Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 MWISAMBO WA KULONGA 45

Kikudi ki selele akitukwashaa naminyi?

Kikudi ki selele akitukwashaa naminyi?

“Bukome bwa kukanywa bwatudi nabo abufiki kwi Efile Mukulu.”​—2 KOD. 4:7, EEM.

LOONO 104 Kikudi ki selele, nkya buntu ky’Efile Mukulu

KYABAKWILA MWANKA *

1-2. (a) Nkinyi akitukwasha bwa kutungunuka na kunyingiila nkalakashi efuku dyoso? Patuula. (b) Nkinyi kyatukyebe kutaluula mu uno mwisambo?

TOBOKWILE ingi nsaa’shi: “Pantala nkalakashi yandi munyingiile, su nnami nabene ntshinadya kobesha kwiyinyingiila nya.” Bebungi ba kwatudi tababambile byabya. Pangi we mwakule byabya kunyima k’obe kunangushena ku biboodi munyingiile mukumbo wi bukopo sunga lufu lwa muntu oodi mufule. Ponangushena byanka, omono’shi bodi moobeshe kunyingiila yaya nkalakashi kwifuku n’efuku mwanda kikudi ki selele kya Yehowa nkikupe “bukome bwa kukanywa.”​—2 Kod. 4:7-9.

2 Atukulupilaa dingi kwi kikudi ki selele bwa kukambila bukitshishi bwa uno ndumbulwilo e bubi. (1 Yo. 5:19) Dingi, twi na lukalo na bukome bwa kulwa na “bikudi bibi.” (Ef. 6:12) Binobino, tubande kutaluula bipaso bibidi bilombene kikudi ki selele kwitukwasha bwa kukambila ino myanda yoso. Akupu, atwisambila pabitale kyatudi balombene kukita bwa’shi kikudi ki selele kitukwashe.

KIKUDI KI SELELE A KITUPAA BUKOME

3. Nkipaso kinyi kimune akitukwashaa Yehowa bwa kunyingiila nkalakashi?

3 Kikudi kya Yehowa akitukwashaa pa kwitupa bukome, bwa kulombasha mashito eetu sunga kwekala nkalakashi. Mpoolo mutumibwa bamwene’shi baadi na kya kutungunuka na kufuba sunga ekala na nkalakashi mwanda baadi mukulupila mu “bukome bwa Kidishitu.” (2 Kod. 12:9) Mu lwendo lwaye lwa kabidi lwa bu misionere, Mpoolo tabaadi penda mufube ngofu mu mudimo wa bulungudi nya, kadi baadi dingi mufube bwa kupeta ekuta dya kwikwasha. Mu Kodinda baadi mushaale kwa Akila na Prisile. Abaadi abakitshi mapema. Bu bibaadi Mpoolo auku  wawa mudimo, babangile kufuba nabo kipindji ky’efuku. (Bik. 18:1-4) Kikudi ki selele kibaadi kipe Mpoolo bukome bwa kukita mifubo yoso ibidi, wa ku mbidi na wa mu kikudi.

4. Muyile 2 Beena-Kodinda 12:7b-9, Mpoolo baadi na lukalakashi kinyi?

4 Badika 2 Beena-Kodinda 12:7b-9. Mu kino kifundwe, Mpoolo baadi akyebe kwamba kinyi pabakwile’shi baadi alu na ‘mulobo umutungye mu mbidi’? Su mulobo wakutunga mu mbidi, opusha busungu ngofu. Byabya, Mpoolo baadi akyebe kulesha’shi baadi alu na lukalakashi kampanda. Baadi mwitamine luno lukalakashi bu “mukendji utumwe na Satana” ubaadi autungunuka na ‘kumumwesha malwa.’ Pangi Satana sunga ba demo baye tababaadi abafwishila Mpoolo nkalakashi i bu kumutunga mulobo mu mbidi mususa mumune nya. Kadi, bino bikudi bibi bibaadi bimone “mulobo,” na abyo nkutungunuka na kwiufiinyika mu mbidi, kwamba’shi kutamisha busungu bwa Mpoolo. Mpoolo bakitshine kinyi?

