kulongyela bwa kwibwata. Bakulu abata kitshibilo kya kwikala abende mu kutala bakwetu ba mu kakongye kabo, takudi myeshi ibungi tambebikite. Ino myanda ngilekene, kadi i mumune mu mushindo kampanda. Bano bantu abata bitshibilo kadi ta mbebilombashe. Bena Kidishitu ba mu Kodinda ba mu siekele a kumpala abaadi na lukalakashi lwi kya mumune. Tutaleyi kyatudya kulongyela ku kileshesho kyabo.

3. Nkitshibilo kinyi kibaadi bena Kodinda baate, na nkinyi kibakitshikile?

3 Bu mu kipwa kya 55, bino bipungo byetu (B.B.) bena Kodinda abatshile kitshibilo ki na muulo ukata. Abaadi bebalungule’shi bakwabo be mu Yeelusaleme na mu Yuuda bakwete kukyenga mwanda wa bulwishi na bulanda na’shi tungi tukongye tukwete kupunga makuta bwa kwibakwasha. Bwa kulesha’shi be na kalolo na’shi be na eyikashi dya kupaana, bena Kodinda  abatshile kitshibilo kya kukwasha baaba bakwetu abaadi na lukalo lwa bukwashi na abo nkwipusha Mpoolo mutumibwa bwa’shi ebalungule kyabadya kukita. Mpoolo nkwibatumina mayi a kulonda na aye nkusangula Tito bwa kwata lwalwa lupungo. (1 Kod. 16:1; 2 Kod. 8:6) Myeshi ipeela kunyima, abo nkulungula Mpoolo’shi bena Kodinda tabakii batushe lwinyi lupungo. Bu kipeta, lupungo lwabo talubaadi lufikye pa nsaa bwa kwenda ku Yeelusaleme pamune na bintu bya tungi tukongye nya.​—2 Kod. 9:4, 5.

4. Muyiile 2 Beena-Kodinda 8:7, 10, 11, Mpoolo anyingisha Beena-Kodinda bwabadya kukita kinyi?

4 Bena Kodinda abaadi baate kitshibilo kibuwa, na Mpoolo baadi mwibatumbule bwa lukumiino lwabo lunyingye na lukalo lwabo lwa kwikala n’eyikashi dya kupana. Anka baadi dingi mwibanyingishe bwabadya kupudisha kyakya kyababadi bapwe kubanga. (Badika 2 Beena-Kodinda 8:7, 10, 11.) Kileshesho kyabo akitulongyesha’shi sunga bena Kidishitu basha lulamato mbalombene kukutwa kulombasha kitshibilo kibuwa.

5. Nkonko kinyi yatwaluula mu uno mwisambo?

5 Anka bu bena Kodinda, mbilombene kwitwikela bukopo bwa kukumbasha bitshibilo byetu. Bwakinyi? Mwanda wa kukutwa kwetu kwa kupwidika, twibalombene kulongyela. Sunga’shi mwanda wa mu kimpulunkamba ngulombene kwitukutshishwa kulombasha kitshibilo kampanda kyatudi baate. (Mul. 9:11; Lom. 7:18) Mbikunyi byatudi balombene kwata kitshibilo ki buwa? Nkinyi akitungu’s’hi tukite su atukyebe kwikishintuula? Na mushindo kinyi watudi balombene kushinkamisha’shi tubapu kulombasha kyakya kyatwikalanga bapwe kubanga?

KUMPALA KWA KWATA KITSHIBILO

6. Nsaa kinyi ayitungu kushintuula kitshibilo?

6 Kwi bitshibilo bi na muulo byatushi balombene kushintula. Bu kileshesho, abitungu tulamate ku kitshibilo kyetu kya kufubila Yehowa, na kya kwikala na lulamato kwi mwina dibaka netu. (Mat. 16:24; 19:6) Anka bingi bitshibilo abitungu twibishintuule. Bwakinyi? Mwanda myanda ikwete kushintuluka. Nkinyi kilombene kwitukwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa?

7. Nkinyi akitungu’shi tutekye, na bwakinyi?

7 Teka bwa’shi opete binangu. Kubukwashi bwa Yehowa Shake bafundjile’shi: “Bînyibyabya, su kwi umune a kwanudi mukutwe binangu, atekye kwi Efile Mukulu, ê namu akamupa byanka mwanda apêya bantu boso n’eshimba dya kalolo.” (Shak. 1:5, EEM) Mu ingi myanda, atwe boso ‘twi bakutwe binangu.’ Byabya teka Yehowa bukwashi nsaa yw’ata kitshibilo na nsaa yokyebe kushintuula kitshibilo kyodi mupwe kwata. Yehowa akukwasha bwa kwata kitshibilo ki buwa.

