Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

Tolekyelanga kintu su nkimune kyakukutshishwa bwedi

Tolekyelanga kintu su nkimune kyakukutshishwa bwedi

“Muntu tenukutshishwanga bwedi.”​—BEENA-KOLOSE 2:18.

NGONO: 122, 139

1, 2. (a) Mbwedi kinyi bwabakulupila kwi bafubi b’Efile Mukulu? (b) Nkinyi akitukwasha bwa kutuula meeso eetu ku bwedi? (Tala kifwatulo ki ku mbangilo.)

BENA Kidishitu bedibwe mwimu be na lukulupilo lwi buwa bukile. Abakulupila nkashala mwiyilu. Mpoolo mutumibwa bayitanyine luno lukulupilo bu “bwedi bwitwitanyine Efile Mukulu mwiyilu.” (Beena-Fidipe 3:14) Mwiyilu, abakamunana pamune na Yesu Kidishitu mu Bufumu bwaye na kufuba pamune naye bwa kukwasha bantu bwabadya kufika bapwidikye. (Kibafumbwilwe 20:6) Kushi mpaka, luno nyi ndukulupilo lwibuwa bukile! Ingi mikooko namu ayikulupila bwedi bwilekeene na buno. Abakulupila kushala bwa looso pa nsenga yalulwe Mpaladiso, na luno lukulupilo alwibasankisha ngofu!​—2 Mpyeele 3:13.

2 Mpoolo badi akumina kukwasha bakwabo bena Kidishitu bedibwe mwimu bwabadya kushala na lulamato bwa nkapeta bwedi. Bebalungwile’shi: “Ikalayi anwele binangu byenu ku myanda ya mwiyilu.” (Beena-Kolose 3:2, EEM) Bibadi abitungu’shi batuule binangu byabo  pa lukulupilo lwabo lwi na muulo lwa kwenda mwiyilu. (Beena-Kolose 1:4, 5) Kunangushena pa myabi ya Yehowa akukwashaa bafubi baye boso bwabadya kutuula meeso aabo ku bwedi. Kukita bino kwi na muulo byatwikala na lukulupilo lwa kwenda mwiyilu sunga lwa kushala pa nsenga.​—1 Beena-Kodinda 9:24.

3. Mpoolo badi mudimushe bena Kidishitu ku kinyi?

3 Mpoolo badi dingi mudimushe bena Kidishitu pabitale masaku alombene kwibakutshishwa kupeta bwedi. Bu kileshesho, badi mufundile bena Kolose pabitale bena Kidishitu ba madimi abadi abakimbi bya kusankisha Efile Mukulu pa kulonda Miiya ya Moyiise pamuntwe pa kutuula lukumino mwi Kidishitu. (Beena-Kolose 2:16-18) Mpoolo badi mwisambile dingi masaku e kwanka mpa na lelo uno na alombene kwitukutshishwa kupeta bwedi. Badi muleshe mushindo wa kukambila malaka a kutambuka lusandji na myanda ayitungu kukita nsaa ayituuku bilumbu munkatshi mwetu na mwina kifuko netu sunga na bakweetu bena Kidishitu. Dino elango dya Mpoolo di na muulo, ndilombene kwitukwasha n’atwe lelo uno. Tubandeyi kutaluula amo malango a kifulo e mu mukanda wa Beena-Kolose.

BYA KUKAMBILA MALAKA A MBIDI EBUBI

4. Bwakinyi malaka a kutambuka lusandji ngalombene kwitukutshishwa kupeta bwedi?

4 Kunyima kwa Mpoolo kutentekyesha bakwabo pabitale lukulupilo lwabo lwibuwa, bafundile’shi: “Byabya ikashayi bina mbidi byenu bi pa nsenga bu bifwe, lukyebanokyebano, myanda i butete, kifulo kya myanda ibubi, lwabi lwi bubi, malaka a nfwalanga.” (Beena-Kolose 3:5) Malaka a lusandji ngalombene kwikala bukopo ngofu mwatudi na kwitutakula mu kushimisha kipwano kyetu na Yehowa na kushimisha lukulupilo lwetu lwa mu mafuku aafiki. Ungi mukwetu badi mulonde malaka aaye a kutambuka lusandji na badi mwalukile mu kakongye kunyima akula’shi, ano malaka aaye abadi afikye e bukopo ngofu mu kipaso “kibadi mukutwe bya kwalukila ku mongo mpa na bibafikile mu kutambuka masandji.”

