Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 47

Malongyesha atupete mu mukanda wa Beena-Levi

Malongyesha atupete mu mukanda wa Beena-Levi

“Bifundwe byoso, mbiyokyelwe n’Efile Mukulu na bi na muulo.”​—2 TIM. 3:16, NWT.

LOONO 98 Bifundwe, mbiyokyelwe n’Efile Mukulu

KYABAKWILA MWANKA *

1-2. Bwakinyi bena Kidishitu lelo uno, abitungu bekale abataluula mukanda wa Beena-Levi?

MPOOLO mutumibwa baadi mutentekyeshe kuuku aye Timote’shi: “Bifundwe byoso, mbiyokyelwe n’Efile Mukulu na bi na muulo.” (2 Tim. 3:16, NWT) Mu bino bifundwe mwi mpa na mukanda wa Beena-Levi. Onangushena kinyi pabitale uno mukanda? Bantu abamona’shi uno mukanda wi na miiya ishi na muulo lelo uno, anka bena Kidishitu ba binyibinyi be na mweneno mwileke na bano bantu.

2 Mukanda wa Beena-Levi ubaadi ufundjibwe takudi bipwa 3 500, Yehowa baadi mwiulamishe bwa “kwitulambukisha.” (Lom. 15:4, EEM) Mukanda wa Beena-Levi awitukwasha bwa kwiuka bi bingangu bya Yehowa pabitale myanda kampanda, nyi bwakinyi abitungu twi utaluule. Kwi malongyesha ebungi atudi balombene kulongyela ku uno mukanda uyokyelwe. Tutaluuleyi malongyesha ananka aku anka.

BYATUDYA KUKUMINYIBWA NA YEHOWA

3. Bwakinyi abaadi abalambula milambu Mwifuku dya kushimisha milwisho?

3 Dilongyesha dya kumpala: Abitungu twikale bakuminyibwe na Yehowa bwa’shi akumiine milambu yetu. Ku kipwa kyoso, Efuku dya kushimisha milwisho, mwilo wa Isaleele ubaadi awibungu na tshite mwakwidi mukata e panundu baadi alambula nyema. Ino milambu ibaadi ayikwasha bena Isaleele bwa kutentekyesha’shi abaadi na lukalo lwa kutoshibwa ku milwisho. Kadi kumpala kwa’shi tshite-mwakwidi mukata e panundu atwele na maase a milambu ya nyema mu Mbalo ikile kishila, bibaadi abitungu’shi dyadya efuku, akite kintu kampanda kibaadi na muulo ukata kukila kulekyelwa milwisho.

(Tala kikoso 4) *

4. Bu byabadi bebileshe mu Beena-Levi 16:12, 13, nkinyi kibaadi Tshite-mwakwidi mukata e panundu akitshi pabaadi atwele mu Mbalo ikile kishila mususa wa kumpala Mwifuku dya Kushimisha milwisho? (Tala kifwatulo kya ku kipusu.)

 4 Badika Beena-Levi 16:12, 13. Banda kunangushena bibaadi abikitshika myanda mwifuku dya kushimisha milwisho: Tshite-mwakwidi mukata e panundu baadi atwele mu taberkele. Uno nyi mususa wa kumpala wa ku misusa isatu ibaadi atwele mwanka dyadya efuku. Baadi atwele mukwate kintu ki na kabanda mwiyasa dimune, na mu dingi eyasa mubaadi kingi kintu ki na makala e kaalo. Baadi abanda kwimana pa kilamba ki bu lushiko kikingiile Mbalo ikile kishila. Akupu atwele na kanemo koso mu Mbalo ikile kishila na emana kumpala kwa mushete wa kilombeno. Mu ngakwilo a mu kifwanyi, baadi kumpala kwa Yehowa Efile Mukulu! Baadi apongoola musengo wa kabanda wi na mapembwe mu kintu ki na makala e kaalo, paapa miishi i mapembwe ibaadi ayiwulu mu kadimbo koso. * Kunyima baadi atwele dingi mu Mbalo ikile kishila na mase a milambu ya kushimisha milwisho. Lamiina’shi baadi ashiiki musengo wa kabanda kumpala kwa kulambula mase a milambu ya kushimisha milwisho.