5. Mbikunyi bibaadi Yehowa mwaluule ku nteko ya Mpoolo?

5 Kya kumpala, Mpoolo baadi akyebe’shi bamukatushe wawa “mulobo.” Amba’shi: “Misusa isatu, ami nkuteka Mwanana [Yehowa] bwa kukatusha wawa mwanda kwandi.” Anka, sunga mbibadi Mpoolo mwele nteko, mulobo ubaadi nka mu mbidi. Bino abilesha’shi Yehowa tabaadi mwaluule ku nteko ya Mpoolo su? Nya. Baadi mwaluule. Yehowa tabaadi mukatushe lukalakashi nya, kadi baadi mupe Mpoolo bukome bwa kwilunyingiila. Yehowa bambile’shi: “Bukome bwande abwileesha mu kubofula.” (2 Kod. 12:8, 9) Ku bukwashi bw’Efile Mukulu, Mpoolo baadi mulame muloo na kufukama kwaye kwa mwishimba!​—Fid. 4:4-7.

6. (a) Yehowa aluulaa ku nteko yetu naminyi? (b) Milayilo kinyi i mu bifundwe bi mu kikoso ayikunyingisha?

6 Nka bu Mpoolo, tobotekyele Yehowa bwadya nkukatwisha lukalakashi kampanda su? Su we mwele nteko ngofu kadi lukalakashi talukwete kukatuka​—pangi’shi ndunyishe kutama we kwiyipushs’shi pangi tokwete kusankisha dingi Yehowa? Su mbyabya, tentekyesha kileshesho kya Mpoolo. Nka bu bibaadi Yehowa mwaluule ku nteko yaye, Aluula namu ku nteko yobe! Pangi ta mulombene kukatusha lukalakashi lobe nya. Kadi, ku bukwashi bwa kikudi ki selele, akupa bukome bwa kwilunyingiila. (Mis. 61:4, 5) Be ‘nkuponesha’ kadi Yehowa takakulekyeela nya.​—2 Kod. 4:8, 9; Fid. 4:13.

KIKUDI KI SELELE AKITUKWASHA BWA KUTUNGUNUKA NA KUFUBILA YEHOWA

7-8. (a) Mbikunyi bikale kikudi ki selele bu lupapi? (b) Mbikunyi bibadi Mpyeele muleshe abifubaa kikudi ki selele

7 Mu mushindo kinyi dingi amwitukwashaa kikudi ki selele? Twi kupwandikisha kikudi ki selele na lupapi. Mashuwa a meema ngalombene kufubisha lupapi alwende lupese lwibuwa bwa kukafika ku kyese sunga kwekala mbundambunda i masaku mu kalunga. Mu mushindo umune, kikudi ki selele kya Yehowa ki kwitukwasha bwa kutungunuka na kufubila Yehowa mpa na mu ndumbulwilo mupya abadi betule kwi Efile Mukulu sunga kwekala nkalakashi.

8 Bu bibaadi Mpyeele mutumiibwa auku mudimo wa kuloba, baadi auku bya kutadiisha mashuwa ku lupese kampanda. Nyi bwakinyi, pabaadi akula pabitale abifubaa kikudi ki selele, baadi mufubishe ngakwilo alesha byabatadiishaa mashuwa ku lupese kampanda. Bafundile’shi: “Takwi butemuki sunga mbumune butûkye ku akikyebe eshimba dya muntu, ooo. Kikudi ki selele nyi kibádi kikwete kukunkusha bantu p’abâtemukanga.” Kishima kya mu kina Greke kyabadi baluule bu “kukunkusha” akipushisha “kutwadibwa.”​—2 Mp. 1:21, EEM.