5. Twi kwikalwila naminyi nsaa yatudi na mwanda awitwikasha mu masaku?

5 Abitungu tunyishe kwikala badimukye su twi na nshalelo mulombene kwitutwala mu kutupilwa miiya ya Yehowa ya mu nshalelo. Bu kileshesho, mbilombene kwikala buwa bwa’shi mulume na mukashi abeyilena beyelele mikalo kubanga kumbangilo pabitale kwikumeena pa mbidi; kileshesho bu kwikamena biipa, kwififyena ku milomo, na kwikala bubidi bwabo pa bupenka. (Nkindji 22:3) Ungi mwanda wi masaku ngulombene kumweneka nsaa yatwende mu kusunga sunga nsaa yatufubu pamune na muntu shi mulume sunga shi mukashi neetu. (Nkindji 2:10-12, 16) We kukita naminyi bwa kwikalwila? Mulungule shi we Temwe a Yehowa. Ikala na mwikelo wibuwa, na tolubanga’shi kwikala nka pepi na muntu shii mulume sunga shii mukashi noobe nkulombene nkutwala ku masaku. Abitungu twikale dingi badimukye su twekala babungame sunga kwipusha bu bebupenka. Mu ino nsaa twi kwikala na lukalo lwa muntu a kwitukwasha bwa kupusha’shi mbetufule. Twi balombene kwimona bu muntu shi na kinemo mu kipaso kyatudi balombene kubanga kuteemesha muntu ooso. Bino bi masaku. Su bopusha bino, tolekyelanga kintu su nkimune bwa’shi kikukutshishwe kupeta bwedi. Suukila kwi Yehowa na kwi bakwenu balume na bakashi bwa kuteka bukwashi.​—Badika Misambo 34:18; Nkindji 13:20.

6. Abitungu tutentekyeshe kinyi nsaa yatusangula mushindo wa kukisha kapapi?

6 Bwa kwipaa malaka a kutambuka lusandji, abitungu tulekye kukisha kapapi na bintu bibutete. Lelo uno, mishindo ya kukisha kapapi i kwanka i mumune na myanda ibadi ayikitshika mu Sodome na Gomore. (Yunda 7) Bantu abatusha bintu bya kukisha nabyo kapapi abakitshi bya’shi bantu bamone’shi kutambuka lusandji mmwanda wibuwa na ushi na masaku. Ngi bwakinyi abitungu twikale bapasukye nsaa yoso. Tatukuminanga  kintu kyoso kya kukisha nakyo kapapi kyabatusha mu uno ndumbulwilo nya. Anka, abitungu tusangule mushindo wa kukisha kapapi ushi ulombene kwitukutshiswa kupeta bwedi bwa muwa wa ikalaika.​—Nkindji 4:23.

“IKALAI BAFWALE” KIFULO NA KALOLO

7. Mmyanda kinyi ilombene kutuuka mu kakongye ka bena Kidishitu?

7 Twi na muloo wa kwikala mu kakongye ka bena Kidishitu. Atulongaa Eyi dy’Efile Mukulu mu bisangilo, atwikwatshishenaa ku muntu na muntu mu kifulo. Bino abitukwasha bwa kutuula meeso eetu ku bwedi. Anka ingi nsaa nkulombene kutuka tu bilumbu tulombene kulwisha kipwano kyetu na bakwetu. Su twakutwa kupudisha tuno tu bilumbu, ntulombene kwitutakula mu kulama nsungu.​—Badika 1 Mpyeele 3:8, 9.

8, 9. (a) Ngikashi kinyi ilombene kwitukwasha bwa kupeta bwedi? (b) Nkinyi ki bya kwitukwasha bwa kulama butaale nsaa yabetufiitshisha munda kwi mukwetu mwina Kidishitu?

8 Ta twi balombene kuleka nsungu bwa’shi itukutshishwe nkapeta bwedi nya. Mpoolo badi mupatuule myanda ayitungu’shi bena Kidishitu bakite. Bambile’shi: “Mwanda nwi basangudibwe, bakitshibwe beeselele, bafudibwe kwi Efile Mukulu, byabya ikalayi na mashimba a lusa, a kalolo, a kwiyisha, a kupooka, a lwishinko. Ikalaayi na lwishinko kwi muntu na muntu, dingi su muntu e na kilumbu na ungi, efwileneeyi lusa ku muntu na muntu bu binufwile Yehowa lusa; binulekyeele Yehowa, kitayi bya mumune anwe naamu. Dingi kunundu a byooso, leeshayi kifulo: akyo ngi akinubungu mu buumune bulombanyiine.”​—Beena-Kolose 3:12-14.

9 Kifulo na kalolo mbilombene kwitukwasha bwa kufwila bangi lusa. Su twi benyongole bwa myanda yabadi baakule sunga yabadi bakite kwi muntu, twi kutentekyesha misango ibatudi bakule sunga kukitshina bangi myanda ibubi kadi betufwila lusa. Tubadi na lutumbu lwa kuuka’shi mbetuleshe kifulo na kalolo! (Badika Mulungudi 7:21, 22.) Twi na lutumbu lukata lwa kuuka’shi Kidishitu kwete kubunga balangwidi ba binyibinyi mu buumune. (Beena-Kolose 3:15) Boso bwetu twi bafule Efile Mukulu umune, atulungulaa mukandu umune, na twi na myanda ibungi i mumune. Su twi na kalolo na kifulo na kwifwilena lusa munkatshi mwetu, atunyisha kwikala mu buumune mu kakongye na twi balombene kwikala batuule meeso ku bwedi.