5. Kufubisha kwa kabanda Mwifuku dya kushimisha milwisho akwitulongyesha kinyi?

5 Kufubisha kwa kabanda Mwifuku dya kushimisha milwisho akwitulongyesha kinyi? Bible amba’shi, nteko yabele kwi bafubi ba Yehowa basha lulamato inka bu kabanda. (Mis. 141:2; Kibaf. 5:8) Tentekyesha’shi, tshite-mwakwidi mukata e panundu baadi alambula kabanda kumpala kwa Yehowa na kanemo koso. Mu mushindo umune, nsaa yatwifubwila kwi Yehowa mu luteko, abitungu twikale na kanemo kakata. Abitungu tumutshine. Twi na lutumbu lukata pa kumona’shi mupangi a eyilu na nsenga, mmwitutadiile bwatudya kumuteka na kwifubwila peepi naye, nka bu abikitaa mwana kwi nshaye. (Shak. 4:8) Mmukumiine’shi twikale ba kuuku baye! (Mis. 25:14) Twi na lutumbu bwa uno mwabi na tatukumiina kukita kintu kampanda kilombene kumwinyongosha.

6. Tshite-mwakwidi mukata e panundu baadi ashiiki kabanda kumpala kwa kulambula milambu, byabya abitulongyesha kinyi?

6 Tentekyesha’shi, tshite-mwakwidi mukata e panundu baadi ashiiki kabanda kumpala kwa kulambula milambu. Pabaadi akitshi byabya, nyi pabaadi Efile Mukulu akumiina milambu yaye. Byabya abitulongyesha kinyi? Pabaadi pa nsenga, Yesu baadi na kya kukita kintu kampanda ki na muulo ukata​—kintu ki na muulo kukila kupasha bantu​—kumpala kwa’shi alambule muwa waye. Kintu kinyi? Baadi na kya kupa Yehowa mushindo wa kukumiina mulambu waye pa kumukokyela na kumulamata mu muwa waye oso. Yaya nsaa, nyi ibaadi Yesu na kya kulesha’shi bwa kwikala na nshalelo ebuwa, abitungu kukita myanda muyile akikyebe eshimba dya Yehowa. Yesu baadi na kya kulesha’shi bukunkushi bwa Nshaye mbwa kululama.

7. Bwakinyi nshalelo oso a Yesu pa nsenga baadi asankisha Nshaye?

7 Yesu baadi mukookyele miiya ya Yehowa ya kululama mu muwa waye oso wa pa nsenga. Sunga bibaadi mutompibwe, mupete nkalakashi ibungi, na kwiuka’shi afu lufu lwi bubi, baadi nka na kitshibilo kya kulesha’shi mushindo wa kukunkusha wa Nshaye nyi wibuwa. (Fid. 2:8) Nsaa ibaadi afumankana na nkalakashi, baadi ele nteko ‘na misaase na mpolo ku meso.’ (Eb. 5:7) Nteko ibaadi ele n’eshimba dyaye dyoso ibaadi  ayilesha’shi mmululame na bino bibanyishishe kunyingisha kitshibilo kyaye kya kushala mukookyele. Bwa Yehowa, nteko ya Yesu ibaadi bu miishi i mapembwe. Nshalelo oso a Yesu baadi musankishe Nshaye na baadi mwakwile bukunkushi Bwaye.

8. Mushindo kinyi watudi balombene kwambula nshalelo a Yesu?

8 Twi kwambula Yesu pa kukita mwetu moso bwa kukookyela Yehowa na kwikala balulame. Nsaa yatufumankana na nkalakashi, tusambileyi Yehowa bwa’shi etukwashe mwanda atukumiina ku musankisha. Pa kukita byabya, atulesha’shi atukwatshishena mushindo wa kukunkusha wa Yehowa. Su atukitshi myanda yabadi bashikwe kwi Yehowa, ta temesha nteko yetu. Kadi su atukitshi myanda yadi mufule, atwikala bashinkamishe’shi nteko yatwele n’eshimba dimune ayikala nka bu miishi i mapembwe. Na atwikala bashinkamishe’shi lulamato lwetu na kukookyela, abisankisha Nshetu e mwiyilu.​—Nki. 27:11.