8. Nkinyi akitungu’shi tukimbuule kumpala kwa kwata kitshibilo kampanda?

8 Kimbuula kalolo. Badika Eyi dy’Efile Mukulu, mikanda ya ndubulwilo a Yehowa, na esambe na muntu mulombene nkupa elango dibuwa. (Nki. 20:18) Kuno kukimbuula kwi na muulo kumpala kwa kwata kitshibilo kya kushintula mudimo, kufiluka, sunga nsaa yw’ata kitshibilo kya kulonga mudimo kampanda aukukwasha bwa kupudisha nkalo yobe na kutungunuka na kufubila Yehowa.

9. Su twekala balulame kwatudi’twe banabene mbilombene kwitukwasha naminyi?

9 Uuka bwakinyi wata kitshibilo. Yehowa ataa na muulo kabingilo aketutakula bwa kukita kintu kampanda. (Nki. 16:2) Akumina’shi twikale balulame mu myanda yoso. Byabya nsaa yatwata kitshibilo, abitungu twikale balulame kwatudi’twe banabene mpa na kwi bangi pabitale akitutakula bwa kwikyata. Su tatwi balulame abikala bukopo bwa kukumbasha byatudi bapwe kwakula.  Bu kileshesho, ungi nsongwalume ekwata kitshibilo kya kwikala mbala-mashinda a myeshi yoso. Kunyima kwa mafuku, bibamwikela bukopo bwa kulombasha nsaa itekibwe bwa ba mbala-mashinda, mwanda wa byabya, baata kitshibilo kya kwiwimika. Ekwikala mupwandikishe pangi’shi kibamutakula bwa kwiwata nyi ndukalo lwa kusankisha Yehowa. Aku namu, pangi kabingilo kaye kakata nka kusankisha baledi baye sunga ungi muntu.

10. Nkinyi akitungu bwa kushintuluka?

10 Nangushena pa uno mwanda wa uno mulongi a Bible bata kitshibilo kya kuleka kutoma nfwanka. Dya kumpala, betatshisha bwa kuleka kutoma munda mwa lubingo lumune sunga ibidi, kadi babanga dingi kutoma. Na nfudilo a byoso, balekye kutoma! Kifulo kyaye bwa Yehowa na lukalo lwaye lwa kumusankisha, bibamukwasha bwa kukambila kyakya kyubishi.​—Kol. 1:10; 3:23.

11. Bwakinyi abitungu twikale na bipatshila.

11 Ikala na bipatshila. Su wena bipatshila, abikala bibofule bwa kwibikumbasha. Bu kileshesho, we mulombene kwata kitshibilo kya kubadika Bible oso mushima. Kadi su twena programe, tolombasha kitshibilo kyobe nya. * Sunga’shi bakulu mbalombene kwata kitshibilo kya kwenda mu kutala mikooko misusa ibungi, anka, kunyima kwa mafuku, tabaki balombashe dingi kyakya kitshibilo. Bwa kwikilombasha, abitungu beyipushe ino nkonko: “Twina mashina a bakwetu bena Kidishitu abatungu’shi twende mu kutala su? Twina nsaa ya nkebatala su?”

12. Nkinyi kyodi mulombene kukita, na bwakinyi?

12 Ikala na binangu bibuwa. Takwi muntu su ngumune a kwatudi e na nsaa, makuta, sunga bukome bwa kukita kyoso kyakyebe nya. Byabya ikala na kepatshila na binangu bibuwa. Su kwi mushindo, twi balombene kushintuula kitshibilo kyatumono’shi ta’twikilombasha. (Mul. 3:6) Pwandikisha’shi, botaluula kitshibilo kyobe, pangi bwekitshintuula, akupu bomono’shi we kwikikumbasha. Kwi bintu bitano bilombene nkukwasha bwa kupudisha kyakya kyoyikalanga mupwe kubanga.

BYA KUKITA BWA KULOMBASHA BITSHIBILO BYOBE

13. Mushindo kinyi odi mulombene kupeta bukome bwa kulombasha bitshibilo byobe?

13 Teka bwa’shi Yehowa akupe bukome bwa kulombasha bitshibilo byobe. Efile Mukulu mmulombene nkupa “bukome bwa kukita” na kukumbasha kitshibilo kyobe. (Fid. 2:13, NWT) Teka Yehowa kikudi kyaye ki selele bwa’shi kikupe bukome bodi nabo lukalo. Tungunuka na kuteka Yehowa nsunga opwandjikisha’shi takwete nkwaluula. Yesu bakwile’shi: ‘[tungunukayi] na kuteka, anukapebwa [kikudi ki selele.]’​—Luk. 11:9, 13.