10, 11. (a) Bwakinyi mukao wibubi? (b) Abitungu tukite kinyi bwa kupela tala mukao wetukutshishwa kupeta bwedi?

10 Mukao ngulombene kwitukutshishwa nkapeta bwedi. Bileshesho bya bantu ba mu Bible abilesha masaku atudi balombene kupeta su tubekala na mukao. Bu kileshesho, Kayine badi mukwatshile mukwabo Abele mukao aye nkumwipa. Koree, Datane, na Abirame abadi bakwatshile Moyiise mukao na kumutombokyela. Nfumu Saule badi mukwatshile Daavide mukao aye nkukimba bya kumwipa. Uno mwanda wabadi bakule mu Bible ngwa binyibinyi: “Mukao na myanda ya kwitupisheena abitwalaa kafuutakanyi na myanda ibi ibungi.”​—Shake 3:16.

11 Su twekitshisha bwa kwikala na kifulo na kalolo, tatukekala na mukao nya. Eyi dy’Efile Mukulu adyamba’shi: “Kifulo akikalaa na lwishinko lukata; nkiuule na kalolo. Kifulo takikalaa na [mukao].” (1 Beena-Kodinda 13:4, Esambi dipya 2015) Bwa kupela kwikala na mukao, abitungu tumone myanda abiyimonaa Yehowa. Abitungu tumone bakwetu bu bipindji bya mbidi imune, ikale kakongye. Bible akula’shi: “Su kipindji kampanda nkyatshibwe na kineemo, byooso abisepeela pamune nakyo.” (1 Beena-Kodinda 12:16-18, 26) Su mukwetu bapete mwanda wa muloo, abitungu tusankye naye pamune, kushi kumukwatshila mukao. Banda kunangushena pa kileshesho kibuwa kya Yonatane mwana a Nfumu Saule. Yonatane tabadi mukwatshile Daavide mukao sunga kyutu nsaa ibabadi basangule Daavide bwadya kwikala nfumu pamutwe pa kumusangula’ye nya. Badi mpa na mumukankamikye  na amukwatshishena. (1 Samwele 23:16-18) Twi balombene kwambula kalolo na kifulo kya Yonatane su?

EKITSHISHEYI BWA KUPETA BWEDI MU KIFUKO KYENU

12. Elango kinyi dya mu Bible dilombene kukwasha bifuko byetu bwabidya kupeta bwedi?

12 Nsaa i mwina kifuko ooso atumikila mayi a kulonda a mu Bible, kifuko kyetu kyooso akikala mu butaale na mu muloo na atukapete bwedi boso bwetu. Mpoolo badi mupe bena bifuko dino elango dya binangu: “Bakashi, kookyelayi balume beenu, bu byabidi na kya kwikeela mwi Mwanana. Balume, fulayi bakashi beenu, tanwikalanga na bukyelo kwabadi. Baana, kookyelayi benutande mu byooso, kyakya ngi akitengyela Mwanaana kwanudi. Banambutwile [tanolomonanga] baana beenu tala babofula mu maboko.” (Beena-Kolose 3:18-21) Nubamono mushindo ulombene dino elango kwinukwasha mu kifuko kyenu su?

13. Mukwetu mukashi mwina Kidishitu e kukwasha mulume aaye shii mulangwidi a Yehowa bwa’shi akumine kwikala mufubi a Yehowa naminyi?

13 Pangi we mukwetu mukashi sha mulume shii mulangwidi a Yehowa. We kukita kinyi su bopusha’shi mulume oobe takwete nkukitshina myanda mu kipaso kibuwa? We kubanga kufita munda na kulee naye, kadi bino mbilombene kulumbuula myanda su? Ta mbyabya nya. Anka su oneemeka matalwa aaye a bu nfumu a kifuko, we kukwasha kifuko kyobe bwa’shi kikale na butaale  na otwadila Yehowa kinemo. Kileshesho kyobe kibuwa nkilombenene kutakula mulume oobe bwadya kukumina kufubila Yehowa, na dingi anwe boso anukapete bwedi.​—Badika 1 Mpyeele 3:1, 2.