ATUFUBILAA YEHOWA MWANDA TWI NA LUTUMBU NA TWIBAMUFULE

(Tala kikoso 9) *

9. Bwakinyi abaadi abatusha milambu ya butaale?

9 Dilongyesha dya kabidi: Atufubilaa Yehowa mwanda twi na lutumbu kwadi. Bwa kushimika kasele, tutaluuleyi mulambu wa butaale ubaadi bena Isaleele abalambula. * Mukanda wa Beena-Levi, aulesha’shi bena Isaleele abaadi balombene kutusha mulambu wa butaale ‘bu mulambu wa ntumbo.’ (Lv. 7:11-13, 16-18) Tababaadi abatusha uno mulambu mwanda wa’shi abaadi na kitungo kya kwibikita nya, abaadi abatusha mwanda abaadi abakumiina kutusha. Abaadi abatusha ku kikyebe ky’eshimba dyabo mwanda abaadi bafule Efile Mukulu, Yehowa. Muntu baadi atusha  mulambu bwaye, bwa kifuko kyaye na ba tshite-mwakwidi abaadi abadi mwita wa nyema ababaadi abalambula. Anka bingi bipindji bya nyema abaadi abebipa nka penda Yehowa. Mbipindji kinyi?

(Tala kikoso 10) *

10. Milambu ya butaale yabadi baleshe mu Beena-Levi 3:6, 12, 14-16 ayitulongyesha kinyi pabitale kibaadi akitakula Yesu bwa kukita kikyebe ky’eshimba dya Nshaye?

10 Dilongyesha dya kasatu: Atupeyaa Yehowa bintu byetu bya muulo mwanda twi bamufule. Yehowa baadi amono’shi kipindji ki mwimu kya nyema nyi ki buwa. Baadi dingi mwambe’shi bingi bipindji bya nyema bu nfiyo, bibaadi na muulo ngofu. (Badika Beena-Levi 3:6, 12, 14-16.) Yehowa baadi asangala nsaa ibaadi bena Isaleele abalambula bino bipindji bya nyema. Mwina Isaleele baadi alambula bino bipindji, baadi alesha lukalo lwaye lwa kutusha bi na muulo bwa Yehowa. Mu mushindo umune, Yesu baadi mulambule Yehowa bintu byaye bya muulo pa kumufubila n’eshimba dyaye dyoso, mwada wa kifulo kibaadi nakyo bwa Nshaye. (Yo. 14:31) Bwa Yesu, kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu kubaadi mwanda wa muloo; baadi na kifulo kibukopo bwa mwiya w’Efile Mukulu. (Mis. 40:9) Yehowa baadi na muloo pa kumona Yesu amufubila mu kukyeba kwaye.

Tukwete kupa Yehowa bintu byetu bya muulo mwanda twi bamufule (Tala kikoso 11-12) *

11. Mudimo wetu wi bu yaaya milambu ya butaale mu mushindo kinyi, na bino abitunyingisha naminyi?

11 Mudimo wetu bwa Yehowa wi nka bu yaya milambu ya butaale, mwanda aulesha mushindo watupusha pabitale Yehowa. Tukwete kupa Yehowa bintu byetu bya muulo, na atwibikitshi mwanda twibamufule n’eshimba dyetu dyoso. Bino abisankisha Yehowa pakumona midiyo ya bantu ayimulangwila mwanda wa kifulo bwaye na bwa miiya yaye! Bino abitunyingisha pa kumona’shi Yehowa kwete kumona na ata na muulo kushi penda byatukitshi, kadi bwakinyi atwibikitshi. Bu kileshesho, su bopu kununupa na twe na mushindo wa kukita bibungi bu byokumiina, ikala mushinkamishe’shi kwete kumona’shi twe na mushindo wa kukita bibungi. We kumona’shi twe kukita bibungi bwa Yehowa, anka aye kwete kumona kifulo kikwete nkutakula bwa kukita kyakya kyodya kukita. E na muloo wa kutambula kyobe ki na muulo kyokwete kumupa.

12. Yehowa baadi apusha naminyi pabitale milambu ya butaale, na bino abitunyingisha naminyi?

12 Nkinyi kyatudi balombene kulongyela ku milambu ya butaale? Pabaadi kalo akashiiki bipindji bi na muulo bya nyema, mwishi ubaadi aukamina mwiyilu, na ubaadi ausankisha Yehowa. Ikala mushinkamishe’shi Yehowa kwetu kukusankila namu nobe nsaa y’okitshi mobe moso bwa kumufubila. (Kol. 3:23) Banda kunangushena muloo wapusha potusha mulambu. Yehowa kwete kumona kifulo kyobe bwa mudimo waye, ukata sunga upela, kyoso kyokitshi bwaye ki na muulo na takekilubu sunga efuku dimune.​—Mat. 6:20; Eb. 6:10.