9. Nkishima kinyi kya kifwanyi kibaadi Mpyeele mwakule bwa kufubisha kishima “kufuba pamune”?

9 Nkinyi kibaadi Mpyeele akyebe kulesha pabadi mufubishe kishima “kufuba pamune” mu  ngakwilo a mu kinfwanyi? Kino kishima kimune kya mu kina Greke abaadi bekifubishe kwi Luka mufundji a mukanda wa Bikitshino, bwa kulesha bwato ‘bw’abapulumuna’ kwi lupapi. (Bik. 27:15) Byabya, pabaadi Mpyeele mufunde’shi bafundji ba Bible abaadi ‘batwadibwe,’ baadi mufubishe ngakwilo abetamina kwi ungi muntu alongaa myanda ya mu Bible bu “ngakwilo a bantu abatambushwaa mashuwa a mema.” Mpyeele bambile’shi: Nka bu byabatakulaa mashuwa kwi kipapi bwa adja kukafika kwa ende, kikudi ki selele kibaadi kitakule bafundji ba Bible bwa kumupudisha. Uno muntu alongaa myanda ya mu Bible amba dingi’shi: “bafundji ba Bible abaadi nka bu mashuwa afungule mapema aao. Abaadi abafubu mudimo ubaadi kikudi ki selele akibalungula bwa kukita.” Yehowa baadi mukite waye mudimo. Baadi mutushe “kipapi,” sunga’shi kikudi ki selele. Bafundji ba Bible namu abaadi bakite wabo. Abaadi abalondo bukunkushi bwa kikudi ki selele.

KIPINDJI 1: Kukita midimo ya mu kikudi nsaa yoso

KIPINDJI 2: Ikala okitshi ino midimo ya mu kikudi mupunda ngobesha yobe (Tala kikoso 11) *

10-11. Myanda kinyi ibidi ayitungu’shi tukite bwa kushinkamisha’shi tukwete kukunkushibwa na kikudi ki selele? Tusha kileshesho.

10 Binyibinyi, lelo uno Yehowa takwete kufubisha kikudi kyaye ki selele bwashi bantu bafunde Bible. Anka Yehowa kwete kutungunuka na kufubisha kikudi kyaye ki selele bwa kukunkusha bafubi baye. Yehowa kwete nka kukita waye mudimo. Mbikunyi byatudi balombene kushinkamisha’shi kikudi ki selele kikwete kwitukunkusha? Abitungu tushinkamishe’shi tukwete kukita wetu mudimo. Twi kwibikita naminyi?

11 Bu kileshesho, bwashi kipema kya mashuwa kipete bukwashi bwa lupapi, abitungu yawa akunkusha mashuwa akite bintu bibidi. Kya kumpala, abitungu atadishe mashuwa kwakwa akwende lupapi. Na dingi mashuwa nta ngalombene kwenda su yawa eatambusha ashala mwimane ku kyese, kula na akupuku lupapi. Kya kabidi, abitungu atandabule epema dyoso. Eyendo, sunga lupapi lwekala alupuku, mashuwa ngalombene kwenda lubilo nka su mu kipema  mwi lupapi. Mu mushindo umune, atunyingiila ku mudimo wa Yehowa nka ku bukwashi bwa kikudi ki selele. Bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele, abitungu tukite myanda ibidi. Wa kumpala, abitungu tukite midimo ayikitshi bafubi b’Efile Mukulu ayikunkushibwa na kikudi kyaye. Wa kabidi, abitungu “tufungule mapema etu” oso pa kukita ino midimo mupunda ngobesha yetu. (Mis. 119:32) Nsaa yatukitshi ino myanda ibidi, kikudi ki selele akitupa bukome bwa kutungunuka na kufubila Yehowa na lulamato mpa na byatukatwele mu nsenga ipya.

12. Nkinyi kyatukyebe kutaluula binobino?

12 Tubakatuka mu kwisambila mishindo ibidi ikwete kwitukwasha kikudi ki selele. Kikudi ki selele kikwete kwitupa bukome na kwitukwasha bwa kushala na lulamato nsaa yatudi na nkalakashi. Kikudi ki selele kikwete dingi kwitukunkusha bwa kukita mudimo aukyebe Yehowa’shi tukite, mudimo auketupa muwa wa ikalayika. Binobino atutaluula myanda inanka ayitungu’shi tukite bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele.