14. Abitungu mulume mwina Kidishitu akite kinyi su mukashi aaye shii mulangwidi a Yehowa t’amunemeka?

14 Pangi we mukwetu mulume mwikale na mukashi shii Temwe a Yehowa. Abitungu okite kinyi su bopusha’shi mukashi oobe takwete kukunemeka? Su bokyebe nka kumulesha’shi obe ngi nfumu a kifuko na kumusaashila, mulombene nkunemeka dimo su? Ta mbyabya nya! Efile Mukulu kwete nkuteka bodya kwikala mulume sha kifulo kwete kwambula Yesu. (Beena-Efeso 5:23) Yesu mwikale nfumu a kakongye, ekalaa na lwishinko na kifulo efuku dyoso. (Luka 9:46-48) Su bwambula Yesu, ingi nsaa mukashi oobe e kukumina kwikala namu naye Temwe a Yehowa.

15. Mulume mwina Kidishitu mulombene kulesha mukashi aaye’shi mumufule naminyi?

15 Yehowa alungula balume’shi: “Fulaayi bakashi beenu, tanwikalanga na bukyelo kwabadi.” (Beena-Kolose 3:19) Mulume sha kifulo apeyaa mukashi’aye kineemo. Mu mushindo kinyi? Amuteemesha nsaa yakula na kumulungula’shi myanda yakula i na muulo kwadi. (1 Mpyeele 3:7) Sunga akutwa kukita myanda yoso yamulungula, kuteemesha abyakula mukashi nkulombene kukwasha mulume bwadya kwata bitshibilo bibuwa. (Nkindji 15:22) Mulume sha kifulo talungulaa mukashi’aye bwadya kumunemeka nya. Anka, akimbaa byadya kupeta kinemo kya kwi mukashi. Nsaa i mulume mmufule mukashi na bana baye, abanyisha kwikala na muloo nsaa yabafubila Yehowa na nkapeta muwa wa ikalaika.

Twi kukita bya’shi myanda ya mu kifuko tayitukutshishwanga kupeta bwedi naminyi? (Tala kikoso kya 13-15)

ANWE BA NSONGWA​—TANUTADILANGA KINTU SU NKIMUNE KYENUKUTSHISHWA BWEDI!

16, 17. Anwe ba nsongwa, nwi balombene kupela kufiitshila benutande munda naminyi?

16 Pangi we nsongwa e mu bipwa ekumi na bungi na opusha’shi bakutande tabakupushisha sunga’shi be na myanda i bukopo. Bino mbilombene nkufiitshisha munda ngofu mu kipaso kyodi mulombene kwiyipusha su omono bya kutungunuka na kufubila Yehowa. Anka su botombokyela Yehowa, okatundula’shi ta kwi ungi muntu su ngumune mu nsenga ishima mukufule bu bikufule nshobe na nyinobe, bena Kidishitu na bakuuku bodi nabo mu kakongye nya.

17 Nangushena pa uno mwanda: Su bakutande tabakuludikaa, we kuuka naminyi’shi abakupasukila? (Beena-Ebelu 12:8) Byabya, ta mbapwidikye nya, ngi bwakinyi abakunyookaa mu mushindo aukufiitshisha munda. Anka totuulanga binangu byobe penda pa ino myanda. Kadi, ekitshishe bwa kupusha tubingilo atwibatakula mu nkulungula myanda yabakula. Taadisha binangu, na tokumanga kutontoola nabo. Eyi dy’Efile Mukulu adyamba’shi: “Muntu auku kwisaka; dingi alama lwishinko lwaye, mmuntu sha binangu.” (Nkindji 17:27) Eatshile kepatshila ka kwikala muntu munyingye mu kikudi, akuminaa elango na kupeta malongyesha sunga bakupa dyanka mushindo kinyi. (Nkindji 1:8) Tolubanga’shi, kwikala na bakutande bafule Yehowa nyi nkya buntu kikata kyodi nakyo. Abakumina kukukwasha bodya nkekala na muwa wa ikalaika.

18. Bwakinyi we na kitshibilo kya kutuula meeso oobe ku bwedi?

18 Byatwikala na lukulupilo lwa kwikala na muwa wa ikalaika mwiyilu sunga pano pa nsenga mu mpaladiso, boso bwetu twi balombene kukulupila uno nshalelo ebuwa atukekala naye mu mafuku aafiki. Lukulupilo lwetu ndwa binyibinyi. Ndwimeene pa milayilo ya Mupangi a eyilu na nsenga, akula’shi: “[Nsenga] ayikekala iuule na kuuka kwa Yehowa.” (Yeeshaya 11:9) Mu mafuku apeela’mu, muntu ooso akekala pa nsenga, akekala mulongyeshibwe n’Efile Mukulu. Buno nyi mbwedi bukata bwatudi balombene kufuba ngofu bwa nkebupeta. Ngi bwakinyi, twikaleyi atutentekyesha milayilo ya Yehowa efuku dyooso, na tolekyelanga kintu su nkimune kikukutshishwe kupeta bwedi!