YEHOWA KWETE KWELELA NDUMBULWILO AYE MYABI

13. Muyiile Beena-Levi 9:23, 24, mushindo kinyi ubaadi Yehowa mulesheshi bakumiina bano babaabadi basangule bu ba tshite-mwakwidi?

13 Dilongyesha dya kananka: Yehowa kwete kwelela kipindji kya ndumbulwilo aaye kii pa nsenga myabi. Tutaluuleyi kibaadi kikitshikye mu 1512 kumpala kwa bipungo byetu (K.B.B) nsaa ibaadi tabernakele kushi kwa Mwengye wa Sinaayi. (Efi. 40:17) Moyiise baadi akunkukusha kisangilo mubabadi batuule Aarone na bana baye bu ba tshite-mwakwidi. Mwilo wa Isaleele ubaadi wibungye bwa kutala ba tshite-mwakwidi kwabalambula nyema bwa musango wabo wa kumpala. (Lv. 9:1-5) Yehowa baadi muleshe’shi bakumiina bano bababasangula bu ba tshite-mwakwidi naminyi?  Pabaadi Aarone na Moyiise abelela mwilo mwabi, Yehowa baadi mutume kalo, ako nkushiika mulambu ubaadi pa kilambwilo.​—Badika Beena-Levi 9:23, 24.

14. Bwakinyi kukumiinwa kwa Aarone na bana baye bu ba tshite-mwakwidi kwi na muulo bwetu lelo uno?

14 Kaalo kabaadi Yehowa mutume kabaadi akalesha kinyi nsaa ibabaadi batule tshite-mwakwidi mukata e panundu? Yehowa baadi mutume kalo bwa kulesha’shi bakumiina Aarone na bana baye babaadi musangule bu ba tshite-mwakwidi. Nsaa ibamwene bena Isaleele’shi Yehowa bebakumiina bu ba tshite-mwakwidi, abamwene’shi abitungu bebakwatshishene. Bino mbitutale su? Olo! Bwakinyi kukumiina kwa ba tshite-mwakwidi mu Isaleele kwi na muulo bwetu lelo uno? Mwanda ba tshite-mwakwidi abaadi abalesha mpala ya tshite-mwakwidi mukata. Kidishitu nyi Tshite-mwakwidi mukata e Panundu, na kwi ba tshite-mwakwidi 144 000 abakamunana pamune na Yesu mwiyilu.​—Eb. 4:14; 8:3-5; 10:1.

Yehowa kwete kwelela ndumbulwilo aye mwabi na kumukunkusha. Abitungu tu mukwatshishene n’eshimba dimune. (Tala kikoso 15-17) *

15-16. Yehowa mmuleshe’shi mmukumiine mpika a kishima na mupatulukye naminyi?

15 Mu 1919, Yesu baadi musangule kasaka kapeela ka bakwetu bedibwe mwimu bu “mpika a kishima na mupatulukye.” Uno mpika kwete kukunkusha mudimo wa bulungudi na kupa balongi ba Kidishitu “kya kudya pa nguba akitungibwa.” (Mat. 24:45) Okwete kumona patoka’shi Efile Mukulu mmukumine mpika a kishima na mupatulukye su?

16 Satana na ndumbulwilo aaye mbakite mwabo moso bwa kwimika mudimo wa mpika a kishima na mupatulukye. Su mpika tabadya kwikala na bukwashi bwa Yehowa, bibadya kwikala bukopo. Sunga mbibakudi kutuukye ngoshi ibidi ya nsenga ishima, lukalakashi lwa makuta na kukyengyesha bafubi b’Efile Mukulu pashii mwanda, mpika a kishima na mupatulukye baadi mutungunukye nka na  kutuusha bidibwa bya mu kikudi bwa bena Kidishitu be pa nsenga. Banda kutala bungi bwa bidibwa bya mu kikudi bi kwanka lelo uno, byatupete buntu mu ndimi ikile pa 900! Bino abilesha patoka’shi Efile Mukulu kwete kukwatshishena mpika. Kingi kitundwilo kya mwabi wa Yehowa nyi mudimo wa bulungudi. Mukandu wibuwa ukwete kulambukishwa ‘mu maumbo oso.’ (Mat. 24:14) Kushi mpaka, Yehowa kwete kukunkusha na kwelela ndumbulwilo aye myambi lelo uno.