BILOMBENE KWITUKWASHA KIKUDI KI SELELE

13. Muyiile 2 Timote 3:16, 17, kinyi kilombene kukita Bible, na kinyi akitungu’shi tukite?

13 Kya kumpala, longa Eyi dy’Efile Mukulu. (Badika 2 Timote 3:16, 17.) Kishima ‘kuyokyelwa kwi Efile Mukulu’ kya mu kina Greke akipushisha’shi “Efile Mukulu mmwele.” Efile Mukulu baadi mufubishe kikudi kyaye bwa “kwela” binangu byaye mu mitwe ya bafundji ba Bible. Nsaa yatubadika Bible na ku nangushena pa byatubadika, binangu by’Efile Mukulu abitwele mu binangu byetu na mu mashimba eetu. Bino binangu biyokyelwe abitutakula mu kushintuula nshalelo etu na kukita kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu. (Eb. 4:12) Bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele, abitungu twate nsaa ya kwilongyela Bible nsaa yoso na kunangushena pa byatubadika. Paapa Eyi dy’Efile Mukulu adikala na bukitshishi mu byoso by’atwakula na by’atukitshi.

14. (a) Bwakinyi twibalombene kwamba’shi kikudi ki selele akikalaa netu nsaa yatudi mu bisangilo? (b) Mushindo kinyi watudi balombene kutwela mu bisangilo na kipema kifungule bu mashuwa?

14 Kya kabidi, langwila Efile Mukulu pamune na bakwenu bena Kidishitu. (Mis. 22:23) Kikudi kya Yehowa akikalaa netu nsaa yatudi mu bisangilo byetu bya bena Kidishitu. (Kibaf. 2:29) Bwakinyi atwakula byabya. Mwanda nsaa yatwibungaa na bakwetu bena Kidishitu, atutekaa bukwashi bwa kikudi ki selele, atuyimbaa ngono yatshibwe mw’Eyi dy’Efile Mukulu, na atutemeshaa malango a mu Bible abatushaa kwi bakwetu balume babaadi basangule kwi kikudi ki selele. Kyakya kikudi kimune ki selele akikwashaa bakwetu bakashi bwabadya kulumbuula midimo yabebapa mu kakongye na kwiyikita. Bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele, abitungu tulumbuule ngaluulo ya kutusha mu bisangilo. Mu uno mushindo, nsaa yatudi mu bisangilo atupete bukwashi bwa kikudi ki selele nka bu mashuwa afungule kipema.

15. Kikudi ki selele akitukwashaa naminyi mu mudimo wa bulungudi?

15 Kya kasatu, ikala olungula mukandu wibuwa. Nsaa y’atufubisha Bible mu mudimo wa bulungudi na wa kulongyesha, tukwete kuleka’shi kikudi ki selele kitukwashe. (Lom. 15:18, 19) Bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele, abitungu wekale otuku mu bulungudi nsaa yoso na kufubisha Bible. Mushindo odi mulombene kwisamba na bantu kalolo nsaa yodi mu bulungudi, nyi kufubisha mishindo ya kubanga mwisambo i mu Programe a bisangilo bya Bwina Kidishitu na mudimo wetu.

16. Nkipaso kinyi kyatudi balombene kupeta kikudi ki selele?

16 Kya kananka, ekala otekye Yehowa. (Mat. 7:7-11; Luk. 11:13) Mushindo wa kumpala wa kupeta kikudi ki selele nyi kwikiteka Yehowa.  Kintu su nkimune nta nkilombene kushikiila nteko yetu sunga kwitushikiila bwa kupeta kikudi ki selele​—lukano sunga Satana. (Shak. 1:17) Mushindo kinyi autungu kuteka bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele? Bwa kupeta lwaluulo, tutaluuleyi luteko lwi mu kileshesho kyabadi baleshe mu evanjile a Luka. *