14. Mayi e mu Nkindji 21:5 e nkukwasha naminyi bwa kukumbasha kitshibilo kyobe?

14 Funda myanda ayitungu kukita. (Badika Nkindji 21:5.) Bwa kupudisha ka mudimo koso kodi mupwe kubanga, abitungu wekale na myanda yodya kukita. Akupu abitungu weyilonde. Mu mushindo umune, nsaa ywata kitshibilo, funda myanda ayitungushi okite bwa kwiyilombasha. Su kwi mudimo aukukalakasha, eutshibuule mu tupindjitupindji. Nsaa yoso y’opu kamudimo, wekala na ngobesha ya kupudisha oso mu mushindo upelepele. Mpoolo baadi munyingishe bena Kodinda bwabadya kutula ku lupese bya buntu byabo “efuku dya kumpala dya lubingo looso” pamutwe pa kwibikongola nsaa y’afiki. (1 Kod. 16:2) Nsaa y’otshibuula mudimo ukata mu tupindjitupindji, abikubofwila bwa kwiulombasha.

15. Kunyima kwa kufunda myanda ya kukita, nkinyi akitungu kukita?

 15 Su we mufunde myanda yokyebe kukita, abikubofwila bwa kwiyilombasha. (1 Kod. 14:40) Kileshesho, tusaka twa bakulu mbetulungule’shi abitungu kusangula mukulu mukumbene kufunda kitshibilo kyoso kya kasaka ka bakulu, mpa na kusangula mukulu akwikilombasha na nsaa ya kwikilombasha. Su bakulu abakitshi bino, abibabofwila bwabadya kulombasha bitshibilo byabo. (1 Kod. 9:26) We kwibikita namu n’obe mu myanda yobe. Bu kileshesho, we kufunda myanda ya kukita efuku dyoso, na kufunda mwanda okyebe kukita pa mbalo ya kumpala. Su bokitshi bino, abikubofwila bodya kupudisha kyakya kitobangile mu nsaa ipeela.

16. Nkinyi akitungu kukita bwa kulombasha kitshibilo kyobe, na mukanda wa Beena-Looma 12:11 awibikwatshishena naminyi?

16 Tumikila myanda yodi mufunde. Abitungu kwitatshisha bwa kulonda myanda yodi mufunde, na kupudisha kyakya kyodi mupwe kubanga. (Badika Beena-Looma 12:11.) Mpoolo balungwile Timote’shi: “Epaane” na ekala na “katshintshi” bwa kwikala mulongyeshi ebuwa. Twi kufubisha dino elango dya Mpoolo mu kyoso kyatukitshi bwa Yehowa.​—1 Tim. 4:13, 16.

17. Beena-Efeso 5:15, 16, ekwitukwasha naminyi bwa kulombasha bitshibilo byetu?

17 Fubisha nsaa yobe kalolo. (Badika Beena-Efeso 5:15, 16.) Sangula nsaa ya kukita kintu kampanda na tweyishintuulanga. Totengyelanga nka nsaa ibuwa bwa kukita kintu kampanda, pangi we kukutwa nsaa ibuwa. (Mul. 11:4) Totadilanga myanda ishi na muulo bwa idya nkwata nsaa yobe na bukome byodi nabyo lukalo bwa kukita myanda ina muulo. (Fid. 1:10) Su kwi mushindo, we kusangula nsaa yabashi balombene nkutshiba ku byokitshi kwi bangi. Lungula bantu’shi kwi nsaa yoshokyebe lukalakashi. Funga telefone obe na badika ma mesage sunga kutwela mu Internete ingi nsaa. *

18-19. Nkinyi kilombene nkukwasha bwa kulombasha bitshibilo byodi mwate sunga byekala bukopo?

18 Nangusheena ku bipeta bibuwa. Bipeta bya bitshibilo byobe, bi nka bu mbalo kampanda yokwete kwenda. We mulombene kutungunuka na lwendo lobe sunga omona’shi eshinda dyolondanga dibafudiila na abitungu otwele mu dingi eshinda adikutwala kwakwa kwende. Mu mushindo umune, su twanangushena ku bipeta bibuwa, tatukabofula nsaa yatufumankana na myanda ilombene kwitukutshisha kulombasha bitshibilo byetu.​—Nga. 6:9.

19 Kwata bitshibilo bibuwa tankubofule nya, na kwibilombasha kwikwikala bukopo. Anka ku bukwashi bwa Yehowa, we mulombene kupeta kinangu kya kukumbasha kyakya kitopwile kubanga.

LOONO 65 Enda nka kumpala!

^ par. 5 Wetopekaa bwa bingi bitshibilo bibodi mwate su? Sunga’shi ingi nsaa wekalaa na lukalakashi lwa kwata bitshibilo bibuwa na kwibilombasha? Uno mwisambo aukukwasha bwa kumona bya kukila na yaya nkalakashi na kwikala ofudiisha myanda yodi mupwe kubanga kukita.

^ par. 11 Bwa nkukwasha’shi wekale na programe a kwilongyela, we kufubisha “Programe a kubadika Bible” e mu jw.org®, mu Fwalanse.

^ par. 17 Bwa kwiuka myanda ibungi pabitale mushindo wa kufubisha nsaa yobe, tala mwisambo awamba’shi: 20 façons de libérer du tempsmu Réveillez-vous! a mweshi wa kananka 2010.