17. Mushindo kinyi watudi balombee kulesha’shi tukwete kukwatshishena ndubulwilo Yehowa?

17 Abitungu twiyipushe’shi: ‘ne na lutumbu lwa kwikala mu kipindji kya ndumbulwilo a Yehowa e pa nsenga su? Mu mafuku a Moyiise na Aarone, Yehowa baadi mutume kaalo bwa kulesha’shi bakumiina bano bababaadi basangule. Mu mushindo umune, Yehowa mmwitupe kabingilo akalesha’shi kwete kufubisha ndubulwilo aye lelo uno. Twi nka na kya kulesha lutumbu. (1 Tes. 5:18, 19) Mushindo kinyi watudi balombene kulesha’shi tukwete kukwatshishena ndubulwilo a Yehowa? Nsaa yatulondo abyamba Bible, bukunkushi bwi mu mikanda yetu, bwatupete mu bisangilo bya bena Kidishitu, ku bikongeno. Atulesha dingi’shi tukwete kukwatshishena pa kwitatshisha bwa kukita mudimo wa kulambukisha na kulongyesha.​—1 Kod. 15:58.

18. We na kitshibilo kinyi?

18 Twateyi kitshibilo kya kutumikila malongyesha atupete mu mukanda wa Beena-Levi. Atukumiina’shi Yehowa akumiine milambu yetu. Atukumiina kufubila Yehowa mwanda twi na lutumbu. Tutungunukyeyi na kupa Yehowa bintu byetu bya muulo mwanda twi ba mufule n’eshimba dyetu dyoso. Na tukiteyi mwetu moso bwa kukwatshishena ndumbulwilo abakwete kwelela myabi kwi Yehowa lelo uno. Su atukitshi bino, atulesha Yehowa’shi atusankila kinemo kyatudi nakyo kya kwikala bu ba Temwe baye!

LOONO 96 Mukanda w’Efile Mukulu—Nyi mbupeta

^ par. 5 Mu mukanda wa Beena-Levi mwi miiya ibaadi Yehowa mupe mwilo wa Isaleele a kala. Bu byatudi bena Kidishitu, tatwi ku bukunkushi bwa yaya miiya nya, anka ngilombene kwitukwasha lelo uno. Mu uno mwisambo atwisambila malongyesha e na muulo atudi balombene kulongyela ku mukanda wa Beena-Levi.

^ par. 4 Kabanda kababadi abashiiki ku tabernakele kabaadi ka kishila, na mu Isaleele a kala abaadi abekafubisha penda mu lulangwilo lwa Yehowa. (Efi. 30:34-38) Takwi mbalo su ngimune yabadi baleshe’shi mu siekele a kumpala bena Kidishitu abaadi abashiiki kabanda mu lulangwilo lwabo.

^ par. 9 Bwa kwiuka myanda ibungi pabitale milambu ya butaale, tala Étude perspicace des Écritures, volume 2, esak. 847.

^ par. 54 BI MU KIFWATULO: Tshite-mwakwidi mukata e panundu a mu Isaleele atwele mu Kadimbo kakile kishila Efuku dya kushimisha milwisho, na kabanda na makala a kalo bwa kuusha kadimbo na mwishi wi na mapembwe ebuwa. Kunyima, bemutwele dingi na mase a milambu ya kushimisha milwisho

^ par. 56 BI MU KIFWATULO: Ungi mwina Isaleele atambika tshite-mwakwidi mukooko bu mulambu wa butaale bwa kulesha lutumbu lwa kifuko kyaye kwi Yehowa.

^ par. 58 BI MU KIFWATULO: Pa baadi pa nsenga, Yesu baadi muleshe kifulo bwa Yehowa pa kukookyela miiya yaye na kukwasha balongi baye bwa kukita nka byabya.

^ par. 60 BI MU KIFWATULO: Ungi mukwetu mukashi mununu, sunga byashii na bukome bwi bungi, kwete kupa Yehowa bintu byaye bya muulo pa kutusha bu kamonyi kubukwashi bwa mikanda yafundu.

^ par. 62 BI MU BIFWATULO: Mu mweshi wa kabidi 2019, mukwetu Gerrit Lösch mwina Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu alesha kutuka kwa Traduction du monde nouveau abadi bakitule mu ludimi lwa Allemand, na bakwetu be na muloo ngofu. Lelo uno mu Allemagne, balungudi bu bano bakwetu bakashi babidi, be na muloo wa kufubisha uno Bible mupya mu bulungudi.