TEKA NA MUFWAKA

17. Ndilongyesha kinyi ditale luteko dyatulongyela ku kileshesho kya Yesu ki mu Luka 11:5-9, 13?

17 Badika Luka 11:5-9, 13. Kileshesho kya Yesu akilesha byatudi balombene kuteka bwa kupeta kikudi ki selele. Mu kileshesho kya Yesu, yawa muntu baadi mupete kibaadi nakyo lukalo “mwanda wa lukalakashi sunga mufwaka waye.” Sunga’shi bufuku tabubaadi bupwe kwila, tabaadi na moo wa kuteka bukwashi kwi kuuku aaye nya. (Tala ma note aakwasha bwa kwilongyela mu Luka 11:8.) Mushindo kinyi ubadi Yesu mufubishe kino kileshesho pabitale luteko? Bambile’shi: “[Tungunukayi NWT] na kuteka, anukapebwa, tungunukayi na kukimba anukapete; tungunukayi na kukokola, abenushitwila.” Byabya, ndilongyesha kinyi dyatupete? Bwa kupeta bukwashi bwa kikudi ki selele, abitungu tutekye na mufwaka.

18. Muyiile kileshesho kya Yesu, bwakinyi abitungu twikale bashinkamishe’shi Yehowa etupa kikudi kyaye ki selele?

18 Kileshesho kya Yesu akitukwasha bwa kumona bwakinyi Yehowa aketupa kikudi ki selele. Muntu a mu kileshesho baadi akumiina kukukila benyi baye bibuwa. Baadi akumiina kupa benyi baye abafikile bufuku kya kudya, kadi tabaadi na kintu nya. Yesu amba’shi kuuku aaye baadi mubuukye mwanda wa mufwaka waye wa kuteka kya kudya. Yesu baadi akyebe kulongyesha kinyi? Su muntu mukutwe kupwidika bakumiina kukwasha kuuku aaye mwanda wa mufwaka waye, mbikunyi bilombene Nshetu e mwiyilu kukutwa kukwasha baaba abatungunuka na kumuteka kikudi kyaye ki selele na mufwaka! Tutekyeyi, bakulupile’shi, Yehowa aluula ku nteko yatwele bwa kumuteka kikudi kyaye ki selele.​—Mis. 10:17; 66:19.

19. Bwakinyi abitungu twikale bashinkamishe’shi atobesha kunyingiila?

19 Abitungu twikale bashinkamishe’shi, sunga mbikwete kwitulwisha Satana kushii kukooka, atutshokola. Bwakinyi? Mwanda kikudi ki selele akitukwasha mu bipaso bibidi. Kya kumpala, akitupa bukome bwa kukambila nkalakashi. Kya kabidi, nyi mbukome abwitukwasha bwa kutungunuka na kufubila Yehowa mpa na mu nsenga ipya. Twateyi kitshibilo kya kutadiila kikudi ki selele bwashi kitukwashe!

LOONO 41 Pusha namu luteko lwande

^ par. 5 Uno mwisambo aulesha bilombene kwitukwasha kikudi ky’Efile Mukulu bwa kunyingiila. Awakwila dingi kyatudi balombene kukita bwashi kikudi ki selele kitukwashe.

^ par. 16 Evajile a Luka, mmuleshe kukila bafundji ba angi ma evanjile oso’shi, luteko lubaadi kintu ki na muulo ukata mu nshalelo a Yesu.​—Luk. 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44.

^ par. 59 BI MU BIFWATULO: KIPINDJI 1: Mukwetu mulume na mukashi abafiki ku Nshibo ya Bufumu. Abatwele mu bisangilo, mbalo i kikudi kya Yehowa na bakwabo bena Kidishitu. KIPINDJI 2: Mbelumbuule bwa kwaluula mu bisangilo. Byabya bipindi bibidi, abebipwandikisha dingi na myanda ibatumono mu uno mwisambo: Kwilongyela Eyi dy’Efile Mukulu, kulungula mukandu wibuwa, na kuteka Yehowa.